Účetní program - Knihy jízd

Účetní program AdmWin - Evidence jízd realizovaných dopravními prostředky zahrnutými i nezahrnutými v obchodním majetku firmy

 • Nastavení používaných prostředků pro jízdy s jejich parametry pro automatický výpočet nákladů na jízdy - rozlišující se dopravní prostředky:
  • Zahrnuté do obchodního majetku - do nákladů na jídy jsou zahrnuty spotřebované PHM - do účetnictví se zahrnou jen pokud nejsou v účetnictví v daňových nákladech již zapsány jednotlivé nákupy PHN
  • Nezahrnuté do obchodního majetku - do nákladů na jízdu jsou započteny i sazby náhrad za ujeté km a spotřebované PHM
 • Nastavení nejčastějších jízd pro jejich rychlý a pohodlný záznam do knihy jíd - při záznamu nové jízdy pak stačí zadat jen datum jízdy popř. modifikovat cenu PHM
 • Zadávání nových jízd je také možné urychlit jen prostým kopírováním již evidované jídy a novou dle potřeby drobně modifikovat
 • Díky možnosti práce ve více oknech současně je výhodné mít současně vedle sebe otevřeno okno s evidencí jízd vedle např. seznamu dodacích listů, pro zpětné záznamy realizovaných jízd a jakým dokladem mohou být doloženy
 • Vedle automaticky počítaných nákladů lze u každé jízdy sledovat i ostatní náklady, jako nocležné, stravné apod.
 • Každou evidovanou jízdu lze jen zadáním nebo výběrem čísla zakázky současně zahrnout do nákladů této zakázky k získání kompletních informací o nákladech na zakázku
 • Mnoho způsobů a kombinací vyhledávání a výběrů a formátů výpisů, ve kterých lze tyto vybrané jízdy vyjádřit, včetně rekapitulace po měsících
 • Volitelné zaúčtování nákladů na jídy za zadané období do pokladny
 • Možnost hromadného zpětného přepočtu vybraných evidovaných jízd jinými cenami PHM nebo sazbami náhrad
Účetní program AdmWin - kniha jízd - lze zadávat pro více aut (takže knihy jízd) a výběrem (filtrem) vybrat jen jeden doprvní prostředek a tak mít k dispozici knihu jízd jen jednoho auta Účetní program AdmWin - kniha jízd - pro více aut (knihy jízd), výběrem (filtrem) lze vybrat jen jeden doprvní prostředek = kniha jízd jen jednoho auta
Účetní program AdmWin - kniha jízd - záznam o služební jízdě Účetní program AdmWin - kniha jízd - záznam o služební jízdě
Účetní program AdmWin - kniha jízd - možnosti zadání výběru (filtru) v knize jízd Účetní program AdmWin - kniha jízd - možnosti zadání výběru (filtru) v knize jízd
Účetní program AdmWin - kniha jízd - rychlý součet vybraných záznamů z knihy jízd Účetní program AdmWin - kniha jízd - rychlý součet vybraných záznamů z knihy jízd
Účetní program AdmWin - kniha jízd - zadání formátu výpisu z knihy jízd - obsah se určí předcházejícím výběrem (filtrem) Účetní program AdmWin - kniha jízd - zadání formátu výpisu z knihy jízd - obsah se určí předcházejícím výběrem (filtrem)
Účetní program AdmWin - kniha jízd - jeden z možných formátů výpisu knihy jízd Účetní program AdmWin - kniha jízd - jeden z možných formátů výpisu knihy jízd
Účetní program AdmWin - kniha jízd - nastavení používaných dopravních prostředků pro záznam jízd Účetní program AdmWin - kniha jízd - nastavení používaných dopravních prostředků pro záznam jízd
Účetní program AdmWin - kniha jízd - nastavení nejčastějších jízd - pro rychlejší záznam nových jízd - druhou možností je zapsané jízdy kopírovat a jen měnit datum Účetní program AdmWin - kniha jízd - nastavení nejčastějších jízd - pro rychlejší záznam nových jízd - druhou možností je zapsané jízdy kopírovat a jen měnit datum
Účetní program AdmWin - kniha jízd - zadání přecenění nezaúčtovaných jízd jinou cenou PHN, jinou průměrnou spotřebou, jinou základní sazbou náhrady za 1 km (u aut, která nejsou v obchodním majetku) Účetní program AdmWin - kniha jízd - zadání přecenění nezaúčtovaných jízd jinou cenou PHN, jinou průměrnou spotřebou, jinou základní sazbou náhrady za 1 km (u aut, která nejsou v obchodním majetku)
Účetní program AdmWin - kniha jízd - pro kontrolu a doplnění dokladovatelnosti jízd, např. fakturami, lze s výhodou využít současného otevření více oken s různými evidencemi Účetní program AdmWin - kniha jízd - pro kontrolu a doplnění dokladovatelnosti jízd, např. fakturami, lze s výhodou využít současného otevření více oken s různými evidencemi

Zpět z knihy jízd na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z knihy jízd na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých našich sw produktů a jejich kombinací naleznete na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program