Účetní program - seznam přijatých faktur - závazků Účetní program - seznam přijatých faktur s možností nastavení jejich výběru (filtru) Účetní program - záznam příjmu na sklad přímo z faktury (nákup fakturou) - příjemka na sklad se automaticky vygeneruje na pozadí Účetní program - připojení příjemky na fakturu - pokud nebyl příjem zásob přímo zapsán na fakturu a byla prvotně zapsána příjemka, lze ji na fakturu následně připojit Účetní program - záznam pořízení dlouhodobého majetku přímo z faktury Účetní program - fakturace přijatých dodacích listů - pokud dodavatel dodává s dodacím listem, které až následně fakturuje (může být fakturováno více dodacích listů na jednu fakturu) Účetní program - záznam DPH za přijaté plnění na fakturu Účetní program - - výběr zaplacených zálohových faktur do konečné vyúčtovací faktury a její použití - vyúčtování Účetní program - faktura přijatá se zapsanými položkami zásob, majetku, vyfakturovaným dodacím listem a odečtenou zálohou Účetní program - výběr přijatých faktur k přikázání k úhradě Účetní program - tisk příkazu k úhradě nebo jejich výstup do souboru ve formátu pro el.platební styk nastaveném u zvoleného bankovního účtu Účetní program - nastavení pravidelně se opakujících se závazků - dle jejich nastavení se každý měsíc nebo čtvrtletí automaticky založí nové závazky Účetní program - nastavení automatického generovaní pravidelně se opakujících závazků a zobrazování upozornění na faktury splatné do 3 dnů při startu programu a jiná uživatelská nastavení Účetní program - upozornění při startu programu na aktuálně splatné přijaté faktury Účetní program - možnosti zadání výpisů přijatých faktur - závazků Účetní program - výpis přijatých faktur od zadaného do zadaného čísla Účetní program - výpis přijatých faktur od zadaného dodavatele Účetní program - rychlý přehled o celkových neuhrazených částkách závazků a pohledávek (přijatých i vydaných faktur) s rozdělením po splatnosti a před splatností v týdenních horizontech Účetní program - možnosti zadání výpisu splatných částek závazků i pohledávek s nastavením intervalů dle data jejich splatnosti od zadaného data Účetní program - výpis celkových částek závazků i pohledávek v rozdělení dle data splatnosti od zadaného data Účetní program - přehled zálohových faktur přijatých se stavem jejich zaplacení a vyúčtování s možností provádění jejich změn Účetní program - zálohová faktura přijatá

Účetní program AdmWin - Faktury přijaté

Účetní program AdmWin - kniha závazků - faktury přijaté

Evidence všech závazků, nejen faktur přijatých, ale i nájemného, leasing, závazky vyplývajících z mezd, odvody státním institucícn, pojišťovnám apod., s mnoha operacemi nad nimi:

 • Nastavení a automatické generování pravidelných závazků
 • Sledování dle data splatnosti s možností vytištění příkazů k úhradě či jejich výstupu do souboru v některém z mnoha formátů pro elektronický platební styk
 • Faktury v cizích měnách
 • Upozorňování na aktuálněa do 3 dnů splatné závazky při startu programu
 • Přehled splatných částek ve zvolených časových horizontech - předpokládaných příjmů a výdajů ve splatnostních intervalech, tj. kdy očekávat příjmy a jaké výdaje nastanou, popřípadě v jakých počtech dnů po splatnosti jsou
 • Porovnání závazků a pohledávek k jedné firmě
 • Hromadný tisk dopisů pro odsouhlasení neuhrazených faktur k zadanému datu na dodavatele
 • Vzájemné zápočty - od návrhu smlouvy o zápočtu, přes tisk smlouvy, po zaúčtování
 • Záznam faktury i z více přijatých dodacích listů od jednoho dodavatele s volitelným součtováním shodných položek
 • Rychlý záznam skladových položek (popřípadě dle objednávky) s jejich současným příjmem na sklad, popřípadě až na zakázku
 • Řádky s popisem přijaté služby je možné souvztažně zaevidovat na zakázku
 • Řádky o pořízení dlouhodobého majetku se automaticky promítají do jeho evidence, buď jako nová položka nebo technické zhodnocení, popřípadě oprava
 • Dobropisování - vytváření a udržování vazby mezi původní fakturou a dobropisem (vzájemně se vyrovnávají)
 • Zálohové faktury - záznam a změny zálohových faktur přijatých a jejich vyúčtování do konečných faktur přijatých včetně záznamu daˇového dokladu po zaplacení
 • Mnoho různých výběrů a výpisů podle různých kritérií
 • Import faktur ve formátu ISDOC nebo hromadně přes MS excel


Zpět z faktury přijatých na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z faktury přijatých na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program