Účetní program AdmWin - vytváření nabídky výběrem ze skladových karet s kontrolou, kdy, komu a za kolik byla dříve skladová položka nabízena Účetní program AdmWin - nabídka na odprodej skladových položek Účetní program AdmWin - nabídka - hromadný přepočet cen, za které se budou skladové položky nabídnuty Účetní program AdmWin - možnosti nastavení zadávání a tisku nabídek Účetní program AdmWin - tisk nabídky - nastavením lze upravit Účetní program AdmWin - nabídka na realizaci stavby Účetní program AdmWin - vytištěná nabídka na realizaci stavby Účetní program AdmWin - přehled - seznam vystavených nabídek Účetní program AdmWin - přehled vystavených nabídek s možností nastavení jejich výběru (filtr) Účetní program AdmWin - efektivnost (výpočet hrubého zisku) z vybraných nabídek Účetní program AdmWin - nabídky - kontaktní osoby u potenciálního zákazníka Účetní program AdmWin - související doklady - informace s předkládanou nabídkou Účetní program AdmWin - adresář firem - přehled skladových položek nabídnutých zvolené firmě Účetní program AdmWin - přehled kdy, za kolik a komu byla nabídnuta zvolená skladová položka ze seznamu skladových položek Účetní program AdmWin - nabídky lze použít i jako předpis - recept - představitel - model, z čeho se jaký produkt skládá bez určení, komu konkrétně je - to se určí až přetažením na konkrétní objednávku zákazníka (zakázku, která taky může být denním záznamem prodaných jídela s hromadným odečtením surovin ze skladu

Účetní program AdmWin - Cenové nabídky

Účetní program AdmWin - Vytvoření a tisk nabídek, rozpočtů, kalkulací, kusovníků

  • Evidence nabídek na zboží - výrobky, služby, stavby, vytvoření čehokoliv, sestavením ze skladu, z ceníku prací nebo jen zadáním řádků textu.
  • Cenové přepočty podle nákladových cen, doporučených prodejních cen nebo jen již dříve nabízených, popřípadě do různých měn.
  • Okamžité vyhodnocování efektivnosti.
  • Rychlé a jednoduché vytváření dalších nabídek kopií z jiných, přidáním nebo vyloučením položek, popřípadě cenovým přepočtem.
  • Tisk nabídek s variabilním nastavením formálního uspořádání tisku položek.
  • Převod zákazníkem potvrzených nabídek do požadavků na zakázky či jen do evidovaných požadavků firem pro jejich rychlé a jednoduché plnění - zpracování obchodního případu nabídka -> zakázka -> fakturace
  • Nemusí být adresné na zákazníka. Možno využít i jen pro sestavení různých kalkulací, receptářů, jednoduchých kusovníků.
  • Další možností využití je pro ceníky na konkrétní odběratele - dodávka pro něj se pak ocení podle této nabídky. Nejvhodnější je v těchto případech vytvářet ceník pro konkrétního odběratele nebo skupinu odběratelů přímo v těchto nabídkách, vyexportovat položky do excel a zaslat zákazníkovi.


Zpět z nabídek na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z nabídek na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program