Zakázka Požadavky na zakázku - rozpis (rozpočet)na zakázku Efektivnost požadavků, tj. předpokládaný zisk ze zakázky Zakázka - termínový plán zakázek pro určení zařazení nové zakázky Kontaktní osoby u odběratele k vybrané zakázce Evidované doklady k zakázce s možností jejich přímého otevření i možnosti si nechat zobrazovat upozornění na termíny do kdy je zpracovat nebo kdy končí jejich platnost Přepočet realizačních (prodejních) cen na zakázce - podle nákladů nebo jiných prodejních cen Vrácení nespotřebovaných položek zásob na sklad Hledání konkrétní položky v záznamu spotřeby na zakázku Nastavení zpracování zakázek a tisku zakázkových listů Zakázkový list bez spotřebovaných položek na zakázku - ty lze volitelně vytisknout také Volby zadání výpisu spotřeby na zakázku Detailní rozpis spotřeby na zakázku včetně původu a fakturace jednotlivých položek Fakturace zakázky - možnosti fakturace položek zapsaných ve spotřebě na zakázku Zakázka - navazující doklady - záloha, částečná fakturace, dodací listy, konečná vyúčtovací faktura - může být i jen jedna konečná faktura Informace o celkové efektivnosti zakázky - hodnota v nákladech, prodejních cenách, fakturované částky - hrubý zisk Přehled zakázek s možnostmi jejich rychlého hledání - třídění Možnosti zadání výběru (filtru) v seznamu zakázek Možnosti zadání výpisů ze zakázek Výpis nevyfakturovaných položek v záznamu spotřeby na zakázky

Účetní program AdmWin - Zakázky (přijaté objednávky)

Účetní program AdmWin - Evidence zakázek, požadavků zákazníků, spotřeba materiálu a prací na zakázky a jejich fakturace

 • Záznam údajů o zákazníkovi, jeho požadavcích nebo zákazníkem objednaných položkách, předpokládaná cena, popis stavu předmětu zakázky a tisk všech těchto údajů na zakázkový list
 • Vazba na e-shop - objednávka z e-shopu se přesune do zakázky a její jednotlivé položky do požadavků
 • Požadavky (objednané položky) zákazníka a průběžné vyhodnocování jejich plnění, sumáře a soupisy nesplněných požadavků s porovnáním jejich dostupnosti na skladech a vystavení objednávek na dodavatele pro položky, jež skladem nejsou
 • Záznam spotřeby materiálu, přijatých služeb, subdodávek a provedených prací na zakázce nebo hromadné vyskladnění zboží (materiálu) dle požadavků
 • Propojení s přijatými fakturami a přijatými dodacími listy a pokladnou pro souvztažný záznam nakoupených služeb či jiných nákladových položek (i skladových) přímo na zakázku
 • U jednotlivých prací lze evidovat pracovníka, který je vykonal - to umožňuje vedle zpětného dohledání, co kdo udělal, mít měsíční přehledy, kolik kdo vydělal jak v nákladových, tak prodejních cenách - ve zpracování se mzdami tyto údaje mohou být zahrnuty automaticky přímo do výpočtu mzdy
 • Vystavení a tisk dodacího listu na vybrané položky nebo všechny dosud nevydodané (nevyfakturované) s převodem položek jednotlivě nebo sumárně
 • Stejně tak i vystavení a tisk zálohové faktury na vybrané položky nebo na všechny dříve na žádném navazujícím dokladu neobsažené
 • Dílčí fakturace v průběhu zakázky i celková fakturace na závěr s možností fakturovat jednotlivé položky nebo sumárně s rozdělením na materiál a práce
 • Místo faktury lze provést vyúčtování zakázky i na prodejku - účtenku s jejím odesláním do EET (totéž provede i faktura za hotové)
 • Okamžité přehledy o efektivnosti každé zakázky, původu jednotlivých položek nebo čím byly vyfakturovány či vydodány, přehled o všech navazujících dokladech
 • Přehledy o postupu realizace - plnění jednotlivých zakázek a o nákladech na jednotlivé zakázky
 • Terminář (plánovací kalendář) dohodnutých zakázek průběžně k dispozici již při záznamu nové zakázky pro její okamžité zaplánování
 • V přehledu zakázek si je lze nechat vybarvovat dle stavů, ve kterých se právě nacházejí (plánovaná, schválená, rozpracovaná atd. - tyto stavy a jim odpovídající barvy si lze nastavit)
 • Vhodné nejen pro rozsáhlejší zakázky, ale i pro opravny a servisy všeho druhu

Požadavky na zakázku mohou být:

 • objednané položky zákazníkem
 • materiál, práce, subdodávky - které jsou zapotřebí pro splnění zakázky, např. položky dle rozpočtu nebo dle kusovníku nebo receptáře
 • přeneseny z e-shopu nebo z nabídky
 • ručně zadány výběrem ze seznamů skladových položek nebo ceníku prací - materiálové položky, které ještě nemají skl.kartu, zde lze jednoduše založit jen číslem a názvem, popř. cenou - lehce a jednoduše pomocí Ctrl+C/Ctrl+V z nějakého katalogu, ze kterého právě položky vybíráte - nebojte se zakládání nových skl.položek, ušetří vám to mnoho následné práce při objednávání, příjmu/výdeji na zakázku

Požadavky na zakázku umožní:

 • plánování potřeby materiálu, prací a subdodávek v čase - sestavení harmonogramu prací včetně termínů, kdy jaký materiál má být k dispozici pro tu kterou činnost
 • určením návaznosti jednotlivých činností (dle síťového grafu) lze spustit výpočty termínů jednotlivých činností metodou kritické cesty (CPM) a různými organizačně kapacitními úpravami provádět simulace různých variant
 • zpřehlednění co a kdy zajistit, průběžné přehledy, co ještě chybí - u skladových položek porovnání se stavem na skladě
 • možnost nechat si zobrazovat upozornění na neplnění v plánovaných termínech s nastavitelným předstihem
 • neustálou kontrolu efektivnosti zakázky ještě před její realizací
 • jednou volbou hromadné vyskladnění všech požadovaných položek, které jsou skladem
 • hromadné a rychlé vytvoření objednávky na dodavatele, či jen seznamu položek, které se mají objednat, stiskem tlačítka - automaticky se porovná součet požadavků do zadaného data na každou skl. položku s jejím množstvím na skladě a na rozdíl zapíše řádek objednávky
 • příjem na sklad nebo přímo na zakázku dle vystavené objednávky je pak jen potvrzením nebo drobnou korekcí dodaného množství

Požadavky zákazníků

lze zapisovat, měnit a jsou viditelné i mimo zakázky přímo z jakéhokoliv seznamu zásob na nastavenou položku, z adresáře firem pro nastavenou firmu výběrem ze seznamu skl.položek nebo z jakéhokoliv dokladu s vyplněnou firmou. Platí pro ně tytéž možnosti, jako pro požadavky na zakázku. Lze je následně splnit (vytvářet řádek, popř. včetně vyskladnění) v aktuálně otevřeném dokladu (faktuře, dodacím listě, zakázce, prodejce-účtence) jen výběrem ze seznamu požadavků jednotlivě nebo hromadně, tj. jednoduše odkliknutím v seznamu požadavků vydat ze skladu a zapsat na zpracovávaný doklad.Zpět ze zakázek na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět ze zakázek na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program