Hotelový software HotelWin

Nastavení pro používání slovenským subjektem

  • Pod volbou v menu "Soubor" - "Základní údaje" nejprve nutno do zkratky státu zadat "SK" a uložit tlačítkem O.K. Následně znovu otevřít a vyplnit údaje IČO, IČ DPH a DIČ. Tyto 3 údaje se tisknout na vystavených fakturách.
  • Pod volbou v menu "Soubor" - "Měny a kurzy" - přepsat v prvním řádku měnu na EUR a ve druhém na CZK. Následně program HotelWin ukončit. Při každém následném spuštění pak již bude výchozí základní měnou EUR.
  • Pod volbou v menu "Fakturace" - "Nastavení účtenek/faktur" - "Tisku účtenek/faktur" si nastavte formát tisku faktur "Fa - zjednodušený" a pod tím jazyk vyberte "slovensky". Ostatní volby a texty si doplňte dle potřeby, tj. úvodní texty před položkami faktury a koncové řádky na faktuře si napište slovensky, jaké potřebujete. K tomu si přidejte tisk loga apod.