Skladové hospodářství - skladová evidence

Skladové hospodářství - skladová evidence

Skladové hospodářství - skladová evidence AdmWin obsahuje všechny funkce potřebné k rychlému a pohodlnému vedení skladového hospodářství.

Nejčastější dotaz kladený potenciálními klienty "Hledám skladový program pro malou provozovnu s možností přímého prodeje za hotové - na prodejně, i na dobírku i na fakturu, inventura, atd. Měl by být jednoduchý, přehledný, spolehlivý, podporovat nejenom pokladní tiskárny ale i klasické - USB, podporovat čárové kódy (a čtečky)."

Vše požadované umí ekonomický software AdmWin - včetně odečtení skladové položky ze skladu a její zápis na prodejku - účtenku - paragon v okamžiku sejmutí čárového kódu s podporou všech dostupných tiskáren - tisk prodejky na A4 nebo volitelně i na pás papíru min.šíře 70 mm pro pokladní tiskárny, popř.s příkazem k vysunutí šuplíku při ukončení prodejky. V případě příjmu na sklad, ať podle objednávky nebo bez ní, je vše provedeno přímo záznamem přijaté faktury. Tím je současně ihned k dispozici i přehled o přijatých fakturách s termíny, do kterých mají být zaplaceny.

Skladové hospodářství obsahuje - stručný výpis (skladové hospodářství - detailní výpis):
 • stav zásob je automaticky měněn při záznamu skladových položek na faktury, dodací listy, prodejky, účtenky a do spotřeby na zakázky
 • automatický záznam skladových pohybů, sledování minimálních a bezobrátkových zásob, inventarizace
 • simulace prodejní pokladny - prodejky (paragony) - doklad o nákupu a ceně za hotové, EET - elektronická evidence tržeb bez dalšího zařízení nebo software, stačí připojení k internetu
 • prodejní ceny je možné mít nadefinovány ve třech úrovních a mohou být přiřazeny k jednotlivým odběratelům
 • možnost automatického výpočtu prodejních cen při každém nákupu dle aktuální ceny pořízení průměrné, poslední nebo jen při jejím zvýšení
 • % slevy u odběratelů na všechny položky zásob nebo různé % slevy pro každou skupinu zásob
 • hromadné přepočty prodejních cen ze zvolené ceny (z nákupní, prodejní či dodavatelem doporučené prodejní) pro všechny skladové položky nebo jen dle vlastního výběru
 • zásoby mohou být až na 999 skladech - mezi nimi převádět předacími lístky
 • hlídání termínů ukončení platnosti data expirace a dokumentů u zásob s možností si nechat zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti při startu programu
 • tisk skladových štítků popřípadě i s čárovým kódem
 • příjem a výdej do skladu může být realizován za pomoci čtečky čárového kódu
 • mnoho výpisů (i ceníkových), rozborů a analýz prodejnosti

Základní údaje o položkách zásob a informace dostupné při práci se seznamy skladových karet

Skladové hospodářství - základní seznam pro údržbu skladových karet Skladové hospodářství - skladová karta Skladové hospodářství - výběr skladových položek na doklady, kde nedochází ke skladovému pohybu, jako např. nabídky, objednávky, požadavky zákazníka apod. Skladové hospodářství - výběr skladových karet (filtr) dle vlastních zadaných kritérií - omezí seznam jen na položky, které všechna zadaná výběrové kritéria splňují Skladové hospodářství - rychlý součet vybraných skladových karet Skladové hospodářství - skladová karta s doplňkovými údaji volaná ze seznamu skladových karet při jejich výběru na doklady Skladové hospodářství - doplňkové údaje ke skladové kartě Skladové hospodářství - nastavení vzájemné nahraditelnosti skladové položky jinou, např. od jiného výrobce Skladové hospodářství - zadávací parametry pro následující přehled skladových pohybů pro nastavenou skladovou kartu Skladové hospodářství - přehled skladových pohybů pro aktuálně v seznamu nastavenou skladovou kartu Skladové hospodářství - možnost kontrolního přepočtu množství na skladové kartě dle data pohybu Skladové hospodářství - přehled kdy, komu a za jakou cenu byla tato skladová položka nabízena - skutečnost, za kolik byla prodána nebo nakoupena je ve skladových pohybech Skladové hospodářství - nesplněné požadavky zákazníků na nastavenou skladovou položku s možností provádění jejich změn včetně rezervace - záznam nových požadavků, změny množství, ceny, termínu dodání Skladové hospodářství - přehled kdo nám a za kolik nastavenou skladovou položku nabízí s vystavených a oceněných poptávek Skladové hospodářství - přehled nesplněných vystavených objednávek na nastavenou skladovou položku

Příjem na sklad - více variant

Skladové hospodářství - příjem zásob přímo při zadávání přijaté faktury - příjemka se sama automaticky vygeneruje a není zapotřebí se jimi vůbec zabývat Skladové hospodářství - příjem zásob přijatým dodacím listem (příjemka se také automaticky vygeneruje a není zapotřebí se jimi vůbec zabývat) - následná fakturace umožní sdružit více dodacích listů do jedné faktury Skladové hospodářství - příjem zásob dle vydané objednávky - skladové položky objednávky se převedou do zadaných položek pro příjem, kde jim lze upravit dodané množství a cenu - lze provádět přímo i na přijatých fakturách a přijatých dodacích listech Skladové hospodářství - příjem zásob dle vydané objednávky - dotaz, zda převést do záznamu příjmu na sklad všechny položky objednávky (vhodné, je-li objednávka plněna celá a jsou jen drobné odchylky v množství nebo ceně) nebo se bude zadávat příjem po položkách (vhodné, je-li objednávka plněna jen částečně) Skladové hospodářství - příjem zásob dle vydané objednávky - všechny položky objednávky převedeny do záznamu příjmu na sklad - zde je možné je upravit dle skutečné dodávky Skladové hospodářství - příjem zásob dle vydané objednávky - k vybraným nesplněným položkám objednávky se zadá přijímané množství a cena - a jen ty se převedou do záznamu příjmu na sklad Skladové hospodářství - výběr dříve zadané příjemky na sklad na dodací list přijatý - totéž lze provádět i na přijatou fakturu Skladové hospodářství - přijatý dodací list Skladové hospodářství - seznam dodacích listů přijatých Skladové hospodářství - dodací listy přijaté s možnostmi zadání jejich výběru (filtru) Skladové hospodářství - dodací listy přijaté - zadání jejich výpisu Skladové hospodářství - výpis dodacích listů přijatých Skladové hospodářství - příjemka na sklad Skladové hospodářství - záznam přijatých položek na sklad na příjemce Skladové hospodářství - výtisk příjemky Skladové hospodářství - příjemka - zadání tisku štítků na příjímané položky zásob na arch A4 samolepek Skladové hospodářství - příjemka - výtisk štítků na arch samolepek na příjímané položky zásob Skladové hospodářství - evidence příjemek na sklad Skladové hospodářství - evidence příjemek s možností zadání jejich výběru (filtru) Skladové hospodářství - volby výpisu příjemek Skladové hospodářství - výpis příjemek

Výdeje ze skladu - více variant

Skladové hospodářství - záznam výdeje ze skladu přímo na fakturu - výdejka ze skladu se automaticky vygeneruje na pozadí a není zapotřebí se jí vůbec zabývat Skladové hospodářství - stejně tak lze provádět i výdej ze skladu do spotřeby na zakázku, kde je navíc možnost hromadného záznamu výdeje dle nesplněných požadavků na zakázku, které mají být plněny do zadaného data a ze zvoleného skladu - výdejka ze skladu se také automaticky vygeneruje na pozadí Skladové hospodářství - výdej zásob vydaným dodacím listem (výdejka se také automaticky vygeneruje a není zapotřebí se jimi vůbec zabývat) - následná fakturace umožní sdružit více dodacích listů do jedné faktury Skladové hospodářství - vydaný dodací list Skladové hospodářství - zadání slevy na dodací list vydaný Skladové hospodářství - záznam provedených prací z ceníku prací na dodací list vydaný Skladové hospodářství - s dodacím listem vydaným, vydanou fakturou nebo zakázkou lze spojit dříve zaevidovanou výdejku - její položky se zapíší na zpracovávaný doklad Skladové hospodářství - výtisk dodacího listu vydaného Skladové hospodářství - vydané dodací listy Skladové hospodářství - vydané dodací listy - možnosti zadání výběru (filtru) Skladové hospodářství - zadání výpisů vydaných dodací listů Skladové hospodářství - výpis efektivnosti - ziskovosti prodeje na základě dodacích listů vydaných Skladové hospodářství - výdejka ze skladu Skladové hospodářství - zadání vydávaných položek ze skladu na výdejku Skladové hospodářství - výtisk výdejky Skladové hospodářství - výdejka - zadání tisku štítků na vydávané položky zásob na arch A4 samolepek Skladové hospodářství - výdejka - výtisk štítků na arch samolepek na vydávané položky zásob Skladové hospodářství - evidence výdejek ze skladu Skladové hospodářství - evidence výdejek s možností zadání jejich výběru (filtru) Skladové hospodářství - zadání výpisu výdejek Skladové hospodářství - výpis výdejek

Pokladna - prodejky, prodej za hotové, účtenky

Skladové hospodářství - prodejka - doklad o nákupu a ceně za hotové - při použití PC na pultě v obchodě - výdej zásob pomocí čárových kódů nebo výběrem nebo přímo zadáním čísla skladové položky Skladové hospodářství - prodejka - výdej zásob výběrem ze seznamu umožňujícího hledání, filtr a další způsoby k vyhledání prodávané položky zásob Skladové hospodářství - prodejka - doplnění položky z ceníku prací Skladové hospodářství - prodejka - záznam slevy za nákup Skladové hospodářství - prodejka - záznam placení - eviduje se kolik bylo přijato a vráceno za každý prodej Skladové hospodářství - prodejka - výtisk Skladové hospodářství - přehled prodejek s možností jejich dotisku, doplnění odběratele, popř. storna Skladové hospodářství - přehled prodejek s možnostmi zadání jejich výběru (filtru) Skladové hospodářství - zadání výpisu prodejek ze zadaného výběru a ve formátu určeném uspořádáním sloupců dle seznamu na obrazovce Skladové hospodářství - prodejky - možnosti nastavení zpracování a tisku prodejek Skladové hospodářství - zadání výpisů prodejek a průběhu jejich placení, jako z pokladny Skladové hospodářství - výpis efektivnosti prodeje prodejkami za zadané období Skladové hospodářství - výpis průběhu placení - přejetí a vrácení peněz na pokladně

Převody - předání mezi sklady - "Převodky" nebo také "Předací lístky"

Skladové hospodářství - zadání předávaných skladových položek ze skladu na jiný sklad Skladové hospodářství - zadání tisku předacího lístku Skladové hospodářství - výtisk předacího lístku Skladové hospodářství - přehled evidovaných předacích lístků s možností jejich oprav, dotisků, hledání, výběrů a výpisů Skladové hospodářství - možnosti zadání výpisů předacích lístků

Výpisy zásob, skladových pohybů a cen

Skladové hospodářství - zadání výpisů z evidence zásob - skladových karet, stavů, jejich pohybů, cen apod. Skladové hospodářství - výpisy - aktuální stav zásob materiálu na skladě č.0 Skladové hospodářství - výpisy - detailní výpis jednotlivých příjmů za období Skladové hospodářství - výpisy - výdeje zásob ve shodné prodejní ceně za období Skladové hospodářství - výpisy - rekapitulace příjmů a výdejů dle druhů dokladů za zadané období Skladové hospodářství - výpisy - prodejnost zásob podle jejich dodavatelů za zadané období Skladové hospodářství - výpisy - ceník skladových položek Skladové hospodářství - výpisy - analýza prodejnosti (efektivnost prodeje) jednotlivých skladových položek za zadané období

Inventura zásob

Skladové hospodářství - zadání výpisu pro inventuru - tzv. slepé inventury - tisk, do kterého se ručně zapíše skutečně zjištěné množství Skladové hospodářství - výtisk tzv.slepé inventury - seznamu zásob, do kterého se ručně zapíše při inventuře skutečně zajištěné množství Skladové hospodářství - zadání při inventuře fyzicky zjištěných stavů s možností změny průměrné ceny pořízení, za kterou bude v inventuře oceněna a yaknihováním inventury zapsaná na skladovou kartu Skladové hospodářství - při zadávání i po ukončení zadávání inventovaných položek je možné provádět opravy zadaného zjištěného množství a průměrné ceny pořízení Skladové hospodářství - přehled inventurních záznamů s možností provádění oprav do zaknihování inventury Skladové hospodářství - zadání výpisů inventury před jejím zaknihováním Skladové hospodářství - výpis jen zjištěných rozdílů při inventuře mezi skutečně zjištěným stavem a evidovaným Skladové hospodářství - zadání zaknihování inventury k určenému datu, při kterém se automaticky provádí i výpis a volitelně si nechat odmazat skladové pohyby pod datem inventury Skladové hospodářství - inventurní soupis s porovnáním k evidovanému stavu a vyčíslením rozdílů v množství a ceně

Možnosti nastavení

Skladové hospodářství - nastavení všeobecných voleb pro zpracování skladů zásob Skladové hospodářství - nastavení tisku dodacích listů - nabídne se pro každý nový dodací list, lze jej na něm upravit a úpravy jsou ke konkrétnímu dodacímu lsitu evidovány Skladové hospodářství - - nastavení procenta slevy pro určitou skupinu zásob konkrétnímu odběrateli - jedna z možností automatického výpočtu slev

Nejlevnější varianta programu AdmWin DE za koncovou cenu 2.900 Kč (ceník), bez jakýchkoliv poplatků nebo doplatků, obsahuje kromě skladového hospodářství také evidence, které lze pro vedení skladového hospodářství využít:

 • objednávky - k prodeji je třeba objednávat zboží, které ve skladu dochází, dostává se do podlimitu. Vystavit objednávky a příjem na sklad je v AdmWin jednoduchou a rychlou záležitostí
 • nabídky - do nabídek lze vybírat položky ze skladu, ceníku prací. Lze provádět přepočty cen. Můžete si vyrobit katalog nabídek zboží. Pokud nejsou adresné na zákazníka, jsou vhodné pro sestavení kalkulací, receptářů, jednoduchých kusovníků
 • zakázky - slouží pro záznam údajů o zákazníkovi, jeho požadavcích, předpokládaná cena zakázky, popis stavu předmětu zakázky a tisk zakázkového listu. Dále záznam spotřeby na zakázku. Snadné vystavení faktury přímo ze zakázky
 • majetek - zaevidujete si majetek firmy, systém vám automaticky vypočítá daňové odpisy ap.
 • korespondence - komunikaci se zákazníky můžete vést přímo v tomto systému
 • knihu jízd - podle faktur nebo dodacích listů, které si můžete otevřít ve vedlejším okně, si snadno zpětně vytvoříte doložitelný přehled jízd

Více informací o dalších zpracováních, které jsou umožněny začleněním skladového hospodářství do ekonomického software AdmWin.

Pomocí různých přednastavených přehledů a analýz prodejnosti (stačí jen kliknout na typ) určit - čemu by se měl podnikatel více věnovat, co více nakupovat, co méně a od jaké firmy.

V každém okamžiku podnikatel ví, jaká je jeho okamžitá daňová povinnost k DPH i dani z příjmu, což mu umožní korigovat doklady předávané účetní firmě, která mu vede účetnictví (pokud má klient zájem pouze o skladové hospodářství - skladovou evidenci s fakturací).

Stáhnout skladové hospodářství AdmWin DE - zdarma do 200 záznamů (9.4MB)
deník příjmů a výdajů, adresář firem, fakturace, skladové hospodářství s pokladním systémem, objednávky, zakázky, nabídky, poptávky, majetek, DPH s tiskem přiznání, korespondence a kniha jízd

Stáhnout skladové hospodářství AdmWin PU - zdarma do 200 záznamů (9.4MB)
účetnictví, adresář firem, fakturace, skladové hospodářství s pokladním systémem, objednávky, zakázky, nabídky, poptávky, majetek, DPH s tiskem přiznání, korespondence a kniha jízd

Skladové hospodářství - skladová evidence AdmWin

je schopné vést také rozsáhlejší skladové hospodářství větších podniků. Detailní obsah:

 • Skladové hospodářství - jádrem je evidence skladových karet, max.999 skladů
 • Členění skladových karet do kategorií a skupin
 • Skladové položky lze snadno a rychle přesouvat nebo kopírovat do jednotlivých skladů, převod mezi sklady předacími lístky
 • Stav skladů a zásob je automaticky měněn při záznamu skladových položek na faktury, dodací listy, prodejky, účtenky a do spotřeby na zakázky
 • Automatický záznam skladových pohybů, příjemek a výdejek na pozadí, sledování minimálních a bezobrátkových skladových položek, inventarizace
 • Možnost odfiltrování neaktivních skladových karet ze skladové evidence, stejně tak i skladové karty s nulovým množstvím na skladě
 • Blokace - rezervace skladových položek na skladech dle kontraktů
 • Pro sklad, skladové položky nebo jednotlivé skladové karty lze povolit vyskladňování i skladových položek, které nebyly ještě "papírově přijaté". Přesto je následná skladová cena dopočtena zcela korektně.
 • Sklad podporuje účtování metodou A i B, oceňování skladových zásob je prováděno váženým průměrem
 • Ke každé skladové kartě lze připojit fotografii, nebo technický výkres nebo jakýkoliv dokument
 • Možnost evidence sériových čísel, šarží, na skladové kartě
 • Hlídání termínů ukončení platnosti dokumentů a data expirace u skladových položek s možností si nechat zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti při startu programu
 • Na skladových kartách možnost evidovat kromě základních dat i individuální dodavatelské kódy skladových položek, jazykové mutace názvů skladových položek (angličtina, němčina), a tyto názvy se automaticky přiřazují při tisku faktur ve zvolené jazykové mutaci
 • Příjem a výdej do skladu může být realizován za pomoci čtečky čárového kódu, stejně tak i inventura
 • Tisk skladových štítků popřípadě i s čárovým kódem
 • Simulace prodejní pokladny - prodejky (paragony) - doklad o nákupu a ceně za hotové - účtenky odesílané do EET (elektronická evidence tržeb)
 • Evidence příjmů a výdejů ze skladu, u každé položky lze zpětně dohledat kdy a od jakého dodavatele, jakým dokladem byla nakoupena a za jakou cenu, a jakému odběrateli kdy a jakým dokladem a za jakou cenu byla prodána
 • Rychlé vkládání skladových položek na doklady pomocí seznamu, popřípadě se současným odečtením nebo přičtením na skladovou kartu, podle druhu dokladu, na který se skladová položka položka vkládá
 • Využití adresáře firem pro pohodlné doplňování do dodacích listů, faktur, pokladních dokladů, účtenek, prodejek objednávek, zakázek apod., s možností vyhledávání a výběrů, přehledy o tom co bylo od každé evidované firmy pořízeno, bylo jí prodáno, nabízeno a bylo poptáváno, analýza obchodování s těmito firmami.
 • Vystavení a evidence dodacích listů, evidence příjemek a výdejek, evidence poptávek nabídek na konkrétní skladové položky, evidence nesplněných řádků objednávek, evidence požadavků na skladové položky, evidence možných náhrad skladových položek - to vše vytváří skladové hospodářství
 • Export do PDF, XLS, JPG, WMF, RTF
 • Odesílání dokladů a ostatních výstupů emailem
 • Možnost vkládání automatických textů do dokladů
 • Vlastní logo a razítko s podpisem na dokladech
 • Předběžné vyhodnocování efektivnosti pro skladové hospodářství na požadavcích zákazníků i objednávkách skladových položek na dodavatele
 • Termínové plánování kdy jaký materiál bude zapotřebí a jeho zajištění - zda je na skladě nebo je zapotřebí objednat - vytváření objednávek na dodavatele
 • Z evidovaných skladových pohybů, prodejních i nákupních dokladů vytvářené analýzy prodejnosti a efektivity - skladové hospodářství
 • Rychlé vyhledávání, mnoho výpisů (i ceníkových), rozborů s možností nastavení formátu tisku vystavovaných dokladů
 • % slevy u odběratelů na všechny skladové položky nebo různé % slevy pro každou skupinu zásob
 • Prodejní ceny je možné mít nadefinovány ve třech úrovních a mohou být přiřazeny k jednotlivým odběratelům
 • Možnost automatického výpočtu prodejních cen při každém nákupu dle aktuální ceny pořízení průměrné, poslední nebo jen při jejím zvýšení
 • Hromadné přepočty prodejních cen ze zvolené ceny (z nákupní, prodejní či dodavatelem doporučené prodejní) pro všechny skladové položky nebo jen pro skladové položky dle vlastního výběru

Skladové hospodářství - skladová evidence

Skladové hospodářství je součástí AdmWin, kde jsou k dispozici další evidence a funkce:

 • Fakturace, v různých měnách, možnost vystavení faktury z více dodacích listů s volitelným automatickým součtováním shodných položek, zálohové faktury, dobropisy, přehledy o příjmech, výdajích, prodeji včetně statistik za jakékoliv zvolené období, upozorňování na neplatiče, příjmové a výdajové doklady, stvrzenky o zaplacení (účtenky), daňových dokladů o přijaté platbě, hromadný tisk pokladních dokladů
 • Poštovní formuláře - bez jakéhokoliv psaní tisknout přesné poštovní formuláře jako jsou složenky, podací lístky, poukázky, obálky apod.
 • Evidence objednávek, poptávek, cenových nabídek, zakázek
 • Možnost nastavení posledních čísel a přidání vlastních číselných řad dokladů
 • Adresář firem, seznam kontaktních pracovníků firmy a nabízeného zboží či služeb, analýza obchodování s těmito firmami, přímý přístup do korespondence s nastavenou firmou, hromadný i jednotlivý tisk adres na obálky, možnost přímé kontroly evidované firmy v registrech ARES, plátců DPH a obchodním rejstříku
 • Přímý přístup do korespondence s nastavenou firmou
 • Přehled o DPH na vstupu i výstupu
 • Evidence doručené a odeslané pošty
 • Evidence (kniha) jízd
 • Dlouhodobý majetek daňově odepisovaný i drobný, výpočet daňových i účetních odpisů
 • Mzdy a personalistika - za příplatek
 • Účetní program AdmWin je připraven na přechod na euro
 • Uživatelský přístup zabezpečený heslem s definováním oprávněných uživatelů nebo i bez s zabezpečením přístupu k jednotlivým funkcím programu
 • Program je rychlý i při případných velkých objemech dat (desetitisíce skladových karet, desetitisíce vystavených dokladů, milióny skladových pohybů)

Z aplikace internetového obchodu (tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu) se objednávky zákazníků přenesou do zakázek (objednávek zákazníků) a objednané položky do požadavků zákazníka na tuto zakázku. Do evidence skladů (skladové hospodářství) se dostávají již při svém importu, kdy je kontrolována existence skladových karet na objednané položky. Ze skladu se vydají hromadně záznamem spotřeby na zakzku tlačítkem dle požadavků. Nesplněné požadavky zákazníků lze hromadně sledovat ve výpisech ze zakázek a také objednávky na dodavatele automaticky zhromadňují tyto nesplněné požadavky na požadované množství celkem mínus množství skladem.

Zpět ze Skladové hospodářství - skladová evidence na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět ze Skladové hospodářství - skladová evidence na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých produktů, kde je zde popsané skladové hospodářství - skladová evidence použito a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program