Účetní program AdmWin - propojení na platební terminál

Propojení AdmWin s platebním terminálem realizováno v součinnosti s společností Global Payments Europe, (GPE), zprostředkovávající příjem plateb platebními kartami pro jejich partnerské banky: Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, KB a UnicreditBank.

Certifikát od GPE

Propojení bylo úspěšně testováno na jimi k testování poskytnutém zařízení ingenico iCT220. V propojení se uskutečňují pouze transakce "Prodej", kdy je do platebního terminálu zaslána celková částka k úhradě a po provedení platby kartou zákazníkem je do AdmWin přenesen přidělený kód transakce a ten tištěn na účtence (prodejce) nebo faktuře. Ostatní transakce nutno provádět přímo na terminálu podle k němu dodanému manuálu.

Přenos dat je uskutečněn přes TCP/IP protokol. Nejprve je zapotřebí zjistit IP adresu platebního terminálu v lokální síti s PC kde je instalován AdmWin a tuto IP adresu zadat v AdmWin nastavení účtenek (prodejek) společně s číslem portu.

Nastavení připojení platebního terminálu v AdmWin

Cesta v menu: "Zásoby" - "Prodejky - účtenky" - "Nastavení zprac.účtenek"

"Připojen platební terminál" - zaškrtávací pole určující systému, že má při platbě platební kartou poslat částku k úhradě na platební terminál. Jen při jeho zaškrtnutí se na nově vystavovaných účtenkách (prodejkách) zobrazí tlačítko "Platba kartou".
"IP adr. teminálu" - IP adresa platebního terminálu v lokální síti.
"Port" - číslo portu TCP/IP připojení platebního terminálu - pro GPE hodnota 2050.
"Test" - tlačítko, kterým se otestuje viditelnost platebního terminálu pod výše zadanými údaji - pošle na zadaný port a IP adresu 0 částku platby.

V síťovém provedení tyto volby platí jen pro PC, na kterém se nastavení provádí.

Platba kartou v záznamu nové účtenky (prodejky)

Cesta v menu: "Zásoby" - "Prodejky - účtenky" - "Záznam nových účtenek"

"Platba kartou" - pošle na platební terminál celkovou částku a zobrazí se okno propojení s platebním terminálem.

  • v případě úspěšného provedení platby se účtenka (prodejka) se zaeviduje, vytiskne a okno se uvede do stavu očekávajícího zadání nové prodejky.
  • v případě neúspěchu provedení platby se zpracování vrací před stisk tohoto tlačítka, tj. s účtenkou (prodejkou) se nic neprovede. Očekává se buď opakování platby kartou nebo úhrada v hotovosti.

Je zobrazeno a funkční jen je-li v nastavení účtenek zatrženo "Připojen platební terminál".

Okno propojení s platebním terminálem

V okně propojení s platebním terminálem se průběžně zobrazují informace o stavu spojení s platebním terminálem a úspěšnosti dokončení platební transakce. Jediným ovládacím prvkem je tlačítko:

"Storno" - předčasně ukončí provádění transakce. Neproběhne okamžitě - uplatní se po uplynutí minimální čekací doby na odezvu z terminálu. Při ukončení transakce (úspěšném i neúspěšném) se místo tohoto tlačítka zobrazí tlačítko:

"Konec" - zavře okno propojení.

V případě úspěšného ukončení platební transakce se toto okno propojení automaticky po 4s zavře. Jinak zůstává zobrazena informace, proč nedošlo k realizaci platební transakce a očekává se jeho zavření tlačítkem "Konec".

Ceny jednotlivých produktů, kde je zde popsané skladové hospodářství - skladová evidence použito a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program