Účetní program AdmWin - vystavení objednávky na položky výběrem z nesplněných požadavků zákazníků nebo na zakázky Účetní program AdmWin - automatické vytvoření objednávky na skladem podlimitní zásoby a nesplněné požadavky s termínem do zadaného data Účetní program AdmWin - vytvoření objednávky z poptávky Účetní program AdmWin - vydaná objednávka na skladové položky Účetní program AdmWin - tisk objednávky Účetní program AdmWin - přehled vydaných objednávek s možnostmi výběru (filtru) Účetní program AdmWin - příjem na sklad dle objednávky Účetní program AdmWin - výpis nesplněných skladových položek z vybraných vydaných objednávek Účetní program AdmWin - nesplněné položky objednávek od v seznamu firem nastaveného dodavatele Účetní program AdmWin - přehled nesplněných objednávek na v seznamu skladových karet nastavenou skladovou položku

Účetní program AdmWin - objednávky vydané

Účetní program AdmWin - Vytvoření a tisk objednávek, jejich přehledy s výběry, sledování plnění

  • Záznam objednávaných položek výběrem ze seznamu skladových karet nebo jen textem nebo výběrem z požadovaných dosud neobjednaných položek na konkrétní zakázku
  • Automatické vytváření objednávek na podlimitní skladem a nesplněné požadavky zákazníků na prioritního dodavatele na skladové kartě, které je zapotřebí mít k dispozici do nějakého data, tj. program sečte požadované množství zákazníky a ze všech zakázek a minimální skladovýý limit, to porovná s množstvím na skladě a rozdíl objedná, popřípadě vyloučí dřívě objednané a ještě nedodané množství
  • Zápis skladových položek na objednávku umožňuje následně:
    • jednoduchý záznam dodacího dokladu a příjmu na sklad - u objednaných položek se jen v případně rozdílu upraví skutečně dodané množstvím k objednanému
    • mít neustálý přehled o stavu plnění objednávek, co bylo splněno a co ještě ne, jak ze strany dodavatele, tak ze strany jednotlivých skladových položek - kdy a u koho byla objednána a kdy a za kolik splněna
  • Tisk objednávky volitelně s cenou nebo bez, popřípadě výstup do pdf nebo excel pro zaslání e-mailem
  • Přehled o všech vystavených objednávkách, jejich stavu plnění s mnoha výběry a výpisy


Zpět z objednávek na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z objednávek na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program