Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 2.85 je dle legislativy pro rok 2018 i 2019. Můžete v ní dokončit rok 2018 a volně pokračovat i v roce 2019.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení. K rychlejšímu seznámení jsou pro účetní programy videonávody a detailnější vysvětlení v případě nejistoty poskytne interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy.

Tyto účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny od roku 1990 a využívá je více než 2000 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i mnoho firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají provázanost obchodního cyklu nabídka -> zakázka -> faktura s mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na poptávky, objednávky, nabídky, zakázky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. V každé fázi zpracování je přehled o efektivnosti. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytvoří daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení pro el.podání.

Nejlevnější účetní program používají i OSVČ uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv.paušál) pro vytváření faktur a sledování jejich úhrad. Z evidovaných příjmů jim účetní program sestaví přiznání k dani z příjmu a přehledy pro pojišťovny.

EET - elektronická evidence tržeb je součástí všech nabízených software. Při připojení PC k internetu není zapotřebí žádné další zařízení.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s fakturací a pokladnou s EET (elektronická evidence tržeb) pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech v zobrazeném období. Kniha hostů je z něj vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Připravujeme

Účetní programy

  • účetní programy - přecenění zakázky, faktury a dodacího listu dle nabídky.
  • účetní programy - daňová evidence - předběžný výpočet sociálního a zdravptního pojištění do přehledů za 2018 - vyúčtování doplatku/přeplatku, nové zálohy na 2019.
  • účetní programy - adresář firem a kontakty - hromadná analýza fyzických osob, zda k jejich evidování jsou dle GDPR právní důvody - existence dokladů, účely zpracování a souhlasy s kontrolou termínů platnosti, volitelně s hromadným odstraněním záznamů, které tyto podmínky nesplňují.
  • účetní programy - faktury - import ve formátu ISDOC s příjmem fakturovaných položek na sklad.
  • účetní programy - faktury - import z načtené QR faktura.
  • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
  • účetní programy - faktury - nastavení skupin řádků - do seznamu možných řádků je umožněno kombinovat jak řádky textem a částkou tak jednotková cena krát množství.
  • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné organizaci.
  • účetní programy - mzdy - úprava žádosti o proplacení části daňových bonusů vyplacených z vlastních prostředků včetně výstupu v xml pro podání přes EPO.
  • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i na 64bit verzích MS Windows 7, 8 a 10. Od 3/2013 nejsou provozovatelné na Windows 95,98 a ME. EET - elektronická evidence tržeb není funkční na Windows XP.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém, kontrolní hlášení - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
Plastokno - plastová okna a dveře
Holandský nábytek Best - stylový rustikální nábytek
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!

Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

3xTOP.cz

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, zakázky, majetek, mzdy, EET.
Novinky

18.10.2018 - v. 2.85

Obecné:
 - volitelná maximalizace oken
 - uživatelsky formátovatelné výpisy
   deníku DE, pracovníků a mezd
Slevy na položku doplněny i do
  použití ceníku prací
Zakázky:
 - úpravy výpisu efektivnosti
 - promítnutí subdodávek z přija
   tých dodac.listů do spotřeby
Faktury - v DE možnost určení
  jak bude její platba účtována
Zaměstnanci:
 - doplněno zpracování sick days
 - volitelné potlačení tisku rod.č.

účetní programy - více informací

2.7.2018 - v. 2.84

Kontrola přístupu:
 - nově chráněné funkce
 - logování exportů a výpisů
Nastavení účelů zpracování osob-
  ních údajů dle GDPR
Adresář firem a kontakty:
 - identifikace fyzické osoby
 - přiřazení účelů GDPR
 - tisk souhlasu se zprac.os.údajů
 - upravy promítání změn na dokl.
Zaměstnanci:
 - přiřazení účelů GDPR
 - tisk souhlasu se zprac.os.údajů
 - povolen výmaz i se mzdami


9.5.2018 - v. 2.83

Import řádků dokladů
Přecenění řádků dokladů
Skupiny řádků - použití rozšířeno
  i na zakázky, prodejky (účtenky)
  a dodací listy
Přecenění zásob doplněno o výpo-
  čet z cen s DPH a zaokrouhlení
  nových vypočtených cen s DPH
DE - daňová evidence - účtenky
  přijaté - úhrada do deníku
  tlačítkem z nástrojové lišty


Účetní programy

29.3.2018 - v. 2.82

Zásoby:
 - funkce přecenění doplněna
   i na prodejky a dodací listy
 - dodací list přijatý na zakázku
 - kontrola pohybů na doklady
Autoservis:
 - v zakázkách schvalovací číslo
 - tisk času předání zákazníkovi
 - údaje o poslední výměně oleje
Účetnictví - nový výpis výnosů a ná-
  kladů - 12 sloupců po měsících


Účetní programy

5.3.2018 - v. 2.81

Doplněna skupina úloh pro na-
  stavení a automatické genero-
  vání pravidelných pohledávek
Daňová evidence - přehled kdy,
  jaké částky a na jaké bankovní
  účty platit daně a pojištění


Účetní programy

5.1.2018 - v. 2.80

Tisk čísla dokladu na dokladech
  i ve formě čárového kódu
Faktury - volitelný tisk DUZP
  i na dobropise
Mzdy:
 - vyúčtování za rok 2018
 - otcovská v neschopenkách
 - upravené tiskopisy 2018
EET - doplněna možnost:
 - neodesílání plateb kartou
 - potlačení tisku DIČ
Daňová evidence:
 - přiznání k dani z příjmu FO
   za 2018
 - výstup přehledu pro sociální
   a zdravotní poj. za 2017


Účetní programy

4.12.2017 - v. 2.76

Zakázky - doplněna možnost:
 - vyúčtování prodejkou - účtenkou
 - efektivnost do tabulky a excel
Mzdy - hodnoty pro r.2018
DPH - promítnutí zmeny DIČ
   do zázanmů DPH i v uzav. období
Daňová evidence:
 - přiřazení firmy k platbám
 - vyúčtování sociál. a zdravotního
   pojištění za 2017 a zálohy 2018


Účetní programy

11.10.2017 - v. 2.75

Nastavení zobrazení řádků dokla-
dů (faktury, zakázky, nabídky, objednávky, dodací listy, poptávky):
 - oblast s řádky se zvětšuje při
   zvětšování okna
 - uložení pořadí a šířky sloupců
 - uložení velikosti a umístění okna
 - nastavení barvy pozadí a písma
   pro jednotlivé sloupce
 - nastavení typu a velikosti písma
Zásoby - nastavení přenosu cen
  při předání ze skladu na sklad
Daňový doklad k platbě (zálohy)
   - v cizí měně


Účetní programy

10.7.2017 - v. 2.74

Adresář firem:
 - import z xls
 - nový podací lístek
Zásoby - import skl.karet a ceníků
Faktury:
 - import/export z xls
 - import fa dodaných v ISDOC
Daňový doklad k platbě (zálohy)
 - tisk loga a podpisu


Účetní programy

20.6.2017 - v. 2.73

Úpravy dle zák. 170/2017 Sb.
DPH:
 - rozšíření přenesené daně
 - její uživatelské nastavení
Mzdy - zvýšení daňového zvý-
  hodnění na 2. a 3. dítě
Daňová evidence - výpočet daně
 u výdajů procentem z příjmů:
 - snížení výdajových stropů
 - možnost slevy na manželku
   a daňového zvýhodnění na děti
Faktury vydané - formát ISDOC
Obecné:
 - úprava datumového pole
 - vizuální styly windows


Účetní programy

13.4.2017 - v. 2.72

Požadavky zákazníka - nastavení
   výchozího stavu dodržení ceny
Prodejky - účtenky:
 - rychlé přepnutí vyhledávání
 - řádek text, kusy x cena
Mzdy:
 - rozšířené číslo neschopenky
 - tiskopisy potvrzení o zdanitel.
   příjmech za rok 2017
Autoservis - uskladněné pneu:
 - určení místa uskladnění
 - vyúčtování uskladnění na doklad
 - přístup z evidence aut a prodejek
Autoservis - evidence aut rozšíř. o:
 - značku a rozměr pneu
 - datum jejich montáže a uskl.
 - kontakt na vyřizující osobu


Účetní programy

23.2.2017 - v. 2.71

Firmy - rozšíření kontrol přístupu
Zakázky - barvení v seznamu zakázek
Zásoby:
 - potlačení storen v pohybech
 - export analýz prodejnosti
Prodejky - účetnky:
 - nastavení tisku adr.provozu
 - v přehledu výběr a součtování
   na pokladní místo
Tisk faktur - QR platba + faktura.


Účetní programy

6.1.2017 - v. 2.70

DPH - rozšíření přenes.daň.povin.
Zásoby - výdej v ceně dle nabídky
Mzdy:
 - Nové hodnoty pro mzdy na 2017
 - Roční výpočet daně a daňového
   zvýhodnění za 2016 včetně
   tisku MFin 5460/1 - vzor č. 21
Daňová evidence - za rok 2016:
 - Přehled OSVČ pro ČSSZ
 - Přehledy OSVČ pro zdrav. poj.
 - Přiznání k dani z příjmu FO
Účetnictví - čísla řádků EPO2 do
  výsledovky a rozvahy pro přizná-
  ní k dani z příjmu PO za 2016
Faktury - nastavitelné texty forem
  úhrady pro tisk v něm.a angl.


Účetní programy

9.12.2016 - v. 2.66

EET - elektronická evidence tržeb:
 - nastavení EET (certifikát)
 - odesílání prodejek (účtenek),
   volitelně faktur hrazených hotově
   a kartou nebo příjmových poklad-
   ních dokladů a stvrzenek do EET
 - přehled odeslání do EET s výbě-
   ry, výpisy, součty a opakovaným
   odesláním po výpadcích připoje-
   ní na servery FÚ


Účetní programy

14.9.2016 - v. 2.65

DPH:
 - tisk přiznání dle vz.č.20
 - výběr činností z cz-nace
Faktury - výpisy - volitelný výběr
  dle data plnění nebo vystavení
Ceník prací - při použití zúžení na
  položky dle nabídky
Mzdy:
 - rozšíření srážek ze mzdy
 - přepracováno oznámení změn
   zdravotním pojišťovnám.
 - volitelný způsob výpočtu náhrad
   za nemoc o svátcích.

Účetní programy

26.7.2016 - v. 2.64

Obecné - prodloužení údajů:
 - čísla daňového dokl. na 30zn
 - čísla účetního dokladu na 12zn
 - úvod.řádků na dokladech 100zn
Tisk adresy - do souboru csv.
Faktury - úpravy nastavení splat-
  ností dle forem úhrady.
Mzdy - nový formulář přílohy
  k žádosti o nem.d. -MEMPRI16.

účetní programy - více informací