Hotelový software HotelWin

Zajištění souladu s GDPR

1. Hotelový software - kontrola přístupu

  • Doplněny další body - funkce v systému, ke kterým je možné zamezit přístup pouze pro určené přihlášené uživatele.
  • Volitelně nastavení logování všech exportů dat a výpisů - tisků při zvýšeném riziku úniku dat. K tomu přehledy kdy, kdo a co exportoval nebo vytiskl.

2. Hotelový software - karta hosta

  • Volitelný přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů z karty hosta v případech, kdy je jiný účel jejich zpracování, než předepisuje platná legislativa a osobní údaje jsou zapotřebí pro sjednání ubytování.
  • Doplněno datum, do kterého host souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (doplní se automaticky z tisku nebo jej lze ručně doplnit, je-li souhlas poskytnut jiným způsobem. Dle tohoto data systém následně hromadně může odstranit osobní údaje, pro které již není platný účel jejich zpracování, popřípadě odstranit celou kartu hosta.
  • Doplněn příznak, že se subjekt odhlásil ze zasílání různých zpráv, newsletterů apod., byť k tomu dal dříve souhlas.

3. Hotelový software - adresář firem

  • Doplněn příznak, zda se jedná o fyzickou osobu - subjekt údajů dle GDPR a k tomu datum, do kterého souhlasil se zpracováním osobních údajů a zda se neodhlásil ze zasílání různých zpráv, newsletterů apod.
  • Přednastavený tisk souhlasu se zpracováním osobních údajů s automatickým doplněním konkrétních evidovaných údajů a v případě poskytnutí souhlasu stiskem tlačítka automaticky k této osobě doplnit datum platnosti souhlasu pro následné výše uvedené vyhodnocování oprávněnosti zpracování.

4. Hotelový software - hromadný výmaz

  • Karet hostů starších 6 let, dokladů (účtenek, stvrzenek) k zadanému datu a fyzických osob z adresáře, na které není vázán žádný doklad.
  • Výmaz - anonymizace jen některých zvolených údajů na kartách hostů s datem ukončení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo koncem ubytování nižším zadanému datu.

Více podrobností v popise rozdílů v. 2.83 - od v. 2.8.