Nejčastější dotazy

1. Založení nového klienta (jen ve víceuživatelské verzi)
2. Po instalaci nové programové verze (upgrade) nejsou k dispozici původní evidovaná data
3. Program hlásí "V nastavené složce nejsou data pro AdmWin (chybí Ident)!"
4. Je možné zvětšit písmo v AdmWin?
5. Při změně rozlišení monitoru z vyššího na nižší se horní lišta minimalizovaného okna dostala mimo obrazovku
6. Proč není možné psát až do konce řádku, když zapisuji text např.do úvodních řádků nebo do poznámky? A při tisku se tento text zobrazuje jenom do 3/4 šířky stránky?
7. Přesun programu a dat na jiné PC
8. Zálohování, obnova a přenos dat 9. Roční uzávěrka, číselné řady dokladů pro následující rok 10. Provedla jsem zkušební měsíční uzávěrku v AdmWinDE daňová evidence. Do těchto dat už nemůžu udělat žádnou změnu?
11. Nezobrazuje se část již zapsaných dat (v zobrazovaných nebo vypisovaných datech jsou zvláštní znaky)
12. DPH 13. Mzdy 14. Po nové instalaci se mi stále objevuje "nepodařilo se spustit C:\AdmWin\Upp.exe" a "Ve svém uživatelském účtu Windows nemáte povoleno volání update!". Co lze v takové situaci dělat?
15. Jak rozpoznávat jednotlivé zákazníky dle obchodních zástupců a následně z faktur zjistit, jaký obrat vytvořili?
16. Proč se někdy při fakturaci zakázky do seznamu zakázek nezapíše číslo faktury nebo neprovede uzavření zakázky?
17. Některé české znaky se nezobrazují správně česky
18. Má se správně používat zkratka "IČ" nebo "IČO"?
19. Problém s přímým tiskem pod Win 10 (u nové instalace nebo po aktualizaci Win 10) - náhled je správně, ale přímo na tiskárnu se pokouší tiskout na one note nebo jinou virtuální tiskárnu. Co s tím?
20. Jak zpracovávat recyklační příspěvek (poplatek)?
21. Jak funguje síťová licence (provedení)?
22. Jaké jsou možnosti vzdáleného přístupu k datům po internetu?
1.Založení nového klienta
Řešení: V programu AdmWin pod volbou "Soubor" > "Jiné účetnictví" - máte 2 možnosti, podle toho zda si přejete sami určit umístění složky s daty nové firmy nebo to ponecháte na systému:
 1. tlačítkem "Založit data pro novou firmu (klienta)" - nemusíte se zabývat kam a pod jakým názvem budou data umístěna. Budete jen vyzváni k zadání označení klienta (je to Váš název, pod kterým si jej povedete) a sysém sám vytvoří složku s zadaným označením pod složkou s instalací AdmWin, kam uloží prázdné DB struktury pro data tohoto klienta dle vaší volby (zda DE nebo PU) a do sazenamu možných připojení zapíše nový řádek s Vámi zadaným označením a odkazem (směrováním) na tato data.
 2. tlačítkem "Instalovat nová data" - si budete sami určovat umístění složky s daty tohoto klienta. Zobrazí se standardní Windows dialogové okno pro uložení souboru:
  • nejprve si vyberte disk a popř. složku ve struktuře dostupných disků a složek, kde si budete přát vytvořit další složku pro nová data. Nabízí se složka, kde je instalován program AdmWin.
  • pokud jste si již novou složku pro nová data vytvořili dříve, zde ji jen vyhledejte
  • jinak v tomto okně vyhledejte a stiskněte v nástrojové liště (vpravo nahoře) tlačítko pro vytvoření nové složky - v seznamu tohoto okna se zobrazí ”Nová složka” kterou přejmenujte. Většinou na jednoslovné označení firmy, jejíž data zde budou uložena.
   Pozor! Název složky nesmí obsahovat mezery, tečky, lomítka, nepoužívejte znaky s českou diakritikou a příliš dlouhé názvy. Označení celé cesty na data (disk:/adresář/adresář…) může být dlouhé max. 120 znaků.
  • vytvořenou novou složku buď dvojklikem levého tlačítka myši nebo tlačítkem ”Otevřít” otevřete - zobrazí se prázdný seznam
  • nabízený název souboru pro uložení (DATAS.SBL) neměňte. Z něj se do zadaného adresáře dekomprimují nové datové struktury a přednastavená data. PRO_INSTALACI_NOVYCH_DAT_1_s_popisky_2 PRO_INSTALACI_NOVYCH_DAT_ULOZIT_oriznute_s_popisky_2
  • stiskem tlačítka ”Uložit” se do této složky instalují nové prázdné datové struktury. Pokud na zadané cestě data AdmWin (či dřívějšího ADM) již existují, instalace nových dat se odmítne a je nutno ověřit, co to je za data (třeba si je stiskem tlačítka ”Přidat existující” připojit a prohlédnout). Pokud je nepotřebujete, pak je exaktně smažte, tj. ve standardních programech a to způsobem, kterým znáte - označte v této složce všechny soubory a odstraňte je - nechejte smazat či přesunout do koše.
zpět na začátek
2.Po instalaci nové programové verze (upgrade) nejsou k dispozici původní evidovaná data
Důvod: Instalaci jste provedli jinam, než jsou používaná data nebo dosud používaná instalace.
Řešení: Před instalací nové verze ověřte, kde máte nyní systém instalován. Pravým tlačítkem myši klikněte na zástupce AdmWin na ploše. V zobrazené nabídce zvolte "Vlastnosti" > záložka "Zástupce" > údaj "Cíl:".
Instalační program "Inno Setup" je celosvětově rozšířený program pro instalaci mnoha aplikací. Při každé instalaci eviduje, kam je instalace provedena, s jakým názvem zástupce a s jakým názvem ve skupině programů. Při další instalaci pro tutéž aplikaci pak nabídne místo, kam byla naposledy instalace provedena.
Pokud jste neprováděli více instalací na různá místa, pak při aktualizaci stačí jen potvrzovat nabízené.

Pokud jste ovšem dříve provedli nejprve instalaci "ostré verze" a pak "cvičné" či jakékoliv jiné, musíte při aktualizaci v instalaci zadat cestu na "ostrou" - používanou instalaci.
Pozor! Vyberete-li během instalace složku ze stromové struktury zvoleného disku, zkontrolujte před stiskem tlačítka “Další”, co je uvedeno v horním řádku, kam provést instalaci !!! Implicitně se zde nabízí AdmWin i jako podsložka vybrané složky. Pokud má být instalace provedena jen do zvolené složky, nabízenou podsložku AdmWin zde v tomto horním řádku vymažte!

faq-obraz/instalace_zmensene_oriznute_75proc_2 Instalace_druhy_krok_zmensene_oriznute_75proc_1
Varování: Nikdy neprovádějte instalaci AdmWin do systémových složek, ajko je např. "...\Program Files". Dle nastavení uživatelského účtu ve Windows pak mohou být systémem data umístěna do dokumentů uživatele. Windows si sami zajišťují přesměrování, ale program AdmWin neví kam a nemůže na těchto datech spustit update!
zpět na začátek
3.Program hlásí "V nastavené složce nejsou data pro AdmWin (chybí Ident)!"
Důvod: Pokud jste si složku omylem nevymazali je nejčastějším důvodem přesun nebo přejmenování složky s instalací AdmWin.
Při prvním spuštění programu AdmWin se do souboru ukládá cesta (disk:\složka), kde jsou na disku data umístěna. Při přejmenování či přesunu tedy nebudou po spuštění evidovaná data nalezena a program bude ukončen.
Řešení: Přejmenujte na původní název nebo přesuňte zpět.
zpět na začátek
4.Je možné zvětšit písmo v AdmWin?
Řešení: Tento program, jako ostatní windows aplikace, ctí systémová nastavení windows na každém PC, které si provádí sám uživatel.
Velikost písma je určena nastavením rozlišení monitoru a měřítkem u nastavení obrazovky ve Windows.
Od verze 2.38 jsou nastavitelné fonty pro okna se seznamy dat (datová okna typu seznam), od dalších verzí řádky dokladů a formulářová okna pod volbou "Soubor" - "Při startu, volby". Velikost písma v menu a fixní texty ve formulářích lze změnit snížením rozlišení monitoru nebo zvětšením měřítka v nastavení obrazovky ve Windows.
zpět na začátek
5.Při změně rozlišení monitoru z vyššího na nižší se horní lišta minimalizovaného okna dostala mimo obrazovku
Řešení: Ve stavu, kdy je horní lišta mimo obrazovku, klikněte pravým tlačítkem myši na označení aplikace (ikonu programu) ve spodní liště plochy windows a v zobrazené lokální nabídce zvolte "Přesunout". Poté šipkami na klávesnici okno posuňte do požadovaného umístění. Uvedený postup platí pro všechny windows aplikace.

Vyskakovací nabídka spodní lišty windows s volbou pro posun okna na obrazovce
Aby se při dalším spuštění okno programu neotevřelo opět částečně mimo obrazovku, musí být program při ukončení nastaven ve složce, kde je i instalace AdmWin , tj. před ukončením AdmWin, po jeho přesunu do viditelné oblasti obrazovky, se pod volbou "Soubor" > "Jiné účetnictví" v zobrazeném seznamu jednotlivých účetnictví přepněte do účetnictví, kde je ve sloupci "Cesta na sdílená data" disk:\adresář shodný s tím, kde je vlastní AdmWin instalován. Po přepnutí do těchto dat aplikaci ukončete. Při dalším spuštění bude okno AdmWin tam, kde jste jej opustili.
zpět na začátek
6.Proč není možné psát až do konce řádku, když zapisuji text např.do úvodních řádků nebo do poznámky? A při tisku se tento text zobrazuje jenom do 3/4 šířky stránky?
Důvod: Proporcionální písmo. To znamená, že např. písmeno „M“ je širší než písmeno „I“ a tudíž zabírá i více prostoru. Délka pole pro zadání textového údaje je odhadována na přibližnou délku textu při větším počtu širokých znaků.
zpět na začátek
7.Přesun programu a dat na jiné PC
Řešení: Nejjednodušeji: Překopírujte celou složku s instalací AdmWin (včetně všech podsložek) na nové PC na stejně pojmenované místo. Tj pokud na původním PC byla instalace ve složce např. 'C:\AdmWin' musí být i na novém PC v téže složce. V té složce na novém PC vyhledejte soubor AdmWin.exe, stiskem pravého tlačítka myši v lokální nabídce zvolte "Vytvořit zástupce" a vzniklý soubor zástupce přetáhněte na plochu. To samozřejmě platí jen v případě, že jste na původním PC neměli instalaci v "Program Files", což se zásadně pro programový systém AdmWin nedoporučuje.
Další možnosti:
1.  pokud mám vytvořenou zálohu dat

Instalujte celý program znovu a proveďte obnovu ze zálohy.
Poznámka. Předcházející uzavřené roky nejsou součástí zálohy běžného roku. Jestliže si je přejete na nové PC obnovit také, pak si pod složkou, kde jsou data instalována, vytvořte pro jednotlivé uzavřené roky podsložky s označením uzavřeného roku dle popisu u řešení č.2 a do nich obnovte data ze zálohy příslušného roku. Tj. do podsložky překopírujte všechny soubory s příponou DBF a DBT ze složky s instalací AdmWin (u síťové nebo víceuživatelské verze lze do ní instalovat nová data) a v AdmWin pod volbou "Soubor" > "Jiné účetnictví" si pomocí tlačítka "Přidat existující" k nim připojíte program a následně provedete obnovu ze zálohy příslušného roku.

2.  pokud nemám vytvořenou zálohu dat - mám provedenou kopii celé složky nebo celého původního disku

Pokud byla kopie umístěna na úplně stejně označenou cestu (disk:\složka) - systém bude fungovat a můžete volně pokračovat.
Pokud byl celý původní disk zkopírován na jiný logický disk (jiné označení) nebo do jiné složky, pak:
 • při síťové nebo víceuživatelské verzi – v programu AdmWin pod volbou "Soubor" > "Jiné účetnictví" si pomocí tlačítek "Přidat existující" nebo "Připojit síťově" přenastavte cesty na zpracovávaná data.
 • u jednouživatelské nesíťové verze – proveďte novou instalaci AdmWin jinam než je umístěna kopie. Nově nainstalovaný program AdmWin spusťte a ihned můžete ukončit. Do této složky s novou instalací AdmWin překopírujte z původní složky všechny soubory s příponou .DBF, kromě souboru UCTFI.DBF, a všechny soubory s příponou DBT. Po spuštění nové instalace AdmWin okamžitě spustíte rekonstrukci indexů – pod volbou "Soubor" > "Rekonstrukce indexů".
zpět na začátek
8.Zálohování, obnova a přenos dat
a.Jak provést zálohu na CD?
Řešení: Provést zálohu dat z programu přímo na CD nelze. To může provést pouze speciální vypalovací program (data zálohujte do složky k tomu účelu vytvořené a pak její obsah vypalte na CD). Provést zálohu přímo můžete např.na USB Flash Disk.
b.Kam program zálohu provedl? Na CD provedena není, systém přitom píše, že zálohu provedl.
Řešení: Záloha je vždy umístěna ve složce s daty AdmWin (nejprve je vytvořena do složky s daty AdmWin a pak kopírována na cílové místo) - u jednouživatelské instalace je ve složce, kde je program AdmWin instalován. Odkaz na ni je viditelný pod volbou "Soubor“ > "Jiné účetnictví" ve sloupci "Cesta na sdílená data".

Vyskakovací nabídka spodní lišty windows s volbou pro posun okna na obrazovce
c.Program při startu hlásí "!!! V A R O V Á N Í !!! Nezapisujte žádné nové záznamy a neprovádějte žádné změny v evidovaných datech! Byl proveden výstup dat za účelem jejich modifikace na jiném PC. Provedené záznamy a změny na tomto PC budou zpětným přenosem zrušeny!"
Důvod: V okně zálohování a obnovy jste zvolili "Přenos - výstup". Tato funkce je určena pro přenos dat na jiné PC k aktualizaci s předpokladem, že po aktualizaci budou zase nahrána zpět s některými doplněnými nebo změněnými údaji. Např. ze zaměstnání si potřebujete přenést data domů, kde chcete provést kontrolu nebo doplnění údajů, které jste v zaměstnání nestihli, nebo předáváte data účetnímu ke kontrole a doplnění. Proto vás systém upozorňuje, že veškeré změny, které na tomto PC provedete, mohou být po nahrání dat zpět (z domu, od účetního) ztraceny - přepsány zpět přenesenými daty.
Řešení: Nahrajte data zpět funkcí "Přenos - vstup" v okně zálohování a obnovy. Řádně ověřte, zda se jedná o správná data! Pokud došlo ke spuštění funkce "Přenos výstup" omylem nebo na původně předpokládaném jiném PC nebyly provedeny žádné změny, proveďte znovu funkci "Přenos - výstup" na jiný disk nebo do jiné složky a hned vzápětí proveďte "Přenos - vstup", a to z místa, kam jste v předchozím kroku provedli "Přenos - výstup".
Poznámka: Vlastní funkčnost je shodná se zálohováním a obnovou dat. Jen s tím rozdílem, že při přenosu dat se nepřenáší nastavení prostředí a prodejek (to může být specifické pro každé PC v síti) a po provedení funkce ”Přenos - výstup” při každém novém spuštění programu se zobrazí uvedené "Varování". Více o průběhu přenosu dat v dokumentaci k programu - cesta v obsahu "Soubor" > "Zálohování a obnova dat" > "Průběh zálohování jiný disk a přenos dat".
d.Zvolená funkce zálohy nebo obnovy dat hlásí chybu:
1.  Soubor ... někdo používá!
Řešení: Pro úspěšné provedení zálohy musí být všechny ostatní úlohy ukončeny (vnitřní okna aplikace uzavřena). V síťovém provedení musí mít všichni uživatelé aplikaci AdmWin ukončenou - uzavřenou. Pod volbou "Soubor" > "Kontrola přístupu", po stisku tlačítka "Přehled přihlášení" lze v zobrazeném seznamu zjistit, kdo ještě neskončil (na řádku seznamu je uveden jen datum a čas přihlášení a není uveden datum a čas ukončení). Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, nebo jde o jednouživatelskou verzi a  všechna vnitřní okna aplikace AdmWin jsou zavřena, může být za výjimečných okolností soubor držen nějakou nedokončenou funkcí zpracování nebo jiným systémovým prostředkem - programem. Ukončete aplikaci, znovu spusťte a zkuste znovu. Pokud se uvedená chybová zpráva zobrazí znovu, restartujte PC a zkuste znovu. Všechny systémové funkce jsou ukončeny a případné připojení po síti odhaleno.
2.  Chybí soubor …
Řešení: Uvedený soubor ve složce s daty neexistuje - uživatelsky nechtěně vymazán (omylem), chyba v adresování disku, uživatelsky neúplně provedená kopie souborů (při kopii mohl být uzamčen či držen jinými systémovými prostředky nebo nebyly pro kopii označeny všechny soubory - stává se, pokud jsou zobrazeny v podobě ikon). Pro vyloučení chyby adresování disku, nechejte nejprve HDD zkontrolovat systémovým programem Scandisk - v záložce "Nástroje" příslušného disku tlačítko "Zkontrolovat" se zaškrtnutím "Automaticky opravovat chyby" - v případě odmítnutí kontroly pro sdílení kontrolovaného disku, potvrdit spuštění kontroly na další restart systému a PC po ukončení všech aplikací restartovat. Pokud bude pro zálohu opět uvedený soubor chybět, je nutné nechat vytvořit prázdnou instalaci dat programového systému AdmWin, vyhledat v ní chybějící soubor a překopírovat do složky dat, která si přejete zálohovat.
3.  Ostatní chybová hlášení - jsou způsobena nejčastěji:
 
 • nedostatečnými oprávněními pro zápis / čtení na určené médium (disk/složka), disketu, disketa chráněna proti zápisu, apod. Přímo na CD nelze z programu zálohovat! Pro vypalování na CD jsou jiné programy!
 • poškozeným médiem nebo souborem na médiu – došlo k poškození USB Flash disku nebo externího disku, popřípadě není dobře zasunut jejich konektor. Doporučení. Zálohujte na spolehlivé datové nosiče nebo někam na net (cloud) - google disk, one drive, apod..
 • soubor zálohy na médiu má atribut "jen pro čtení" – při pokusu o zálohování na místo, kde již záloha existuje nebo při obnově z CD. Soubor na CD má vždy automaticky příznak "jen pro čtení". Proto je nutné při obnově z CD soubory HLAVICKA.DAT a ZALOHA.DAT nejprve překopírovat na HDD, a v jejich vlastnostech odstranit zatržení "jen pro čtení".
zpět na začátek
9.Roční uzávěrka, číselné řady dokladů pro následující rok
a.Předcházející rok ještě nemám zcela dokončený a už se mi kupí doklady na rok aktuální, zejména faktury vydané. Jakým způsobem mám pokračovat, abych mohla provádět ještě změny v roce předcházejícím, ale na rok aktuální se mi vytvořily nové číselné řady?
Řešení: Můžete pokračovat pořád dál ve všech evidencích i v číselných řadách. Nikde v legislativě není uvedeno, že musí všechny doklady každý rok začínat od čísla 1. Pokud si ovšem přejete pro vyšší přehlednost číslovat každý rok samostatně nebo změnit číslování i v průběhu roku, nastavte si číslování dokladů v úloze pod volbou "Soubor" > "Číselné řady" tak, aby se nepotkalo číslování k dokladům stejného druhu minulých let. Pro všechny účtované doklady můžete mít více číselných řad a při záznamu nového si vybrat číselnou řadu, podle které si doklad přejete číslovat.
Více informací a doporučení naleznete přímo v nápovědě k programu - téma "Číselné řady".
b.Lze účtované roky oddělit vytvořením kopie složky s instalací nebo s daty AdmWin? Jak oddělit účtované roky?
Odpověď: Nemá smysl, program si je oddělí sám při jetí roční uzávěrky.
Vysvětlení: Při prvním spuštění programu AdmWin se do souboru ukládá cesta (disk:\složka), kde jsou na disku data umístěna. V případě kopie budete, díky evidované cestě, stále pracovat nad daty v původním umístění, nikoliv v kopii !!!
Řešení: Není zapotřebí provádět kopii či instalaci do nové složky! Můžete stále pokračovat v jedné a téže složce. Program si sám při jetí roční uzávěrky vytvoří podsložku označenou uzavíraným rokem, do níž jsou překopírována data ve stavu před roční uzávěrkou. Do těchto dat můžete kdykoliv nahlédnout přepnutím v programu AdmWin pod volbou "Soubor" > "Jiné účetnictví" – nezapomeňte se pak v tomtéž okně vrátit zpět do běžného roku! Jakákoliv změna provedená v datech před uzávěrkou se do složky s daty běžného roku automaticky nepromítne! Proto vlastní jetí roční uzávěrky v programu dělejte, až máte uzavíraný rok kompletně zpracován a zkontrolován! Kdykoliv, třeba až několik měsíců po podání daňového přiznání. Veškeré potřebné výpisy a rozbory můžete kdykoliv vytisknout v příslušných evidencích (účetnictví, faktury, majetek) volbou výpisu jen za zadané období!! Jsou to ty stejné výpisy jako při vlastním jetí uzávěrky. V programu se mohou účtované roky libovolně překrývat, zpracovávat současně - jen ve výpisech (rozborech a výkazech) si je zapotřebí volit správné období.

Pokud si přesto přejete mít ještě jednu kopii, než z roční uzávěrky, pak zde je návod:
Datový soubor, kde je evidována cesta na zpracovávaná data, je zobrazován a je měnitelný v programu AdmWin pod volbou "Soubor"> "Jiné účetnictví", v zobrazené tabulce pak ve sloupci "Cesta na sdílená data". Pod touto tabulkou je i tlačítko "Vymazat připojení" - jeho stiskem se vymaže v tabulce aktuálně nastavený řádek. Budou-li vymazány všechny, pak při opětovném spuštění této úlohy nebo celého programu AdmWin, dojde k automatickému doplnění z aktuální složky, v níž je program AdmWin spuštěn. Tím se v případě kopie zajistí, aby program pracoval nad daty této kopie, nikoliv v původním umístění.

c.Jak se dostat do dat předchozího roku po provedení roční uzávěrky?
Řešení: Do dat ve stavu před jetím roční uzávěrky můžete kdykoliv nahlédnout přepnutím v programu AdmWin pod volbou "Soubor" > "Jiné účetnictví" – nezapomeňte se pak v tomtéž okně vrátit zpět do běžného roku! Jakákoliv změna provedená v těchto datech před uzávěrkou se do složky s daty běžného roku automaticky nepromítne! Proto vlastní jetí roční uzávěrky v programu proveďte, až máte uzavíraný rok kompletně zpracován a zkontrolován! Kdykoliv, třeba až několik měsíců po podání daňového přiznání. Veškeré potřebné výpisy a rozbory můžete kdykoliv vytisknout v příslušných evidencích (účetnictví, faktury, majetek) volbou výpisu jen za zadané období!! Jsou to ty stejné výpisy jako při vlastním jetí uzávěrky. V programu se mohou účtované roky libovolně překrývat, zpracovávat současně - jen ve výpisech (rozborech a výkazech) si je zapotřebí volit správné období nebo datum, ke kterému příslušný rozbor - výpis provádíte!
zpět na začátek
10.Provedla jsem zkušební měsíční uzávěrku v AdmWinDE daňová evidence. Do těchto dat už nemůžu udělat žádnou změnu?
Vysvětlení: Nejprve je třeba si ujasnit, co je termín měsíční uzávěrka a účetní uzávěrka vůbec. Dle účetních zásad je uzávěrka proces uzavírání účetních knih ke zjištění výsledků hospodaření, tj. i včetně doúčtování všech operací náležejících do uzavíraného období a pak provedení konečných součtů. V AdmWin ve volbě "Účetnictví" > měsíční uzávěrka (takto označované na základě žádosti účetních) se neprovede nic jiného, než že se vytvoří některé výpisy a rozbory i jinak dostupné (pokud jen potřebujete znát výsledky hospodaření za zvolené období, máte je kdykoliv k dispozici pod volbou "Účetnictví“ > "Přehledy a rozbory", popřípadě detail ve výpisech nad seznamy položek).
Řešení: Při provedení účetní uzávěrky se zaeviduje datum dne uzavření a systém vám neumožní na těchto datech provádět změny, pokud si toto datum nezměníte pod volbou "Účetnictví" > "Nastavení" > "Oprava data uzávěrky", kde snížíte datum měsíční uzávěrky na datum před datem, ke kterému si přejete provést změny. Nelze změnit pod datum předchozí roční uzávěrky nebo začátku podnikání.
zpět na začátek
11.Nezobrazuje se část již zapsaných dat (v zobrazovaných nebo vypisovaných datech jsou zvláštní znaky)
Důvod: Po každém výpadku el.proudu, vytuhnutí Windows (pro jistotu chvíli počkejte, zda nejsou jen zaneprázněny) nebo celého PC, příp.použitím tlačítka Reset nebo vypínače na panelu počítače, může dojít k chybnému adresování disku, tj. že k části již dávno zapsaných dat (nejen AdmWin, ale i Word, Excel, ap.) se poruší adresa v adresování disku - v části datového souboru může být najednou část z úplně jiného souboru. Toto není chyba AdmWin! S takto poškozenými daty nemůže korektně pracovat, popř.havaruje.
Řešení: Činnost PC ukončujte VŽDY přes tlačítko ”Start” a volbu ”Vypnout”! Před ukončením činnosti regulérně ukončete všechny jedoucí aplikace, především ty, které při své činnosti zapisují na disk, aby byly regulérně uzavřeny všechny soubory.
Pokud již dojde k tomu, že činnost PC nebyla takto řádně ukončena, pak si po novém startu PC pohlídejte, zda se rozběhne systémový program Scandisk a rozhodně jej nechejte běžet až do konce a předčasně neukončujte!! Po ukončení scandisku poté v AdmWin proveďte rekonstrukci indexů - mohlo by se stát, že příjem nebo výdej se odečte či přičte na jinou, než určenou skladovou kartu, připárování či odpárování platby na jinou fakturu apod.
DOPORUČENÍ Občas spouštějte systémový program Scandisk sami. Najdete ho v záložce ”Nástroje” ve volbě ”Vlastnosti” po stisku pravého tlačítka myši na ikonce pevného disku po otevření ikony ”Tento počítač” nebo v programu ”Průzkumník”. V ”Nástrojích” je volán z rámečku ”Kontrola chyb” po stisku tlačítka ”Zkontrolovat” zaškrtnout ”Automaticky opravovat chyby” a pokud systém podá zprávu, že nelze získat výhradní přístup k jednotce, potvrďte naplánování na příští restart PC, ověřte, že nikdo není opravdu po síti připojen a restartujte PC.
Systémový program Scandisk vyhledává chyby v adresování souborů na disku. Pokud se spustí před jakýmkoliv dalším zápisem na disk, chybu ve většině případů odstraní beze ztrát na uložených datech a ani jako chybu neoznámí. Pokud Vám ovšem oznámí, že našel chyby a uložil či neuložil na disk, můžou být v těchto oblastech vaše drahocenná data nenávratně ztracena, či silně poškozena - část jich ”někde chybí”. Naštěstí se to nestává často, ale pokud ano, pak to většinou nejsou jen data naposledy zapisovaná, ale především ta, která v adresné tabulce disku následovala.
Toto nebezpečí lze u Windows minimalizovat občasným spuštěním systémového programu Defrag, který naleznete tamtéž jako Scandisk. Ve volbách je označen jako ”Defragmentace disku”, v nástrojích se volá tlačítkem ”Uspořádat”.
Upozornění! po každém výpadku i jen aplikace AdmWin, Windows či PC musíte před zahájením práce v AdmWin provést rekonstrukci indexů!
Tento bod se týká obecně provozování PC s operačním systémem Windows, nikoliv jen AdmWin.
zpět na začátek
12.DPH
a.Jak v uzavřeném období pro DPH provést změny?
  Nutno nejprve vyhodnotit ve vztahu k podání daňového přiznání k DPH.
1.  daňové přiznání ještě nebylo podáno nebo je možné ještě podat opravné
Řešení: Po volbě "Pomocné" >"Výkazy DPH - tisk přiznání" v zobrazeném okně "DPH - výkazy období" v zobrazeném seznamu jednotlivých období vymažte období (tlačítkem pro výmaz v nástrojové liště nebo stiskem klávesy "Delete"), do kterého je zapotřebí zapsat změny - opravy v záznamech DPH.
Tím nijak nejsou dotčeny záznamy DPH na jednotlivých dokladech. Tlačítkem "Nový záznam" toto období znovu založte - evidované záznamy DPH na jednotlivých dokladech se do něj opětovně načtou.
Pozor při uzavírání tohoto období na to, že již existuje závazek (pohledávka) na odvod daně z předchozího uzavření! Jelikož už může být zaplacen, potlačte při uzavírání jeho opětovné vytvoření vymazáním variabilního symbolu v oblasti nastavení pro odvod DPH FÚ. Po uzavření je tam pak opět vraťte. Případnou změnu částky odvodu opravte na závazku z původního uzavření období.
2.  je možné již jen dodatečné
Řešení: po volbě "Pomocné" >"Výkazy DPH - tisk přiznání" v zobrazeném okně "DPH - výkazy období" v zobrazeném seznamu jednotlivých období tlačítkem "Nový záznam" pro toto období založte další záznam, kde do pole "Dodatečné" zadejte pořadové číslo dodatečného přiznání počínaje od 1.
b.Ve výkazu DPH mi program tvrdí, že uplatňuji sazbu z nákupu ve dvojnásobné výši, než je skutečně zaplacená daň. Kde mám hledat chybu?
Důvod: Pro platby faktur při zápisu do deníku příjmů a výdajů v DE (pokladny v PÚ) záznam DPH neprovádějte, pokud je záznam DPH již na faktuře - daňovým dokladem je faktura!
Řešení: Vyhledejte v deníku příjmů a výdajů v DE (pokladně PU) záznamy spadající do příslušného období pro DPH, které jsou úhradou faktury a jsou u nich současně provedeny záznamy DPH. Pokud ano, pak je vymažte po kontrole, zda je již záznam DPH na faktuře. Kontrolu připojené faktury nejrychleji provedete stiskem tlačítka "Zobrazit připojenou fakturu/účtenku".

Nezapomínejte spojit tuto platbu s příslušnou fakturou!

Doporučení: Pokud záznam DPH máte již na faktuře, pak do deníku příjmů a výdajů v DE zapište jen úhradu této faktury. Tj. jen datum platby (popř. s určením, zda je platba bankovním účtem nebo pokladnou v hotovosti), číslo dokladu platby, určíte hlavní druh (příjem zdanitelný - nezdanitelný, výdaj odečitatelný - neodečitatelný) a stisknete tlačítko buď "Připojit (připárovat) fakturu" nebo tlačítko s trojúhelníkem pod textem "Spojeno s fa č." - po přiřazení faktury se do "Částka platby" automaticky přiřadí celková částka faktury a do údaje "Na DPH účtováno" celková částka DPH z této faktury (hodnota neovlivňující daň z příjmu).
c.Kdy bude nová programová verze na změněné sazby DPH?
Odpověď: Není zapotřebí. Procentní sazby si uživatel může změnit v nastavení systému sám.
Řešení: Sazby DPH jsou pod volbou "Soubor" -> "Základní údaje" kdykoliv změnitelné. Každý si je může změnit v okamžiku, kdy bude mít zapotřebí zadávat doklady v nových sazbách DPH. Pozor na dotaz, následující po potvrzení změny sazby DPH! Pečlivě si jej přečtěte a zvažte, jak odpovíte! Jde o dotaz, zda si novou sazbu DPH přejete zapsat i do ceníků a na skladové karty.
Doporučení: Pro změnu sazeb DPH je rozhodující okamžik, kdy ukončíte vystavování dokladů (vlastních vydaných) s datem spadajícím do období platnosti původní sazby a potřebujete již vystavovat doklady s sazbou novou.
Pro dobíhající doklady s původní sazbou si pod volbou "Soubor" -> "Základní údaje" nastavte v oblasti "% Sazby DPH" do pole za textem "přechodná" původní (předchozí) sazbu, Ta se bude nabízet současně s aktuálně platnými při ručních záznamech DPH (nikoliv však v automatických na fakturách a prodejkách).
Po záznamu všech dokladů s původní (starou) sazbou, "přechodné" sazby vynulujte! Tím se ochráníte před použitím chybné sazby DPH!
Pozor při používání prodejek s nastavenou cenou včetně DPH! Ty musí být zaúčtovány ještě před změnou sazeb DPH!
d.Jak zapsat na fakturu přenesenou daňovou povinnost?
Odpověď: Je více způsobů a každý si může zvolit postup, který mu bude vyhovovat více. Neopomeňte, že platí jen je-li odběratel plátce DPH a přijaté plnění použije pro svoji ekonomickou činnost.
Řešení: 1. Varianta – jednoduchá, ale v opakovaných případech nejpracnější. Pro opakované texty je vhodnější použít variantu č.2.
 • Ve všech řádcích, kde uvádíte částku, zaškrtněte "Přenesená daň.povinnost" a do zobrazeného kódu zadejte 4 pro stavební a montážní práce (ostatní kódy viz níže u var.2).
 • Po zadání řádků stiskněte “Automaticky DPH“.
2. Varianta – plnění v režimu přenes.daň.povinnosti pro opakující se položky na dokladech (texty, práce, skladové položky).
 • Na skladových kartách a v ceníku prací (u nejčastěji opakovaných textů - prací) si zaškrtněte "Podléhá režimu přenesené daňové povinnosti" a do SKP zadejte příslušný kód plnění:
  • 1: jedná-li se o plnění dle §92b - dodání zlata
  • 1a: jedná-li se o plnění dle §92b - Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • 3: jedná-li se o plnění dle §92d - dodání nemovité věci
  • 3a: jedná-li se o plnění dle §92d - Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • 4: jedná-li se o plnění dle §92e - poskytnutí stavebních nebo montážních prací
  • 4a: jedná-li se o plnění dle §92e - Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • 5: jedná-li se o plnění dle §92c - zboží uvedené v příloze č.5 zákona (odpad-šrot) - od r.2012
  • 11: jedná-li se o plnění dle §92f - Povolenky na emise skleníkových plynů
  • 12: jedná-li se o plnění dle §92f - obiloviny a technické plodiny
  • 13: jedná-li se o plnění dle §92f - kovy
  • 14: jedná-li se o plnění dle §92f - mobilní telefony
  • 15: jedná-li se o plnění dle §92f - integrované obvody
  • 16: jedná-li se o plnění dle §92f - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
  • 17: jedná-li se o plnění dle §92f - videoherní konzole
  • 18: jedná-li se o plnění dle §92f - převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energií
  • 19: jedná-li se o plnění dle §92f - dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
  • 20: jedná-li se o plnění dle §92f - dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
  • 21: jedná-li se o plnění dle §92f - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací
  Pro plnění dle §92f a nařízení vlády 361/2014 Sb. se režim přenesené daňové povinnosti použije jen pro plnění přesahující 100 000,-Kč.
  Poznámka k ceníku prací. Pod pojmem "práce" zde mohou být třeba i položky, které jsou šrot nebo odpad, povolenka na emisní plyny apod.
 • Na faktuře zvolte "Z ceníku prací" nebo "ze zásob" - vyberte práce (služby, odpadové položky) nebo skladové položky, které mají na faktuře být zadáním jejich množství a nechejte zapsat na fakturu.
 • Položky, které v ceníku nebo na skladových kartách nemáte, zapisujte řádkem text, jedn.cena krát kusy, kde zaškrtněte "Přenesená daň.povinnost" a do zobrazeného kódu vyberte příslušný kód plnění.
 • Po zadání řádků stiskněte "Automaticky DPH".
3. Varianta - pokud řádky nejsou označeny v "Přenesená daň.povinnost" - nejhorší, nejsložitější a nejpracnější varianta:
 • V okně faktury, vlevo vedle řádků, stiskněte tlačítko "Záznam DPH-ručně".
 • V druzích plnění označte "Režim přenesené daňové povinnosti".
 • Vyplňte základ daně do celkové částky.
 • Vyplňte DIČ odběratele, pokud není přeneseno z hlavičky faktury. Pokud odběratel nemá DIČ, nemůže být plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Vyberte §, dle kterého předmět plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Stiskněte tlačítko "Evidence pro daňové účely"
 • Pokud se řádek automaticky nevygeneroval, přidejte jej tlačítkem ""Přidat řádek" na spodním okraji zobrazené tabulky. Ve vytvořeném řádku vyplňte sloupce, kde:
  • kódu plnění - uveďte kód dle popisu u předchozí varianty č.2
  • množství a jednotka nemusí být pro stavební a montážní práce vyplněny
  • množství a jednotka pro ostatní plnění musí být ovedeny, a to pro šrot a kovy "kilogram", pro obiloviny "tuna" a v ostatních případech "kus"
  • popis předmětu plnění je nepovinný údaj a nemusí se vyplňovat, nikam se nepředává, jeho vyplnění jen usnadní ve výpisech vaši orientaci, o jaké plnění šlo.
 • Stiskněte tlačítko " O.K." - pokud je zadání v pořádku, záznam DPH se uloží. Není-li, na spodním okraji hlavního okna se zobrazí zpráva, co je v záznamu DPH chybné.
V prvních 2 variantách bedlivě sledujte po stisku "Automaticky DPH", zda se na spodním okraji hlavního (vrcholového) okna aplikace nezobrazí nějaká chybová zpráva indikující, proč nebyl záznam DPH na fakturu doplněn vůbec nebo v nižší hodnotě. V tom případě je zapotřebí některé řádky na faktuře doplnit nebo opravit, popřípadě provést záznam DPH ručně dle popisu u varianty č.3. Stejně tak kontrolujte ve vytvořených záznamech základ DPH, zda odpovídá součtu řádků na faktuře. Pokud ne, záznam DPH opravte s doplněním v evidenci pro daňové účely dle varianty č.3.
e.Jak změnit text pro režim přenesené daňové povinnosti na faktuře? Od 1.1.2013 postačuje "Daň odvede zákazník".
Odpověď: Průvodní text na doklady si uživatel nastavuje sám.
Řešení: Všechny průvodní texty osvobození i režimu přenesené daňové povinnosti jsou pod volbou "Soubor" -> "Základní údaje" po stisku tlačítka "Texty osvobození tištěné na doklady" kdykoliv změnitelné. V tomto textu můžete:
 • Sazbu DPH vypustit. Postačuje uvádět sazbu DPH u jednotlivých fakturovaných položek (na řádcích faktury). Tisk sazby DPH u jednotlivých položek je ovlivněn zatržením "Potlačit tisk sazby DPH" v okně pro tisk faktury.
 • Nastavit §, dle kterého je vždy plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (tj. nikdy dle jiného §): v textu nalezněte řetězec §§ a na jeho místo uveďte např. 92e). Uvedená dvojice znaků §§ je zástupným řetezcem, který je při tisku nahrazen údajem "Osvobozené dle §" ze záznamu DPH. Pokud se zástupný řetězec v nastavení textu nenalezne, k náhradě nedojde.
 • Kód plnění nemusíte na faktuře tisknout. Pokud si to přejete, pak si tento údaj nastavte do SKP v ceníku prací nebo skladových kartách se zatržením "podléhá režimu přenesení daňové povinnosti". Aby byl tento údaj na faktuře vytištěn, musí být v nastavení tisku faktur zatrženo "Na řádcích tisknout SKP" a nesmí bý zatrženo "Tisknout i původní cenu před slevou" a v okně tisku konkrétní faktury nesmí být zatrženo "uvádět cenu bez i s DPH".
 • Od 1.1.2013 postačuje text "Daň odvede zákazník". Slovo "postačuje" neznamená, že musí.
f.Kontrolní hlášení - Kam zadávat číslo daňového dokladu, když je na přijaté faktuře jiné než variabilní symbol?
Odpověď: V záznamu DPH na přijaté faktuře je údaj "Číslo daňov. dokladu" - tam jej zadejte - přepište nabízené číslo faktury (variabilního symbolu). Pokud úhradu této faktury nebudete přikazovat z tohoto programu, pak už přímo do záhlaví faktury zadejte do čísla faktury toto číslo daňového dokladu dodavatele.
g.Kontrolní hlášení - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je na přijatém dokladu v jednom měsíci, ale jeho vystavení nebo u nás přijetí je až v následujícím měsíci. Co s tím?
Odpověď: Do záhlaví dokladu do údaje "Datum plnění" (datum vzniku - uskutečnění zdanitelného plnění) vždy zadávejte datum z přijatého dokladu! Toto datum se pak uvádí v KH!
Období, ve kterém uplatníte odpočet, zadejte až v záznamu DPH do údaje "Den uplat.odpočtu" - den uplatnění nároku na odpočet. Tam se sice nabídne datum uskutečnění zdanitelného plnění ze záhlaví dokladu, ale můžete jej změnit! Nic se oproti předchozím verzím programu nemění. Protože i dříve jste mohli uplatnit nárok na odpočet nejdříve k datu přijetí dokladu, ale i až do 3 let následně. Záznamy DPH se do daňového přiznání vždy vybíraly dle tohoto data a stejně tak se vybírají i do KH, tj. do přiznávaného období se záznamy DPH vybírají dle tohoto data zúčtování.
h.Jak mám elektronicky podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení?
Odpověď: Veškeré informace pro elektronické podání naleznete na Daňovém portále Finanční správy - https://www.daneelektronicky.cz. Jeden z možných postupů na leznete i článku Účetní programy - elektronická podání na FÚ.
i.Lze v programu nějak nastavit, aby mi nešla zadat přijatá faktura nad 10.000 Kč bez DIČ?
Odpověď: Pak by Vám ale nešly zadat přijaté faktury - závazky od osob neidentifikovaných k dani, což jsou mimo jiné také obec, obecní úřady, státní instituce, i vlastní FÚ či sociální pojištění, zdravotní pojišťovny, odvody z mezd, výplaty a srážky zaměstnancům.... Uvedenému problému se vyhnete budete-li vždy používat výběr z adresáře firem, kde si osobu identifikovanou k dani označíte vyplněním jejího DIČ, osoby neidentifikované k dani nemají vyplněno DIČ. Kontrolu, zda se jedná o osobu identifikovanou k dani provedete jen jednou - při jejím zaevidování do adresáře. Pak se tím již nemusíte zabývat - vyberete ji z adresáře na doklad. Připomínka. DIČ nemají jen plátci, ale i podnikající fyzické osoby, OSVČ - osoby identifikované k dani.
zpět na začátek

13.Mzdy
a.Po instalování upgrade nemám hodnoty pro r. 20.. v okně "Nastavení hodnot pro mzdy"
Řešení: Původní hodnoty zde zůstávají z důvodu možného nedokončení mezd za předcházející období. Na nové se automaticky mění jen při předzpracování mezd za 1.měsíc v roce. Lze je také kdykoliv přepsat stisknutím tlačítka „Nastavit na r.20..“, které se nachází ve stejném okně.
b.Jak zaevidovat dohodu o provedení práce?
Odpověď: Rozsah práce maximálně 150 hodin ročně (od r.2012 je to 300 hodin). Dohoda musí být písemná.
Pojištění:
- do konce r.2011 se neplatí z výdělku jakkoliv vysokého, od r.2012 se neplatí pojištění z výdělku do 10.000 Kč měsíčně, při vyšším ano
Danění: - podle toho, zda zaměstnanec na konkrétní měsíc "Prohlášení poplatníka k dani..":
- podepsal - sráží se záloha na daň jako u ostatních taměstnanců s možností odečtů slev na dani. Po ukončení roku se zaměstnanci vydá Potvrzení o příjmu.
- nepodepsal - při odměně do 5 000 Kč za měsíc - se uplatní srážková daň 15 % dle § 6 odst. 4 Zákona o daních z příjmů. Nad 5 000,- Kč - sráží se záloha na daň a po ukončení roku vydá Potvrzení o příjmu.
Řešení: Na kartě zaměstnance:
 • nezaškrtnout: "počítat pojištění"
 • pokud nepodepsal "Prohlášení poplatníka k dani..." nezaškrtnout: "podepsáno prohlášení k dani", v kolonce "Zvláštní sazba daně dle §6 odst. 4" - uvést 15 (15% srážková daň)
 • zaškrtnout: "nejedná se o pracovní poměr"
 • od r.2012 v rozevíracím seznamu "Druh činnosti" vybrat "T-první dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele"
c.Nejde tisk "Přehledu..." nebo "Hromadného oznámení..." pro zdravotní pojišťovny.
Důvod: Uvedené tiskopisy pro asociaci zdravotních pojišťoven vytvořila a udržuje firma ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, tel.: +420 222 271 560 a celé jejich vyplnění postavila na Acrobat Readeru a jeho automatické vyplnění pomocí XML souboru.
Řešení: Na PC musí být nainstalován Arobat Reader min.verze 8.0 a povoleno do něj načtení externích dat.
Při jevu:
 • tiskopis se v Acrobat Readeru vůbec nezobrazí - nainstalujte na PC Acrobat Reader min.verze 8.0. Je-li instalován, pak může být odstraněna jeho asociace s souborovou příponou ".xdp" - také znovu instalujte Acrobat Reader. Popř. ve win 10 a 11 po stisku tlačítka "Start" - "Nastavení" - "Výchozí aplikace" - "Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru" - v seznamu vyhledat příponu xdp...k ní by měl být přiřazen program Adobe Acrobat Reader, pokud není přiřaďte jej.
 • tiskopis se zobrazí, ale prázdný – podívejte se pozorně pod nástrojovou lištu v zobrazeném okně Acrobat Readeru s tiskopisem, zda-li tan není informace o zablokování načtení dat z externího zdroje - blokovat může firewall, antivirový program, samotný Acrobat Reader - z toho důvodu tuto oznámení může mít pokaždé jinou formulaci a popř.být v angličtině. Načtení dat povolte a pokud možno trvale.
d.Zasílání přehledů a jiných podání ČSSZ elektronicky.
Důvod: Od 1.1.2013 je legislativní povinnost činit veškerá podání, pro které je předepsán tiskopis, elektronicky. ČSSZ stanovila výjimku pro písemná podání do konce roku 2013.
Komunikačním rozhraním (komunikačním kanálem) pro příjem elektronických podání je VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání).
Řešení: Nejprve je nutné se seznámit s podmínkami pro elektronická podání na stránkách ČSSZ.
Z programu AdmWin je možné všechny výstupy pro ČSSZ uložit do souboru v předepsaném formátu xml.
 • Na svém PC si vytvořte někde složku (úložiště), kterou budete využívat pro ukládání xml souborů pro elektronická podání.
 • V programu AdmWin například výstup "Přehledu o výši pojistného...." při zaúčtování mezd zvolte "do souboru pro e-Podání" Uložení Přehledu o výši pojistného....pro ČSSZ do souboru xml pro elektronické podání
 • Po stisku "Start" v oblasti pro výstup budete vyzváni standardním dialogovým oknem "uložit jako..." k vyhledání a uložení výstupního souboru. Jeho název nepřepisujte, jen vyhledejte úložiště (složku, kam si všechny xml soubory pro elektronická podání ukládáte).
 • Vstupte do svojí datové schránky a tam zvolte "Vytvořit zprávu" Vytvoření nové zprávy v datové schránce
 • Dále postupujte podle pokynů. Jako "Věc" použijte Váš variabilní symbol u ČSSZ. Do přílohy pak uložte *.xml soubor, který máte v úložišti.
 • Do datové schránky Vám od ČSSZ přijde potvrzení o přijetí přehledu.

Stejným způsobem vytvoříte v AdmWin i všechny ostatní dokumenty požadované ČSSZ ve formě pro e-podání.

Podání přes datovou schránku má dvě základní výhody:
 • zřízení datové schránky je zdarma a na všech místech CZECH POINT
 • komunikace se státními orgány přes datovou schránku je zdarma (elektronický podpis je služba placená)
Pokud si chcete ověřit, zda máte data z AdmWin jsou správná, nebo pokud máte certifikovaný elektronický podpis k přímému provedení podání, pak:
 • ze stránek ČSSZ stáhněte a instalujte Program Software602 Form Filler pro e - Podání
 • od tamtéž si stáhněte potřebné formuláře pro e-Podání
 • otevřete potřebný formulář a na něm pak zvolte funkci "Import dat" a neimportujte do něj soubor *.xml z úložiště
 • jsou-li importovaná data v pořádku, zobrazí se ve vyplněném formuláři bez chybových hlášení
 • můžete jej přímo podat (odeslat), máte-li elektronický podpis nebo pokud jste jen provedli kontrolu, pak použít funkci "Odeslat do datové schránky" (data tiskopisu se uloží opět ve formátu xml)
e.Jak v PU rozpustit náklady na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem na střediska?
Odpověď: Částka odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele se počítá z vyměřovacích základů všech zaměstnanců za celou organizaci a za celou organizaci se zaokrouhlí. Rozdělit na střediska automaticky nelze, protože při rozdělení nutno částky zaokrouhlovat a díku tomu jejich součet za střediska pak nedá správný součet za celou organizaci. Nutno rozpustit ručně s rozhodnutím, jak bude celková částka na jednotlivá střediska rozdělena.
f.Jak nastavit číslování závazků z mezd odlišně od obchodních faktur?
Řešení: V okně pod menu "Mzdy" - "Hodnoty pro mzdy" je oblast pro vytváření závazků z mezd, kde si můžete zaškrtnout, které závazky si přejete do evidence závazků (v programu je označena sice jen jako faktury přijaté pro srozumitelnost jiným lidem, ale jedná se o evidenci závazků) zakládat a které ne. Na spodním okraji této oblasti si můžete nastavit odlišnou číselnou řadu pro jejich číslování zadáním čísla, od kterého mají být číslovány. Pokud není nastavena (je nulová), použije se při jejich zakládání číselná řada pro faktury přijaté, protože jinou systém nemá nastavenou.
zpět na začátek
14.Po nové instalaci se mi stále objevuje "Nepodařilo se spustit C:\AdmWin\Upp.exe" a "Ve Windows nemáte povoleno volání update!". Co lze v takové situaci dělat?
Důvod: V uživatelských účtech Windows 7, 8 nebo 10 bylo z důvodu zvýšení ochrany zamezeno automatické volání jiných programů, než které Microsoft zná a proto je nutné si program pro update povolit.
Řešení: Je možných více řešení, která provádějte při ukončeném AdmWin. Zde jen uvádíme 3 z nich:
 • Na ikonu AdmWin klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené lokální nabídce zvolte "Spustit jako správce".
 • Ve složce s instalací AdmWin vyhledejte soubor "UpdateD.exe" a spustěte (otevřete) jej. V případných výstrahách zabezpečení si jej povolte spustit (otevřít).
 • Změnit oprávnění k spouštění AdmWin - pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu AdmWin na ploše a levým tlačítkem myši pak klikněte na "Vlastnosti". Zvolte záložku "Kompatibilita", kde zaškrtněte "Spustit tento program jako správce" v oblasti "Úroveň oprávnění". Pokud není aktivní stiskněte tlačítko "Změnit nastavení pro všechny uživatele", kde je můžete také zaškrtnout.
  Vlastnosti - po stiku pravého tlačítka myši na ikoně AdmWin Nastavení oprávnění ke spouštění programu AdmWin
  Pod win 10 se v případě, kdy jsou data na disku mimo lokální PC (typicky nasdílená složka na serveru), osvědčilo ve výše zobrazených vlastnostech nastavit kompatibilitu pro W7.
Varování: Nikdy neprovádějte instalaci AdmWin do systémových složek, jako je např. "...\Program Files". Dle nastavení uživatelského účtu ve Windows pak mohou být systémem data umístěna do dokumentů uživatele. Windows si samy zajišťují přesměrování, ale program AdmWin neví kam a nemůže na těchto datech spustit update!
zpět na začátek
15.Jak rozpoznávat jednotlivé zákazníky dle obchodních zástupců a následně z faktur zjistit, jaký obrat vytvořili?
Řešení:
 • V adresáři firem u odběratelů zajištovaných obchodním zástupcem do údaje "Druh" dejte kód tohoto obchodního zástupce a zaškrtněte "údaj Druh přenášet na doklady"
 • Při prodeji takovému odběrateli fakturou se do hlavičky faktury do údaje "Stat.zn." (Statistický znak) přenese z adresáře firem i kód obchodního zástupce
 • Na statistický znak (v tomto případě tedy kód obchodního zástupce) můžete provádět výběry a ve výpisech vydaných faktur je několik dle statistických znaků, pomocí kterých za zadané období zjistíte, jaký obrat vám vytvořili (za kolik toho prodali)
Automatický zápis do hlavičky faktury se uplatní až do nově zapisovaných faktur po změně v nastavení odběratele. U starších faktur na tohoto odběratele nebude, ale můžete jej ručně do "Stat.zn." zadat. Stejně tak, pokud na konkrétní faktuře "Stat.zn." vymažete, pak ji tím z přehledu prodejů obchodního zástupce odeberete.
zpět na začátek
16.Proč se někdy při fakturaci zakázky do seznamu zakázek nezapíše číslo faktury nebo neprovede uzavření zakázky?
Řešení: Do seznamu zakázek se číslo faktury přenese při zpracování v okně "Fakturace zakázky" jen při stisku tlačítka "Provést" nebo "Konec" a pokud byla na fakturu přenesena alespoň jedna položka. Pokud uživatel okno zavře křížkem nebo tlačítkem "Storno", číslo faktury se do seznamu zakázek nezapíše. Stejně tak uzavření zakázky se neprovede. Totéž platí i pro vytváření dodacích listů ze zakázky. Od verze 2.36 je do seznamu zakázek zapsáno číslo faktury již při zaevidování záhlaví faktury nebo dodacího listu ze zakázky, bez ohledu na následnou manipulaci s oknem převodu položek ze zakázky na fakturu. Volba uzavření zakázky je stále závislá na potvrzení klávesou "Provést" nebo "Konec" a převodu alespoň jedné položky na fakturu.
Poznámka. V seznamu zakázek jsou ve sloupci „Dokladem“ uváděna postupně čísla dokladů, jak jsou na zakázce vystavována, tj. obsahuje vždy číslo posledního dokladu vytvořeného ze zakázky – číslo zálohové faktury, dodacího listu, faktury.
zpět na začátek
17.Některé české znaky se nezobrazují správně česky
Vysvětlení: Je to problém v nastavení samotných MS Windows (nejčastěji při nestandardní české instalaci nebo při instalaci angl. verze).
Řešení: Ve Windows - "Ovládací panely" - "Oblast a jazyk" - záložka "Správa" - tlačítko "Změnit místní nastavení systému" - do pole "Aktuální místní nastavení systému" vybrat "Čeština (Česká republika)"
zpět na začátek
18.Má se správně používat zkratka "IČ" nebo "IČO"?
Odpověď: Legislativně prošlo používání této zkratky krkolomným vývojem od r.1988 v závislosti na zákonech, které definovaly pojem "identifikační číslo organizace" přes jen "identifikační číslo" k "identifikační číslo osoby". Poslední známou legislativní úpravou je znění § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech a na něj navazující změna mnoha dalších právních předpisů zákonem č. 227/2009 Sb.. Správně je od 1. 7. 2010, zkratka "IČO". Zákon uvedenou zkratku "IČO" přímo zmiňuje a proto je její podoba závazná. Otázkou je, jak dlouho tento pojem a na něj navazující zkratka vydrží.
zpět na začátek
19.Problém s přímým tiskem pod Win 10 (u nové instalace nebo po aktualizaci Win 10) - náhled je správně, ale přímo na tiskárnu se pokouší tisknout na one note nebo jinou virtuální tiskárnu.
Odpověď: Na rozdíl od nižších verzí win 10 nemají po instalaci určenu výchozí tiskárnu a po jedné výroční aktualizaci Windows, pokud uživatel neurčí jinak, preferují uložení tisku na one note. Mělo by stačit si ve windows označit některou reálnou tiskárnu (může to být ale i PDF Creator) jako výchozí a tu by měly win nabídnout vždy jako prioritní pro tiskový výstup.
Pozor, pod jakým účtem ve win si tu výchozí tiskárnu nastavíte. Každý účet uživatele ve windows může mít přiřazenu jinou výchozí tiskárnu.
zpět na začátek
20.Jak zpracovávat recyklační příspěvek (poplatek)?
Odpověď: Dle zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností je povinností výrobců, distributorů a posledních prodejců elektrozařízení a pneumatik, uvádět na daňovém dokladu při prodeji odděleně od ceny elektrozařízení, resp. pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností, které připadají na jeden kus nebo kilogram nového výrobku, a to s účinností od 1. ledna 2021.
V AdmWin tato možnost byla již i dříve, protože uvádění recyklačního nebo autorského poplatku na dokladu bylo volitelné.
U skladových položek, na které se recyklační příspěvek vztahuje, ve všech úlohách se seznamem skladových položek, stisknout tlačítko v nástrojové liště "Doplňkové údaje" nebo v otevřené skladové kartě stejnojmenné tlačítko. V zobrazeném okně "Doplňkové údaje..." v oblasti "Poplatky/Příspěvky" si na řádku "Recyklační" zadejte cenu recyklačního příspěvku na jednotku množství na skladové kartě, zaškrtněte "Vytvářet řádek", popřípadě upravte nabízený text, který se do řádku na doklad má uvádět, a zvolte sazbu DPH, které podléhá.
Při záznamu výdeje ze skladu skladové položky, která má v doplňkových údajích zaškrtnuto "Vytvářet řádek", na doklad (zakázku, fakturu, prodejku-účtenku, dodací list) se automaticky vytvoří další řádek s nastaveným textem, částkou a sazbou DPH a vynásobí vydávaným množstvím pod celkem za řádek. Je-li požadováno uvádět na vydané faktuře nebo vydaném dodacím listě i hmotnost, pak pod "Faktury" - "Nastavení fakturace" - "Tisku faktur" zaškrtněte "Na řádcích tisknout hmotnost". Vylučuje se ale s tiskem cen s DPH.
zpět na začátek
21.Jak funguje síťová licence (provedení)?
Odpověď: Síťové provedení: klient - server Sdílená data jsou na jednom společném úložišti, v jedné složce, ke kterému mají jednotlivý uživatelé v AdmWin plný přístup. Na jednotlivá PC se instaluje program, knihovny a pomocné nesdílené soubory. Pod Win 10, 11 instalujte na systémový disk (ale ne do Program Files!). Z ostatních disků se stává, že sdílený disk není vidět. V malých sítích nebo s malým datovým provozem postačuje, že na jednom PC se složka s instalací AdmWin ve windows nasdílí s plným přístupem (jen pro tento účel nazýváme serverem). Na dalším PC se musí také nainstalovat AdmWin, ale to se nasměruje pro sdílená data na první PC se sdílenou složkou. Při této konstelaci je zapotřebí si uvědomit, že na PC, kde jsou sdílená data, někdo něco dělá a jeho zatížení u něj sedícím člověkem zpomalí připojeného uživatele. Tj. na PC, kde jsou sdílená data, pokud někdo začne dělat něco s grafikou (včetně prohlížení nějakého e-shopu s velkými hezkými obrázky), sledovat videa, filmy, hrát hry, spustit excel či word, admwin nemusí mít vůbec spuštěné, a začne toho druhého znatelně brzdit.
Je-li uživatelů více nebo je zpracováván větší objem dat současně, je vhodné sdílená data přesunout na stroj, na kterém se nepracuje. Mnohdy stačí nějaké staré PC bez monitoru - jen musí mít spolehlivý řadič, síťovou kartu a vysoce spolehlivý disk - nároky na operační paměť (RAM) a rychlost procesoru jsou minimální. V mnoha firmách se proto používají nezávislá zařízení - datová úložiště neboli NAS (Network Attached Storage). Ty mají jednu nevýhodu - pokud se 2 uživatelé současně pohybují v téže evidenci a provádí v ní změny, dojde ke znatelnému zpomalení.
U větších firem s více uživateli se použije výkonnější server s instalovanými MS Windows server, které také umožňují spolehlivější přístup z vnějšku po internetu - klient se také nainstaluje na tento server, ale do jiné složky, než jsou sdílená data AdmWin a uživatel si ji spustí prostředky přístupu na vzdálenou plochu.
zpět na začátek
22.Jaké jsou možnosti vzdáleného přístupu k datům po internetu?
Odpověď: Síťová verze sice umožňuje, že sdílená data jsou umístěna na nějakém serveru, ke kterému je možné přistupovat po síti. Ale internetová připojení jsou zatím vysoce chybová a dochází k hrubému poškození datové kontinuity na serveru. Proto je doporučováno její použití jen v interní síti LAN.
Pokud potřebujete na aktuálních datech AdmWin pracovat v práci a pak i doma, je několik řešení:
 1. Pokud máte k dispozici Windows Server, pak na něm zřídit další složku s síťovou instalací AdmWin připojenou na sdílená data, do které se přes terminal server připojíte. Pokud se tato istalace provede na Windows serveru pro každého uživatele zvlášť a každý bude mít přístup jen do té své složky, mohou všichni pracovat současně na jedněch a tých sdílených datech.
 2. V práci nechat běžet nějaké PC s instalovaným AdmWin a z domu se k němu vzdáleně připojit pomocí přístupu na vzdálenou plochu (programy RemoteApp ve windows, TeamViewer nebo jiné). Při tomto připojení na vzdáleném PC může v jednom ukamžiku pracovat jen 1 uživatel.
  V tomto i předchozím bodě na vzdáleném PC nebo serveru jsou sdílená data i běžící aplikace AdmWin a v případě drobných výpadků v internetovém připojení všechny DB operace korektně dokončí.
 3. Synchronizace složky s daty AdmWin na google disk nebo dropbox jak z práce, tak z domova. Už se bohužel i v tom vyskyly potíže. Nelze pracovat z obou míst současně a také není úplně spolehlivé.
 4. Nejčastější neb je nejlevnější - z práce si posílat zálohu dat třeba mailem dom a naopak. Je to rychlé a technicky spolehlivé. Nelze pracovat z obou míst současně.
zpět na začátek

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.

hotelový systém HotelWin

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program