Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 3.20 je dle legislativy pro rok 2021 i 2022. Můžete v ní dokončit rok 2021 a zahájit záznam dokladů do roku 2022.

Nastavní cookies

Cookies nejsou těmito stránkami využívány, nejsou nijak dále zpracovávány. Jejich vznik a použití je dáno pouze jejich nastavením ve Vámi používaném webovém prohlížeči. I použití tlačítka Souhlasím by znamenalo uložit jej do cookies a testovat je - tak by došlo k jejich používání, což by bylo v rozporu s větou první. Na těchto stránkách není poskytován prostor pro zobrazování reklamy jiných subjektů.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení. K rychlejšímu seznámení jsou pro účetní programy videonávody a detailnější vysvětlení v případě nejistoty poskytne interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy.

Tyto účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny od roku 1990 a využívá je více než 2 200 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i mnoho firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají provázanost obchodního cyklu nabídka -> zakázka -> faktura s mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na poptávky, objednávky, nabídky, zakázky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. V každé fázi zpracování je přehled o efektivnosti. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytvoří daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení pro el.podání.

Nejlevnější účetní program používají i OSVČ uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv.paušál) pro vytváření faktur a sledování jejich úhrad. Z evidovaných příjmů jim účetní program sestaví přiznání k dani z příjmu a přehledy pro pojišťovny.

EET - elektronická evidence tržeb je součástí všech nabízených software. Při připojení PC k internetu není zapotřebí žádné další zařízení.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s fakturací a pokladnou s EET (elektronická evidence tržeb) pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech v zobrazeném období. Kniha hostů je z něj vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Připravujeme

Účetní programy

  • účetní programy - adresář firem a kontakty - hromadná analýza fyzických osob, zda k jejich evidování jsou dle GDPR právní důvody - existence dokladů, účely zpracování a souhlasy s kontrolou termínů platnosti, volitelně s hromadným odstraněním záznamů, které tyto podmínky nesplňují.
  • účetní programy - faktury - import ve formátu ISDOC s příjmem fakturovaných položek na sklad.
  • účetní programy - faktury - import z načtené QR faktura.
  • účetní programy - faktury přijaté - výběr příkazů k úhradě - volitelné zahrnutí přeplacených pohledávek.
  • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
  • účetní programy - faktury - nastavení skupin řádků - do seznamu možných řádků je umožněno kombinovat jak řádky textem a částkou tak jednotková cena krát množství.
  • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné organizaci.
  • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i na 64bit verzích MS Windows 7, 8 a 10. Od 3/2013 nejsou provozovatelné na Windows 95,98 a ME. EET - elektronická evidence tržeb není funkční na Windows XP.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém, kontrolní hlášení - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!
Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, zakázky, majetek, mzdy, EET.
Novinky

4.1.2022 - v. 3.20

Adresář firem - kontrola plátce
  v rejstříku EU VIES
Mzdy:
 - opětné zavedení zpracování
   "izolačky" na 12/2021-2/2022
 - doplnění hodnot na r.2022
Jen DE - nové Přehledy OSVČ za
  2021 pro soc. a zdrav. pojišťovny
Jen PU - výpis účetních odpisů do
  tabulky pro jejich export

účetní programy - více informací

19.11.2021 - v. 3.17

Obecné - doplně. uživatelsky upra-
  vitelné výpisy z některých evidencí
Mzdy:
 - úpravy tisku zápočtového listu
 - roční vyúčtování daně za 2021
 - hodnoty na r.2022


22.10.2021 - v. 3.16

DPH - změny v důsledku novely:
 - úpravy pro prodej do EU
 - úpravy pro MOSS (OSS)
  včetně nového podání
 - nové přiznání k DPH
Jen DE - úpravy výpočtu daně a po-
  jištění za r.2021 a záloh r.2022


21.9.2021 - v. 3.15

Nabídky - pro nové lze přednastavit
  počet dní platnosti nabídky
Mzdy - hromadné rozesílání výplat-
  ních lístků ve formátu pdf mailem
Jen PU - ve výpisech nastavitelné,
  od kdy počítat počáteční stav účtů


Účetní programy

16.7.2021 - v. 3.14

Zálohování a obnova:
 - opticky jinak odděleny
 - další upozornění při obnově
Zakázky:
 - možnosti fakturace položek roz-
  šířeny o rozdělení na materiál
  práce s mezisoučty za ně
 - součtování požadavků
Reklamace - celé nové sledování
  reklamací zákazníků s tiskem
  reklamačního protokolu
Jen PU - rozvaha pro mikro účetní
  jednotky

Účetní programy

30.3.2021 - v. 3.13

Mzdy - mimořádný příspěvek při na- řízené karanténě(zák.121/2021Sb.):
 - nastavitelná platnost do
 - neschopenky - zda přináleží
 - import neschopenek - zda jde
   o karanténu nebo izolaci
 - předzpracov.-výpočet příspěvku
 - vyúčtování mzdy s příspěvkem
 - zaúčtování mezd-snížení závazku
   na odvod. soc. poj. o příspěvky
 - v PU jejich účtování
 - nový přehled o výši pojistného
   pro elektronické podání na ČSSZ
 - úpravy výpisů o tento příspěvek

Účetní programy

15.2.2021 - v. 3.12

Mzdy - příspěvek na stravování:
 - nastavení u pracovníků
 - výpočet a zahrnutí do mzdy
 - doplnění na výpisy a přehledy
 - v PU jejich účtování

8.2.2021 - v. 3.11

Propojení s platebním terminálem:
 - z účtenek (prodejek)
 - při tisku faktur
Výpisy přijatých faktur s rozpisem   na zakázky a v jaké výši
Mzdy:
 - rozšířená kontrola úplnosti
  ročního vyúčtování daně
 - nové tiskopisy "Potvrzení o zdani-
  telných příjmech..." na 2021

Účetní programy

4.1.2021 - v. 3.10

Zobrazení při startu rozšířeno o:
 - dny před a po termínu, kdy zobra-
  zovat upozornění
 - upozornění na blížící se 14. den
  dočasné pracovní neschop.
 - plánovací kalendář zakázek
Dlouhodobý majetek:
 - ukončení odpisů nehmotného
 - mimořádné odpisy hmotného
Mzdy:
 - nové hodnoty pro r.2021
 - zrušení superhrubé mzdy
  a danění 15 a 23%
 - zrušen strop daňového bonusu
Jen DE - nové Přehledy o příjmech
  a výdajích OSVČ za r.2020
  pro sociální i zdravotní poj.

Účetní programy

30.11.2020 - v. 3.07

Obecné:
 - časově nastavitelný autorefesh
  v zobrazených seznamech
 - volitelné zadávání cen bez i s
  DPH položek na doklady
Zakázky:
 - automatická rezervace na skladě
 - zrychlené vyhodnocování plnění
 - vytváření zálohových faktur dle
  požadavků na zakázku
 - příjem skl.položek přímo na za-
  kázku dle požadavků
Mzdy:
 - hromadný výstup výplatních lístků
  do pdf k zasílání e-mailem
 - hromadný převod dovolené z dnů
  na hodiny pro přelom 2020/2021
Jen DE - vyúčtování soc. i zdr. poj.
  za 2020, zálohy na 2021

Účetní programy

2.9.2020 - v. 3.06

Obecné:
 - deaktivace fulltextového hledání
 - zobrazení začátku dlouhé poz-
  námky v seznamech
 - údaje o plátci pro podání na FÚ
  dostupné u všech výstupů na FÚ
Mzdy - upravena žádost o propla-
  cení měsíčních bonusů
DPH - úpravy pro výkaz a přiznání
  identifikované osoby
Autoservis:
 - volba vrácení vyměněných dílů
 - dohledání nákupního dokladu
  položek ze skladu
DE i PU pokladna - úprava vazby
  a zobrazení záznamů DPH
Jen PU - výpis výnosů/nákladů po
  měsících do Excel

Účetní programy

12.7.2020 - v. 3.05

Mzdy:
 - mový způsob výpočtu neza-
  bavitelného minima
 - úprava vyhodnocení nároku
  prominutí soc.poj.
Cestovní příkazy:
 - uzamčení do data vyúčtování
 - doplněna vazba na zakázky

Účetní programy

29.6.2020 - v. 3.04

Nastavitelná velikost a typ písma:
 - rozšířeno na hlavičky sloupců
 - přepracováno jejich nastavení
Zásoby - prodejky/účtenky:
 - hmotnosti z čárového kódu
 - nastavení součtování shodných
Mzdy - prominutí sociálního pojištění
  hrazeného zaměstnavatelem
  za 6.-8.2020 včetně podání
  přehledu o výši pojistného
Cestovní příkazy - doplněno za-
  účtování mimo zpracování mezd

Účetní programy

5.5.2020 - v. 3.03

Mzdy - pracovní cesty s výpočtem
  stravného a ostatních složek
  a s možností jejich vyúčtování
  s výplatou mezd
Autoservis - evidence poznámek,
  co na vozidle dělat příště