Pokyny ke stažení

Klikněte na odkaz "Stáhnout AdmWin DE", nebo "Stáhnout AdmWin PU", dle požadované verze účetního programu.

Zvolený produkt si tlačítkem "Uložit" v okně "Stažení souboru" uložte do zvoleného (nejlépe prázdného) adresáře (složky) na svém PC. Po ukončení stahování spusťte (otevřete) stažený instalační soubor:
Setup_AdmWinDE.exe - nebo
Setup_AdmWinPU.exe.
Dále postupujte dle pokynů tohoto instalačního programu.

Poznámka.
Stažený instalační soubor plné verze má označení Setup_AdmWin.exe pro DE i PU. Při zakoupení oprávnění (licence) k používání obou produktů, je možné zpracování dat daňové evidence i podvojného účetnictví z jedné instalace.

Instalace Aktualizace

Před instalací nové vyšší verze programu musíte vždy v aktuálně požívané verzi provést zálohování.

Novou verzi instalujte vždy tamtéž, kde byla verze nižší (nabízí se - neměňte).

Na data převedená do verze vyšší (proběhl update), nesmíte nikdy použít program verze nižšší.

Součástí každé instalace je update modul, který automaticky při prvním spuštění konvertuje data z nižší verze do aktuální od verze 1.75. Data z nižších verzí po dohodě převedeme u nás.

Účetnictví zdarma nebo daňová evidence zdarma ke stažení

StartVerze (demoverze) - účetní program zdarma - program na účetnictví a mzdy zdarma

Je plně funkční verze kompletního účetního software - účetnictví zdarma omezená pouze počtem záznamů v databázích. Účetnictví zdarma je maximálně do 200 záznamů v součtu řádků deníku, skladových pohybů, mezd, faktur a jejich řádků. Aktuální dosažený počet zjistíte v okně "O aplikaci" pod volbou "Nápověda".

Pokud si budete přát pokračovat, zatelefonujte nebo odešlete objednávku na plnohodnotnou neomezenou verzi. Po úhradě faktury obratem zašleme e-mailem odkaz a kód na její stažení z internetu s potvrzeným licenčním ujednáním opravňujícím k používání zakoupeného softwarového produktu (ekonomický software) v objednaném provedení. Z dodané instalace neomezené verze stačí k již zapsaným údajům v účetnictví zdarma instalovat jen program a pokračovat dále nebo si ji nainstalovat celou znovu a začít "na ostro".


Stáhnout účetnictví zdarma

Stáhnout AdmWin DE - daňová evidence + mzdy zdarma (9.2MB)
Dříve jednoduché účetnictví zdarma - daňová evidence zdarma a mzdy zdarma - účetní program zdarma (freeware).

Stáhnout AdmWin PU - podvojné účetnictví + mzdy zdarma (9.2MB)
Podvojné účetnictví zdarma a mzdy zdarma - účetní program zdarma (freeware).

Stáhnout AdmWin DE + autoservis - daňová evidence + mzdy + autoservis zdarma (9.2MB)
Daňová evidence ke stažení + mzdy zdarma + autoservis - účetní program zdarma (freeware).

Stáhnout AdmWin PU + autoservis - účetnictví + mzdy + autoservis zdarma (9.2MB)
Podvojné účetnictví zdarma + mzdy zdarma + autoservis - účetní program zdarma (freeware).


Stažením jednoho z těchto produktů získáte účetní program zdarma, obsahující ve svém kompletu, mimo jiné, i moduly:

 • daňová evidence zdarma nebo podvojné účetnictví zdarma
 • fakturace zdarma, fakturační program, program na fakturaci zdarma
 • zakázky, objednávky, nabídky, poptávky zdarma
 • skladová evidence zdarma, skladový program zdarma
 • adresář firem včetně veškerých kontaktů zdarma
 • program na mzdy (mzdový program) zdarma

Funkčním omezením je jen počet záznamů celkem - maximálně 200.


Stáhnout HotelWin (3.7MB)
Start verze HotelWin - rezervační a ubytovací program s fakturací zdarma (freeware).
Omezen na 100 záznamů v ubytovacím plánu a knize hostů v součtu s fakturami.

Účetní program - stažení instalace ostré plnohodnotné verze

Zadejte zaslaný nebo telefonem sdělený kód:

Poznámky:

 • Instalace ostré verze jsou k dispozici jen do 7 dnů od sdělení kódu ke stažení nebo do stažení. Pár hodin po stažení bude stažená instalace odstraněna.
 • Při stahování kontrolujte stažení celé deklarované velikosti souboru ke stažení. V případě neúspěchu nechejte smazat v nástrojích svého internetového prohlížeče dočasné soubory internetu a pokus o stažení opakujte.
 • Po stažení instalačního souboru Setup_AdmWin.exe jej spustěte (otevřít) a postupujte dle pokynů tohoto instalačního programu (popsáno také v pravém panelu na této stránce). Podmínkou úspěchu je instalovat tamtéž, kde máte instalován AdmWin předchozí - nabízí se. V případě neúspěchu viz FAQ.
 • Stažený instalační soubor "Setup_AdmWin.exe" si archivujte vypálením na CD nebo uložením na USB disk nebo vlastní webové úložiště (google disk, dropbox, one drive) pro případy havárie PC. Poskytujeme vždy jen instalace aktuální verze a pokud jste systém pravidelně neaktualizovali, váže se na poskytnutí nové instalace aktualizační poplatek dle ceníku aktualizací.

Upozorňujeme, že při stažení instalačního soubor z tohoto místa (adresy na internetu) po zadání zaslaného kódu dochází automaticky k specifikaci stahovaného souboru, lokalizaci IP adresy, data a času stahujícího PC a zaevidování těchto údajů. Proto spotřebitel již následně po stažení instalačního souboru nemůže odstoupit od kupní smlouvy, protože se má za to, že při dodávce počítačových programů touto cestou porušil jejich originální obal, tj. stažením instalačního souboru ze zdrojového serveru dodavatele (dodání použitím prostředků komunikace na dálku) zpřístupnil (uvolnil) počítačový program k jeho užívání.


Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shop) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program

Instalace - účetní program zdarma
Videonávod pro startverzi

Postupujte dle pokynů instalačního programu. Postačuje jen všechny nabízené volby potvrdit příslušným tlačítkem k pokračování instalace. Máte-li již produkt AdmWin instalován dříve, nabídne se umístění použité při jeho poslední instalaci.

Do složky, kam se data instalují, musí mít účet uživatele ve windows, pod kterým je AdmWin provozován, plný uživatelský přístup. Neinstalujte do systémových složek - nikdy ne do “…\Program Files\...“!!! U síťového provedení instalujte pod win 10, 11 na systémový disk (C:), jinak by se disk se sdílenými daty na serveru nemusel nabídnout k připojení.

Pokud si v nabízeném stromu struktury existujících adresářů (složek) zvolíte umístění, bude k němu v editačním poli (řádku) nad zobrazenou stromovou strukturou nabídnuto vytvoření podsložky AdmWin. Přejete-li si instalaci provést přímo do zvolené složky, pak zde pro instalaci nabízenou podsložku AdmWin vymažte - viz FAQ bod 1..

Po ukončení instalace se Vám na ploše Windows zobrazí ikona (zástupce), po jejímž prvním spuštění se pro uživatele s licencí:

a) Standardní - nainstalují automaticky i nová data. Pokud již v tomto adresáři existují, nová data se neinstalují a nově instalovaný program s nimi dále pracuje.

b) Víceuživatelskou - nabídne prázdné okno určené pro přepínání mezi instalovanými daty jednotlivých klientů. V tomto okně je možné si tlačítkem:
- "Založit data pro novou firmu (klienta)" - nainstalujete nová prázdná data pro novou firmu (klienta).
- "Instalovat nová data" - nechat nainstalovat nová prázdná data do zadaného adresáře.
- "Přidat existující" - do seznamu přidat odkaz na již nainstalovaná data jednotlivých firem.

c) Síťovou - nabídne prázdné okno učené pro připojení k datům AdmWin na serveru. V tomto okně je možné tlačítkem:
- "Instalovat nová data" - nechat nainstalovat nová prázdná data do zadaného adresáře, která budou sloužit jako sdílená data všemi uživateli.
- "Připojit síťově" - vyhledat instalovaná sdílená data, ke kterým se má stanice s touto instalací připojovat.

Před tím je zapotřebí si ve Windows na serveru vytvořit sdílenou složku umožňující plný přístup k ní připojovaným klientům. U malých sítí do 3 PC může být serverem i jedno z nich, kde již je AdmWin i s daty nainstalován - stačí en nasdílet pro plný přístup. Tuto složku nechat připojovat na jednotlivých klientech při startu Windows jako další logickou diskovou jednotku (může být i v četně názvu složky). AdmWin se instaluje na každého klienta. Po první instalaci na jakémkoliv klientovi v nabídnutém okně pro připojení k datům stiskem tlačítka "Instalovat nová data" poslat do sdílené složky na serveru instalaci sdílených DB tabulek. Na ostatních klientech se po instalaci v nabídnutém okně možných připojení na data tlačítkem "Připojit síťově" stačí na ně připojit.

Instalace - aktualizace (upgrade)
 • Ukončete AdmWin
 • Na stávající ikonku AdmWin na ploše klikněte pravým tlačítkem myši
 • V zobrazené lokální nabídce zvolte "Vlastnosti"
 • Pozorně se podívete, kde je "Cíl" a "Spustit v" a tuto cestu si zapamatujte nebo napište nebo nechejte okno otevřené aby jste na něj viděli
 • Spustěte (otevřete) stažený soubor "Setup_AdmWin.exe"
 • V něm vše "odklepávejte" jen v okně "Kam instalovat" zkontrolujte, zda se nabízí totéž, co v "Spustit v" dle předpředchozí odrážky. Pukud souhlasí, jen dejte "Pokračovat", pokud nesouhlasí, pak přepište na to, co je v "Spustit v"
Pokud se po novém spuštění AdmWini zobrazí hlášení "...nepodařilo se spustit C:\AdmWin\Upp.exe" a "Ve Windows nemáte povoleno volání update!" - pak na ikonu AdmWin na ploše klikněte pravým tlačítkem myši a v zobrazené lokální nabídce zvolte "Spustit jako správce" nebo zkuste další možnosti uvedené ve FAQ.