Akce

Pro nové uživatele - na všechna nová licenční čísla je následujících 6 měsíců od data prodeje poskytován upgrade na aktuální verzi zdarma na vyžádání.

Oprávnění k instalaci na další PC v téže organizaci (na jedno IČ) se poskytuje se slevou 50%.

Neziskové organizace mají při použití pro svoji hlavní činnost uvedené ceny o 50% nižší.

Jak objednat?

Při objednávce nové licence je nutné vyplnit všechny položky. Kromě: telefonu, IČ, DIČ a poznámky.

Pokud objednáváte pouze aktualizaci (upgrade), stačí vyplnit:

 • číslo licence
 • e-mail adresu
Objednat účetní program

lze také v našem internetovém obchodě účetní programy.
Více informací o cenách nabízeného software (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop), možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software.

Objednat účetní program AdmWin

Účetní programy AdmWinDE i AdmWinPU obsahují: evidenci DPH včetně tisku přiznání, fakturaci, sklady, zakázky, objednávky, nabídky, poptávky, majetek, rezervy, ceniny, dodací listy, prodejky za hotové, knihy jízd, knihy korespondence a volitelně mzdy.

Účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Provedení:
AdmWin DE bez mezd (3.900,-)
AdmWin DE se mzdami (5.900,-)
Rozšíření:
pro účtování více firem na 1 PC (+1.100,-)
síťová licence (do 5-ti PC) (+5.000,-)
nadstavba pro autoservisy (+4.600,-)

Účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Provedení:
AdmWin PU bez mezd (8.900,-)
AdmWin PU se mzdami (12.900,-)
Rozšíření:
pro účtování více firem na 1 PC (+2.500,-)
síťová licence (do 5-ti PC) (+11.000,-)
nadstavba pro autoservisy (+4.600,-)

Objednávka

Vaše jméno:
Firma:
Ulice:
Město: PSČ:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Dodání/zaslání objednaného:
Instalace sw produktů se dodávají pouze elektronicky - stažením z internetu - pomocí e-mailem zaslané adresy ke stažení (linku) a kódu pro stažení.

Objednávka aktualizace

na nejnovější verzi programu pro registrované uživatele:

Postačuje vyplnit e-mail a přidělené číslo licence. Naleznete v AdmWin pod volbou "Nápověda"-"O aplikaci".

Číslo licence DE:
Číslo licence PU:

V případě změny (od registrace nebo předcházející aktualizace):

 • osobních údajů - vyplňte aktuální údaje do formuláře Objednávka
 • provedení produktu (např. rozšíření programu o zpracování mezd apod.) - zaškrtněte nově žádané provedení produktu v oblasti výše uvedených voleb.

Cena bude vypočtena dle aktuálního ceníku. Cena aktualizace a cena za změnu provedení produktu jsou 2 samostatné ceníkové položky. Změna provedení produktu (např. rozšíření o zpracování mezd, síťové provedení apod.) je možná jen na aktuální verzi dle ceníku aktualizací.


Do poznámky můžete uvádět:

 • speciální požadavky
 • požadavky na změnu produktu při aktualizaci

Odesláním této on-line závazné objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi objednatelem (uživatelem) a dodavatelem (poskytovatelem oprávnění k užití autorského díla). Při tomto způsobu uzavření kupní smlouvy (kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku), má objednavatel (uživatel) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Objednavatel však nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce počítačových programů, porušil-li jejich originální obal nebo je při použití prostředků komunikace na dálku již "stáhl" ze zdrojového serveru dodavatele a tím je zpřístupnil k jejich užívání.
Zpracování osobních údajů - dodavatel (poskytovatel) výše objednaného sw postupuje při zpracování zde zadaných osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Jejich zpracování je nezbytné pro fakturaci a plnění smlouvy - licenčního ujednání - poskytnutí užívacího práva k objednávanému výše uvedenému sw a poskytování služeb podpory oprávněným - registrovaným uživatelům tohoto sw a jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám.
Podrobněji "Zásady zpracování a ochrany osobních údajů".
Na zadanou e-mail adresu budou občas (obvykle 2x ročně) zasílána upozornění na důležité změny v SW v souvislosti se změnami legislativy, uživatelskými vylepšeními, řešení technických problémů v souvislosti s novými verzemi operačního systému MS Windows apod. Z této služby se lze kdykoliv odhlásit zasláním požadavku na odstranění zasílání e-mailů na určenou adresu. Na druhou stranu nespoléhejte na to, že tato upozornění od nás obdržíte. Na mnoha uzlových bodech internetové sítě jsou nasazeny a neustále zdokonalovány programy na eliminaci nevyžádané pošty. Rozeslání více stejných zpráv je pro ně jedním z identifikátorů šířitele této nevyžádané pošty. Vám zaslané upozornění na novinky je zablokováno, popřípadě jsou naše e-mail adresy na některých serverech zablokovány. Proto se občas podívejte na stránku novinky - historie změn nebo důležitá upozornění, kde jsou informace o změnách v legislativě, jež si můžete sami v programu nastavit.


Pokud si přejete objednat ShopHouse nebo HotelWin, a nebo jste zde nenašli to, co si přejete objednat, použijte náš internetový obchod účetní programy nebo nám napište.


Licenční ujednání - podmínky oprávnění k používání účetního programu AdmWin

Standardní - oprávnění k instalci na 1 PC pro jednu firmu

 1. Uhrazením sjednané částky autor zřizuje uživateli časově neomezené právo k používání (vyjma případu dle bodu 2) programového sytému AdmWinDE uvedené verze tak, aby nedošlo k ohrožení primárních práv autora. Uživatel nesmí s programovým systémem nakládat ve prospěch třetích osob nebo organizací.
 2. Právo k používání zaniká neuhrazením poplatků za dodané upgrade a rozšiřující nástavby.
 3. Uživatel smí mít nainstalován a provozovat programový systém jen na jednom počítači a smí si pořídit pouze jednu bezpečnostní kopii. Autor upozorňuje uživatele, že program je individuálně identifikovatelný svým číslem.
 4. Uživatel nesmí provádět v programu žádné změny a do datových souborů pořízených tímto programem nesmí provádět žádné zásahy pomocí jiných programových produktů bez svolení autora.
 5. Uživateli vzniká nárok na poradenství a servis ze strany autora a nárok na nové verze systému za sníženou cenu až po odeslání řádně vyplněné registrační karty, pokud není objednávka realizována prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách produktu AdmWin.
 6. Odpovědnosti za vady ve vlastním programu se může autor zbavit bezplatným zasláním nové programové verze uživateli.
 7. Autor nezodpovídá za škody vzniklé chybným použitím programového systému, nezodpovídá za škody způsobené chybou technického zařízení, na kterém je program provozován, a za škody způsobené jinými programy včetně počítačových virů, červů, maker, scriptů.
 8. V případě škody vzniklé zaviněním autora je výše náhrady výslovně omezena na prodejní cenu tohoto programového systému.

Pro účtování více firem na 1 PC

je rozdílné jen v bodě 3. - jeho celé znění je:
3. Uživatel smí mít nainstalován a provozovat programový systém jen na jednom počítači pro víc uživatelů, tj. program může být na tomto jednom počítači instalován vícekrát pro vedení účetnictví více firmám. Autor upozorňuje uživatele, že program je individuálně identifikovatelný svým číslem.

Pro síťovou licenci do 5 PC

je rozdílné jen v bodě 3. - jeho celé znění je:
3. Uživatel smí mít nainstalován a provozovat programový systém jen na maximálně 5-ti PC v síti a smí si pořídit pouze jednu bezpečnostní kopii. Autor upozorňuje uživatele, že program je individuálně identifikovatelný svým číslem.

Na každém konkrétním licenčním ujednání je dále přesně specifikováno:

 1. zda se jedná o AdmWin DE nebo AdmWin PU nebo oba produkty současně
 2. zda jde o provedení se zpracováním mezd nebo bez zpracování mezd
 3. případné nástavby (např. pro autoservis)

Změny původního licenčního ujednání

K původnímu licenčním ujednání mohou být vydávány dodatky rozšiřují původní oprávnění. Z dodatek lze považovat i fakturu, na které je přesně specifikováno rozšíření původního licenčního ujednání.


účetní program = ekonomický software

tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program