Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 2.63 je dle legislativy pro rok 2015 i 2016. Můžete v ní dokončit rok 2015 a volně pokračovat i v roce 2016.

Účetní program AdmWin obsahuje kontrolní hlášení již od verze 2.57.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení. K rychlejšímu seznámení jsou pro účetní programy videonávody a detailnější vysvětlení v případě nejistoty poskytne okamžitá interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy.

Tyto účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny od roku 1990 a využívá je více než 1800 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i spousta firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na nabídky, poptávky, zakázky, objednávky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytiskne daňové přiznání k DPH.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

ShopHouse - aplikace pro internetový obchod, software pro internetový obchod, tvorba e-shopu

Internetové programy a služby pro Váš internetový obchod - tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu a jeho údržba, s případnou vazbou na objednávky zákazníků, sklady a fakturaci v AdmWin - účetní program.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s fakturací a pokladnou pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech v zobrazeném období. Kniha hostů je z něj vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Připravujeme

Účetní programy

  • účetní programy - DPH - rozšíření evidenčního čísla daňového dokladu na 30 znaků.
  • účetní programy - faktury - výpisy - volitelně, zda do období faktury zahrnovat dle data plnění (vzniku) nebo dle data vystavení - do většiny výpisů z toho důvodu doplněn sloupec s datem vystavení.
  • účetní programy - účetnictví i daňová evidence - rozšíření čísla účetního dokladu na 12 znaků - 2 znaky prefix, 10 znaků vlastní číslo dokladu s promítnutím do faktur, účtenek, pokladních dokladů.
  • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.
  • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné mzdě.
  • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
  • účetní programy - obecné - možnost vlastního nastavení zobrazování seznamů položek na dokladech (tj.např. řádků faktur) - pořadí a šířky sloupců, jejich barvy a nadpisy.
  • účetní programy - obecné - importy dat - skladových karet, adresáře firem, příjemek-výdejek, objednávek zákazníků s jejich položkami.

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy

Důležité informace pro uživatele účetní program AdmWin. Účetní program 2014, účetní program 2015, účetní program 2016.

Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i na 64bit verzích MS Windows 7, 8 a 10. Od 3/2013 nejsou provozovatelné na Windows 95,98 a ME.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém, kontrolní hlášení - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
Plastokno - plastová okna a dveře
Holandský nábytek Best - stylový rustikální nábytek
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!

Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

Ford Focus na Autopes.cz

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, zakázky, majetek, mzdy.
Novinky

17.3.2016 - v. 2.63

Pravidelné závazky - nastavení
 - obchodní - ostatní
 - volitelné datum vystavení
DPH:
 - úprava záznamu ostatních
   daňových dokladů
 - výpis dokladů s Duzp mimo
   zpracovávané období
 - volitelně, zda u přijatých fa
   nabídnout v záznamu DPH    datum vystavení nebo plnění
Účetnictví - nastavení osnovy,
  výsledovky a rozvahy pro r.2016
účetní programy - více informací

4.3.2016 - v. 2.62

DPH - výpisy:
 - volitelný rozpis bodů A.5, B.3
   Kontrolní hlášení na doklady
 - volitelné vynechání dokladů
   z prodejek a jízd při kontrole
Tisk faktur - grafický v angličtině,
  němčině a slovenštině s volbami
  nastavení shodně s českou
Adresář firem - promítnutí změny
  názvu dodavatele na skl.karty
Zásoby - zobrazení cen u náhrad
Účetnictví:
 - nastavení k jakému datu z faktury
   nabídnout zaúčtování
 - poznámkový blok k dokladu
 - nové xml pro přiznání za 2015
   k dani z příjmu právnických osob

Účetní programy

5.2.2016 - v. 2.61

DPH - přehlednější vyhledávání
  dle evid. č. daňového dokladu
Mzdy:
 - ČSSZ - nová xml struktura
   přehledu o výši pojistného
 - žádost o proplacení bonusů
   dle vzoru č.10
 - potvrzení o zdaň. příjmech
   dle vzoru č.24 a /A-3
Faktury - možnost tisku dopisu pro
  odsouhlasení nevyrovnaných fak-
  tur jen na jednu firmu
Prodejky - volitelný tisk SKP

Účetní programy

8.1.2016 - v. 2.60

DPH - kontrolní hlášení - úprava
  záznamů DPH dle posledních
  pokynů GŘ FS
Mzdy - úpravy pro 2016:
 - ČSSZ - Přehled o výši pojistného
 - Nové hodnoty pro mzdy na 2016
 - Roční výpočet daně a daňového
   zvýhodnění za 2015 včetně
   tisku MFin 5460/1 - vzor č. 20
 - Ukončení důchodového spoření
Daňová evidence - za rok 2015:
 - Přehled OSVČ pro ČSSZ
 - Přehledy OSVČ pro zdrav. poj.
 - Přiznání k dani z příjmu FO

Účetní programy

5.12.2015 - v. 2.57

DPH - kontrolní hlášení dle "před-"
  běžných" informací GŘ FS

Účetní programy

16.11.2015 - v. 2.56

Nejmodernější vývojové prostře-
  dí pro windows účetní programy
Mzdy - nová Příloha k žádosti o
  nemocenské dávky
Daňová evidence (DE) - nové hod-
  noty pro výpočet přehledů
  sociálního a zdrav. pojištění
  OSVČ za 2015 a záloh na 2016

Účetní programy

14.8.2015 - v. 2.55

Objednávky - poř. číslování položek
  umožňující změnu jejich pořadí
Faktury - vydané:
 - volitelný tisk hmotnosti
 - nový výpis rozdělující plnění
   na materiál, práce a ostatní
Zásoby:
 - úpravy základního výpisu
 - prodejky s tel.číslem odběratele,
   výběr na odběratele
Účetnictví:
 - nový výpis na účet a firmu
 - přerušení jetí RÚ po přeúčtování
   na uzáv.účty a počáteční rozvahy

Účetní programy

29.4.2015 - v. 2.54

DPH - rozšíření režimu přenesené
  daňové povinnosti
Faktury - úpravy výběrů dle
  splatnosti, upomínek, penále
Zásoby - tisk příjemek volitelně
  v prodejních cenách

Účetní programy

24.3.2015 - v. 2.53

DPH - zvláštní režim jednoho
  správního místa - MOSS
Účetnictví - výkazy (výsledovka,
  rozvaha) - export xml v přiznání
  k dani z příjmu práv. osob

Účetní programy

25.2.2015 - v. 2.52

Zásoby - prodejky za hotové:
 - současný tisk výdejky
 - prodejky s cenami vč. DPH
   přímo do záznamní povinnosti
 - upraven tisk s cenami vč.DPH
 - pokladna se přiřazuje auto-
   maticky přihlášenému uživateli
Mzdy - daňové zvýhodnění dle
  evidence dětí

Účetní programy

28.1.2015 - v. 2.51

Mzdy - nové tiskopisy 2015:
 - ČSSZ - Přehled o výši pojistného
 - Potvrzení o zdanitelných příjmech
 - Potvrzení pro druhého z manželů
   o uplatnění daň.zvýhodnění
Daňová evidence - přehledy OSVČ
  za 2014 pro zdravotní pojišťovny
Účetnictví:
 - účtování o 3.sazbě DPH
 - upraveny uzávěrkové výkazy

Účetní programy

6.1.2015 - v. 2.50

DPH:
 - třetí (2.snížená) sazba
 - nové přiznání k DPH
Zásoby - zobr.efektivnosti položky
Mzdy:
 - navyšování daňového zvýhodnění
   u dalších dětí
 - daň.sleva za umístění dítěte
 - nové hodnoty pro mzdy 2015
 - nové tiskopisy pro daň.bonusy
   a roční výpoč.daně
 - úpravy pravidelných srážek
Daňová evidence:
 - přiznání k dani FO za 2014
 - výpočty zák.pojištění za 2014
 - Přehled OSVČ - ePortál ČSSZ


Účetní programy

25.11.2014 - v. 2.47

Ověření spolehlivosti plátce DPH:
 - nastavení, zda firmy ověřovat při
   každém přiřazení na doklad
 - kontrola bankovních účtů
Nabídky:
 - efektivnost položkově
 - aktualizace nákladových cen
Tisk faktur:
 - výchozí způsob dopravy
 - možnost modifikace textu "datum
   uskutečnění zdanit.plnění"
Mzdy:
 - tisk potvrz.o příjmech §6odst.4
 - kalendář svátků - výpočet dnů
 - možnost zrušení zaúčtov. mezd
 - do el.podání Přehledu pro ČSSZ
   r.2015 a opravné podání
Účetnictví - možnost zabarvení jen
  aktual.buňky na účetním dokladu


Účetní programy

19.9.2014 - v. 2.46

V základních údajích rozšířen ná-
  zev vlastní firmy na 2x40 znaků
Zakázky - výpis spotřebovaných
  položek, které nejsou v plánu
Zásoby:
 - nastavení, zda automaticky pře-
   pisovat dodavatele na skl.kartě
 - vyloučení storen z výpisu pohybů
Mzdy:
 - ukončení blokace zákl.slevy na
   dani pro starobní důchodce
 - nový údaj pro odstupné
Účetnictví - tisk účetní rozkontace
  na účtenky


Účetní programy

16.7.2014 - v. 2.45

V seznamu zálohových faktur ozna-
  čení, zda je daň.doklad k platbě
Zápočty - zrušení zaúčtování
Importované bankovní výpisy:
 - více popisných údajů
 - volitelné doplňování úč.popisu
   dle připojené faktury
 - párování na účtenky
Zásoby:
 - volitelné tisky cen na štítky
 - řetězení výdejky - příjemky
Mzdy:
 - kontaktní údaje na pracovníka
 - nový tiskopis "Potvrzení o zdani-
   telných příjmech... vzor 22


účetní programy - více informací