Hotelový software HotelWin

Jak zpracovat zálohy v HotelWin

Způsoby - postupy práce s peněžními zálohami přijatými od hostů. Je několik možných způsobů zpracování:
  1. Částka zaplacené zálohy zadána přímo na kartu hosta bez vazby na zálohovou fakturu - při vytvoření účtenky/faktury z karty hosta se mu automaticky z celkové částky odečte.
  2. Firma/skupina - vystaví se na ni zálohová faktura. Pro další popis se předpokládá, že je zaplacena. Po zaevidování účtenky/faktury na tuto firmu/skupinu, následně po záznamu DPH tlačítkem připojit zálohu vybrat zaplacenou zálohovou fakturu a nechat ji celou použít.
  3. Jeden host platí zálohu za více hostů, kterým je pak ubytování a další služby účtováno jednotlivě. Jsou 2 možnosti.
    • zaplacenou zálohu rozepsat na jednotlivé karty hostů již v rezervaci - automaticky se každému hostovi při vyúčtování odečtou.
    • vystavit zálohovou fakturu a pak ji při vyúčtování do účtenky/faktury tlačítkem připojit zálohu vybrat zaplacenou a do "Použít" dát jen část pro každého hosta. Je pod kontrolou, kolik bylo komu ze zaplacené zálohy vyúčtováno a kolik zbývá.

Vystavení zálohy a její vyúčtování je téměř shodné s AdmWin. Proto doporučujeme zhlédnout videonávody:
Hotelový software - zpracování zálohových faktur
Hotelový software - vyúčtování (připojení) zaplacené zálohové faktury do účtenky/faktury