Zakázkové úpravy
Ekonomický software AdmWin
 • Počáteční zavedení dat z jiného ekonomického software
 • Importy dat z jiných software a exporty dat do jiných software
 • Exporty dokladů, jako např. objednávek, nabídek, do xls v požadované šabloně – formátu
 • Úpravy tiskových výstupů (dokladů)
 • Rozšíření o jiné specifické seznamy a funkce s vazbou do ostatních součástí systému, např. přehledy smluv o servisu zařízení s hlídáním termínů kontrolních prohlídek a evidencí kontrolou zjištěných hodnot s vazbou na standardní zakázky na jejich opravy apod
 • Úpravy stávajících standardních evidencí – nejčastěji jde o úpravy zpracování zakázek na konkrétní produkty, např. servis plynových kotlů nebo opravny různých zařízení
 • Jednorázové úpravy a změny dat, např. přesun čísla skladové karty do jejího čárového kódu s náhradou přesně specifikovaných znaků
Internetový obchod shopHouse
 • Grafické návrhy
 • Úpravy datového modelu nabízených položek
 • Funkční úpravy při otevření položky
 • Registrování odběratelů a co jim navíc umožnit či zpřístupnit
 • Export objednávek do jiných ekonomických software
 • Import údajů o nabízených položkách z jiných software
Ekonomický software
Export-import faktur
Hromadný export faktur vydaných a jejich import v účetní firmě.
Ekonomický systém

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

ShopHouse - internetový obchod

Nabízíme vám webovou aplikaci internetového obchodu. Aplikaci a grafiku upravíme dle Vašich individuálních přání. Základní programové jádro a grafiku, které si můžete vyzkoušet na našich stránkách, obsahuje bohatou programovou výbavu.

Pomocí tohoto software (webové aplikace) si sami pohodlně a jednoduše vytvoříte a budete udržovat vlastní internetový obchod (e-shop).

Obsahuje:
 • Uživatelsky jednoduché rozhraní pro vkládání a úpravy obsahu: textů včetně formátování, odkazů, obrázků, atd. pro jednotlivé prodávané položky, články, obchodní podmínky, úvodní texty, odpovědní a informativní e-maily o objednávkách.
 • Nastavení kategorií prodávaných produktů s neomezenou stromovou strukturou.
 • Údržba prodávaných produktů a jejich vlastností (ceny, popisu, kategorie, obrázky, atd.).
 • Funkce pro nastavení e-shopu, jako například: způsoby doručení, nejnovější zboží, nejprodávanější zboží.
 • Evidenci a zpracování objednávek - třídění objednávek dle stavu plnění, možnost smazat objednávku, podrobné informace o objednávce a zákazníkovi, export dat pro vyskladnění a fakturaci.
 • Statistiky přístupů - z jakých stránek, z jakých vyhledávačů a na základě jakých klíčových vyhledávacích slov návštěvnící e-shopu přišli, přehled o operačních systémech a internetových prohlížečích používaných zákaníky.

Aplikace také nabízí možnost exportu objednávek do AdmWin k dalšímu zpracování - vyskladnění, fakturace, přehled nesplněného a jeho objednání u dodavatelů. Možný přenos informací z AdmWin do nabízeného katalogu, zdali je v katalogu nabízené zboží skladem, či nikoliv.

Konečná grafická úprava je vždy řešena zakázkově dle individuálních požadavků.

Nabízí se ve 2 provedeních:
 • ShopHouse - Plnohodnotný internetový obchod - plná verze s cenami u položek a vytvářením objednávek zákazníků (nákupní košík)
 • ShopHouse Lite - Nabídkový katalog - jen prezentace nabízeného zboží bez cen a bez možnosti vytváření nákupní objednávky

Od roku 1990 vyvíjíme české účetní programy (ekonomický software) pro drobné podnikatele až střední firmy na základě zkušeností z praxe, potřeb a požadavků jejich uživatelů a dle legislativních změn. Provádíme jejich speciální úpravy na zakázku dle požadavků konkrétního zákazníka.
V pozdějších letech jsme naši sw produkci rozšířili o nástavbu pro autoservisy, hotelový systém a internetové aplikace, především pro e-shopy graficky profesionálně upravované každému uživateli.

Snažíme se o:
 • srozumitelnost - pojmově se přiblížit českým podnikatelům, živnostníkům, aby byly pro něj naše programy srozumitelné a jasné
 • zvýšení rychlosti a jednoduchosti práce s programem - uspořádávat a provázat zpracování tak, aby mohl uživatel provádět záznamy do procesně spojených evidencí na jednom místě, nemusel přecházet do jiného zpracování (např. záznam příjmu nebo výdeje zásob provést přímo na faktuře) a především tutéž informaci nezadával vícekrát na různých místech v programu
 • jednoduchost - aby instalace a používání programu nevyžadovalo žádné znalosti o počítačích
 • rychlost programu - urychlovat a zmenšovat program tak, aby byl velmi rychlý i na starších PC. Přechody mezi zpracováními jsou okamžité, stejně tak práce i s velkými objemy dat (např. 30 tisíc skladových karet a 500 tisíc skladových pohybů - zadání a vyhledávání jsou bez časové prodlevy)
 • vstřícnost uživatelům - při podpoře jim vždy správně poradit, najít způsob řešení jejich problémů

K našim produktům poskytujeme trvalou zákaznickou podporu formou informací na internetu (FAQ, návody a postupů), poradenství po telefonu a e-mailem, popřípadě placené služby jako odborná školení, individuální konzultace a servis na místě prostřednictvím prodejců.

AdmWin
ekonomický software (účetní program) se silně propojenými evidencemi faktur, zakázek, objednávek, skladů, majetku, mezd, daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) nebo účetnictví (podvojné). K tomu jsou k dispozici knihy, jízd, korespondence a další. Mnoho podpůrných evidencí a číselníků pro rychlené a pohodlné zadávání dokladů a jejich různorodé členění pro interní potřebu.
Varianty produktů jsou kombinací voleb:
 • AdmWin DE - daňová evidence (jednoduché účetnictví) nebo AdmWinPU - účetnictví (podvojné)
 • Provedení se mzdami nebo bez mezd
 • Nesíťové nebo síťové provedení - centrálně sdílená data, ke kterým se může v jednom a tomtéž okamžiku přistupovat z více PC současně
 • Pro jednu firmu nebo pro více firem. Ve variantě pro více firem mohou být DE i PU současně.
Startverze zdarma - je jen v provedení se mzdami, nesíťová, pro jednu firmu a poskytuje se ve variantě s DE nebo PU. Je omezena na 200 záznamů v součtu faktur, jejich řádků, skladových pohybů, záznamů v účetním deníku a mezd. Nabízí se AdmWinDE - daňová evidence

Program Autoservis + AdmWin
Rozšíření ekonomického software AdmWin o speciální zpracování zakázek pro autoservisy a pneuservisy se sledováním údajů o opravovaných autech. Identifikace auta, provozovatele, co a kdy se na autě provádělo. Z těchto údajů se stiskem tlačítka vytiskne zakázkový list nebo faktura. Varianty jsou shodné s provedeními AdmWin.

HotelWin
je samostatný rezervační a ubytovací software s fakturací a pokladnou určený pro ubytovací zařízení libovolné velikosti. Jádrem je grafický kalendářový ubytovací plán s kartami hostů. Celý proces ubytování od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci a úhradu probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Ekonomický software AdmWin lze spojit s HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.
Varianty produktu:
 • HotelWin I. - pro ubytovací zařízení do 25 pokojů
 • HotelWin II. - pro ubytovací zařízení nad 25 pokojů
 • HotelWin startverze - zdarma - omezena na 100 karet hostů

ShopHouse
webová aplikace pro internetový obchod - tvorbu a údržbu vlastního e-shopu a služby s jeho zřízením spojené. Aplikaci a grafiku upravujeme na individuálních přání. V jeho administraci si uživatel jednoduše může doplňovat a udržovat nabízený katalog zboží zařazení do svých skupin, kategorií, dle výrobců, určovat akční položky a novinky, stejně tak jednoduše se doplňovat veškeré průvodní texty k objednávkám na úvodní stranu, články. Statistiky přístupů a správa objednávek s jejich odesláním k dalšímu zpracování do ekonomického software AdmWin - sledování nesplněných požadavků s automatickým vytvořením objednávek na dodavatele položek, které nejsou skladem, jejich příjem na sklad, sledování úhrady záloh, vyskladnění na objednávku zákazníka, fakturace, tisky průvodek.
Technická podpora

Nárok na technickou podporu zdarma mají jen registrovaní uživatelé, kteří používají účetní program v plné (placené) aktuální verzi. Je-li účetní program verze nižší, pak jen za podmínky jeho aktualizace na právě platnou dle ceníku upgrade.

Před kontaktem s technickou podporou si nejprve prohlédněte:

Žádosti o technickou podporu, náměty a připomínky je možné podávat telefonem na telefoním čísle 603 95 93 27 v pracovní dny od 8 do 17 h, e-mailem a nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Při jakékoliv žádosti o technickou podporu:
 • Uveďte prosím nejprve své jméno a licenční číslo, které naleznte v účetním programu pod volbou "Nápověda" - "O aplikaci" popřípadě na dodaném instalačním CD
 • Určete o jaký programový produkt se jedná, tj. ekonomický software (účetní program) nebo aplikace pro internetový obchod
 • Pro účetní program specifikujte, zda se problém týká daňová evidence nebo účetnictví (podvojného), popřípadě jiné oblasti zpracování v informačního systému
 • Jednoznačně identifikujte zpracování, v němž vznikl problém - např.: ne jenom "faktury", ale "faktury přijaté" nebo "faktury vydané" nebo "zálohové faktury přijaté" nebo "zálohové faktury vydané", ne jenom "DPH", ale "záznam DPH na přijaté faktuře" nebo "výpis záznamů DPH na vstupu" nebo "výkaz DPH s tiskem přiznání" apod.
 • Dotaz formulujte co nejvýstižněji, používejte co nejpřesnější terminologii shodnou s termíny, které má ekonimický software
 • Pro účetní program používejte přesné názvy oken jednotlivých zpracování a údajů, či ovládacích prvků v nich
 • V případě výskytu chybového hlášení je zapotřebí uvést kompletně celý obsah chybové zprávy, ne pouze její nadpis či ovládací prvky
 • Je vhodné použít screenshoty obrazovky - "vyfotit" obrazovku, a to pomocí klávesy PrintScreen, jíž se "fotka" vkládá do clipboardu (schránky) a vložit do nového souboru nějakého grafického editoru, např.Malování, pomocí kterého uložíte obrázek do souboru (nejlépe formátu .jpg) a odešlete jako přílohu e-mailem

Pro provozování v MS Windows 95,98,ME,NT,2000,XP podpora ukončena.

Ekonomický software