Zakázkové úpravy
Ekonomický software AdmWin
 • Počáteční zavedení dat z jiného ekonomického software
 • Importy dat z jiných software a exporty dat do jiných software
 • Exporty dokladů, jako např. objednávek, nabídek, do xls v požadované šabloně – formátu
 • Úpravy tiskových výstupů (dokladů)
 • Rozšíření o jiné specifické seznamy a funkce s vazbou do ostatních součástí systému, např. přehledy smluv o servisu zařízení s hlídáním termínů kontrolních prohlídek a evidencí kontrolou zjištěných hodnot s vazbou na standardní zakázky na jejich opravy apod
 • Úpravy stávajících standardních evidencí – nejčastěji jde o úpravy zpracování zakázek na konkrétní produkty, např. servis plynových kotlů nebo opravny různých zařízení
 • Jednorázové úpravy a změny dat, např. přesun čísla skladové karty do jejího čárového kódu s náhradou přesně specifikovaných znaků
Internetový obchod shopHouse
 • Grafické návrhy
 • Úpravy datového modelu nabízených položek
 • Funkční úpravy při otevření položky
 • Registrování odběratelů a co jim navíc umožnit či zpřístupnit
 • Export objednávek do jiných ekonomických software
 • Import údajů o nabízených položkách z jiných software
Ekonomický software
Export-import faktur
Hromadný export faktur vydaných a jejich import v účetní firmě.
Ekonomický systém

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Hotelový systém HotelWin – software pro hotely, penziony, ubytovny

Hotelový systém HotelWin je samostatný recepční - rezervační a ubytovací software s fakturací a pokladnou včetně EET určený pro ubytovací zařízení libovolné velikosti: hotely, penziony, ubytovny, motely, hostely. Zabezpečuje všechny činnosti a služby vykonávané pracovníky recepce a v maximální možné míře zjednodušuje, zpřehledňuje a tím zrychluje náročnou a často nepřehlednou evidenci rezervací, hostů, účtů hostů, denních přehledů, evidence přijaté hotovosti, přehledy přijaté a vrácené hotovosti a fakturace. Hotelový program HotelWin neobsahuje nadbytečné funkce, které především zbytečně navyšují cenu programu.

Hotelový a recepční systém - program

Hotelový systém - úvod do nápovědy - dokumentace Hotelový systém - grafický kalendářový rezervovací a ubytovací plán Hotelový systém - grafický plán s otevřenou kartou hosta Hotelový systém - nastavení stavů pokojů pro grafický plán Hotelový systém - základní kniha hostů Hotelový systém - kniha hostůn s otevřenou kartou hosta po fakturaci Hotelový systém - kniha hostů s výběrem (filtrem, vyhledáváním) Hotelový systém - karta ubytovaného hosta Hotelový systém - karta hosta - rezervace Hotelový systém - denní plán nástupů a ukončení Hotelový systém - výpisy Hotelový systém - fakturace za firmu/skupinu z karty hosta Hotelový systém - fakturace - záznam placení Hotelový systém - faktury vydané

Hotelový systém (hotelový program - rezervační a recepční software) HotelWin má jednoduché ovládání, které zvládne i počítačový začátečník, a především přehledné uživatelské rozhraní, které práci recepčního velmi urychlí - řízení celého procesu ubytování od rezervace, přes ubytování, zaevidování čerpaných služeb na účet hosta až po vyúčtování účtenkou/fakturou s EET na staisk tlačítka - z okna karty hosta.

Hotelový systém HotelWin je možné propojit s případným rezervačním systémem umístěným na internetu.

Hotelový systém HotelWin je vybaven EET - elektronickou evidencí tržeb. Kromě připojení PC na internet nepotřebujete pořizovat žádné další zařízení nebo software.

GDPR - hotelový systém HotelWin je připraven poskytnout podporu pro zajištění souladu s GDPR:

 • omezením přístupu k osobním údajům přihlašováním (přihlašovacím jménem heslem) jednotlivých úživatelů a jim povolených funkcí, co jim je v hotelovém systému přístupné
 • logování (kdo a kdy provedl) všech exportů dat a tisků, šifrování přenositelných záloh
 • tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů, tam, kde je zapotřebí s hlídáním data, do kdy platí, odhlášení subjektů údajů ze zasílání obchodních sdělení i přes dříve poskytnutý souhlas
 • hromadný výmaz záznamů o fyzických osobách po zadané době (přednastaveno na 6 let), vymazání - anonymizace jen některých zvolených údajů na kartách hostů po určené době

Hotelový systém HotelWin je dodáván ve 2 variantách - HotelWin I - pro ubytovací zařízení do 25 pokojů a HotelWin II - pro ubytovací zařízení, která mají 26 a více pokojů. Hotelový systém HotelWin je postaven tak, aby byl velmi rychlý i při velkém objemu dat (uchovávání historie s okamžitým listováním v ní a neomezený předstih rezervací i pro ubytovací zařízení s velkým počtem pokojů).

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin umožňuje režim ubytování a sledování účtu hosta na jednotlivá lůžka (je proto vhodný i pro hostely).

 • Grafický kalendářový ubytovací plán (totožná evidence s knihou hostů) poskytuje okamžitou názornou aktuální informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích, ubytovaných hostech, o ukončených ubytováních a o budovách, podlažích, pokojích, lůžkách uvedených mimo provoz s možností přímého provedení rezervace jednotlivce i skupiny, ubytování, uvedení mimo provoz, i ukončení ubytování, a to pouhým kliknutím myší v tomto plánu.
  Hotelový systém - grafický kalendářový ubytovací plán - detailní popis + obrázky.

 • Kniha hostů (totožná evidence s graf.plánem, jen jinak graficky vyjádřená) zobrazená formou seznamu s možností přímého provedení rezervace jednotlivce i skupiny, ubytování, uvedení mimo provoz, i ukončení ubytování. Navíc s mnoha možnostmi vyhledávání, třídění, výběrů a tiskem. Umožňuje rychlé vyhledávání v databázi ubytování při zachování kompletní historie od začátku uvedení do používání.
  Hotelový systém - kniha hostů - detailní popis + obrázky.

 • Karta hosta - z okna karty hosta je řízen celý proces ubytování. Může být otevřena-zpracovávána z grafického ubytovacího plánu, knihy hostů a denního plánu. Výběr z evidence dříve ubytovaných hostů (kde současně můžete okamžitě vidět kdy a kolikrát u vás byl host již ubytován) nebo z adresáře s mnoha možnostmi včetně odeslání mailu klientům. Okamžitá nabídka volných pokojů /lůžek k žádanému období s možností výběru. Volba stavu pokoje /lůžka - rezervace, ubytování, ukončené ubytování, údržba a příp.dalších uživatelsky nastavitelných stavů. Možnost vyřazení ostatních lůžek na pokoji (host si přeje být sám) nebo naopak - evidence spolubydlících. Možnost evidovat ubytování více hostů na pokoji než je lůžek (pokud se lidé na pokojích pravidelně střídají). Výběr z nastavitelných ceníků pro zápis na účet hosta - je součástí karty s možností určení, které částky hradí host a které firma /skupina. Fakturace hosta i firmy /skupiny včetně tisku stvrzenky s možností vyfakturovat celou firmu /skupinu. Tisk hlášenky o ubytování cizince pro cizineckou policii.
  Hotelový systém - karta hosta - detailní popis + obrázky.

 • Denní plán nástupů a ukončení ubytování - přehled o všech nástupech i na základě rezervací a ukončených ubytováních k aktuálnímu datu, nebo ke zvolenému datu z minulosti nebo budoucnosti s možností vytisknout samostatně přehled nástupů i přehled ukončení ubytování - např.pro úklidovou službu. Z denního plánu lze přímo vstupovat do karet hostů pro získání okamžitého detailního přehledu i do celého procesu řízení jejich ubytování.
  Hotelový systém - denní plán - detailní popis + obrázky.

 • Množství vyhledávání, třídění, výběrů a součtů z jednotlivých seznamů včetně jejich tisku (nebo ve formátu EMF, dále PDF pro odeslání mailem, nebo převedení do formátu XLS) - např. výběr pokojů (chatek) pro údržbu pro předání firmě zajišťující opravy, v poznámce s bližším popisem problému nebo výběr ukončených ubytování pro předání úklidové službě atd. Výstup všech evidencí do XLS.

 • Přednastavené výpisy - výpisy volných ubytovacích kapacit, obsazenosti, kapacitního vytížení hotelu, výpisy hostů, čerpaných služeb včetně místních poplatků, vyfakturovaných a nevyfakturovaných částek, s jejich dalšími volbami zobrazení. Výpis o ubytování cizinců s elektronickým výstupem pro cizineckou policii.
  Hotelový systém - přednastavené výpisy.

 • Účtenky, fakturace, pokladna - vystavování účtenek/faktur jak z účtu vedeného na kartě hosta, tak i samostatná fakturace. Vyúčtování jednotlivého hosta nebo celé skupiny, na kartě hosta (v části pro účet hosta) lze určit, kterou službu bude platit firma /skupina a kterou host. Neomezené opravy účtu až do okamžiku uzavření účtu hosta účtenkou/fakturou. Vystavení účtu - účtenky/fakty v cizích měnách. Automatické doplňování kurzů na doklady. Možnost tisku faktur v jazykových mutacích - němčině a angličtině s logem, razítkem a podpisem, s výstupem i ve formátu EMF a PDF pro odeslání e-mailem. Přímo z okna tisku faktury je možné vystavení dokladu o přijaté hotovosti (stvrzenky) se současným záznamem přijatých a vrácených peněz. Tímto se vytváří evidence pokladny - přehled o hotovostních platbách s tiskem stvrzenek, součtování za zvolené období (den, směnu, týden, měsíc) ve výpisech, záznam průběhu přijímání a vracení peněz ke sledování denního příjmu hotovosti.
  Export vydaných faktur pro účetní nebo spojení s ekonomický software AdmWin, kde v hotelovém systému vystavená faktura je ihned viditelná v AdmWin. Zaplacení faktury v AdmWin je viditelné v HotelWin. Hotelový systém - účty, fakturace, placení - detailní popis + obrázky.

 • EET - elektronická evidence tržeb - při vystavení účtenky/faktury za hotové nebo pokladní stvrzence se automaticky odešle zpráva o tržbě na server správce daně a na faktuře, popřípadě pokladní stvrzence, se vytisknou zákonem o EET pro účtenku požadované údaje. Zda účtenkou ve smyslu ZoEET je při platbě v hotovosti faktura nebo pokladní stvrzenka je volitelné. Kromě jednorázového nastavení autorizačních údajů pro odesílání na servery správce daně se obsluha tímto automatizovaným procesem nemusí vůbec zabývat. K dispozici je přehled o odeslaných zprávách (účtenkách) s vyhledáváním, výběry a výpisy se součty za období údajů o odeslaných tržbách, úspěšnost přenosů a popřípadě jejich opětovného odeslání po výpadku připojení na server správce daně.

 • Dodávané samostatně nebo společně s AdmWin DE - účetní program - daňová evidence, nebo AdmWin PU - účetní program - podvojné účetnictví, ve kterých je navíc řada dalších základních evidencí (sklady, objednávky, nabídky, poptávky, zakázky, přijaté faktury, zálohové faktury, majetek, knihy jízd a korespondence) i řada evidencí usnadňujících práci. Volitelné provedení se zpracováním mezd.

Hotelový systém - další charakteristika:

 • Struktura hotelu je uživatelsky nastavitelná dle požadované úrovně podrobnosti - lze uživatelsky nastavit rozdělení hotelu buďto na jednotlivé budovy (chatky) a nebo na budovy, podlaží, pokoje a nejdetailněji na jednotlivá lůžka, která se v grafickém ubytovacím plánu zobrazí i se jménem hosta, který je na něm od data-do data ubytován (vhodné pro hostely).
 • Nastavitelné zobrazení grafického ubytovacího plánu, dále možnost změny barevného rozlišení stavů budov (chatek), podlaží, pokojů, lůžek pro rezervace, ubytování, ukončené ubytování a údržbu. Možnost rozšíření o nastavení dalších stavů a jejich barevného rozlišení pro detailnější přehled, a tím i pro třídění a výběry.
 • Nastavení ceníku za ubytování a ceníku za ostatní služby.
 • Neomezený počet pokojů.
 • Provázáno s databází osob a firem /skupin včetně možnosti odeslání mailu klientům, pro zápis rezervace / ubytování možnost výběru ze seznamu již dříve ubytovaných hostů.
 • Možnost nastavení číselných řad dokladů, ceníku prací, textových řádků, skupin textových řádků pro přímou fakturaci bez ubytování (přefakturace různých služeb, služby poskytované jiným firmám - úklid, prádelna apod.)
 • Celek propracovaných kompetencí a hesel umožňuje jednotlivým uživatelům zakázat, povolit částečně nebo povolit bez omezení provádění jednotlivých úloh, operací a zpracování.
 • Podrobné návody jsou součástí programu, kde je okamžitá nápověda ke zpracovávané úloze. Tištěná podoba manuálu – zdarma ke stažení ve formátu PDF. K dispozici neomezená technická podpora zdarma (pro uživatele s placenou licencí). Možnost školení.
 • Možnost současného provozování v síti PC - pokud provoz recepce vyžaduje současnou práci více uživatelů, je k dispozici síťová verze programu, což umožní např. provozovat ubytování přes den z restaurace, současnou práci z kanceláře i z recepce.
 • Požadavky na hardware - libovolné PC Pentium a výše s OS Windows 7, 8, 8.1, 10 i 11 - 32 i 64 bit verze.

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin – Grafický kalendářový ubytovací plán

Poskytuje okamžitou názornou aktuální informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích, ubytovaných hostech, o ukončených ubytováních a o budovách (chatkách), podlažích, pokojích, lůžkách uvedených mimo provoz.

Z grafického ubytovacího plánu (prostřednictvím vstupu do karty hosta) je možné řídit celý proces ubytování od rezervace, přes ubytování, sledování čerpání jednotlivých služeb, jejich postupnou nebo celkovou fakturaci včetně vystavení účtenky-stvrzenky o přijaté hotovosti, v rozdělení na fakturaci samotného hosta či firmu /skupinu, která za něj hradí ubytování, až po ukončení ubytování. Stejným způsobem se zaznamenává i údržba a ostatní uživatelsky nastavené stavy.

 • Kniha hostů a grafický plán je jedna a tatáž evidence, pouze jinak graficky vyjádřená.
 • Možnost přímého provedení (pouhé kliknutí myší v grafickém plánu) rezervace jednotlivce i hromadné rezervace pro skupiny, stejně tak ubytování pro jednotlivce i hromadného ubytování skupin, jednotlivého i hromadného zápisu uvedení jednotek mimo provoz (malování, rekonstrukce, havárie) i ukončení ubytování.
 • Časový posun vpřed a vzad, lze neomezeně listovat do budoucnosti i minulosti, nebo k zadanému datu, při zachování kompletní historie ubytování a údržeb od začátku uvedení do používání.
 • Rychlý náhled na celkovou obsazenost hotelu v jednotlivých dnech včetně jmen hostů.
 • Možnost přesunu rezervací (i ubytování) na jiný pokoj, nebo na pozdější / dřívější příjezd.
 • Možnost pronájmu pokojů (chatek) vcelku i po lůžkách (vhodné pro hostely).
 • Rezervace pobytu pro jednotlivé hosty i skupiny libovolný počet dnů dopředu na konkrétní pokoje, popř.na lůžka (u hostelů).
 • Struktura hotelu je uživatelsky nastavitelná dle požadované úrovně podrobnosti - lze uživatelsky nastavit rozdělení hotelu pouze na jednotlivé budovy (chatky), a nebo na budovy, podlaží, pokoje a nejdetailněji na jednotlivá lůžka, která se v grafickém ubytovacím plánu zobrazí i se jménem hosta, který je na něm od data-do data ubytován (vhodné pro hostely).
 • Nastavitelné zobrazení grafického ubytovacího plánu, dále možnost změny barevného rozlišení stavů jednotek pro rezervace, ubytování, ukončené ubytování a údržbu. Možnost rozšíření o nastavení dalších stavů a jejich barevného rozlišení pro detailnější přehled, a tím i pro třídění a výběry.
Hotelový systém - grafický kalendářový rezervovací a ubytovací plán Hotelový systém - grafický plán s otevřenou kartou hosta Hotelový systém - nastavení stavů pokojů pro grafický plán
Hotelový systém - zpět na úvod

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin – Kniha hostů

Kniha hostů a grafický plán je jedna a tatáž evidence, pouze jinak graficky vyjádřená. Kniha hostů je zobrazená formou seznamu, navíc s mnoha možnostmi vyhledávání, třídění, výběrů a tiskem.

Z knihy hostů (prostřednictvím vstupu do karty hosta) je možné řídit celý proces ubytování od rezervace, přes ubytování, sledování čerpání jednotlivých služeb, jejich postupnou nebo celkovou fakturaci včetně tisku faktury a účtenky-stvrzenky o přijaté hotovosti, v rozdělení na fakturaci samotného hosta či firmu/skupinu, která za něj hradí ubytování, až po ukončení ubytování. Stejným způsobem se zaznamenává i údržba a ostatní uživatelsky nastavené stavy.

 • Snadný záznam rezervace /ubytování pro jednotlivé hosty i hromadné rezervace /ubytování pro skupiny, hromadných záznamů stavů (údržba, malování apod.).
 • Možnost přesunu rezervací (i ubytování) na jiný pokoj, nebo na pozdější / dřívější příjezd.
 • Možnost pronájmu pokojů (chatek) vcelku i po lůžkách (vhodné pro hostely).
 • Rezervace pobytu pro jednotlivé hosty i skupiny libovolný počet dnů dopředu na konkrétní pokoje, popř.na lůžka (u hostelů).
 • Rychlé vyhledávání v databázi ubytování, zachování kompletní historie od začátku uvedení do používání.
 • Velké množství třídění, výběrů a součtů včetně jejich tisku (nebo ve formátu EMF, PDF pro odeslání mailem, nebo převedení do formátu XLS) - např. výběr pokojů pro údržbu pro předání firmě zajišťující opravy v poznámce s bližším popisem problému, přehled ukončených ubytování jako příkaz pro úklid pokojů pro pokojovou službu.
 • Výběr nevyfakturovaných částek na firmu skupinu u nastaveného hosta, s vypsání všech služeb jednotlivých hostů firmy /skupiny.
 • Možnost nastavení zobrazení (třídění) knihy hostů při jejím otevření - např. podle čísla pokoje, nebo příjmení hosta, nebo názvu firmy, nebo data začátku rezervace / ubytování, nebo podle data předpokládaného ukončení ubytování. V průběhu činnosti je možné toto třídění podle potřeby kdykoliv změnit.
Hotelový systém - základní kniha hostů Hotelový systém - kniha hostůn s otevřenou kartou hosta po fakturaci Hotelový systém - kniha hostů s výběrem (filtrem, vyhledáváním)
Hotelový systém - zpět na úvod

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin – Karta hosta

Z okna karty hosta je řízen celý proces ubytování od rezervace, přes ubytování, sledování čerpání jednotlivých služeb, jejich postupnou nebo celkovou fakturaci včetně tisku faktury a účtenky-stvrzenky o přijaté hotovosti, v rozdělení na fakturaci samotného hosta či firmu /skupinu, která za něj hradí ubytování, až po ukončení ubytování. Stejným způsobem se zaznamenává i údržba a ostatní uživatelsky nastavené stavy. Otevřít-zpracovávat kartu je možné z grafického ubytovacího plánu, knihy hostů a denního plánu.

 • Z nově otevřené karty je k dispozici okamžitá nabídka volných pokojů /lůžek na zadané období od - do předpokládaného ukončení s možností výběru (volná lůžka na pokoji jsou nabízena pouze hostům stejného pohlaví). Tento výběr není třeba provádět, pokud je karta otevírána přímo z grafického plánu, kde je okamžitý přehled o volných pokojích /lůžkách. Při rezervaci hostem stačí vyplnit pouze příjmení hosta provádějícího rezervaci. Pokud rezervaci provádí firma /skupina stačí vyplnit jen název firmy. Je automaticky nabídnuto „datum od“ a „datum do“ - aktuální datum + 7 dní.
 • Při zápisu ubytování buď změnou stavu z „rezervace“ na „ubytování“ nebo založení karty přímo pro ubytovávaného hosta se nabízí výběr z evidence již dříve ubytovaných hostů - kde současně můžete vidět kdy a kolikrát u vás byl host již ubytován. V případě firmy /skupiny výběr z adresáře, který je editovatelný přímo z karty hosta, jinak je samostatnou evidencí s dalšími volbami včetně možnosti odesílání mailu klientům.
 • Volba stavu pokoje/lůžka - zda se jedná o rezervaci, ubytování, ukončené ubytování, údržbu nebo jiné uživatelsky definované stavy, ve kterých se může v zadaném období pokoj/lůžko nacházet. Tímto prvkem se mění stav karty z „rezervace“ na „ubytováníů a poté na „ukončené ubytování“.
 • Možnost vyřazení ostatních lůžek na pokoji (host si přeje být sám) nebo přehled o spolubydlících s přímým přístupem do jejich karet - host, na kterého je účtováno a evidence jeho spolubydlících přímo na jeho kartě.
 • Možnost evidovat ubytování více hostů na pokoji než je lůžek (pokud se lidé na pokojích pravidelně střídají). Zaškrtnutím volby „Spolubydlící“ tato karta není zobrazována v graf.plánu, v knize hostů je zápis viditelně označený.
 • Výběr z uživatelsky nastavitelného ceníku ubytování s okamžitým zápisem počtu dnů předpokládané doby ubytování (rozdíl mezi datem „od“ a „do“) a výpočtem předpokládané částky, současně i výběr z uživatelsky nastavitelného ceníku služeb - pro zápis na účet hosta, který je také součástí karty, s možností určení, které částky hradí host a které firma /skupina.
 • Místní poplatky lze odvozovat ve výpisech dle čerpaných služeb za ubytování nebo v případě jejich proměnnosti si je nastavit v ostatních službách a pak ve výpisech si nechat vypsat jen čerpání těchto služeb za zvolené období.
 • Nastavení, v jaké měně bude karta hosta vyúčtována - fakturována, popřípadě může být za ubytování fakturováno v jiné měně než čerpání ostatních služeb.
 • Fakturace hosta - jsou vybrány všechny čerpané dosud nevyfakturované služby hosta s možností zadání „do data“, ke kterému je žádané tyto služby vyfakturovat (tato volba je určená pro pravidelné platby hostů ubytovaných na delší období). Poté se ihned nabídne okno faktury v číselné řadě pro faktury za ubytování s údaji přenesenými z karty hosta k zaevidování a potvrzení. Tuto fakturu je možné ihned vytisknout. Přímo z faktury je možné vystavit doklad o přijaté hotovosti (stvrzenku) se současným záznamem přijatých a vrácených peněz. Tímto se vytváří evidence pokladny.
 • Fakturace firmy /skupiny - jsou vybrány všechny čerpané dosud nevyfakturované služby, které má hradit firma /skupina, s možností zadání „do data“, ke kterému je žádané tyto služby vyfakturovat (tato volba je určená pro pravidelné platby hostů ubytovaných na delší období). Možnost určení fakturace za celou firmu /skupinu. Poté se ihned nabídne okno faktury v číselné řadě pro faktury za ubytování s údaji přenesenými z karty hosta (v případě volby fakturace za celou firmu /skupinu - s údaji přenesenými ze všech karet hostů dané firmy /skupiny) k zaevidování a potvrzení. Tuto fakturu je možné ihned vytisknout. Přímo z faktury je možné vystavit doklad o přijaté hotovosti (stvrzenku) se současným záznamem přijatých a vrácených peněz. Tímto se vytváří evidence pokladny.
 • Informace o provedené fakturaci, s rozdělením na hosta a firmu /skupinu s uvedením čísla, data a částky poslední faktury, částky jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH.
 • Informace o dosud neprovedené fakturaci, s rozdělením na hosta a firmu /skupinu s uvedením dosud nevyfakturované částky z účtu hosta, částky jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH.
 • Tisk přihlašovacího tiskopisu dle vzoru SEVT 06 183 0 I/02 201/2002 o ubytování cizince. Možnost podání elektronicky za více ubytovávaných cizinců je ve výpisech.
Hotelový systém - karta ubytovaného hosta Hotelový systém - karta hosta po fakturaci Hotelový systém - karta hosta - rezervace
Hotelový systém - zpět na úvod

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin – Denní plán nástupů a ukončení ubytování

Přehled o všech nástupech i na základě rezervací a ukončených ubytováních k aktuálnímu datu, nebo ke zvolenému datu z minulosti nebo budoucnosti.

 • Tisk přehledu nástupů (samostatně) a přehledu ukončených ubytování (samostatně) - např.pro úklidovou službu.
 • Z denního plánu je možné přímo vstupovat do karet hostů pro získání okamžitého detailního přehledu a současně vstupovat do celého procesu řízení ubytování.
 • Možnost nastavení zobrazování denního plánu ihned po spuštění programu.
Hotelový systém - denní plán nástupů a ukončení Hotelový systém - rezervace z denního plánu
Hotelový systém - zpět na úvod

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin – Přednastavené výpisy

Kromě široké možnosti výběrů a součtů včetně jejich tisku (nebo ve formátu EMF, PDF pro odeslání mailem, nebo převedení do formátu XLS) nad seznamy zápisů např. kniha hostů, nabízí hotelový rezervační a recepční systém HotelWin řadu přednastavených výpisů s jejich dalšími volbami zobrazení.

 • Výpisy aktuálně ubytovaných hostů, hostů končících ubytování, v různých tříděních.
 • Výpisy vyfakturovaných částek za ubytování nebo za služby.
 • Výpisy nevyfakturovaných částek za ubytování nebo za služby.
 • Výpisy čerpaných služeb - poplatků za zadané období s možností výběru za obytování a ostatních nebo jen konkrétní služby - poplatku, popřípadě vytisknout jen jejich součty (rekapitulaci).
 • Výpisy volných ubytovacích kapacit - volných pokojů i jednotlivých lůžek a výpisy období, po které jsou pokoje i jednotlivá lůžka volná.
 • Výpisy využití ubytovacích kapacit - kapacitního vytížení za zvolené období.
 • Přehled obsazenosti na zvolených 7 dní - po pokojích nebo součtově za budovy či celé ubytovací zařízení.
 • Výpisy stavu všech pokojů k zadanému datu.
 • Výpisy o ubytování cizinců popřípadě i s výstupem pro digitální podání hlášení o ubytování cizinců Policií ČR - Služba cizinecké policie..
Hotelový systém - výpisy
Hotelový systém - zpět na úvod

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin – Účtenky / fakturace, pokladna

Přehledná fakturace s mnoha nastavitelnými možnostmi pro rychlé vystavování faktur jak z účtu vedeného na kartě hosta, tak i samostatná fakturace s dalšími nastavitelnými číselníky pro pohodlné doplňování do faktur. Přímo z faktury vystavení dokladu o přijaté hotovosti (stvrzenky) se současným záznamem přijatých a vrácených peněz. Tímto se vytváří evidence pokladny.

 • Fakturace přímo z karty hosta, celého účtu nebo jen vybraných částí. Na kartě hosta (v části pro účet hosta) lze určit, kterou službu bude platit firma /skupina a kterou host. Fakturace celkem za firmy /skupiny (automatické převedení všech nebo vybraných položek na jednu fakturu za zpracovávanou skupinu), pokoje nebo jednotlivé hosty. Neomezené opravy účtu hosta až do okamžiku fakturace, přičemž i po fakturaci lze účet hosta doplňovat o další položky a znovu fakturovat jen dosud nevyfakturované až do uzavření - ukončení pobytu hosta.
 • Bohatá možnost nastavení fakturace, jak formy tisku, tak i mnoha obvyklých a pravidelně se opakujících údajů jako např.dny splatnosti, výpočet data splatnosti pro jednotlivé formy úhrady, způsob automatického záznamu DPH a zaokrouhlení. Nastavení úvodních a koncových řádků, pravidelně se opakujících textových řádků a skupin řádků faktury. Nastavení neomezeného počtu vlastních bankovních účtů, na které má být faktura uhrazena.
 • Tisk faktur v jazykových mutacích - němčině, angličtině. Možnost tisku faktur s logem, razítkem a podpisem s výstupem i ve formátu EMF a PDF pro odeslání e-mailem. Tisk výdajových pokladních dokladů - stvrzenek.
 • Pokladna - přehled o hotovostních platbách, vystavování stvrzenek na přijatou hotovost, záznam průběhu přijímání a vracení peněz ke sledování denního příjmu hotovosti, součtování za zvolené období (den, směnu, týden, měsíc) ve výpisech.
 • Možnost platby v cizích měnách. Automatické doplňování kurzů na doklady.
 • Nastavení tiskových sestav, výpisy vyfakturovaných částek, nevyfakturovaných částek.
 • Export vydaných faktur pro účetní
Hotelový systém - fakturace za firmu/skupinu z karty hosta Hotelový systém - fakturace - záznam placení Hotelový systém - faktury vydané

nebo je možné jednoduchým rozšířením hotelový rezervační a recepční systém HotelWin napojit na ekonomický software AdmWin, kde v hotelovém systému vystavená faktura je ihned součástí celého účetního programu. Zde je možné navíc: vést pokladny včetně valutových s automatickým výpočtem kurzových rozdílů, jednoduše párovat platby na účtenky, závazky a pohledávky (shodně s bankou) a sledovat úhrady faktur vystavených za ubytování. Pro hotelový systém zde lze evidovat bankovní výpisy k neomezenému počtu bankovních účtů včetně devizových s automatickým výpočtem kurzových rozdílů, evidovat bankovní výpisy s párováním plateb na účtenky, závazky a pohledávky a s okamžitým promítáním do účetnictví nebo deníku příjmů a výdajů v daňové evidenci, elektronický platební styk - import bankovních výpisů při používání homebankingu včetně hromadného párování na faktury.

Součástí AdmWin DE - ekonomický software - daňová evidence nebo AdmWin PU - ekonomický software - podvojné účetnictví je dále řada dalších základních evidencí jako maloobchodní prodej, sklady, objednávky, nabídky, poptávky, zakázky, přijaté faktury, zálohové faktury, majetek, knihy jízd a korespondence, i řada evidencí usnadňujících práci. Volitelné provedení se zpracováním mezd nebo bez zpracování mezd.

Opačná cesta - doplnit hotelový systém do ekonomického software AdmWin je vhodnější.

Hotelový systém - zpět na úvod

Hotelový systém - stažení startverze zdarma.

Stáhnout HotelWin hotelový systém zdarma (3,8 MB)

Hotelový rezervační a recepční systém HotelWin zdarma (freeware) je plně funkční hotelový systém omezený pouze počtem záznamů v databázích. Hotelový systém zdarma je maximálně do 100 záznamů v součtu karet hostů a jimi čerpaných služeb, faktur a jejich řádků. Aktuální dosažený počet zjistíte v okně "O aplikaci" hotelový systém zdarma pod volbou "Nápověda".

Pokud si budete přát pokračovat, zatelefonujte nebo odešlete objednávku na hotelový systém plnohodnotnou neomezenou verzi. Po úhradě faktury obratem zašleme e-mailem odkaz pro hotelový systém ke stažení z internetu s potvrzeným licenčním ujednáním opravňujícím k používání zakoupeného softwarového produktu (hotelový systém) v objednaném provedení (tj.zda společně s ekonomický software AdmWin či bez něj). Z dodané instalace neomezené verze hotelový systém stačí k již zapsaným údajům v hotelový systém zdarma instalovat jen program a pokračovat dále nebo si nainstalovat hotelový systém celý znovu a začít "na ostro".


Hotelový systém - zpět na úvod

tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu


Restaurace Brno - steaky v Brně
Recepční činnosti od rezervace přes ubytování, vedení účtu hosta až pro vyúčtování účtenkou s EET zpřehlední a urychlí hotelový systém HotelWin.
Technická podpora

Hotelový systém

Hotelový systém - videonávody:

Nastavení
Od rezervace až po vyúčtování

Videonávody pro ovládání a nastavení fakturace (účtenek) jsou totožné s AdmWin. Viz stránka nabídka - v panelu po pravé straně

Hotelový systém - dokumentace:

Nárok na technickou podporu zdarma mají jen registrovaní uživatelé, kteří používají hotelový systém v plné (placené) aktuální verzi. Je-li hotelový program verze nižší, pak jen za podmínky jeho aktualizace na právě platnou.

Žádosti o technickou podporu, náměty a připomínky je možné podávat telefonem na telefoním čísle 603 95 93 27 v pracovní dny od 8 do 17 h, e-mailem a nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Při jakékoliv žádosti o technickou podporu:
 • Uveďte prosím nejprve své jméno a licenční číslo, které naleznte v hotelovém programu pod volbou "Nápověda" - "O aplikaci" popřípadě na dodaném instalačním CD
 • Určete o jaký programový produkt se jedná, tj. hotelový systém, hotelový program, recepční program, recepční software, hotelový software (všechny tato pojmenování jsou rovnocená)
 • Jednoznačně identifikujte zpracování v hotelovém programu, kde vznikl problém.
 • Používejte přesné názvy oken jednotlivých zpracování a údajů, či ovládacích prvků v nich, které má hotelový program
 • Dotaz formulujte co nejvýstižněji, používejte co nejpřesnější terminologii shodnou s termíny, které má hotelový systém
 • V případě výskytu chybového hlášení je zapotřebí uvést kompletně celý obsah chybové zprávy, ne pouze její nadpis či ovládací prvky
 • Je vhodné použít screenshoty obrazovky - "vyfotit" obrazovku, a to pomocí klávesy PrintScreen, jíž se "fotka" vkládá do clipboardu (schránky) a vložit do nového souboru nějakého grafického editoru, např.Malování, pomocí kterého uložíte obrázek do souboru (nejlépe formátu .jpg) a odešlete jako přílohu e-mailem

Pro provozování v MS Windows 95,98,ME,NT,2000,XP podpora ukončena.