Účetní program AdmWin - Adresář firem

Účetní program AdmWin - Evidence dodavatelů a odběratelů

Základní evidence firem i samostatných osob používaná v celém účetní program AdmWin k mnoha zpracováním a rychlému doplňování na doklady. Vedle hlavních údajů o firmě, jako je název, adresa, IČ, DIČ, telefon, mail apod., jsou zde další, jako počty dnů splatnosti, úroveň prodejních cen a procento slevy, několik kódů a druhů sloužících k jejich členění pro vlastní potřebu.

 • Rychlé doplnění údajů o firmě z internetu (ARES) po zadání jejího IČ
 • Možnost přímé kontroly evidované firmy v registrech ARES, plátců DPH a obchodním rejstříku, ověření spolehlivosti plátce DPH
 • Mnoho způsobů a kombinací vyhledávání a výběrů
 • Seznam kontaktních pracovníků firmy s jejich kontaktními údaji
 • Seznam nabízeného zboží či služeb, která se automaticky doplňuje z zaceněných poptávek
 • Přehledy o tom co, kdy a za jaké ceny bylo od každé evidované firmy pořízeno, bylo jí prodáno
 • Evidence jejich požadavků přístupná na jakémkoliv dokladu a jen odklepnutím ji lze splnit - vydat ze skladu
 • Přehled o nesplněných položkách z vydaných objednávek
 • Možnost nastavení slev na jednotlivé skupiny zásob
 • Přehledy o tom co, kdy, bylo nabízeno a poptáváno. Analýza obchodování s těmito firmami.
 • Přímý přístup do korespondence s nastavenou firmou
 • Hromadný i jednotlivý tisk adres na obálky
Účetní program AdmWin - adresář firem - dodavatelé a odběratelé Účetní program AdmWin - adresář firem - zjistí-li se při hledání dle IČ, že ještě není firma evidována, pak ji lze stiskem tlačítka doplnit z internetu - z ARES Účetní program AdmWin - adresář firem - evidované údaje o firmě - na příkladu doplněné údaje z internetu do záznamu nové firmy Účetní program AdmWin - adresář firem - kontaktní osoby u zvolené firmy Účetní program AdmWin - adresář firem - možnosti zadání výběru (filtru) Účetní program AdmWin - adresář firem - tisk adresy na poštovní obálky, samolepky, poukázky, poštovní podací lístky Účetní program AdmWin - adresář firem - požadavky zákazníka - z této evidence se získává přehled, co je zapotřebí v jakých termínech plnit, včas objednat u dodavatelů (lze i hromadně automaticky) a pak splnit jednotlivě nebo hromadně Účetní program AdmWin - adresář firem - rychlý přehled jaké položky, za kolik, kdy a jakým dokladem byly firmě prodány Účetní program AdmWin - adresář firem - zboží, materiál nabízený nastavenou firmou - jsou do něj automaticky zahrnovány i položky z zaceněných poptávek vystavených na tuto firmu Účetní program AdmWin - adresář firem - rychlý přehled o nesplněných objednaných položkách u nastaveného dodavatele Účetní program AdmWin - adresář firem - firmu lze spojit s dalšími dokumenty, smlouvami, obrázky, fotografiemi a nastavit zobrazování upozornění na blížící se konec platnosti, např. nájemní smlouvy nebo jen, že se jim má zatelefonovat z toho a toho důvodu.... Účetní program AdmWin - adresář firem - možnosti zadání výpisů z vybraného seznamu dodavatelů a odběratelů Účetní program AdmWin - adresář firem - příklad jednoho z možných výpisů Účetní program AdmWin - adresář firem - evidované údaje o firmě (karta firmy) a možnosti vyvolání souvisejících informací pomocí tlačítek Účetní program AdmWin - adresář firem - rychlý přehled všech dokladů a akcí evidovaných k firmě Účetní program AdmWin - adresář firem - přímý přístup do odeslané (stejně tak i přijaté) korespondence jen na nastavenou firmu Účetní program AdmWin - adresář firem - rychlý přehled o nákupech od nastavené firmy Účetní program AdmWin - adresář firem - možnost nastavení automatického výpočtu slev z prodejní ceny zvolené cenové úrovně na zadanou skupinu zásob - jednotné procento slevy pro všechny položky zásob lze nastavit přímo na kartě firmy Účetní program AdmWin - adresář firem - rychlý přehled o vystavených fakturách na firmu a kdy byly uhrazeny v porovnání k jejich splatnosti Účetní program AdmWin - z adresáře firem lze doplňovat firmy na doklady a popřípadě současně při zjištění rozdílů provést v adresáři firem opravy nebo se podívat na související informace

Z aplikace internetového obchodu (tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu) se objednávky zákazníků přenesou do zakázek (objednávek zákazníků) a objednané položky do požadavků zákazníka na tuto zakázku. Jsou v tom okamžiku také viditelné nejen z adresáře firem ale i z jakéhokoliv dokladu evidovaného na tohoto zákazníka a jsou-li skladem, lze je jednoduše odkliknutím vydat ze skladu a zapsat na zpracovávaný doklad.

Zpět z adresáře firem na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z adresáře firem na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program