Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 2.53 je dle legislativy pro rok 2015 i 2014. Můžete v ní dokončit rok 2014 a volně pokračovat i v roce 2015.


Startverze jsou účetní programy zdarma ke stažení i používání.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení uživatele. Pro detailnější vysvětlení a v případě nejistoty je k dispozici okamžitá interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy. Tyto komplexní účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny a udržovány již od roku 1990 a prakticky je využívá více než 1800 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i spousta firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na nabídky, poptávky, zakázky, objednávky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytiskne daňové přiznání k DPH.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

ShopHouse - aplikace pro internetový obchod, software pro internetový obchod, tvorba e-shopu

Internetové programy a služby pro Váš internetový obchod - tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu a jeho údržba, s případnou vazbou na objednávky zákazníků, sklady a fakturaci v AdmWin - účetní program.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s fakturací a pokladnou pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech ve zvoleném období. Totožnou evidencí je kniha hostů pouze vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Připravujeme

Účetní programy

 • účetní programy - DPH - rozšíření okruhů činností přenesené daňové povinnosti platné od 1.4.2015.
 • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.
 • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné mzdě.
 • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
 • účetní programy - obecné - možnost vlastního nastavení zobrazování seznamů položek na dokladech (tj.např. řádků faktur) - pořadí a šířky sloupců, jejich barvy a nadpisy.
 • účetní programy - obecné - importy dat - skladových karet, adresáře firem, příjemek-výdejek, objednávek zákazníků s jejich položkami.

Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy 2015

Účetní programy - Povinné elektronické podávání:

- na FÚ je nově upraveno od 1.1.2015 novelou daňového řádu: "Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1", tj. podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky. Za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč.
- přiznání k DPH - výjimku mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil a nemá povinnost el.podání dle předchozího bodu.
- všechna podání na Českou správu sociálního zabezpečení - dle ČSSZ byla novelou zákona o dani z příjmu č. 267/2014 Sb zrušena, tj. elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři je v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolná - od 1.1.2015 je možné stále zasílat papírové tiskopisy

K datu 6.1.2015 nebyl ČSSZ ještě zvěřejněn nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" a na svém webu uvádí:
"
Česká správa sociálního zabezpečení informuje o používání nového tiskopisu "Přehled o výši pojistného" od 1. 1. 2015..... Nová verze tiskopisu Přehled o výši pojistného bude dostupná na webu a ePortálu ČSSZ ke konci ledna 2015.
"
...a zveřejnili ji až 30.1.2015. Pro elektornické podání je nový formát pro r.2015 zapracován v účetní program AdmWin již od verze 2.47.

Účetní programy - upozornění pro mzdy 2015

Z důvodu, že nelze zajistit, aby před prvním zpracováním mezd za 2015, měli všichni stávající uživatelé u všech pracovníků, kterým počítají mzdy, v evidenci dětí nastavenou správně výši uplatňovaného daňového zvýhodnění pro jednotlivé děti, když dosud byly zvyklí, že se výpočet daňového zvýhodnění vypočítává dle počtu dětí na kartě pracovníka a uvedenou úpravu v evidenci dětí tak opomněli provést anebo ještě nemají od pracovníků podložené informace (nemají od pracovníků podepsáno prohlášení k dani – termín do 15.2), počítá se po omezenou dobu(verze 2.51)ještě dle tohoto údaje! Pak je nutné v případech, kdy daňová zvýhodnění na jednotlivé vyživované děti ve společné domácnosti mají poplatníci mezi sebou rozděleny, ručně upravit nabízenou hodnotu daňového zvýhodnění v okně mzdy při kontrole a doplnění vyúčtování mezd o příslušnou částku, tj. o 200,- na druhé, o 300,- na třetí a další vyživované dítě. POZOR! Všechny vyšší verze od 2.52 počítají daňové zvýhodnění jednoznačně jen dle evidence dětí! Nutné ji správně nastavit - u každého dítěte zadat (a mít doložené), v jaké výši daňové zvýhodnění na něj poplatník uplatňuje!

Účetní programy 2014

Účetní programy - upozornění pro mzdy 2014

UPOZORNĚNÍ pro uživatele účetní program AdmWin v provedení se mzdami.
V důsledku změny § 6 odst.4 ZDP zkontrolujte před zpracováním mezd za 1/2014 na všech kartách zaměstnanců, kteří na r.2014 nepodepsali prohlášení k dani, vyplnění údaje "Zvláštní sazba daně dle §6 odst.4". Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky §6 odst.4, tj. jen dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte!!! Danění zvláštní sazbou daně se řídí vyplněním tohoto údaje a hranicí, do které se uplatňuje. Od 1.1.2014 je to 10 000, do té doby 5 000,-. Např. pokud pracovník v r.2013 neměl podepsáno prohlášení a měl vyplněn uvedený údaj (sazbu 15%), pak i při minimální mzdě (8 000 - 8 500) byl daněn zálohovou daní. Pokud mu tuto zvláštní sazbu daně nevynulujete, bude v r. 2014 daněn zvláštní sazbou daně! Pro výpočet daně není rozhodující druh činnosti dle číselníku ČSSZ neb ten se často mění a je uživatelsky modifikovatelný! Do r.2013 v něm nebyla vůbec dohoda o provedení práce a někteří uživatelé si ji tam sami dopisovali. Význam uživatelsky zadaného textu nelze v programu jednoznačně určit! Pro výpočet daně jsou pro program rozhodující údaje nastavené v oblasti údajů pro výpočet daně!

Nálezem 31/13 Ústavního soudu ze dne 30. července 2014 byla s platností od srpna 2014 zrušena právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat základní slevu na dani starobním důchodcům - promítnuto do zpracování mezd od verze 2.46.


Účetní programy - DPH - režim přenesení daňové povinnosti

Od 1.1.2012 byl rozšířen okruh činností, na které se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, o stavební a montážní práce. Tím se režim přenesené daňové povinnosti dotýká více subjektů. K této změně vydalo MF informace, které naleznete i na účetní programy - články.
Zpracování uvedené problematiky v účetní programy AdmWin je podrobně popsáno v nápovědě a nejčastěji se vyskytující dotazy v oblasti pro DPH na stránce účetní programy - nejčastější dotazy (FAQ). Tamtéž jsou i podrobně popsány postupy zpracování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti v několika variantách - od plně automatického, včetně zápisů do evidence pro daňové účely, až po ruční, umožňující různé modifikace.


Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i 64bit verzích MS Windows 7 a 8. Od 3/2013 nejsou instalovatelné na Windows 95,98 a ME.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
AZ data - účetnictví Praha
Plastokno - plastová okna a dveře
Holandský nábytek Best - stylový rustikální nábytek
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!

Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, zakázky, majetek, mzdy.
Novinky

Účetní programy

24.3.2015 - v. 2.53

DPH - zvláštní režim jednoho
  správního místa - MOSS
Účetnictví - výkazy (výsledovka,
  rozvaha) - export xml v přiznání
  k dani z příjmu práv. osob
účetní programy - více informací

Účetní programy

25.2.2015 - v. 2.52

Zásoby - prodejky za hotové:
 - současný tisk výdejky
 - prodejky s cenami vč. DPH
   přímo do záznamní povinnosti
 - upraven tisk s cenami vč.DPH
 - pokladna se přiřazuje auto-
   maticky přihlášenému uživateli
Mzdy - daňové zvýhodnění dle
  evidence dětí

Účetní programy

28.1.2015 - v. 2.51

Mzdy - nové tiskopisy 2015:
 - ČSSZ - Přehled o výši pojistného
 - Potvrzení o zdanitelných příjmech
 - Potvrzení pro druhého z manželů
   o uplatnění daň.zvýhodnění
Daňová evidence - přehledy OSVČ
  za 2014 pro zdravotní pojišťovny
Účetnictví:
 - účtování o 3.sazbě DPH
 - upraveny uzávěrkové výkazy

Účetní programy

6.1.2015 - v. 2.50

DPH:
 - třetí (2.snížená) sazba
 - nové přiznání k DPH
Zásoby - zobr.efektivnosti položky
Mzdy:
 - navyšování daňového zvýhodnění
   u dalších dětí
 - daň.sleva za umístění dítěte
 - nové hodnoty pro mzdy 2015
 - nové tiskopisy pro daň.bonusy
   a roční výpoč.daně
 - úpravy pravidelných srážek
Daňová evidence:
 - přiznání k dani FO za 2014
 - výpočty zák.pojištění za 2014
 - Přehled OSVČ - ePortál ČSSZ


Účetní programy

25.11.2014 - v. 2.47

Ověření spolehlivosti plátce DPH:
 - nastavení, zda firmy ověřovat při
   každém přiřazení na doklad
 - kontrola bankovních účtů
Nabídky:
 - efektivnost položkově
 - aktualizace nákladových cen
Tisk faktur:
 - výchozí způsob dopravy
 - možnost modifikace textu "datum
   uskutečnění zdanit.plnění"
Mzdy:
 - tisk potvrz.o příjmech §6odst.4
 - kalendář svátků - výpočet dnů
 - možnost zrušení zaúčtov. mezd
 - do el.podání Přehledu pro ČSSZ
   r.2015 a opravné podání
Účetnictví - možnost zabarvení jen
  aktual.buňky na účetním dokladu


Účetní programy

19.9.2014 - v. 2.46

V základních údajích rozšířen ná-
  zev vlastní firmy na 2x40 znaků
Zakázky - výpis spotřebovaných
  položek, které nejsou v plánu
Zásoby:
 - nastavení, zda automaticky pře-
   pisovat dodavatele na skl.kartě
 - vyloučení storen z výpisu pohybů
Mzdy:
 - ukončení blokace zákl.slevy na
   dani pro starobní důchodce
 - nový údaj pro odstupné
Účetnictví - tisk účetní rozkontace
  na účtenky


Účetní programy

16.7.2014 - v. 2.45

V seznamu zálohových faktur ozna-
  čení, zda je daň.doklad k platbě
Zápočty - zrušení zaúčtování
Importované bankovní výpisy:
 - více popisných údajů
 - volitelné doplňování úč.popisu
   dle připojené faktury
 - párování na účtenky
Zásoby:
 - volitelné tisky cen na štítky
 - řetězení výdejky - příjemky
Mzdy:
 - kontaktní údaje na pracovníka
 - nový tiskopis "Potvrzení o zdani-
   telných příjmech... vzor 22


Účetní programy

17.6.2014 - v. 2.44

Volitelné zobrazovaní splatných
  záloh při startu
Zakázkové listy - volitelně v cenách
  bez DPH nebo i s DPH
DPH - upraven 3 stranný obchod
Zaúčtování importovaných bank.
  výpisů volitelně pod datem
  výpisu nebo platby
Zásoby:
 - upraven záznam nových prodejek
 - výpisy pohybů i do tabulky pro
   export do excel, csv, txt
Účetnictví - přepracováno okno
  účetního dokladu


Účetní programy

10.4.2014 - v. 2.43

Zálohování při ukončení programu
  po nastaveném počtu spuštění
Zásoby:
 - kusovníky celků
 - přehled všech kusovníkových
   vazeb včetně přehledu, do kte-
   rých celků položka vstupuje
 - automatický výdej položek
   nižších dle kusovníku při pro-
   deji celku
 - tomu upraveny výpisy
Účetnictví - hromadná náhrada
  účtu v účetním deníku jiným


Účetní programy

14.3.2014 - v. 2.42

Import bankovních výpisů - jedno-
  dušší uživatelské rozhraní
Zakázky - doplněn údaj o přidělení
  pracovníkovi - plánovací kalendář
  na jednotlivé pracovníky
Majetek - na výpisech volitelné
  zobrazení, kdo za něj odpovídá
Mzdy - nový výpis o odpracovaných
  hodinách a z toho invalidy


Účetní programy

18.2.2014 - v. 2.41

Uživatelské barvení bankovních účtů a pokladen a záznamů na ně pořizovaných.
Zásoby - rychlý přístup k obrázku
  skl. položky z jejich seznamu
Majetek - zjednodušení zpětného
  doplnění historie odepisování
Mzdy:
 - nové pokyny k Oznámení...
   a ELDP pro r. 2014
 - úprava výstupu Přehledu...
Daňová evidence - předvyplnění
  tiskopisu Přehledu o příjmech
  a výdajích pro OSVČ za r.2013


Účetní programy

3.1.2014 - v. 2.40

Nové uživatelské prostředí v oknech se seznamy - barvení řádků, změna velikosti písma.
Faktury - QR kódy plateb:
 - tisk na vydaných fakturách
 - zobrazení u přijatých faktur
Mzdy:
 - hodnoty pro mzdy na r. 2014
 - úpravy zpracování na r. 2014
Daňová evidence - pro OSVČ:
 - daň z příjmu FO za 2013
 - přehledy pro zák.poj. za 2013


Účetní programy

19.11.2013 - v. 2.37

Jízdy - lze evidovat na zakázky
  s přenesením do nákladů
Zakázky:
 - upraven záznam požadavků
 - volitelné nastavení, co je řádek
   jednotková cena x kusy
 - uživatelská změna data zahájení
Faktury:
 - výpis dle dodacích adres
 - volitelný tisk slevy odběratele
Účetnictví i daňová evidence
 - volitelný přenos textu z faktury
   do popisu na řádek deníku


Účetní programy

10.10.2013 - v.2.36

Zakázky - terminář - přepracován
  do plánovacího kalendáře pro
  výběr volných termínů k realizaci
Faktury - nový výpis předběžného
  výpočtu úroků z prodlení
Zásoby - výpisy - přidány další
  výběrové podmínky a možnosti
Mzdy - doplněno zpracování mini-
  mální mzdy pro invalidy


Účetní programy

26.6.2013 - v.2.35

Názvy ceník.prací a DM na 50 zn.
Textové řádky:
 - rozšířeny na 100 znaků
 - přehlednější nastavení
 - automatický záznam do nasta-
   vení pro opakované použití
Zásoby:
 - slevy i z doporučené ceny
 - přenos původní ceny a slevy
   od nabídky po fakturaci
Nabídky, poptávky - doplněn údaj
  o platnosti do data
Zakázky - sdružování položek do
  celků a jejich vyhodnocování


Účetní programy

27.5.2013 - v.2.34

Zásoby - číslo sladové karty rozšíř.
  na 16 znaků, název na 50 znaků
Obecné:
 - export položek dokladů do soub.
   formátu, xls, csv, txt
 - výstupy dokladů do pdf a tiskové
   fronty pod jejich označ.a číslem
Objednávky - řádky doplněny o
  objedncí číslo, SKP, EAN
Faktury - nový výpis dle skupin
  zásob a statistických znaků


Účetní programy

16.4.2013 - v.2.33

- Adresář firem - kontrolní dotaz do
  registru plátců DPH na spolehli-
  vost a bankovní účty
- Výdeje zásob - % slevy ke každé
  položce i na zakázky a dodac.listy
  s přenosem do jejich fakturace
- Daňová evidence - upraven pře-
  počet daň.zvýhodnění dle eviden-
  ce dětí


Účetní programy

5.3.2013 - v.2.32

Nabídky - vytvoření zakázky
Zápočet - volitelný tisk nevy-
 rovnaného zůstatku na smlouvu
Zálohy - nový kontrolní výpis
 - bez DPH k platbě
Mzdy - úpravy zadání výpisů
Daňová evidence - Přehledy
 OSVČ do pdf nebo e-Podání


Účetní programy

1.2.2013 - v.2.31

DPH - úpravy zadání
Importované bankovní výpisy
 - úprava zpracování dobropisů
Zakázky - volitelné nastavení
 zobrazování jejich seznamu
Mzdy:
 - nové tiskopisy pro r.2013
 - úpravy některých výpisů


Účetní programy

14.1.2013 - v.2.30

DPH dle nové legislativy:
 - rozšířena záznamní povinnost
 - nové přiznání pro DPH (i v XML)
   s reorganizací FÚ
Mzdy - rozšířeny o:
 - solidární daň
 - důchodci bez slevy na dani
 - důchodové spoření
 - nový přehled pro ČSSZ
 - hodnoty pro mzdy na r.2013
Daňová evidence
 - přiznání FO za 2012
 - výpočet daně pro 2013
 - výpočet pro pojišťovny
Účetnictví
 - předkontace pro důch.spoř.
 - tisk zaúčtování na faktury


Účetní programy

12.12.2012 - v.2.29

Faktury:
 - nové zpracování pro zápočty
 - záznam úhrady faktury přímo
   v seznamu faktur
Zásoby - kontrola likvidace
Měny - nastavitelná funkční měna
Účetnictví - možnosti urychlení
   zadávání dokladů


Účetní programy

16.11.2012 - v.2.28

- střediska doplněna o pracoviště
- ceník prací - nové údaje
Korespondence rozšířena o:
 - spojení s ext.dokumentem
 - schvalování vyřizujícím
Zakázky - požadavky:
 - doplněny nové údaje
 - trvalé přetř.a přečíslování
 - nové výběry a výpisy


Účetní programy

23.10.2012 - v.2.27

- zásadní přechod celého
  systému na platformu #net
- volitelné zobrazování chyb v rá-
  mečku nebo jen na liště
- do všech výběrů (filtrů) doplněn   negativní výběr
- automatický tisk recyklačních
  a autorských poplatků


Účetní program autoservis

2.8.2012 - v.2.26

- nová rozšířená evidence vozidel
  o více údajů a funkčních možností
- upozorňování na blížící konec
  platnosti STK u vozidel
- uživatelsky rozšířitelné číselníky   značek a typů vozidel
- uskladněné pneumatiky záka-
  zníků přístupné i ze zakázek


Účetní programy

14.7.2012 - v.2.26

Adresář firem - doplnění o:
 - číslo Skype a ICQ i v kontaktech
 - více dodacích adres na doklady
Zakázky:
 - kopírování zakázek volitelně
   i s požadavky zákazníka
 - hromadné kopírování požadavků
 - hromadný záznam splnění
Faktury - výpisy:
 - základní - export do xls, txt, csv
 - zakázek - na zadaného zákazníka
 - dle středisek - zakázka, zůstatek
Mzdy - likvidace neschopenek:
 - doplněno sledování na hodiny
 - zpřehledněna vypuštěním nem.
   dávek platných do r.2009
DPH - výpisy - DIČ a jm.odběratele
Nabídky a poptávky - volitelný hromadný výmaz v jetí RÚ


Účetní programy

21.5.2012 - v.2.25

Adresář firem - doplnění údajů
o firmě z internetu dle zadaného IČ
Zásoby:
 - prodejky - tisk 2 na jeden list A4
 - doplněno třídění a rychlé hledání
   dle skupin a kategorie
Objednávky a Knihy jízd - výpisy - upraveno zadávání a doplněny další nové výpisy


Účetní programy

19.3.2012 - v.2.24

Dlouhodobý majetek - odpisování
fotovoltaických elektráren dle §30b
Daňová evidence:
 - upraveny některé výpisy
 - přiznání k dani z příjmu za r.2011
   s možností jeho el.podání


Účetní programy

19.2.2012 - v.2.23

Faktury:
  - nastavitelné texty do záhlaví
  - volitelné, zda při kopii faktury
    změnit datum na aktuální
Mzdy:
  - vyúčtování daně z příjmů
  - nastavení tisků pro ČSSZ
    rozdílně obec od sídla
  - nový tiskopis Potvrzení o zdani-
    telných příjmech pro r.2012
DPH: - výstupy do XML
  - rozšíření údajů o sestavujícím
  - automatické volání portálu da-
    ňové správy pro načtení XML
  - záznam přijatých plnění s po-
    vinností přiznat daň a bez
    nároku na odpočet
Export seznamů vedle XLS, i do CSV a TXT


Účetní programy

7.2.2012 - v.2.22

Faktury:
  - Automatický záznam DPH v
    režimu přenesené daňové
    povinnosti
  - Přenos řádků ze zálohy
    do konečné vyúčtovací faktury
DPH: - nastavitelné § plnění
  - automatické generování evid.
    pro daňové účely dle § plnění
    nebo řádků dokladu
Zásoby - upraveny a doplněny
  výpisy dodacích listů


Účetní programy

12.1.2012 - v.2.21

Mzdy - nové tiskopisy:
  - Přehled o výši pojistného
  - Příloha žádosti o dávky (nem.)
Zásoby:
  - více možností pro inventuru
  - kopie dodacích listů
  - více možností tisku dod.listů


Účetní programy

4.1.2012 - v.2.20

Účetnictví:
  - úprava tisku účtenek
  - úprava roční uzávěrky
  - DE - soc.a zdr.poj.OSVČ
Mzdy:
  - změna okruhu nem.pojištěných
  - soc. a zdr.poj. i pro DPP
  - nové druhy činností dle ČSSZ
  - odlišný strop pro soc.a zdr.poj.
  - nové hodnoty pro mzdy 2012


Účetní programy

9.12.2011 - v.2.17

DPH:
  - úprava zprac.dle §92 na r.2012
  - změny sazby i do požadavků
Zálohování:
  - změna uživatelského rozhraní
  - možnost obnovit data verze nižší
Úpravy rekonstr.indexů s možností provedení po nastaveném počtu spuštění programu.


Účetní programy

18.11.2011 - v.2.16

Zakázky - volitelný přesun názvu
  zakázky do popisu-pozn. faktury
Faktury
  - rozšířené výběry
  - rychlé hledání a třídění dle firem
  - více možností tisku upomínek
Zásoby:
  - úprava zpracování dodac.listů
  - výběr položek s cenou prodejní
    pod nákupní
  - prodejky - nastavitelné označení
    (název) dokladu


Účetní programy

1.7.2011- v.2.15

Zásoby - výpisy - rozšíření výběrů
Fakturace - dodacích listů - více
  možností součtování za dod.list
Související dokumenty - více voleb
  upozornění na konec jejich platnosti
Pokladní doklady - volby formátu
  jejich tisku - více dokladů na A4


Účetní programy

10.6.2011 - v.2.14

DPH - nastavitelné texty osvoboze-
  ných plnění tištěných na fakturách

Nabídky - záznam nákl. cen všech
  položek pro vyhodnoc. efektivnosti

Knihy jízd - doplnění údajů:
  - procento zvýšené spotřeby
  - poznámka, doložení dokladem
  - nastavení a použití nejčastějších


Účetní programy

24.5.2011 - v.2.13

DPH - evidence pro daňové účely dle § 92a zák.o DPH včetně výstupu XML pro el.podání, výpisy, kontroly, výkaz

Obecné - rozšíření a změna údajů:
  - SKP pro kódy zboží a služeb
  - telefonní a výrobní čísla
  - PSČ pro různé formáty


Účetní programy

14.4.2011 - v.2.12

Zásoby - nový výpis rabatů a cen
Mzdy:
  - úprava výstupu více přehledů
   pro zdr.pojišťovny současně
  - možnost zpětné úpravy odpr.h.
  - možnost ruční úpravy soc.poj.
Daňová evidence - úprava výkazu
  o příjmech a výdajích pro
  uplatnění výdajů % z příjmů
Účetnictví - na výkazy rozvahy
  a zisků a ztrát volitelný tisk
  tabulky pro podpisové záznamy


Účetní programy

10.2.2011 - v.2.11

DPH - nové XML struktury pro el.podání přiznání k DPH

Zakázky:
  - nákladové i realizační ceny
  - změny pořadí požadavků
Zásoby - více výběrů ve výpisech
Mzdy - žádost o vrácení bonusu
Účetnictví - roční kurzový přepočet


Účetní programy

12.1.2011 - v.2.10

DPH - nový tiskopis přiznání k DPH vzor.č.17 a s tím spojené úpravy v záznamní povinnosti, výkaze a výpisech.

Mzdy:

 • výpočet náhrady mzdy za nemoc za prvních 21 dní
 • volitelné zvýšení nemocenského pojištění (zvláštní režim placení pojistného) s odpočtem 1/2 náhrad mzdy za nemoc
 • nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ
 • nové sjednocené tiskopisy pro zdravotní pojišťovny s možností el.podání
 • nový výpočet a tisk "Výpočet daně z příjmů fyz.osob za r.2010

Účetní programy

22.12.2010 - v.2.07

Faktury - další nový formát výpisu.

Účetnictví i daňová evidence:
  - popis úč.případu zvětšen o 50%
  - přetřídění jen části deníku
Daňová evidence:
  - urychlení některých záznamů
  - přehledy OSVČ pro poj.za 2010
Podvojné účetnictví:
  - prodloužení popisu účtů osnovy
  - rozšířen popis řádků výsledovky a rozvahy