Přijatá
Účetní program AdmWin - kniha došlé - přijaté korespondence korespondence Účetní program AdmWin - dopis otevřený z knihy došlé - přijaté korespondence Účetní program AdmWin - kniha korespondence - možnosti zadání výběru (filtru) v knize korespondence Účetní program AdmWin - zadání výpisu z knihy korespondence - obsah se určí předcházejícím výběrem (filtrem) - uspořádání a šířky sloupců přímo v nastavení seznamu Účetní program AdmWin - kniha došlé - přijaté korespondence - jeden z možných formátů výpisu knihy korespondence
Odeslaná
Účetní program AdmWin - kniha vydané korespondence Účetní program AdmWin - dopis otevřený z knihy odeslané korespondence Účetní program AdmWin - kniha korespondence - možnosti zadání výběru (filtru) v knize korespondence Účetní program AdmWin - zadání výpisu z knihy korespondence - obsah se určí předcházejícím výběrem (filtrem) - uspořádání a šířky sloupců přímo v nastavení seznamu Účetní program AdmWin - kniha odeslané korespondence - jeden z možných formátů výpisu knihy korespondence

Účetní program AdmWin - Knihy korespondence

Účetní program AdmWin - kniha korespondence přijaté a kniha korespondence odeslané

Knihy korespondence - přehled přijaté a odeslané pošty s možností poznámek, importů vlastních textů dopisů (formát RTF) nebo odkaz na vlastní dokument. Nastavení a sledování schvalovacího procesu odpovědnými osobami i jiných dokladů, než jen dopisů (co, kdo a kdy dostal k vyřízení, ukončil a předal dalšímu k potvrzení či schválení).

U každého dopisu - dokladu - dokumentu se identifikuje:
  • datum, předmět dokladu, odesílatel - dodavatel nebo příjemce - odběratel
  • interní druh pro rozlišení oblastí nebo kategorií, do které dopis patří
  • u dokladů jejich číslo, částka a popřípadě na jakou zakázku jsou, např. přijatá faktura na konkrétní zakázku
  • vlastní text dopisu lze u vydávaných přímo vepsat (k dispozici je jednoduchý editor s volbou písma a zarovnávání) nebo text překopírovat z jiného dokumentu standardní funkcí windows - Ctrl+C a Ctrl+V a popř.vytisknout. Je použit formát RTF.
  • další častou variantou je dokument uložit do nějakého sdíleného úložiště, zde na něj umístit odkaz a vlastní dokument se pak každému zobrazí jen na stisk tlačítka
  • údaje pro proces schvalování - komu a kdy bylo předáno ke zpracování - odsouhlasení, kdy odsouhlasil. Odsouhlasit může jen do systému přihlášený pracovník, kterému bylo předáno ke zpracování. Další dvě úrovně schvalování jsou obecně označeny jako "ekonom" a "ředitel" - možnost schválení na těchto pozicích je podmíněna příslušným oprávněním v nastavení kontroly přístupu do systému.

V přehledu korespondence si lze jednoduše vybírat jen dopisy - doklady neschválené, konkrétním pracovníkem, nebo příslušnou vyšší úrovní "ekonom" nebo "ředitel".Zpět z korespondence na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z korespondence na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program