Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 3.44 je dle legislativy pro rok 2024 i 2023. Můžete v ní dokončit rok 2023 a současně zpracovávat i rok 2024.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení. K rychlejšímu seznámení jsou pro účetní programy videonávody a detailnější vysvětlení v případě nejistoty poskytne interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy.

Tyto účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny od roku 1990 a využívá je více než 2 200 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i mnoho firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají provázanost obchodního cyklu nabídka -> zakázka -> faktura s mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na poptávky, objednávky, nabídky, zakázky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. V každé fázi zpracování je přehled o efektivnosti. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytvoří daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení pro el.podání.

Nejlevnější účetní program používají i OSVČ uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv.paušál) pro vytváření faktur a sledování jejich úhrad. Z evidovaných příjmů jim účetní program sestaví přiznání k dani z příjmu a přehledy pro pojišťovny.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s vedením účtu hosta a jeho vyúčtováním účtenkou/fakturou pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech v zobrazeném období. Kniha hostů je z něj vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Připravujeme

Účetní programy

  • účetní programy - adresář firem a kontakty - hromadná analýza fyzických osob, zda k jejich evidování jsou dle GDPR právní důvody - existence dokladů, účely zpracování a souhlasy s kontrolou termínů platnosti, volitelně s hromadným odstraněním záznamů, které tyto podmínky nesplňují.
  • účetní programy - faktury - import ve formátu ISDOC s příjmem fakturovaných položek na sklad.
  • účetní programy - faktury - import z načtené QR faktura.
  • účetní programy - faktury přijaté - výběr příkazů k úhradě - volitelné zahrnutí přeplacených pohledávek.
  • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
  • účetní programy - faktury - nastavení skupin řádků - do seznamu možných řádků je umožněno kombinovat jak řádky textem a částkou tak jednotková cena krát množství.
  • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné organizaci.
  • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i na 64bit verzích MS Windows 7, 8, 10 a 11. Od 3/2013 nejsou provozovatelné na Windows 95,98 a ME. EET - elektronická evidence tržeb není funkční na Windows XP.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém, kontrolní hlášení - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!
Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, nabídky, zakázky, majetek, mzdy.
Novinky

21.6.2024 - v. 3.44

Podání na FÚ - přímé otevření
  ve formuláři na mojedane
DE i PU - text účet.záznamu
  rozšířený na 40 znaků
Autoservis:
 - datum a čas další prohlídky
   s odesíláním upozorňující SMS
 - datum platnosti dál.známky
   s upozorněním na něj
 - rozlišení vlastních a exte-
   rních vozidel
 - interní rozlišovací druh pro
   vlastní členění vozidel

účetní programy - více informací

24.4.2024 - v. 3.43

Oprávnění uživatelé - doplněno
 telefonní č. a e-mail na ně
Rozšířeny možnosti doplňování
 kdo je vystavil na doklady s
 možností blokování změny
Zakázky - volitelné povolení výdeje
 do mínusu při výdeji dle
 požadavků
Mzdy:
 - příspěvek zaměstnavatele na
  Produkty spoření na stáří
  rozšířen dle nového § 15a ZDP
 - nový Přehled o zdanit.příjmech
  platný pro 2024


12.3.2024 - v. 3.42

Při startu - upozornění na podli-
 mitní zásoby
Zakázky - volitelné zablokování
 změn prodej.cen na zakázce
Faktury - doplněno členění na
 činnosti-živnosti
Výpis záloh.faktur - u plátců DPH
 nevyúčtované DPH k platbě
Mzdy - výběr pracovníků a mezd
  na OZP a ostatní nebo dle stup-
  ně invalidity
Jen DE:
 - podpora údaje "Akce" o nastavi-
  telný číselník
 - volitelné potlačení upozornění na
  částku DPH převyšující platbu
Jen PU - nastavitelný výpis účetní
  osnovy


29.1.2024 - v. 3.41

Import bankovních výpisů - načítání  plateb kartou z KB SmartPay
Faktury:
 - možnost vyloučení nebo opako-
  vání automatického upomínání
  mailem
 - rychlé zobrazení QR kódu platby
  v seznamu faktur
 - v přehledu splatností volitelně
  do data vystavení nebo plnění
Jen PU - rozvaha a výsledovka
 volby, odkud brát hodnoty min.roku


3.1.2024 - v. 3.40

Mzdy:
 - nový výpočet daně v r.2024
 - hodnoty pro mzdy na r.2024
Jen DE:
 - daň z příjmu FO za 2023
 - upraven výpočet daně v r.2024
 - výstup přehledů pro zdravotní
  a soc. pojišťovny za 2023
  a výpočet záloh v r.2024


14.9.2023 - v. 3.36

Adresář firem - přístup do nového
  ARES, původní končí 31.10.2023
Zásoby
 - prodejky - nastavitelný počet
   znaků, po kterých se zobrazí
   vyskakovací seznam s položkami
 - příjem/výdej - volitelný způsob
   označování vybrané položky
Mzdy - volitelné řazení období
 na výstupu přílohy k žádosti
 o nemocenské dávky


Účetní programy

14.7.2023 - v. 3.35

Zakázky - kontrolní výpis prací
  bez osobního čísla
Zásoby
 - název skladové položky
   zvětšen na 70 znaků
 - účtenky - úpravy výpisů při
   změně jejich číslování
 - přijaté dodací listy - jejich
   číslo zvětšeno na 16 znaků
Jen autoservis - údaje o vozidle
 rozšířeny o náhon, převodovku
 a počet km, na kolik je motor.olej


Účetní programy

10.6.2023 - v. 3.34

Obecné - na paměť méně náročné
  exporty velkých dat do excel
Adresář
 - výpis fiem/osob k nimž nikde
   nic není evidováno
 - hromadné odstranění fiem/osob
   k nimž není žádná akce
Jen autoservis - odesílání SMS
 - upozornění na konec STK
 - připomenutí přistavení vozu
 - ze zakázky (ukončení opravy)


Účetní programy

2.3.2023 - v. 3.33

Účtenky (prodejky):
 - rozšířené a přehlednější volby
   z čeho budou zadávané položky
 - rychlý výběr z rozbalovacího zúže-
   ného seznamu po 2-3 znacích
   názvu nebo č.položky


Účetní programy

1.2.2023 - v. 3.32

Účtenky (prodejky) - zrušeno omezení 1 účtenka - 1 výdejka.
 - na 1 účtenku více skladů
 - na 1 účtenku více kategorií
 - více způsobů číslování účtenek
 - prodej celků s automat.výdejem
   ze skladu dle kusovníku
Mzdy - doplněny weobové adresy
   pro nová podání


Účetní programy

18.1.2023 - v. 3.31

Mzdy:
 - sleva na soc. poj. zaměstnava-
   tele za zkrácené úvazky
 - nové el. podání i tisk Oznámení
   o záměru uplatnit slevu
 - nová xml struktura i tisk Přehledu
    o výši pojistného platné od 1.2.
Jen PU - nový výpis o zaúčtování
   úhrad zálohových faktur


Účetní programy

4.1.2023 - v. 3.30

Mzdy:
 - roční vyúčtování daně za r. 2022
  u pracovníků, nový tiskopis
 - nový výpočet nezabavitelného
  minima a exekučních srážek
 - hodnoty pro mzdy na r. 2023
Jen DE:
 - nastavení účtování úhrad pravi-
  delných závazků a pohledávek
 - daň z příjmu FO za 2022
 - výstup přehledů pro zdravotní
  a soc. pojišťovny za 2022


Účetní programy

2.12.2022 - v. 3.26

Dlouhodobý majetek - mimořádné
  odpisy za rok 2022 a na rok 2023
EET - zrušeno. Zůstal jen přehled
  odeslaných záznamů
DPH - prohlížení záznamů v uzav-
  řených obdobích
Jen DE:
  - rozšířená kontrola odúčt. DPH
  - automatický přenos hodnoty
    DPH do platby zálohy


Účetní programy

28.10.2022 - v. 3.25

Zásoby - hromadný přepočet
  % obchodní přirážky
Jen DE - vyúčtování soc. a zdrav.
  pojištění za 2022 a zálohy 2023
Jen PU - export výpisu účetního
  deníku do excel


Účetní programy

12.5.2022 - v. 3.24

Jednodušší zákládání nového
   klienta v účetních firmách
Adresář firem - rozšířená e-mail
  adresa pro fakturaci
Automatické posílání upomínek
  na neuhrazené faktury mailem
Autoservis - automatické rozesílání
  upozornění na konec STK
  nebo výměnu oleje mailem


Účetní programy

6.4.2022 - v. 3.23

Mzdy - nové ONZ (Oznámení o
  nástupu/skončení zaměstnání)
  na ČSSZ.


Účetní programy

16.2.2022 - v. 3.22

Nastavitelná url adresa pro el.
  podání na FÚ (MOJEdaně)
Zásoby - uživatelsky nastavitelné
  okno příjmu/výdeje zásob
Majetek - odlišení nemovitého
  s promítnutím do DPFO
Jen DE - nová xml struktura
  pro DPFO za 2021


Účetní programy

24.1.2022 - v. 3.21

Zakázky - volitelná fakturace
  mínusových položek
DPH - kontrolní rozpis snížené
  sazby na 10 a 15%
Mzdy:
 - zda nabízet pracovníka
  do záznamu vykonaných prací
 - možnost potlačení výpočtu
  nezabavitelného minima
 - nový tiskopis žádosti o:
  - roční vyúčtování daně
  - proplacení bonusů
Jen PU - nová xml struktura
  pro DPPO za 2021