Účetní programy 2016

Účetní program - při zakoupení nové licence (nového programu) do konce r.2015, budou do 7/2016 aktualizace pro účetní program AdmWin r.2016 poskytnuty zdarma.

Účetní programy - informace

Licence na účetní program se nepořizuje jen na 1 rok.
Verze 2.55 je dle legislativy pro rok 2015 i 2014. Můžete v ní dokončit rok 2014, zpracovat celý 2015 a volně pokračovat i v roce 2016.

Účetní programy AdmWin - Obecné informace

Účetní programy (ekonomický software) určené pro malé až střední firmy a neziskové organizace se vyznačují snadnou a rychlou ovladatelností. Tyto účetní programy jsou jednoduše přehledné a vodící, takže nevyžadují žádné speciální školení. K rychlejšímu seznámení jsou pro účetní programy videonávody a detailnější vysvětlení v případě nejistoty poskytne okamžitá interní nápověda popisující i vazby na legislativní náležitosti.

Uvedené účetní programy jsou natolik přednastavené, že umožňují okamžité praktické nasazení bez zdlouhavého a nákladného zavádění do použití. Až po rozběhu a seznámení lze většinu oblastí zpracování nastavit pro potřebu firmy.

Tyto účetní programy (ekonomický software - ekonomický program) jsou vyvíjeny od roku 1990 a využívá je více než 1800 uživatelů v ČR. Je mezi nimi mnoho firem provozujících účetnictví a daňových poradců, kteří dostávají nové verze s předstihem k ověření. Dále tyto účetní programy využívá i spousta firem z oblasti obchodu, stavebnictví a služeb bez toho, aniž by v něm vedlo své účetnictví (to jim vede jiná specializovaná firma). Využívají mohutnou výbavu systému pro vedení skladové evidence ve vazbě na nabídky, poptávky, zakázky, objednávky a jejich fakturace a všude přítomnou evidencí firem, jejich požadavků, nabídek a kontaktů. Mnohdy přitom přijdou na to, že se jim při záznamu těchto dokladů automaticky vytváří i záznamní povinnost pro DPH, ze které účetní program vytiskne daňové přiznání k DPH.


Co Vám můžeme nabídnout?

Účetní programy

účetní program - daňová evidence - AdmWin DE

Daňová evidence (jednoduché účetnictví) s deníkem příjmů a výdajů včetně výpočtu daně a pojištění, mnoho různých výkazů, přehledů, rozborů a výpisů, spojený přes faktury a účtenky s celým informačním systémem a vytváří tak ucelený vzájemně propojený ekonomický software.

účetní program - podvojné účetnictví - AdmWin PU

Účetnictví (podvojné) přednastavené pro okamžité použití s plně volitelným účtovým rozvrhem, předkontacemi pro automatické účtování majetkových evidencí, s nastavitelnými uzávěrkovými výkazy. Jednotlivé majetkové položky se přímo účtují a vytvářejí tak monolitický informační systém - ekonomický software.

účetní program + nadstavba pro autoservis

Účetní program, který má speciálně upravené zpracování zakázek, kde lze sledovat údaje o vozidle. Vedle základních údajů, jako SPZ, tovární značka - typ, měsíc/rok výroby, výbava, výrobní čísla motoru a karosérie, stav tachometru, i stav přistaveného vozu, požadavky zákazníka, provedené práce a spotřebovaný materiál. Se všemi těmito údaji se tiskne i zakázkový list. Fakturace je dále zpracována standardním postupem v AdmWin - účetní program. Po zadání SPZ u nové zakázky se automaticky okamžitě zobrazuje další okno, ve kterém je uveden přehled předchozích zakázek (oprav - návštěv) na tuto SPZ - kdy, kolik měl najeto a co se tam dělalo, s možností veškeré údaje o vozidle přesunout do hlavičky nově zapisované zakázky.

ShopHouse - aplikace pro internetový obchod, software pro internetový obchod, tvorba e-shopu

Internetové programy a služby pro Váš internetový obchod - tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu a jeho údržba, s případnou vazbou na objednávky zákazníků, sklady a fakturaci v AdmWin - účetní program.

Hotelový systém HotelWin - recepční, rezervační a ubytovací software

je samostatný rezervační a ubytovací program s fakturací a pokladnou pro hotely, penziony, ubytovny. Grafický kalendářový ubytovací plán poskytuje přehlednou informaci o obsazenosti hotelu, o rezervacích a ubytovaných hostech v zobrazeném období. Kniha hostů je z něj vyjádřená formou seznamu. Celý proces od rezervace, přes ubytování, účet hosta až po jeho fakturaci probíhá z jednoho okna - z karty hosta. Není to účetní program, ale účetní programy AdmWin je možné jednoduše rozšířit o HotelWin a tak vytvořit jednotný ucelený informační systém.


Účetní programy - Screenshoty

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Adresář firem 2 Účetní programy - Faktury vydané Účetní programy - Vydaná faktura Účetní programy - Zálohové faktury Účetní programy - Daňová evidence - Přiřazení platby k faktuře Účetní programy - Roční vyúčtování daně Účetní programy - Tisk přiznání k DPH Účetní programy - Podvojné účetnictví - účtový rozvrh (osnova) Účetní programy - Nápověda Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Zásoby Účetní programy - Tisk Oznámení o nástupu Účetní programy - Evidence neschopenek Účetní programy - Kniha jízd podle faktur

Účetní programy - stejné, jen uživatelsky vybarvené

Účetní programy - Adresář firem Účetní programy - Deník - připojení platby k faktuře Účetní programy - Tvorba knihy jízd dle faktur Účetní programy - Zakázka Účetní programy - Skladové karty

Připravujeme

Účetní programy

  • účetní programy - DPH - kontrolní hlášení a jeho elektronické podání.
  • účetní programy - účetnictví - pokladna - automatické rozúčtování dokladu dle zvoleného účelu platby.
  • účetní programy - mzdy - zdanění jednoho pracovníka s více pracovními poměry nebo dohodami v jedné mzdě.
  • účetní programy - faktury vydané - možnost nastavení automatického vygenerování úhrady do pokladny při formě úhrady v hotovosti.
  • účetní programy - obecné - možnost vlastního nastavení zobrazování seznamů položek na dokladech (tj.např. řádků faktur) - pořadí a šířky sloupců, jejich barvy a nadpisy.
  • účetní programy - obecné - importy dat - skladových karet, adresáře firem, příjemek-výdejek, objednávek zákazníků s jejich položkami.

Účetní programy - ceny

Ceny jednotlivých produktů (účetní programy, hotelový systém, tvorba e-shopu) a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete přímo vybrat a objednat v našem e-shopu účetní programy.


Účetní programy - často opomíjená podpora

Účetní programy


Účetní programy

Důležité informace pro uživatele účetní program AdmWin. Účetní program 2014, účetní program 2015, účetní program 2016.

Účetní programy a hotelový systém - platforma

Účetní programy AdmWin a hotelový systém HotelWin jsou 32-bit windows aplikace, plně funkční i 64bit verzích MS Windows 7, 8 a 10. Od 3/2013 nejsou instalovatelné na Windows 95,98 a ME.


Účetní programy - heslovitě

účetní program a mzdy, ekonomický software, účetní software, účetnictví a mzdy, program na daňovou evidenci a mzdy, program účetnictví, ekonomický program, program na účetnictví a mzdy, ekonomický systém, informační systém, programový systém, program na mzdy, mzdový program, fakturace, program pro fakturaci, skladový program, program na skladové hospodářství, kniha jízd, zakázky, zakázkový list, program pro autoservis, ERP systém - to vše je v AdmWin, který s těmito údaji ve vzájemných vazbách umí pracovat.


Doporučujeme:
AZ data - účetnictví Praha
Plastokno - plastová okna a dveře
Holandský nábytek Best - stylový rustikální nábytek
BAZÉNY - KOPECKÝ: Vyrábíme kvalitní zahradní i vnitřní bazény se zárukou 10 let, provádíme i opravy a rekonstrukce bazénů!

Inženýrské a dopravní stavby TRASKO TRASKO, a.s. - technická zařízení budov

Ford Focus na Autopes.cz

Účetní programy zdarma
Účetnictví nebo daňová evidence zdarma obsahují i fakturaci, sklady, zakázky, majetek, mzdy.
Účetní programy - DPH
Novinky

Účetní programy

14.8.2015 - v. 2.55

Objednávky - poř. číslování položek
  umožňující změnu jejich pořadí
Faktury - vydané:
 - volitelný tisk hmotnosti
 - nový výpis rozdělující plnění
   na materiál, práce a ostatní
Zásoby:
 - úpravy základního výpisu
 - prodejky s tel.číslem odběratele,
   výběr na odběratele
Účetnictví:
 - nový výpis na účet a firmu
 - přerušení jetí RÚ po přeúčtování
   na uzáv.účty a počáteční rozvahy
účetní programy - více informací

Účetní programy

29.4.2015 - v. 2.54

DPH - rozšíření režimu přenesené
  daňové povinnosti
Faktury - úpravy výběrů dle
  splatnosti, upomínek, penále
Zásoby - tisk příjemek volitelně
  v prodejních cenách

Účetní programy

24.3.2015 - v. 2.53

DPH - zvláštní režim jednoho
  správního místa - MOSS
Účetnictví - výkazy (výsledovka,
  rozvaha) - export xml v přiznání
  k dani z příjmu práv. osob

Účetní programy

25.2.2015 - v. 2.52

Zásoby - prodejky za hotové:
 - současný tisk výdejky
 - prodejky s cenami vč. DPH
   přímo do záznamní povinnosti
 - upraven tisk s cenami vč.DPH
 - pokladna se přiřazuje auto-
   maticky přihlášenému uživateli
Mzdy - daňové zvýhodnění dle
  evidence dětí

Účetní programy

28.1.2015 - v. 2.51

Mzdy - nové tiskopisy 2015:
 - ČSSZ - Přehled o výši pojistného
 - Potvrzení o zdanitelných příjmech
 - Potvrzení pro druhého z manželů
   o uplatnění daň.zvýhodnění
Daňová evidence - přehledy OSVČ
  za 2014 pro zdravotní pojišťovny
Účetnictví:
 - účtování o 3.sazbě DPH
 - upraveny uzávěrkové výkazy

Účetní programy

6.1.2015 - v. 2.50

DPH:
 - třetí (2.snížená) sazba
 - nové přiznání k DPH
Zásoby - zobr.efektivnosti položky
Mzdy:
 - navyšování daňového zvýhodnění
   u dalších dětí
 - daň.sleva za umístění dítěte
 - nové hodnoty pro mzdy 2015
 - nové tiskopisy pro daň.bonusy
   a roční výpoč.daně
 - úpravy pravidelných srážek
Daňová evidence:
 - přiznání k dani FO za 2014
 - výpočty zák.pojištění za 2014
 - Přehled OSVČ - ePortál ČSSZ


Účetní programy

25.11.2014 - v. 2.47

Ověření spolehlivosti plátce DPH:
 - nastavení, zda firmy ověřovat při
   každém přiřazení na doklad
 - kontrola bankovních účtů
Nabídky:
 - efektivnost položkově
 - aktualizace nákladových cen
Tisk faktur:
 - výchozí způsob dopravy
 - možnost modifikace textu "datum
   uskutečnění zdanit.plnění"
Mzdy:
 - tisk potvrz.o příjmech §6odst.4
 - kalendář svátků - výpočet dnů
 - možnost zrušení zaúčtov. mezd
 - do el.podání Přehledu pro ČSSZ
   r.2015 a opravné podání
Účetnictví - možnost zabarvení jen
  aktual.buňky na účetním dokladu


Účetní programy

19.9.2014 - v. 2.46

V základních údajích rozšířen ná-
  zev vlastní firmy na 2x40 znaků
Zakázky - výpis spotřebovaných
  položek, které nejsou v plánu
Zásoby:
 - nastavení, zda automaticky pře-
   pisovat dodavatele na skl.kartě
 - vyloučení storen z výpisu pohybů
Mzdy:
 - ukončení blokace zákl.slevy na
   dani pro starobní důchodce
 - nový údaj pro odstupné
Účetnictví - tisk účetní rozkontace
  na účtenky


Účetní programy

16.7.2014 - v. 2.45

V seznamu zálohových faktur ozna-
  čení, zda je daň.doklad k platbě
Zápočty - zrušení zaúčtování
Importované bankovní výpisy:
 - více popisných údajů
 - volitelné doplňování úč.popisu
   dle připojené faktury
 - párování na účtenky
Zásoby:
 - volitelné tisky cen na štítky
 - řetězení výdejky - příjemky
Mzdy:
 - kontaktní údaje na pracovníka
 - nový tiskopis "Potvrzení o zdani-
   telných příjmech... vzor 22


Účetní programy

17.6.2014 - v. 2.44

Volitelné zobrazovaní splatných
  záloh při startu
Zakázkové listy - volitelně v cenách
  bez DPH nebo i s DPH
DPH - upraven 3 stranný obchod
Zaúčtování importovaných bank.
  výpisů volitelně pod datem
  výpisu nebo platby
Zásoby:
 - upraven záznam nových prodejek
 - výpisy pohybů i do tabulky pro
   export do excel, csv, txt
Účetnictví - přepracováno okno
  účetního dokladu


Účetní programy

10.4.2014 - v. 2.43

Zálohování při ukončení programu
  po nastaveném počtu spuštění
Zásoby:
 - kusovníky celků
 - přehled všech kusovníkových
   vazeb včetně přehledu, do kte-
   rých celků položka vstupuje
 - automatický výdej položek
   nižších dle kusovníku při pro-
   deji celku
 - tomu upraveny výpisy
Účetnictví - hromadná náhrada
  účtu v účetním deníku jiným


Účetní programy

14.3.2014 - v. 2.42

Import bankovních výpisů - jedno-
  dušší uživatelské rozhraní
Zakázky - doplněn údaj o přidělení
  pracovníkovi - plánovací kalendář
  na jednotlivé pracovníky
Majetek - na výpisech volitelné
  zobrazení, kdo za něj odpovídá
Mzdy - nový výpis o odpracovaných
  hodinách a z toho invalidy


Účetní programy

18.2.2014 - v. 2.41

Uživatelské barvení bankovních účtů a pokladen a záznamů na ně pořizovaných.
Zásoby - rychlý přístup k obrázku
  skl. položky z jejich seznamu
Majetek - zjednodušení zpětného
  doplnění historie odepisování
Mzdy:
 - nové pokyny k Oznámení...
   a ELDP pro r. 2014
 - úprava výstupu Přehledu...
Daňová evidence - předvyplnění
  tiskopisu Přehledu o příjmech
  a výdajích pro OSVČ za r.2013


Účetní programy

3.1.2014 - v. 2.40

Nové uživatelské prostředí v oknech se seznamy - barvení řádků, změna velikosti písma.
Faktury - QR kódy plateb:
 - tisk na vydaných fakturách
 - zobrazení u přijatých faktur
Mzdy:
 - hodnoty pro mzdy na r. 2014
 - úpravy zpracování na r. 2014
Daňová evidence - pro OSVČ:
 - daň z příjmu FO za 2013
 - přehledy pro zák.poj. za 2013


Účetní programy

19.11.2013 - v. 2.37

Jízdy - lze evidovat na zakázky
  s přenesením do nákladů
Zakázky:
 - upraven záznam požadavků
 - volitelné nastavení, co je řádek
   jednotková cena x kusy
 - uživatelská změna data zahájení
Faktury:
 - výpis dle dodacích adres
 - volitelný tisk slevy odběratele
Účetnictví i daňová evidence
 - volitelný přenos textu z faktury
   do popisu na řádek deníku


Účetní programy

10.10.2013 - v.2.36

Zakázky - terminář - přepracován
  do plánovacího kalendáře pro
  výběr volných termínů k realizaci
Faktury - nový výpis předběžného
  výpočtu úroků z prodlení
Zásoby - výpisy - přidány další
  výběrové podmínky a možnosti
Mzdy - doplněno zpracování mini-
  mální mzdy pro invalidy


Účetní programy

26.6.2013 - v.2.35

Názvy ceník.prací a DM na 50 zn.
Textové řádky:
 - rozšířeny na 100 znaků
 - přehlednější nastavení
 - automatický záznam do nasta-
   vení pro opakované použití
Zásoby:
 - slevy i z doporučené ceny
 - přenos původní ceny a slevy
   od nabídky po fakturaci
Nabídky, poptávky - doplněn údaj
  o platnosti do data
Zakázky - sdružování položek do
  celků a jejich vyhodnocování


Účetní programy

27.5.2013 - v.2.34

Zásoby - číslo sladové karty rozšíř.
  na 16 znaků, název na 50 znaků
Obecné:
 - export položek dokladů do soub.
   formátu, xls, csv, txt
 - výstupy dokladů do pdf a tiskové
   fronty pod jejich označ.a číslem
Objednávky - řádky doplněny o
  objedncí číslo, SKP, EAN
Faktury - nový výpis dle skupin
  zásob a statistických znaků


Účetní programy

16.4.2013 - v.2.33

- Adresář firem - kontrolní dotaz do
  registru plátců DPH na spolehli-
  vost a bankovní účty
- Výdeje zásob - % slevy ke každé
  položce i na zakázky a dodac.listy
  s přenosem do jejich fakturace
- Daňová evidence - upraven pře-
  počet daň.zvýhodnění dle eviden-
  ce dětí


Účetní programy

5.3.2013 - v.2.32

Nabídky - vytvoření zakázky
Zápočet - volitelný tisk nevy-
 rovnaného zůstatku na smlouvu
Zálohy - nový kontrolní výpis
 - bez DPH k platbě
Mzdy - úpravy zadání výpisů
Daňová evidence - Přehledy
 OSVČ do pdf nebo e-Podání


Účetní programy

1.2.2013 - v.2.31

DPH - úpravy zadání
Importované bankovní výpisy
 - úprava zpracování dobropisů
Zakázky - volitelné nastavení
 zobrazování jejich seznamu
Mzdy:
 - nové tiskopisy pro r.2013
 - úpravy některých výpisů


Účetní programy

14.1.2013 - v.2.30

DPH dle nové legislativy:
 - rozšířena záznamní povinnost
 - nové přiznání pro DPH (i v XML)
   s reorganizací FÚ
Mzdy - rozšířeny o:
 - solidární daň
 - důchodci bez slevy na dani
 - důchodové spoření
 - nový přehled pro ČSSZ
 - hodnoty pro mzdy na r.2013
Daňová evidence
 - přiznání FO za 2012
 - výpočet daně pro 2013
 - výpočet pro pojišťovny
Účetnictví
 - předkontace pro důch.spoř.
 - tisk zaúčtování na faktury