Hotelový software HotelWin

Technické podmínky pro přenos - import rezervací

Pro přenosy informací z webových stránek se osvědčilo načtení dokumentu ze zadané URL adresy (HTTPRequest) - tj. z importačního programu na PC klienta se vyšle https://... požadavek, na základě kterého aplikace na netu spuštěná tímto příkazem vrátí stránku-dokument ve struktuře standardního txt souboru s větami a údaji v nich pevné délky, kde jeden řádek (jedna věta souboru) odpovídá jedné rezervaci:

Označení Délka Popis Povinné
IDHOST
10
Jednoznačný číselný identifikátor - jedinečné pro každou rezervaci. Nutno začít číslovat od 500000000. Numerický údaj zarovnaný vpravo.
*
KLZM
1
Klíč změny:
1 - nový záznam
2 - oprava (musí být vyplněny tytéž údaje, jako pro nový)
3 - zrušení rezervace
*
BUDOVA
3
Označení budovy, je-li v nastavení ubytovacích kapacit (pokojů) v HotelWin uvedeno
PODLAZI
2
Označení podlaží, je-li v nastavení ubytovacích kapacit (pokojů) v HotelWin uvedeno
POKOJ
3
Číslo pokoje - musí být uvedeno shodně s nastavením pokojů v HotelWin
*
CISLUZ
1
Číslo lůžka, je-li v nastavení ubytovacích kapacit (pokojů) v HotelWin uvedeno
DATZAC
8
RRRRMMDD - datum nástupu
*
DATUK
8
RRRRMMDD - předpokládané datum ukončení
*
DATPRE
8
RRRRMMDD - datum, kdy bylo rezervováno
PRIJME
18
Příjmení hosta
*
JMENO
10
Jméno hosta
TITUL
4
Titul hosta
*
ADRESA
30
Ulice - trv.byd.hosta - včetně čísla popisného či uličního
OBEC
25
Obec
PSC
10
PSČ
ZKRS
3
Zkratka státu
TELH
15
Telefonní č. hosta
POZN1
70
1.řádek poznámky
POZN2
70
2.řádek poznámky

Další informace:

  1. Kódová stránka 1250
  2. Všechny údaje, kromě datum a ID jsou znakové
  3. Označení povinnosti je z hlediska hotelového software HotelWin, ale doporučuji si pro zadání na netu doplnit povinnost i pro jiné údaje dle potřeb uživatele - min.tel.číslo
  4. U rezervací na netu indikovat, zda byly přeneseny. Pokud v okamžiku zaslání dotazu žádná dosud nepřenesená rezervace nebude, vrátíte prázdnou stránku

Uvedená struktura, podmínky a zpracování jsou základní, standardní v hotelový software HotelWin. Ve spolupráci s autorským týmem tohoto sw lze upravit dle konkrétních podmínek u uživatele. Např. přenášené údaje rozšířit o:
- počet osob
- počet pokojů
- kategorii pokoje
a zpracování rozšířit o automatické:
- přiřazování na volné pokoje
- vrácení příznaku o umístění rezervace (volnosti v požadovaném termínu) aplikaci na netu - k tomu si musí zpracovatel stránek s rezervacemi určit techniku přenosu této informace.