Hotelový software HotelWin

Změna sazby DPH

 1. V základních údajích firmy, v oblasti pro DPH lze kdykoliv změnit ve sloupci % sazby základní, 1. sníženou a 2. sníženou sazbu, např. na 21, 15 a 10.
 2. Ceníky:
  • buď připravit novou sadu všech ceníkových položek s novou sazbou (prováděním kopií)
  • nebo přepsat u všech existujících sazbu, ale až po přiřazení na karty hostů a vyúčtování k datu konce platnosti původní sazby
 3. Z tohoto důvodu nejsou sazby DPH v cenících kontrolovány.
 4. Karty hostů - čerpané služby (za ubytování), které začínají před dnem a končí po dni ke kterému se mění sazby DPH, nutno dělit do 2 řádků. V prvním s původní sazbou do data konce platnosti původní sazby, v druhém s novou sazbou od data platnosti nové sazby. Tj. u každého hosta, který bude ubytován přes den, kdy se mění sazba (např. konec roku), mít na kartě min.2 řádky za ubytování - každý s jinou sazbou DPH.
  Při fakturaci jsou pak 2 možnosti:
  • buď vystavit jeden doklad s 2 základy daně, každý s jinou sazbou DPH, což HotelWin umí
  • nebo vystavit 2 doklady - jeden do data konce platnosti původní sazby (např. 31.12.), druhý od prvního dne začátku platnosti nové sazby (např. 1.1.)- toto řešení vidí účetní jako vhodnější