Účetní program AdmWin - Zakázky (přijaté objednávky)

Účetní program AdmWin - Evidence zakázek, požadavků zákazníků, spotřeba materiálu a prací na zakázky a jejich fakturace

 • Záznam údajů o zákazníkovi, jeho požadavcích, předpokládaná cena, popis stavu předmětu zakázky a tisk všech těchto údajů na zakázkový list
 • Vazba na internetový obchod ShopHouse - objednávka v něm zadaná se přesune do zakázky a její jednotlivé položky do požadavků
 • Záznam spotřeby materiálu, přijatých služeb, subdodávek a provedených prací na zakázce nebo hromadné vyskladnění zboží (materiálu) dle požadavků
 • Propojení s přijatými fakturami a pokladnou pro souvztažný záznam nakoupených služeb či jiných nákladových položek (i skladových) přímo na zakázku
 • Vystavení a tisk dodacího listu na vybrané položky nebo všechny dosud nevydodané (nevyfakturované) s převodem položek jednotlivě nebo sumárně
 • Stejně tak i vystavení a tisk zálohové faktury na vybrané položky nebo na všechny dříve na žádném navazujícím dokladu neobsažené
 • Dílčí fakturace v průběhu zakázky i celková fakturace na závěr s možností fakturovat jednotlivé položky nebo sumárně s rozdělením na materiál a práce
 • Okamžité přehledy o efektivnosti každé zakázky, původu jednotlivých položek nebo čím byly vyfakturovány či vydodány, přehled o všech navazujících dokladech
 • Přehledy o postupu realizace jednotlivých zakázek a o nákladech na jednotlivé zakázky
 • Požadavky zákazníka a průběžné vyhodnocování jejich plnění, sumáře a soupisy nesplněných požadavků s porovnáním jejich dostupnosti na skladech a vystavení objednávek na dodavatele pro položky, jež skladem nejsou
 • Terminář (plánovací kalendář) přislíbených zakázek průběžně k dispozici již při záznamu nové zakázky pro její okamžité zaplánování
Daňová evidence - Zakázka Daňová evidence - požadavky na zakázku - rozpis (rozpočet)na zakázku Daňová evidence - efektivnost požadavků, tj. předpokládaný zisk ze zakázky Daňová evidence - zakázka - termínový plán zakázek pro určení zařazení nové zakázky Daňová evidence - kontaktní osoby u odběratele k vybrané zakázce Daňová evidence - evidované doklady k zakázce s možností jejich přímého otevření i možnosti si nechat zobrazovat upozornění na termíny do kdy je zpracovat nebo kdy končí jejich platnost Daňová evidence - přepočet realizačních (prodejních) cen na zakázce - podle nákladů nebo jiných prodejních cen Daňová evidence - vrácení nespotřebovaných položek zásob na sklad Daňová evidence - hledání konkrétní položky v záznamu spotřeby na zakázku Daňová evidence - nastavení zpracování zakázek a tisku zakázkových listů Daňová evidence - zakázkový list bez spotřebovaných položek na zakázku - ty lze volitelně vytisknout také Daňová evidence - volby zadání výpisu spotřeby na zakázku Daňová evidence - detailní rozpis spotřeby na zakázku včetně původu a fakturace jednotlivých položek Daňová evidence - fakturace zakázky - možnosti fakturace položek zapsaných ve spotřebě na zakázku Daňová evidence - zakázka - navazující doklady - záloha, částečná fakturace, dodací listy, konečná vyúčtovací faktura - může být i jen jedna konečná faktura Daňová evidence - informace o celkové efektivnosti zakázky - hodnota v nákladech, prodejních cenách, fakturované částky - hrubý zisk Daňová evidence - přehled zakázek s možnostmi jejich rychlého hledání - třídění Daňová evidence - možnosti zadání výběru (filtru) v seznamu zakázek Daňová evidence - možnosti zadání výpisů ze zakázek Daňová evidence - výpis nevyfakturovaných položek v záznamu spotřeby na zakázky

Z aplikace internetového obchodu (tvorba e-shopu, tvorba internetového obchodu) se objednávky zákazníků přenesou do zakázek (objednávek zákazníků) a objednané položky do požadavků zákazníka na tuto zakázku. Jsou od tohoto okamžiku viditelné z adresáře firem, z jakéhokoliv dokladu evidovaného na tohoto zákazníka, za jakéhokoliv seznamu zásob a skladových karet a jsou-li skladem, lze je jednoduše odkliknutím vydat ze skladu a zapsat na zpracovávaný doklad.

Zpět z adresáře firem na AdmWin DE - daňová evidence

Zpět z adresáře firem na AdmWin PU - podvojné účetnictví

Ceny jednotlivých sw produktů a jejich kombinací jsou také na stránkách účetní software
nebo si je můžete vybrat a přímo objednat v našem e-shopu účetní programy.

Používáme účetní program AdmWINÚčetní program