Hotelový software HotelWin

Místní (obecní - lázeňský) poplatek

V různých obcích jsou různé poplatky a jsou různé podmínky, za kterých se platí, různá výše a popřípadě nejsou vůbec. Pokud je má ubytovatel za povinnost odvádět, je v hotelový software HotelWin několik způsobů k jejich sledování a výpočtu.

  1. Je-li zapotřebí jej zvlášť ubytovanému účtovat nebo jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí uplatnit v různé výši nebo se u některých hostů uplatňují a u jiných ne:
    • V nastavení "Ceník služeb" doplnit službu-poplatek s názvem-označením např. "Místní poplatek", kde je jen zapotřebí dodržet jednotku množství "den". Pokud je poplatků více nebo v různé výši, lze zapsat další.
    • Na kartách hostů tento poplatek zapisovat (výběrem ze seznamu - po stisku tlačítka "přidat jinou službu" v oblasti "Služby") do čerpaných služeb (účtu hosta) a dbát na počet a datum od - do.
    • Ve výpisech ubytování volit výpis 'Služby-poplatky za období' pro detailní doložení jednotlivých vybraných poplatků nebo výpis 'Služby-popl.za obd.-jen součty', kde je uveden jen jejich součet, a pro oba výpisy stejně v oblasti "Volba služeb - poplatků" zvolit "Jen ostatní služby" a vybrat z ceníku služeb poplatek, který si přejete vypsat za zadané období.
  2. Jinak, pokud je poplatek již zahrnut v ceně
    Pak postačuje ve výpisech zvolit výpis 'Služby-popl.za obd.-jen součty' a v oblasti "Volba služeb - poplatků" zvolit "Jen ubytovací služby" za zadané období - na konci výpisu je pak mimo jiné uveden součet člověko/dnů ubytování za zvolené období, který stačí vynásobit příslušným místním poplatkem.