Zakázkové úpravy
Ekonomický software AdmWin
 • Počáteční zavedení dat z jiného ekonomického software
 • Importy dat z jiných software a exporty dat do jiných software
 • Exporty dokladů, jako např. objednávek, nabídek, do xls v požadované šabloně – formátu
 • Úpravy tiskových výstupů (dokladů)
 • Rozšíření o jiné specifické seznamy a funkce s vazbou do ostatních součástí systému, např. přehledy smluv o servisu zařízení s hlídáním termínů kontrolních prohlídek a evidencí kontrolou zjištěných hodnot s vazbou na standardní zakázky na jejich opravy apod
 • Úpravy stávajících standardních evidencí – nejčastěji jde o úpravy zpracování zakázek na konkrétní produkty, např. servis plynových kotlů nebo opravny různých zařízení
 • Jednorázové úpravy a změny dat, např. přesun čísla skladové karty do jejího čárového kódu s náhradou přesně specifikovaných znaků
Internetový obchod shopHouse
 • Grafické návrhy
 • Úpravy datového modelu nabízených položek
 • Funkční úpravy při otevření položky
 • Registrování odběratelů a co jim navíc umožnit či zpřístupnit
 • Export objednávek do jiných ekonomických software
 • Import údajů o nabízených položkách z jiných software
Ekonomický software
Export-import faktur
Hromadný export faktur vydaných a jejich import v účetní firmě.
Ekonomický systém

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Program Autoservis

Program Autoservis je součástí ekonomického software AdmWin.

Program Autoservis navíc obsahuje:

 • upravené zpracování zakázek + zakázkové listy pro autoservis
 • evidenci vozidel s vyhledáváním a výběry - evidované údaje o vozidle: SPZ, zákazník s kontakty, tovární značka, typ-model, VIN, druh vozidla, provedení karosérie, rok výroby, barva, výbava, pneumatiky, kontakt na provozovatele, datum do kdy platí STK, kdy byla poslední výměna oleje, údaje o motoru: označení, objem, výkon, palivo, výrobní číslo
 • okamžitý přehled u každého vozidla, co se na něm kdy dělalo a měnilo
 • automatické propojení zakázek s evidencí vozidel - do zakázky lze vybrat vozidlo, údaje o něm přímo ze zakázky aktualizovat, při zavření okna zakázky se údaje o vozidle přenesou do evidence vozidel
 • do zakázek i evidence vozidel lze vybírat značky a typy z uživatelsky doplnitelného číselníku - dodává se přednaplněný nejběžnějšími značkami osobních aut
 • připojení dokumentace k zakázkám - fotografií, technického průkazu, apod.
 • rozšířený adresář firem - evidence uskladněných pneumatik s tiskem Protokolu o uskladnění a s vyúčtováním do zakázky nebo prodejku - účtenku
 • volitelné upozorňování na blížící se konec platnosti STK a termínu pro výměnu oleje - jak při startu programu na všechny s 1 měsíčním předstihem, tak i na zakázce na vozidlo, kde se blíží termín STK nebo je krátce po něm
 • speciální výpisy a přehledy včetně efektivnosti zakázek pro autoservis

Program Autoservis v zakázkách

 • vedle základních údajů o vozidle, stavu tachometru, stavu přistaveného vozu apod., eviduje také požadavky zákazníka, které mohou obsahovat i úkony, které je zapotřebí provést v rámci údržby nebo opravy - tím pak efektivně a zavčas objednávat ND a plánovat práce, určit předběžnou cenu.
 • eviduje datum a čas přistavení vozu a předpokládaný termín ukončení - tím jsou zahrnuty do plánovacího kalendáře, který je stiskem tlačítka zobrazitelný na každé zakázce s chronologickým uspořádáním plánovaných a nedokončených zakázek pro autoservis, k zaplánování právě otevřené do volného termínu (program Autoservis - plánovací kalendář). Ten je možné si nechat zobrazovat i při startu programu k okamžitému přehledu, co se má dnes a v následujících dnech dělat.
 • v další části zakázky program Autoservis eviduje použité náhradní díly, spotřebovaný materiál (kapaliny) a vykonané práce. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list.
 • příjem objednaných položek ND přímo na zakázku dle příjímacím technikem zapsaných do požadavků na zakázku.
 • fakturace nebo vyúčtování prodejkou-účtenkou dílenských zakázek pro autoservis, opět jen stiskem talčítka, je již dále zpracována standardním postupem v ekonomickém software AdmWin.
 • při záznamu nové zakázky pro autoservis je po zadání SPZ k dispozici přehled předchozích zakázek autoservisu (oprav, návštěv - kdy oprava/údržba proběhla, kolik mělo vozidlo najeto, stav vozidla a co bylo provedeno) tohoto SPZ - odkliknutím v tomto seznamu se do nově zadávané zakázky pro autoservis přenesou všechny údaje o autě a zákazníkovi. Tím vám program Autoservis ušetří spoustu času při vyplňování zakázek pro autoservis (zakázkové listy). Pozn. zakázka pro autoservis = zakázkový list pro autoservis - zakázkový list se vytiskne stiskem tlačítka v okně zakázky pro autoservis.
 • v seznamu zakázek jsou barevně odlišeny ukončené zakázky, uživatel si může barevně rozlišovat zakázky dle stavu rozpracovanosti.

Program Autoservis - evidence uskladněných pneumatik

 • je dostupná na konkrétního zákazníka v adresáři firem, na zakázce, v evidenci vozidel, na prodejkách-účtenkách
 • na zakázkách a prodejkách-účtenkách z ní lze provést vyúčtování uskladnění na stisk tlačítka s souvztažným zápisem ukončení uskladnění
 • v evidenci vozidel se stiskem tlačítka do ní zapíše ukončení uskladnění zimních a zaskladnění letních a naopak - jen se popřípadě dopíše nájezd km, hloubka dezénu a nové místo uskladnění
 • v adresáři firem výpis pouze aktuálně uskladněných pneumatik, nebo všech, které kdy byly od vybrané firmy, všech firem nebo jen vybrané skupiny firem, uskladněny
 • v každé úloze tisk protokolu o uskladnění, popř. ukončení uskladnění - vrácení zákazníkovi


Stáhnout zdarma AdmWin DE - program Autoservis - daňová evidence + mzdy (9.4MB)
Program Autoservis - daňová evidence + mzdy zdarma - účetní program (freeware) ke stažení

Stáhnout zdarma AdmWin PU - program Autoservis - podvojné účetnictví + mzdy (9.4MB)
Program Autoservis - podvojné účetnictví + mzdy zdarma - účetní program (freeware) ke stažení


Program autoservis - screenshoty - zakázka pro autoservis, zakázkový list autoservisu

Autoservis - zakázky - otevření zakázky z jejich seznamu a přehledem, co se na autě dříve dělalo Autoservis - zakázka - údaje o vozidle, jeho stavu a použitých dílech a prací při údržbě nebo opravě Autoservis - historie oprav auta s možností doplnění všech údajů o něm do nové zakázky Autoservis - - podrobnější údaje o vozidle na zakázce Autoservis - terminář pro zaplánování zakázky Autoservis - požadavky na zakázku - soupis všeho, co se má na zakázce provést - materiálové položky, které je zapotřebí objednat nebo vzít ze skladu, soupis prací, které se mají udělat (nejvhodněji z ceníku prací) Autoservis - výdej ze zásob do spotřeby na zakázku Autoservis - nákup náhradních dílů přímo na konkrétní zakázku - alternativa k výdeji ze zásob do spotřeby na zakázku Autoservis - záznam vykonaných prací na zakázku pomocí ceníku prací - většina prací se opakuje a podstatně urychlí a usnadní zápis prací na zakázku výběr z jejich seznamu Autoservis - zadání tisku zakázkového listu Autoservis - zakazkovy list Autoservis - fakturace zakázky Autoservis - možnosti fakturace položek zakázky a uzavření zakázky fakturou Autoservis - variantně, místo fakturace, lze ze zakázky vytvořit dodací list, který lze následně fakturovat a na fakturu připojit i další dodací listy na téhož zákazníka - takto lze jednou fakturou vyfakturovat více zakázek (opravovaných aut) Autoservis - zobrazení, změny a vyúčtování uskladněných pneumatik do zakázky Autoservis - protokol o uskladnění pneumatik Autoservis - hledání v evidenci na zakázku spotřebovaných položek Autoservis - zobrazení výpočtu efektivnosti zakázky pro autoservis Autoservis - možnosti nastavení zapracování zakázek a tisku zakázkového listu pro autoservis

Program autoservis - screenshoty - činnosti nad seznamem zakázek autoservis

Autoservis - seznam zakázek s možnostmi jejich rychlého hledání a třídění Autoservis - možnosti nastavení výběru (filtru) v seznamu zakázek na opravu vozidel Autoservis - zadání výpisu zakázek z jejich seznamu, který může být zúžen dříve zadaným výběrem zakázek na jen požadované Autoservis - výpis vybraných zakázek pro autoservis Autoservis - výpis efektivnosti vybraných zakázek pro autoservis Autoservis - zadání zobrazení detailního výpisu spotřebovaných položek na zakázku přímo ze seznamu zakázek bez nutnosti otevření okna se zakázkou Autoservis - detailní zobrazení spotřebovaných položek na zakázku přímo ze seznamu zakázek bez nutnosti otevření okna se zakázkou Autoservis - evidence požadavků na zakázku přímo ze seznamu zakázek bez nutnosti otevření okna se zakázkou Autoservis - evidence uskladněných pneumatik zákazníka přímo ze seznamu zakázek bez nutnosti otevření okna se zakázkou Autoservis - evidence dokladů, souvisejících dokumentů, případných poznámek a upozornění k v seznamu zakázek autoservisu k aktuálně nastavené

Program autoservis - screenshoty - vlastní evidence vozidel - může obsahovat jen opravovaná vozidla nebo i vozidla dohodnutá pro údržbu a případné opravy

Autoservis - přehled vozidel s možností doplnění seznamu nabízených značek a typů (modelů) vozidel Autoservis - možnosti nastavení výběru (filtru) v evidenci vozidel Autoservis - zadání výpisu nastaveného výběru (filtru) z evidence voidel Autoservis - výběr z evidence vozidel do zakázky na opravu, údržbu vozidla Autoservis - zobrazení upozornění na vozidla s blížícím se koncem platnosti STK při startu programu

Ekonomický software AdmWinDE - daňová evidence pro autoservis nebo AdmWinPU - podvojné účetnictví pro autoservis

obsahuje pak celé související zpracování skladů včetně příjmu ND na konkrétní zakázku, tj. přímo na přijatém dodacím listě nebo přijaté faktuře zadáte jednotlivé položky s cenami a k nim číslo zakázky. Jedním záznamem máte zaevidován jak příjem na sklad, tak výdej do spotřeby na zakázku pro autoservis. Na každé zakázce pro autoservis pak zpětně dohledáte, kdy, jakým dokladem a od koho byl ND pořízen. Drobné prodeje nebo celou činnost pneuservisu provedete na prodejkách-účtenkách.

Provedení se mzdami umožní u každé provedené práce jednoduše identifikovat, kdo ji vykonal. Z toho je přehled vykonaných prací jednotlivými pracovníky za období (měsíční, týdenní, čtvrtletní) s nákladovými i realizačními cenami. Ve vlastním zpracování mezd je pak nechat zahrnout do základní mzdy nebo prémií - v nákladech nebo % podílu z realizačních cen.


Příklad zpracování zakázky v program Autoservis

 • přijíždí auto na dvůr - v programu Autoservis do nové zakázky zadáte jeho SPZ (nebo jednoduše vyberete dle značky a typu z evidence vozidel) a stisknete tlačítko "Již bylo" - zobrazí se přehled předchozích zakázek na toto vozidlo (kdy, kolik mělo najeto, co se s ním provádělo, jméno zákazníka)
 • vyjdete zákazníkovi vstříc "Dobrý den pane Novák. Naposledy jste tu byl 14.9.2011, měl najeto 45 620 a dělali jsme...." - působí to na zákazníka velice příjemně a rád se bude k vám vracet
 • následně, po dohodě se zákazníkem, co potřebuje, v programu Autoservis doplníte do hlavičky zakázky jeho požadavky, aktuální stav tachometru a pomocí termináře dohodnete vzájemně vyhovující termíny a stiskem tlačítka se bez dalšího vypisování vytiskne zakázkový list
 • v průběhu opravy vozidla nebo jejím dokončení do zakázky v program Autoservis zapíšete provedené práce a spotřebovaný materiál, náhradní díly - nejjednodušeji výběrem z vlastního ceníku prací nebo přímo přijatým dodacím listem nebo přijatou fakturou na vozidlo zakoupené díly
 • stiskem tlačítka v otevřené zakázce program Autoservis se vytiskne faktura s údaji ze zakázky, automaticky se doplní DPH a nemusíte na ni již nic dále zapisovat

Příklad pro pneuservis v program Autoservis

 • v ceníku prací si připravíte jednotlivé účtované výkony, např. "Demontáž 15" kola", "Montáž 15 kola", "Vyvážení" nebo všechny tři úkony shrnete do jedné položky - podle toho, jak máte postaven vlastní ceník
 • v záznamu nové prodejky pak jen zvolíte ceník, v něm označíte provedené úkony, stisknete zapsat na doklad a tisk....účtenku máte na 5 kliků hotovou
 • pokud provádíte i uskladnění pneumatik, pak si před tiskem na účtenku vyberete zákazníka z adresáře firem, stisknete tlačítko pro uskl.pneu a v nich tlačítko vyúčtovat - na účtenku se doplní vyúčtování uskladnění a do evidence uskladněných pneu zapíšete nově uskladňované, popř. k nim stiskem tlačítka vytisknete uskladňovací protokol

AdmWin DE Autoservis - daňová evidence pro autoservis
AdmWin PU Autoservis - podvojné účetnictví pro autoservis

Program Autoservis je součástí ekonomického software - účetních programů AdmWin. Program Autoservis lze získat v provedení AdmWin DE - daňová evidence nebo AdmWin PU - podvojné účetnictví.

Program Autoservis je také možné přikoupit jako nadstavbu. Ta rozšíří standardní ekonomický software - účetní program a změní a rozšíří oblast zpracování zakázek pro potřeby autoservisu, přičemž data původních zakázek zůstanou zachována


Používáme účetní programy AdmWinÚčetní programy


tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu

Technická podpora

Nárok na technickou podporu zdarma mají jen registrovaní uživatelé, kteří používají účetní program v plné (placené) aktuální verzi. Je-li účetní program verze nižší, pak jen za podmínky jeho aktualizace na právě platnou dle ceníku upgrade.

Před kontaktem s technickou podporou si nejprve prohlédněte:

Žádosti o technickou podporu, náměty a připomínky je možné podávat telefonem na telefoním čísle 603 95 93 27 v pracovní dny od 8 do 17 h, e-mailem a nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Při jakékoliv žádosti o technickou podporu:
 • Uveďte prosím nejprve své jméno a licenční číslo, které naleznte v účetním programu pod volbou "Nápověda" - "O aplikaci" popřípadě na dodaném instalačním CD
 • Určete o jaký programový produkt se jedná, tj. ekonomický software (účetní program) nebo aplikace pro internetový obchod
 • Pro účetní program specifikujte, zda se problém týká daňová evidence nebo účetnictví (podvojného), popřípadě jiné oblasti zpracování v informačního systému
 • Jednoznačně identifikujte zpracování, v němž vznikl problém - např.: ne jenom "faktury", ale "faktury přijaté" nebo "faktury vydané" nebo "zálohové faktury přijaté" nebo "zálohové faktury vydané", ne jenom "DPH", ale "záznam DPH na přijaté faktuře" nebo "výpis záznamů DPH na vstupu" nebo "výkaz DPH s tiskem přiznání" apod.
 • Dotaz formulujte co nejvýstižněji, používejte co nejpřesnější terminologii shodnou s termíny, které má ekonimický software
 • Pro účetní program používejte přesné názvy oken jednotlivých zpracování a údajů, či ovládacích prvků v nich
 • V případě výskytu chybového hlášení je zapotřebí uvést kompletně celý obsah chybové zprávy, ne pouze její nadpis či ovládací prvky
 • Je vhodné použít screenshoty obrazovky - "vyfotit" obrazovku, a to pomocí klávesy PrintScreen, jíž se "fotka" vkládá do clipboardu (schránky) a vložit do nového souboru nějakého grafického editoru, např.Malování, pomocí kterého uložíte obrázek do souboru (nejlépe formátu .jpg) a odešlete jako přílohu e-mailem

Pro provozování v MS Windows 95,98,ME,NT,2000,XP podpora ukončena.

Ekonomický software