Účetní programy

Účetní programy - EET - elektronická evidence tržeb

Ekonomický software AdmWin má beze zbytku vyřešenu a plně funkční elektronickou evidenci tržeb (EET) - podrobnosti.. Po nastavení EET se ve vaší práci nic nemění. Budete vystavovat faktury a prodejky stejně jako před tím. AdmWin vše zařídí automaticky na pozadí včetně ošetření mezních situací, jako je třeba výpadek internetu nebo nedostupnost serveru správce daně. Do EET jsou odesílány vždy všechny prodejky - vystavené účtenky a volitelně faktury za hotové nebo platbu kartou, popřípadě stvrzenky a pokladní příjmové doklady. Ze serveru správce daně vrácený fiskální kód (FIK) je tištěn na tyto doklady s ostatními náležitostmi dle zákona o EET.

Účetní programy - faktura s EET Účetní programy - prodejka - účtenka s EET vytištěná na A5 Účetní programy - prodejka - účtenka s EET tištěná na pokladní pás papíru Účetní programy - pokladní příjmový doklad s EET Účetní programy - stvrzenka s EET

Mimo PC s připojením k internetu, popřípadě s tiskárnou, nebudete potřebovat nic dalšího! Nemusíte kupovat žádné další zařízení (pokladny, tablety, speciální tiskárny), žádný další software. Nemusíte platit žádné měsíční poplatky!

Jen pokud byste chtěli něco navíc, lze AdmWin propojit s běžně dodávanými peněžními zásuvkami připojitelnými k PC nebo čtečkou čárových kódů, která podstatně urychlí a především sníží chybovost ve výběru prodávaných položek.

Prodejky za hotové - účtenky lze zadávat také jen částkou (bez výběru skladových položek) - simulace registrační pokladny - v tomto režimu si vystačíte jen s numerickou částí klávesnice a obsluha je stejně rychlá, jako na registrační pokladně. Ale je škoda přijít o informace o skladu a prodejnosti položek.

Tisk prodejek - účtenek
Zamyslete se nad tím, co je pro vás méně nákladné, zda pásková tiskárna nebo laserová tiskárna formátu A4, do níž lze vkládat a tisknout A5. Je paradoxem, že pořízení a provoz páskových tiskáren je cca 3-4x dražší, než těch laserových A4. AdmWin umožňuje tisk na oba druhy tiskáren. Poznámka. Tisk účtenky není povinný. Účtenka může být předána i elektronicky - z AdmWin můžete poslat ve formátu PDF nebo EMF na e-mail.

Upozornění. EET není funkční pod Win XP! Vyžaduje vyšší verze windows, minimálně Win 7. Ostatní zpracování v AdmWin jsou zatím ještě pod win XP funkční.

O odesílaných účtenkách do EET máte neustálý přehled, co se podařilo odeslat a co ne s popisem chyby, proč k odeslání nedošlo. Možnost automatického nebo ručního vyhledání neodeslaaných a opakovaný pokus o odeslání po výpadcích připojení na servery správce daně. Ze stávajícího zpracování v každém okamžiku víte, jaká je hodnota tržeb za zvolené období a zaúčtování prodejek (účtenek) do pokladny Vám zajistí hodnotovou shodu účetnictví s tím, co bylo odesláno do EET, bez nějakých zdlouhavých kontrol, předávání a přepisování nějakých dokladů od někud někam.

Upozornění na internetová řešení EET, tj. aplikace běžící někde na internetu.
Dle zákona č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb "§18 (1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby:
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne."
Pokud dojde k výpadku připojení na internet nebo nebude server správce daně dostupný, je poplatník povinen uvést na účtence místo fiskálního kódu (FIK) podpisový kód poplatníka (PKP) a účtenku odeslat nejpozději do 48 hodin správci daně.
Tj. pokud bude Vaše řešení EET zcela závislé na připojení k internetu a někde za rohem překopnou kabel, nevystavením účtenky při přijetí tržby porušujete citovaný zákon.
Oproti tomu Vám AdmWin umožní vystavit účtenku (fakturu, prodejku, stvrzenku) s předepsaným podpisovým kódem i v těchto případech a jen tyto účtenky dodatečně odešlete.

Zpět