Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 3.06 je dle legislativy pro rok 2019 i 2020. Můžete v ní dokončit rok 2019 a volně pokračovat i v roce 2020.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení. K rychlejšímu seznámení jsou pro účetní programy videonávody a detailnější vysvětlení v případě nejistoty poskytne interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy.

Tyto účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny od roku 1990 a využívá je více než 2 200 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i mnoho firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají provázanost obchodního cyklu nabídka -> zakázka -> faktura s mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na poptávky, objednávky, nabídky, zakázky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. V každé fázi zpracování je přehled o efektivnosti. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytvoří daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení pro el.podání.

Nejlevnější účetní program používají i OSVČ uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv.paušál) pro vytváření faktur a sledování jejich úhrad. Z evidovaných příjmů jim účetní program sestaví přiznání k dani z příjmu a přehledy pro pojišťovny.

EET - elektronická evidence tržeb je součástí všech nabízených software. Při připojení PC k internetu není zapotřebí žádné další zařízení.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s fakturací a pokladnou s EET (elektronická evidence tržeb) pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech v zobrazeném období. Kniha hostů je z něj vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Připravujeme

Účetní programy

  • účetní programy - adresář firem a kontakty - hromadná analýza fyzických osob, zda k jejich evidování jsou dle GDPR právní důvody - existence dokladů, účely zpracování a souhlasy s kontrolou termínů platnosti, volitelně s hromadným odstraněním záznamů, které tyto podmínky nesplňují.
  • účetní programy - faktury - import ve formátu ISDOC s příjmem fakturovaných položek na sklad.
  • účetní programy - faktury - import z načtené QR faktura.
  • účetní programy - faktury přijaté - výběr příkazů k úhradě - volitelné zahrnutí přeplacených pohledávek.
  • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
  • účetní programy - faktury - nastavení skupin řádků - do seznamu možných řádků je umožněno kombinovat jak řádky textem a částkou tak jednotková cena krát množství.
  • účetní programy - reklamace - přehled o reklamacích od zákazníků s jejich stavem vyřízení.
  • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné organizaci.
  • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i na 64bit verzích MS Windows 7, 8 a 10. Od 3/2013 nejsou provozovatelné na Windows 95,98 a ME. EET - elektronická evidence tržeb není funkční na Windows XP.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém, kontrolní hlášení - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!
Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, zakázky, majetek, mzdy, EET.
Novinky

2.9.2020 - v. 3.06

Obecné:
 - deaktivace fulltextového hledání
 - zobrazení začátku dlouhé poz-
  námky v seznamech
 - údaje o plátci pro podání na FÚ
  dostupné u všech výstupů na FÚ
Mzdy - upravena žádost o propla-
  cení měsíčních bonusů
DPH - úpravy pro výkaz a přiznání
  identifikované osoby
Autoservis:
 - volba vrácení vyměněných dílů
 - dohledání nákupního dokladu
  položek ze skladu
DE i PU pokladna - úprava vazby
  a zobrazení záznamů DPH
Jen PU - výpis výnosů/nákladů po
  měsících do Excel

účetní programy - více informací

12.7.2020 - v. 3.05

Mzdy:
 - mový způsob výpočtu neza-
  bavitelného minima
 - úprava vyhodnocení nároku
  prominutí soc.poj.
Cestovní příkazy:
 - uzamčení do data vyúčtování
 - doplněna vazba na zakázky


29.6.2020 - v. 3.04

Nastavitelná velikost a typ písma:
 - rozšířeno na hlavičky sloupců
 - přepracováno jejich nastavení
Zásoby - prodejky/účtenky:
 - hmotnosti z čárového kódu
 - nastavení součtování shodných
Mzdy - prominutí sociálního pojištění
  hrazeného zaměstnavatelem
  za 6.-8.2020 včetně podání
  přehledu o výši pojistného
Cestovní příkazy - doplněno za-
  účtování mimo zpracování mezd


5.5.2020 - v. 3.03

Mzdy - pracovní cesty s výpočtem
  stravného a ostatních složek
  a s možností jejich vyúčtování
  s výplatou mezd
Autoservis - evidence poznámek,
  co na vozidle dělat příště


3.4.2020 - v. 3.02

Mzdy:
 - nastavení a výpočet náhrad
   za překážky v práci na straně
   zaměstnavatele
 - V PU nastavení účtování
   jednotlivých srážek

Účetní programy

19.2.2020 - v. 3.01

Dlouhodobý majetek:
 - na kartu doplněno č.smlouvy,
   č.objednávky, čárový kód
 - číselník objektů umístění
 - doplněn poznámkový blok a sou-
   visející dokumenty včetně fotogr.
Mzdy - upravené tiskopisy:
 - Příloha k žádosti o nem.davku
 - Prohlášení k dani
 - Žádost o roční zúčt.daně

Účetní programy

10.1.2020 - v. 3.00

Mzdy:
 - import e-neschopenky
 - hromadný tisk Prohlášení
   poplatníka daně z příjmu FO
 - upravené podání Příloha k žádo-
   sti o nemocenskou dávku
 - nový tiskopis Hlášení při
   ukončení neschopenky
 - nové hodnoty na rok 2020
Daňová evidence:
 - přiznání k dani z příjmu FO
   za r.2019
 - výstup přehledu pro sociální
   a zdravotní pojištění za 2019


Účetní programy

28.11.2019 - v. 2.95

Obecné - nastavitelná velikost
  a typ písma v zadávacích oknech
DPH - výpisy - volitelný tisk názvu,
  adresy a IČO firmy z dokladu
Zakázky:
 - v seznamu doplněna nefakturo-
   vaná částka s DPH z položek
 - volitelný tisk zakázkového listu
   bez cen
Nabídky - výběr pro výdej a oce-
  nění volitelně na firmu z dokladu
Zásoby - prodejky - převod zada-
  ných položek na jiný doklad
Dlouhodobý majetek - doplněn údaj
  pro číslo pořizovacího dokladu
Daňová evidence - předběžný vý-
  počet daně a pojištění doplněn
  o hodnoty pro vyúčtování r.2019
  a výpočet záloh na r.2020


Účetní programy

20.6.2019 - v. 2.94

DPH:
 - nové daňové přiznání
 - úpravy záznamů DPH pro nové
   kontrolní hlášení
 - nové kontrolní hlášení
   povinné od 1.10.2019
Mzdy:
 - proplácení nemoci od 1 dne
 - výpočet srážek dle 91/2019 Sb.
 - nová struktura xml podání
   "Přehled o výši pojistného"
 - změna sazby nemoc.pojištění

Účetní programy

8.4.2019 - v. 2.93

Změny dle zákona 80/2019 Sb.
tzv. "daňový balíček"
DPH:
 - zrušeno zaokrouhlování daně
 - nový výpočet základu a daně
   z celkové částky včetně daně
 - ve fakturách a na prodejkách
   zaokrouhlení nezahrvované do
   DPH jen při platbě v hotovosti
 - tisk DUZP na oprav. daň. doklad
Pokladny - volitelné potlačení upo-
  zornění na neshodu do 0,5 sou-
  čtu základů a daně na cel.částku
Daňová evidence - zvýšeny limity
  výdajů na dvojnásobek při upla-
  tnění výdajů % z příjmů
Nabídky - hromadná změna sazby
  DPH na jednu u všech položek


Účetní programy

1.3.2019 - v. 2.92

Adresář - úpravy v sledování spole-
  hlivosti plátce DPH
Mzdy:
 - datum ukončení pracovního
   poměru na dobu určitou
 - omezení počtu exekuč. srážek
   v měsíční mzdě
Účtenky přijaté:
 - tisk jen aktuálně nastavené
   v seznamu
 - úpravy formátů tisku
Zásoby - výpisy - položky bez po-
  hybu - vyloučení nových


Účetní programy

30.1.2019 - v. 2.91

DPH - uzavření měsíce po podání
  KH i u čtvrtletních plátců
Mzdy:
 - roční vyúčt.srážkové daně
   s přenosem do EPO2
 - zkrác.výpis zůstatků dovolených
Účetnictví:
 - kurzový rozdíl volitelně
   středisko faktury
 - centrální potlačení účtování
   příjemek/výdejek
Autoservis - uskladněné pneu roz-
  šířeny o hl.dezénu, stáří a km


Účetní programy

4.1.2019 - v. 2.90

Roční uzávěrka - volitelné odstra-
  nění starších záznam z přehledu   odeslání do EET
Mzdy:
 - vyúčtování za rok 2018
 - kontrola hodin u DPP
 - hodnoty pro mzdy na r.2019
 - upravené tiskopisy 2019
Účetnictví - nastavení a tisk rozvahy
  a výsledovky v angličtině
Daňová evidence:
 - přiznání k dani z příjmu FO
   za r.2018
 - výstup přehledu pro sociální
   a zdravotní pojištění za 2018


Účetní programy

11.12.2018 - v. 2.87

Mzdy - nastavení a výpočet
  exekučních srážek


Účetní programy

30.11.2018 - v. 2.86

Obecné - volitelné otvírání více
  oken z jedné evidence
Zakázky, faktury, dodací listy
 - přecenění dle zvolené nabídky
EET - volitelné odesílání rozpisu
  DPH i z nedaňových dokladů
Daňová evidence - předběžný vý-
  počet daně a pojištění doplněn
  o hodnoty pro vyúčtování r.2018
  a výpočet záloh na r.2019


Účetní programy

18.10.2018 - v. 2.85

Obecné:
 - volitelná maximalizace oken
 - uživatelsky formátovatelné výpisy
   deníku DE, pracovníků a mezd
Slevy na položku doplněny i do
  použití ceníku prací
Zakázky:
 - úpravy výpisu efektivnosti
 - promítnutí subdodávek z přija
   tých dodac.listů do spotřeby
Faktury - v DE možnost určení
  jak bude její platba účtována
Zaměstnanci:
 - doplněno zpracování sick days
 - volitelné potlačení tisku rod.č.


Účetní programy

2.7.2018 - v. 2.84

Kontrola přístupu:
 - nově chráněné funkce
 - logování exportů a výpisů
Nastavení účelů zpracování osob-
  ních údajů dle GDPR
Adresář firem a kontakty:
 - identifikace fyzické osoby
 - přiřazení účelů GDPR
 - tisk souhlasu se zprac.os.údajů
 - upravy promítání změn na dokl.
Zaměstnanci:
 - přiřazení účelů GDPR
 - tisk souhlasu se zprac.os.údajů
 - povolen výmaz i se mzdami