Podrobně

rozdíly mezi verzemi:

2.81 - od v. 2.80
2.80 - od v. 2.74
2.80 - od v. 2.76
2.76 - od v. 2.75
2.75 - od v. 2.74
2.74 - od v. 2.70
2.74 - od v. 2.73
2.73 - od v. 2.72
2.72 - od v. 2.71
2.71 - od v. 2.70
2.70 - od v. 2.64
2.70 - od v. 2.66
2.66 - od v. 2.65
2.65 - od v. 2.64
2.64 - od v. 2.60
2.64 - od v. 2.63
2.63 - od v. 2.62
2.62 - od v. 2.61
2.61 - od v. 2.60
2.60 - od v. 2.55
2.60 - od v. 2.57
2.57 - od v. 2.56
2.56 - od v. 2.55
2.55 - od v. 2.51
2.55 - od v. 2.54
2.54 - od v. 2.53
2.53 - od v. 2.52
2.52 - od v. 2.51
2.51 - od v. 2.45
2.51 - od v. 2.50
2.50 - od v. 2.47
2.47 - od v. 2.46
2.46 - od v. 2.45
2.45 - od v. 2.40
2.45 - od v. 2.44
2.44 - od v. 2.43
2.43 - od v. 2.42
2.42 - od v. 2.41
2.41 - od v. 2.40
2.40 - od v. 2.35
2.40 - od v. 2.37
2.37 - od v. 2.36
2.36 - od v. 2.35
2.35 - od v. 2.30
2.35 - od v. 2.34
2.34 - od v. 2.33
2.33 - od v. 2.32
2.32 - od v. 2.31
2.31 - od v. 2.30
2.30 - od v. 2.26
2.30 - od v. 2.29
2.29 - od v. 2.28
2.28 - od v. 2.27
2.27 - od v. 2.26
2.26 - od v. 2.20
2.26 - od v. 2.25
2.25 - od v. 2.24
2.24 - od v. 2.23
2.23 - od v. 2.22
2.22 - od v. 2.21
2.21 - od v. 2.20
2.20 - od v. 2.15
2.20 - od v. 2.17
2.17 - od v. 2.16
2.16 - od v. 2.15
2.15 - od v. 2.10
2.15 - od v. 2.14
2.14 - od v. 2.13
2.13 - od v. 2.12
2.12 - od v. 2.11
2.11 - od v. 2.10
2.10 - od v. 2.05
2.10 - od v. 2.07
2.07 - od v. 2.06
2.06 - od v. 2.05
2.05 - od v. 2.00
2.05 - od v. 2.04
2.04 - od v. 2.03
2.03 - od v. 2.02
2.02 - od v. 2.01
2.01 - od v. 2.00
2.00 - od v. 1.98
2.00 - od v. 1.95
1.95 - od v. 1.9
1.9 - od v. 1.88
1.88 - od v. 1.86
1.86 - od v. 1.84
1.84 - od v. 1.8
1.8 - od v. 1.76
1.76 - od v. 1.7
1.7 - od v. 1.6
1.6 - od v. 1.5
1.5 - od v. 1.47
1.47 - od v. 1.45
1.45 - od v. 1.4
1.4 - od v. 1.3
1.3 - od v. 1.12
PU v. 1.12 - od v. 1.11
JU v. 1.12 - od v. 1.11
Rozdíly v. 1.11 - od v. 1.1
Rozdíly v. 1.1 - od v. 1.0
Předchozí účetní software

AdmWin jsou účetní software na platformě MS Windows navazující na předchozí úspěšné MS DOS účetní software:
ADM I. - jednoduché účetnictví
Adm II. - podvojné účetnictví

Od r.2006 je, kromě převodu dat do AdmWin, jakákoliv podpora DOS ADM ukončena.

Účetní software

Od r.2013 ukončena podpora provozování pod MS Windows 95, 98, ME.

Účetní software

Nabízený software (účetní programy, hotelový systém) jeho ceny, možná rozšíření a kombinace, naleznete na účetní software
nebo objednat v e-shopu účetní programy.

Účetní software - novinky - historie změn

účetní software - rozdíly v. 2.81 od 2.80

k 5.3.2018

Faktury - doplněna volba v menu a s ní spojené funkce pro opakované - pravidelně se opakující pohledávky. Podobné, jako pro závazky. Tj.
 • nastavení ke komu, v jaké výši, v jakých termínech a s jakými daty se mají zakládat, včetně záznamů DPH, popř. zaúčtování
 • funkce pro jejich automatické vygenerování k zadanému datu
 • automatické spuštění jejich vygenerování při startu programu
DE - daňová evidence - předběžný výpočet daně a pojištění doplněn o nastavení a tisk přehledu odvodů - daně a pojištění za zpracovávaný rok a záloh na následující, včetně čísel účtů, variabilních symbolů, termínů a poznámek. Pod tento soupis je možné doplnit delší průvodní text. Vhodné především pro účetní firmy předávající tyto informace svým klientům.

účetní software - rozdíly v. 2.80 od 2.76

k 5.1.2018

1. Obecné - volitelný tisk čísla dokladu i ve formě čárového kódu na fakturách, dodacích listech, zákázkových listech, nabídkách, poptávkách a objednávkách.
2. Faktury vydané - volitelný tisk DUZP i na dobropisech (opravných daňových dokladech).
3. Mzdy:
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění (roční vyúčtování daně) u jednotlivých pracovníků upraveno dle změn legislativy v roce 2017 zpětně platných včetně nového tiskopisu.
 • Evidence neschopenek a výstup přílohy k žádosti o nemocenské dávky - rozšíření o otcovskou poporodní péči a další změny dle nového formuláře Přílohy k žádosti včetně úprav xml výstupu pro elektronické podání.
 • Upraveny tiskopisy Potvrzení dle nových vzorů:
  • POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň ... za období 2018
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ... za období 2018
4. EET - volitelné nastavení, zda odesílat i účtenky placené kartou a zda na účtenkách tisknout DIČ.
5. DE - daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2017 - doplněna možnost volby využití nižšího limitu max.výdajů při uplatnění výdajů procentem z příjmů a tím využití slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Upraven xml výstup pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ za r.2017 - el. podání "Přehledu ... " nebo tisk přes ePortál ČSSZ.
 • Tisk přehledů pro OSVČ za r.2017 pro zdravotní pojišťovny. K datu uvolnění této verze VoZP a ZPŠ jej ještě nezveřejnily.

účetní software - rozdíly v. 2.76 od 2.75

k 4.12.2017

1. Kurzy měn - úprava automatického doplňování kurzů měn na doklady z kurzovního lístku ČNB.
2. Zakázky:
 • Doplněna možnost vyúčtování a ukončení zakázky na účtenku - prodejku.
 • Výstup efektivnosti zakázek do tabulky s možností exportu do Excelu.
3. Mzdy - doplněny hodnoty pro rok 2018.
4. DPH - promítání změny DIČ dodavatele - odběratele do záznamů DPH i v uzavřeném období - řešení chyb na kontrolním hlášení z uzavřeného období.
5. DE - daňová evidence:
 • V okně pro záznam do deníku příjmů a výdajů doplněna možnost výběru dodavatele - odběratele z adresáře firem před záznamem DPH, tj. přesunuta z tisku pokladního dokladu.
 • V okně se seznamem záznamů v deníku příjmů a výdajů doplněna možnost přidat si sloupec zobrazující název dodavatele-odběratele (z přiřazených faktur, účtenek a pokladních dokladů).
 • V předběžném výpočtu daně a pojištění doplněny hodnoty pro vyúčtování za rok 2017 a záloh na rok 2018.

účetní software - rozdíly v. 2.75 od 2.74

k 11.10.2017

1. Obecné - rozšíření možností uživatelského nastavení oken dokladů s řádky - faktura, dodací list, zakázka, nabídka, poptávka, objednávka, přijatá účtenka:
 • Změnou jejich velikosti (tažením za okraj) nad výchozí, se automaticky zvětšuje i oblast s řádky tohoto dokladu, prvky pod tímto oknem (obvykle celkový součet řádků) se drží spodního okraje okna a odsouvají se automaticky dolů.
 • Změněnou velikost okna lze uložit včetně vlastního uspořádání pořadí a šířky sloupců řádků dokladu.
 • Sloupce řádků si lze obarvit (pozadí nebo písmo), upravit texty jejich nadpisů, popřípadě doplnit o další, standardně nezobrazované údaje.
 • Možnost uživatelského nastavení typu a velikosti písma pro řádky dokladů.
 • Vyvolání těchto možností voleb lokální nabídkou (pravým tlačítkem myši) nad řádky jakéhokoliv dokladu nebo speciálním novým tlačítkem.
2. Zásoby - volitelné nastavení, zda při předání ze skladu na sklad na přijímací skladové kartě změnit poslední cenu nákupní podle vydávajícího skladu a tím popřípadě na ni přepočítat prodejní ceny.
3. DPH - úpravy v záznamu DPH k platbě zálohy v cizí měně a tisk daňového dokladu k platbě zálohy v cizí měně.

účetní software - rozdíly v. 2.74 od 2.73

k 10.7.2017

1. Adresář firem:
 • Import (načtení - nahrání) adresáře z xls souboru - z sloupců xls tabulky uspořádaných dle zobrazované definice (popisu) jejich struktury v AdmWin nebo úpravou této definice v AdmWin. Vhodné nejen pro počáteční importy. Lze importovat kdykoliv, popřípadě jen provést aktualizaci - vyplněnými údaji v xls tabulce se přepíší údaje v AdmWin u již evidovaných firem.
 • Tisk adres na tiskopis poštovního podacího lístku přepracován do novějšího tiskopisu České pošty č. T11-036A (03-11).
2. Zásoby - změny skladových karet - import skladových karet z xls souboru. Podobně jako u adresáře firem - nastavitelná struktura sloupců údajů, které se budou importovat. Lze importovat jak nové skladové karty včetně množství na skladě (pro počáteční importy dat), tak i jen provádět aktualizace u již evidovaných skladových karet jen údaji, které jsou ve sloupcích xls vyplněny. Tím je dána možnost hromadné aktualizace cen - tzv."nahrání" ceníků z jiných zdrojů.
3. Faktury - přijaté i vydané:
 • K exportu seznamu faktur do Excel doplněn samostatný export do xls v pevně definované popsané struktuře včetně záznamů DPH (rekapitulace DPH) nebo ve formátu ISDOC přímo ze seznamu faktur.
 • Import faktur z xls souboru - podobně jako u adresáře nebo zásob si lze uživatelsky nastavit sloupce, které se budou importovat včetně rekapitulace DPH, ze které se vytvoří záznamy DPH do záznamní povinnosti k DPH. Lze importovat jen ještě neevidované faktury. Vhodné nejen pro počáteční stav, ale jako průběžné přenosy s jinými systémy, např. e-shopů.
 • Import faktur dodaných elektronicky ve formátu ISDOC.
4. Daňový doklad k přijaté platbě (záloze) - volitelně lze na něj tisknout logo popř. razítko a podpis stejně jako na jiné doklady.

účetní software - rozdíly v. 2.73 od 2.72

k 20.6.2017

1. Obecné:
 • Vyřešeno zobrazování neúplného data po instalaci Windows 10 Creators Update za cenu mnoha grafických úprav v programu, byť už i Microsoft připravuje opravný balíček.
 • Možnost vypnutí vizuálních stylů aplikujících uživatelské nastavení zobrazování oken a jejich ovládacích prvků ve Windows.
2. Faktury vydané - výstup ve formátu ISDOC.
3. DPH:
 • Rozšíření číselníku kódů pro přenesenou daňovou povinnost dle zákona 170/2017 Sb. a nových pokynů ke kontrolnímu hlášení.
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení číselníku kódů přenesené daňové povinnosti.
4. Mzdy - zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč ročně promítnuto do měsíčních hodnot pro mzdy 2017.
5. DE - daňová evidence - úpravy ve výpočtu daně z příjmu dle zákona 170/2017 Sb.:
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě na 24 204 Kč pro r.2017.
 • Snížení stropu výdajů při použití paušálních výdajů procentem z příjmů.
 • Možnost využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění i při použití paušálních výdajů procentem z příjmů - při snížených stropech výdajů již i v r.2017.
 • Do rozhodujících příjmů pro nárok na daňový bonus ve vztahu k 6 násobku min.mzdy se započítávají jen příjmy dle §6 ze závislé činnosti a §7 podnikání.

účetní software - rozdíly v. 2.72 od 2.71

k 13.4.2017

1. Požadavky zákazníka - nastavení výchozího zaškrtnutí dodržení prodejní ceny při záznamu nového požadavku ze strany zakázek, adresáře firem a zásob. Přijaté objednávky z e-shopu nebo vytvořené z nabídky mají vždy zaškrtnuto.
2. Zásoby - prodejky (účtenky) - v zadávacím okně nové prodejky v režimu:
 • Výdeje skladových položek čárovým kódem možnost dočasně přehodit na zadání nové položky přímo ručně zadaným číslem skladové karty.
 • Zápisu položek kusy x cena je možné po nastavení zadat i název položky - textový popis.
3. Mzdy:
 • Neschopenky - číslo rozhodnutí o dočasné prac.neschopnosti rozšířeno na 20 znaků.
 • Nové tiskopisy potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou i srážkovou daň dle vzorů MFin pro rok 2017 při současné existenci stejnojmenných za r.2016.
4. Autoservis:
 • Evidence opravovaných aut rozšířena o údaje o zimních a letních pneumatikách (značka, rozměr, disk, rok výroby, datum montáže na auto) se zápisem do evidence uskladněných pneumatik, a dále o jméno, telefon a e-mail na řidiče nebo toho, kdo se o auto stará za zákazníka, který má více aut.
 • Evidence uskladněných pneumatik rozšířena o cenové údaje pro vyúčtování uskladnění s výpočtem za každý den uskladnění a o údaje označující přesné místo jejich uskladnění (řada, regál, buňka).
 • Tomu upraven tisk předacího protokolu o uskladnění a možnost nastavení jeho tisku na papír formátu A4 nebo A5.
 • Tlačítkem lze provést zápis vyúčtování uskladnění z evidence uskladněných pneumatik na zakázku nebo prodejku.

účetní software - rozdíly v. 2.71 od 2.70

k 23.2.2017

1. Adresář firem - doplněna kontrola přístupu k zobrazení i výpisů nákupů a prodejů.
2. Zakázky - uživatelské barvení zakázek v jejich seznamu dle stavu rozpracovanosti.
3. Zásoby:
 • Volitelné potlačení zobrazení storen v zobrazení pohybů skladové karty.
 • Výpisy - analýzy prodejnosti - možnost výstupu do tabulky s exportem do MS Excel.
 • Prodejky (účtenky) - v přehledu doplněn sloupec s číslem pokladny, výběr (filtr) na zadanou pokladnu, součtování (sumace) za nastavený výběr prodejek.
 • Prodejky (účtenky) - volitelný tisk textového označení - adresy provozovny.
4. Tisk faktur - vedle QR Platba možnost tisku QR kódu QR Platba + Faktura.
5. Zálohování - přenos dat - z přenosu dat vyjmuto nastavení EET - to je pouze součástí zálohy.

účetní software - rozdíly v. 2.70 od 2.66

k 6.1.2017

1. Faktury:
 • V nastavení forem úhrady doplněny sloupce pro označení formy úhrady v němčině a angličtině, které se použijí při tisku v příslušné jazykové mutaci tisku faktury.
 • Procento penalizace (denní úrok z prodlení) rozšířen na 7 desetinných míst s promítnutím až do tisku a archivu upomínkového a penalizačního dopisu.
2. Nabídky a poptávky - tištěný název rozšířen na 35 znaků.
3. Zásoby - výdej dle nabídky - do zadání skladových položek pro výdej se zapíší skladové položky z vybrané nabídky, které jsou skladem, v ceně a množství z nabídky.
4. DPH:
 • Rozšíření přenesené daňové povinnosti o další skupinu plnění - 21 - poskytování elektronických komunikací.
 • Ověření spolehlivosti plátce DPH - dle pokynů GFŘ přepracováno na šifrovanou komunikaci (https) se servery FÚ.
5. Mzdy:
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2017.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2016.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 21.
6. DE - daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2016 - doplněna sleva na dani na EET, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2016 s výstupem v xml pro el. podání "Přehledu..." nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2016 a tisk "Přehledu OSVČ za rok 2016" pro většinu zdravotních pojišťoven.
7. PU - účetnictví - do přednastavených výkazů výsledovky a rozvahy doplněna čísla řádků těchto výkazů v EPO2 pro jejich přenos do příloh k přiznání k dani z příjmu PO za r.2016.

účetní software - rozdíly v. 2.66 od 2.65

k 9.12.2016

EET - elektronická evidence tržeb:
 • nastavení údajů pro zasílání do EET: - odkdy, provoz, pokladní místo, certifikát, ověřovací mód, zjednodušený režim, výchozí nastavení pro odesílání pokladních příjmových dokladů/stvrzenek, zda při startu zkusit automaticky odeslat účtenky, které se nepodařilo odeslat z důvodu nefunkčního připojení na internet nebo nedostupnosti serveru správce daně.
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) - podléhají EET - elektronická evidence tržeb - vždy od data z nastavení EET a jsou odesílány ihned při svém ukončení včetně storen (zrušení prodejky).
 • prodejky za hotové (vystavené účtenky) - tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ - i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • formy úhrad faktur - určení, které formy úhrad (v hotovosti, kartou) podléhají EET.
 • vydané faktury - seznam - doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr faktur ze seznamu doplněn o možnost výběru na faktury do EET odeslané a neodeslané.
 • vydané faktury - tisk - v případě, že faktura podléhá EET, tisk údajů o účtence: fiskální identifikační kód (FIK), DIČ - i u neplátců DPH, označení provozovny, označení pokladního zařízení, datum a čas přijetí tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • vydané faktury - opravy - u faktur, které byly odeslány EET, jsou omezeny - není možné změnit částky, formu úhrady, řádky včetně záznamů DPH, zrušit (vymazat) fakturu.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - seznam - doplnění sloupce s poř.číslem odeslání do EET, výběr dokladů ze seznamu doplněn o možnost výběru na do EET odeslané a neodeslané.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - jednotlivé - doplněno zaškrtávací pole určující, zda doklad odeslat do EET - jde-li o úhradu vydané faktury, která nebyla do EET odeslána, bude ve výchozím stavu zaškrtnuto, jinak dle nastavení.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - tisk - v případě, že doklad podléhá EET, budou na ní vytištěny údaje o do EET odeslané účtence stejné, jako v případě u faktur nebo prodejek.
 • pokladní příjmové doklady a stvrzenky - opravy těch, které podlehly EET, budou omezeny - nebude možné změnit částky, záznamy DPH, zrušit (vymazat) doklad.
 • odeslání účtenek do systému EET správce daně a přijetí potvrzení s FIK - fiskálním kódem nebo chybové zprávy, proč bylo přijetí do EET odmítnuto.
 • samostatný přehled o odesílání do EET s identifikačními údaji jednotlivých odesílaných zpráv, úspěšnost odeslání - zda byla zpráva přijata systémem EET správce daně, vrácený FIK - fiskální kód nebo identifikace chyby, proč nebyla zpráva o tržbě přijata, možnost opakovaného odesílání zpráv jednotlivě nebo hromadně po případném výpadku připojení k internetu, možnost výběrů odesílaných zpráv o tržbách do EET dle období, z jakých dokladů přišly, stavu úspěšnosti odeslání, součet nebo výpis těchto vybraných odeslání do EET.
 • doplnění kontrol přístupu uživatelů k novým funkcím - k nastavení EET a přehledu odesílaných záznamů o tržbách.
Upozornění! EET - elektronická evidence tržeb neběží na Windows XP! Je funkční až od Windows Vista a Windows 7.

účetní software - rozdíly v. 2.65 od 2.64

k 14.9.2016

1. DPH:
 • Zapracován nový tiskopis přiznání k DPH 25 5401 MFin 5401 - vzor č.20.
 • V okně pro vytvoření přiznání k DPH doplněn výběr hlavní hospodářské činnosti z číselníku cz-nace s automatickým doplněním jeho kódu pro elektronické podání.
2. Faktury - výpisy - volitelné, zda rozhodným pro zařazení do vypisovaného období je datum plnění nebo datum vystavení faktury. Do většiny výpisů doplněn sloupec s datem vystavení vedle data plnění nebo se dle této volby mění datum vypisované faktury.
3. Použití ceníku prací - doplněna možnost jeho redukce a zadání množství a cen dle vybrané nabídky. Je-li na zpracovávanou firmu jen jedna, nemusí se ani vybírat.
4. Mzdy:
 • Volitelné nastavení, zda náhradu mzdy za nemoc počítat i za dny svátků připadajících na pracovní dny u pracovníků, u nichž je nastaveno nepočítat náhradu mzdy za svátky.
 • Srážky z mezd - u zákonných pohledávek a exekucí doplněno, kolik bylo již splaceno u předchozích zaměstnavatelů nebo před zahájením zpracování mezd v tomto účetním software, s automatickým dopočtem kolik bylo splaceno z evidovancýh mezd, kolik celkem a kolik zbývá doplatit. V souvislosti s tím upravena i příprava a tisk zápočtového listu.
 • Přepracováno zadání hromadného oznámení změn zdravotní pojišťovně do uživatelsky jednoduššího a rychlejšího.
5. Evidence korespondence - do záhlaví doplněn údaj o celkové částce bez DPH, výběr z neukončených zakázek, kterých se dopis týká. Do přehledu korespondence doplněn sloupec s částkou bez DPH a sloupec s číslem zakázky, do nástrojové lišty tlačítko pro sumaci celkových částek a částek bez DPH v nastaveném výběru korespondence. Do výběru (filtru) doplněn výběr korespondence na zadanou zakázku.
6. Účetnictví (podvojné) - dlouhodobý majetek - plán účetních odpisů ovládán standardní zkrácenou nástrojovou lištou včetně tisku a exportu do MS Excel.

účetní software - rozdíly v. 2.64 od 2.63

k 26.7.2016

1. Obecné - ve všech evidencích zvětšení rozsahu údajů:
 • číslo daňového dokladu z 20 znaků na 30.
 • číslo účetního dokladu z 10 znaků na 12 (2 znaky prefix + 10 ciferné číslo. Dle toho také změněno nastavení číselných řad a jejich použití v dokladech.
 • úvodní řádky faktur, zakázek, objednávek, nabídek a poptávek z 70 znaků na 100 - jak v jejich nastavení, tak na konkrétních dokladech.
2. Tisk adresy - doplněn o volitelný výstup do souboru formátu csv jak z adresáře firem, tak z tisku faktury.
3. Faktury - nastavení počtu dnů splatnosti přesunuto do nastavení forem úhrady k jednotlivým formám úhrady.
4. Mzdy - nový formulář "Příloha k žádosti o dávku" - MEMPRI16.

účetní software - rozdíly v. 2.63 od 2.62

k 17.3.2016

1. Faktury - nastavení pravidelných závazků doplněno o volbu:
 • zda je zakládat jako "obchodní" nebo nikoliv - pro následné výběry a výpisy závazků.
 • s jakým datem vystavení - k datu založení pravidelného závazku nebo začátku vytváření těchto závazků.
2. DPH:
 • V ostatních daňových dokladech (mimo faktury, účtenky, pokladnu) vyčleněno samostatně Duzp.
 • Doplněn nový kontrolní výpis dokladů zúčtovaných do zadaného období, ale s Duzp v jiném období.
 • V nastavení fakturace volba, zda do záznamů DPH na fakturách přijatých nabízet do data uplatnění nároku na odpočet datum vystavení nebo datum plnění z hlavičky faktury.
3. Účetnictví (podvojné) - uživatelsky v čase zvolitelné nastavení výsledovky a rozvahy pro r.2016 - popis nastavení účetnictví na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.62 od 2.61

k 3.3.2016

1. Adresář firem - promítnutí změny názvu dodavatele na skladové karty.
2. Tisk faktur:
 • Tisk faktur v angličtině a němčině přepracován do grafické podoby shodné s českou včetně všech nastavitelných úprav vzhledu.
 • Doplněn tisk ve slovenštině s nastavitelným formátováním jako české a popř. vystavované slovenským subjektem.
3. Zásoby - náhrady - zobrazování aktuálních cen možných náhrad k nahrazované položce - druh a úroveň ceny dle zpracování, z kterého je zobrazení náhrad vyvoláno.
4. DPH - výpisy:
 • Volitelný rozpis bodů A.5 a B.3 Kontrolního hlášení na jednotlivé doklady.
 • Volitelné vyloučení pokladních dokladů vzniklých automatickým zaúčtováním prodejek nebo jízd z kontroly úplnosti záznamů DPH na dokladech.
5. Účetnictví (podvojné):
 • Do nastavení doplněna volba, zda zaúčtování faktur nabízet k datu vystavení nebo k datu plnění.
 • K účetním dokladům doplněn poznámkový blok vyvolatelný i ze zpracování banky a pokladny.
 • Aktualizovaná xml struktura pro přenesení výsledovky a rozvahy na EPO v přiznání k dani z příjmu právnických osob za r.2015.

účetní software - rozdíly v. 2.61 od 2.60

k 5.2.2016

1. DPH - seznamy přijatých faktur, účtenek, pokladních dokladů v PU:
 • Doplněny sloupce s evidenčním číslem daňového dokladu a datem zúčtování/uplatnění nároku na odpočet ze záznamů DPH na těchto dokladech.
 • Vyhledávání (pod lupou v nástrojové liště) doplněno o vyhledání dokladu se zadaným evid.číslem daňového dokladu.
 • Pozn. Pro pokladnu DE i PU již bylo dříve možné vyhledávání dokladů zadaného evidenčního čísla daňového dokladu pod "Pomocné" - "Záznamy DPH z pokladny".
2. Mzdy:
 • Nový xml formát (datová věta) pro el. podání "Přehledu o výši pojistného" na ČSSZ.
 • Nový tiskopis "Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem na měsíčních daňových bonusech" MFin 5241 - vzor č.10.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech..." MFin 5460 vzor č.24 pro zálohovou daň z příjmu a MFin 5460/A-3 pro srážkovou daň pro rok 2016 při zachování stejnojmenných i pro rok 2015.
3. Faktury - tisk dopisů k odsouhlasení nevyrovnaných závazků/pohledávek k zadanému datu doplněn o možnost tisku jen na vybraného dodavatele/odběratele.
4. Zásoby - v nastavení tisku prodejek doplněna možnost potlačení tisku SKP položek při tisku na A4.

účetní software - rozdíly v. 2.60 od 2.57

k 8.1.2016

1. DPH - kontrolní hlášení:
 • Do záznamů DPH za přijatá nebo uskutečněná plnění na dokladech s vyplněným DIČ dodavatele/odběratele a hodnotou včetně daně pod 10 000 doplněno zaškrtávací pole pro zahrnutí i tohoto záznamu DPH do dokladů vypisovaných na kontrolní hlášení jednotlivě, tj. části B.2 nebo A.4, pro případy, které by systém automaticky zařadil do kumulativních, typickým případem jsou měsíční platby záloh na energie, pokud jsou zapisovány jednotlivě každý měsíc samostatně.
 • V nastavení pravidelně opakovaných závazků doplněno do oblasti pro automatické generování záznamů DPH číslo daňového dokladu, se kterým se mají vytvářet, a zaškrtávátko pro měsíční platby nižší 10 000, že pocházejí z daňového dokladu, který je na celkovou částku vyšší než 10 000. Typicky pro splátkové a platební kalendáře.
 • Číslo daňového dokladu v záznamech DPH rozšířeno na 20 znaků.
 • Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92f od 1.2.2016 o další kódy plnění.
2. Mzdy:
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2016.
 • Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - roční vyúčtování daně z příjmu u pracovníka za 2015.
 • Tisk ročního výpočtu daně přepracován dle formátu tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 20.
 • Ukončení důchodového spoření (II. pilíře důchodového systému) - dle zpracovávaného období mezd. Pro mzdy od 2016 se nepočítá a neodvádí.
 • Nový "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ pro r.2016 včetně nového xml formátu pro el. podání za současné existence stejnojmenného pro r.2015.
3. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně z příjmu a výstup přiznání k dani z příjmu FO za r.2015 - změněna evidence dětí a výpočet daňového zvýhodnění na děti, přepracován xml výstup dle nových formátů pro el. podání nebo tisk.
 • Výpočet sociálního pojištění OSVČ za r.2015 s výstupem v xml pro el. podání "Přehledu..." nebo tisk přes ePortál ČSSZ. Dle informací z ČSSZ bude ale provozně nasazen nejdříve k 1.2.2016.
 • Výpočet zdravotního pojištění OSVČ za r.2015 a tisk "Přehledu OSVČ za rok 2015" pro většinu zdravotních pojišťoven.

účetní software - rozdíly v. 2.57 od 2.56

k 5.12.2015

DPH - kontrolní hlášení:
 • Do výpisů DPH doplněn bod "Kontrolní hlášení", který vytvoří předepsaný xml soubor, který se načte na daňový portál finanční správy ke kontrolám a podání.
 • V záznamu DPH u přijatých plnění doplněna možnost označení případů, kdy se snižuje poměrně nárok na odpočet dle § 75 ZDPH - přijaté plnění nebylo celé použito pro vlastní ekonomickou činnost, jak je nově požadováno na kontrolním hlášení.
 • V záznamu DPH u uskutečněných plnění doplněna možnost rozlišení běžných plnění a plnění dle § 89 ZDPH (zvláštní režim pro cestovní službu) a § 90 ZDPH (zvláštní režim pro použité zboží) pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, jak je nově požadováno na kontrolním hlášení.
 • V záznamu DPH na přijatých fakturách zpřístupněn údaj "Číslo daňového dokladu" (shodně s pokladními doklady), je-li odlišné od čísla faktury.
 • Přenesená daňová povinnost - od 1.1.2016 je zrušeno podávání "Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH", protože jsou samostatně vykazována na "Kontrolní hlášení" zkráceně bez množství a měrných jednotek. Z toho důvodu zjednodušen i záznam DPH při zachování původního zpracování pro přechodné období a pro případy oprav a dodatečných přiznání za roky nižší 2016.
Poznámka pro stávající uživatele. Prozatím si ještě novou verzi neobjednávejte. Kontrolní hlášení je v účetním software AdmWin zpracováno dle informací a technických náležitostí vydaných Finanční správou s označením "předběžné" a mohou tedy být ještě změněny. Dále v této verzi ještě nejsou zahrnuty všechny legislativní změny pro rok 2016 a změny podávaných přehledů, především v oblasti zpracování mezd a u DE nejsou přehledy pro sociální a zdravotní pojištění, které ještě nebyly příslušnými úřady zveřejněny. Kontrolní hlášení za 1/2016 bude korektně sestaveno i ze záznamů DPH pořízených v nižší verzi, kromě případů uvedených v předchozích odrážkách. Tyto jsou zřídkavé a lze je zpětně do existujících záznamů DPH doplnit.

účetní software - rozdíly v. 2.56 od 2.55

k 16.11.2015

1. Všeobecné - přechod na nejmodernější nové vývojové prostředí pro účetní software pro jeho spolehlivý provoz pod windows, optimálnější pro win 10.
2. Mzdy - nový tiskopis Příloha k žádosti o nemocenské dávky.
3. Daňová evidence (DE) - nové hodnoty pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ pro přehledy za rok 2015 a stanovení záloh na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.55 od 2.54

k 14.8.2015

1. Zakázky - nastavení zakázkového listu - volitelné potlačení tisku součtovaných řádků spotřeby na zakázku vyjde-li součet množství nulový.
2. Objednávky - pořadové číslování položek (řádků objednávky) s jejich možnou ruční změnou a tím měnit pořadí řádků na objednávce, vkládání řádků mezi již zapsané.
3. Faktury:
 • Nastavení tisku faktur - volitelný tisk hmotnosti na řádky skladových položek a součet hmotnosti celkem.
 • Výpisy nad seznamy faktur doplněny o 2 nové - jen opis seznamu s vlastním volitelným uspořádáním sloupců a výpis s fakturovanou z hodnotou bez DPH rozdělenou na materiál, práci a ostatní (nakoupené služby a pod.).
4. Zásoby:
 • Základní výpis - volitelné potlačení tisku řádků s nulovým množstvím skladem i ve výpise ke zpětnému datu.
 • Prodejky - doplněn tisk tel.čísla na odběratele (je-li zadán) na prodejku formátu A4.
 • Prodejky - přehled - výběr rozšířen o možnost výběru prodejek na zadaného odběratele.
5. Tisk pokladních dokladů včetně stvrzenek - doplněn o možnost tisku razítka a podpisu (stejně jako u faktur vydaných).
6. Účetnictví (PU):
 • Výpisy - nový výpis evidovaných účetních záznamů z dokladů na zadanou firmu, popřípadě konkrétní účet.
 • Vlastní jetí roční uzávěrky - lze ukončit po přeúčtování na uzávěrkové účty a otevření nového období před odstraněním záznamů za uzavírané období pro případy, kdy není výmaz evidencí předchozích období požadován nebo není uzavírané období ještě plně dokončené a je již zapotřebí předkládat výsledky hospodaření v běžném roce.

účetní software - rozdíly v. 2.56 od 2.55

k 16.11.2015

1. Všeobecné - přechod na nejmodernější nové vývojové prostředí pro účetní software pro jeho spolehlivý provoz pod windows, optimálnější pro win 10.
2. Mzdy - nový tiskopis Příloha k žádosti o nemocenské dávky.
3. Daňová evidence (DE) - nové hodnoty pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění OSVČ pro přehledy za rok 2015 a stanovení záloh na rok 2016.

účetní software - rozdíly v. 2.55 od 2.54

k 14.8.2015

1. Zakázky - nastavení zakázkového listu - volitelné potlačení tisku součtovaných řádků spotřeby na zakázku vyjde-li součet množství nulový.
2. Objednávky - pořadové číslování položek (řádků objednávky) s jejich možnou ruční změnou a tím měnit pořadí řádků na objednávce, vkládání řádků mezi již zapsané.
3. Faktury:
 • Nastavení tisku faktur - volitelný tisk hmotnosti na řádky skladových položek a součet hmotnosti celkem.
 • Výpisy nad seznamy faktur doplněny o 2 nové - jen opis seznamu s vlastním volitelným uspořádáním sloupců a výpis s fakturovanou z hodnotou bez DPH rozdělenou na materiál, práci a ostatní (nakoupené služby a pod.).
4. Zásoby:
 • Základní výpis - volitelné potlačení tisku řádků s nulovým množstvím skladem i ve výpise ke zpětnému datu.
 • Prodejky - doplněn tisk tel.čísla na odběratele (je-li zadán) na prodejku formátu A4.
 • Prodejky - přehled - výběr rozšířen o možnost výběru prodejek na zadaného odběratele.
5. Tisk pokladních dokladů včetně stvrzenek - doplněn o možnost tisku razítka a podpisu (stejně jako u faktur vydaných).
6. Účetnictví (PU):
 • Výpisy - nový výpis evidovaných účetních záznamů z dokladů na zadanou firmu, popřípadě konkrétní účet.
 • Vlastní jetí roční uzávěrky - lze ukončit po přeúčtování na uzávěrkové účty a otevření nového období před odstraněním záznamů za uzavírané období pro případy, kdy není výmaz evidencí předchozích období požadován nebo není uzavírané období ještě plně dokončené a je již zapotřebí předkládat výsledky hospodaření v běžném roce.

účetní software - rozdíly v. 2.54 od 2.53

k 29.4.2015

1. DPH - rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti dle §92f ZDPH, jeho přílohy č.6 a vládního nažízení č. 361/2014 Sb., ze dne 22.12.2014.
2. Zakázky - doplněna možnost současného zobrazování nákladových i prodejních cen u spotřebovaných položek na zakázky.
3. Faktury:
 • Volitelně nastavitelný výběr pro závazky i pohledávky dle splatnosti, příkazy k úhradě, upomínky a penále jen na formu úhrady "přev.příkazem".
 • Upraveno zadání upomínek - naposledy použitý bankovní účet se nabídne při vytváření další nové upomínky.
 • Nastavení upomínek doplněno o počet dnů pro výpočet data (splatnosti) poslední možnosti k úhradě od data vystavení upomínky.
 • Nastavení penalizačního dopisu doplněno o počet dnů pro výpočet data splatnosti úrokového zatížení od data vystavení.
 • Fakturace dodacích listů - při jejich nesoučtování uvedeno u každého dodacího listu číslo objednávky, dle které byl dodací list vystaven.
4. Zásoby - příjemky - volitelné nastavení, zda na příjemkách zobrazovat a tisknout ceny pořízení nebo prodejní nebo cenu neuvádět vůbec.

účetní software - rozdíly v. 2.53 od 2.52

k 24.3.2015

1. DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop - MOSS):
 • Rozšíření záznamů DPH o volbu zvláštního režimu MOSS a k tomu přináležející zadání sazby daně a kódu členského státu EU.
 • Úprava přiznání k DPH a stávajících výpisů o tento zvláštní režim (do osvobozených plnění s nárokem na odpočet).
 • Výpisy DPH rozšířeny o výpis plnění v zvláštním režimu MOSS v členění požadovaném pro přiznání v tomto režimu, přepočtem kurzem ECB a popřípadě výstupem přiznání v xml.
2. Účetnictví - výkazy zisků a ztrát (výsledovka) a bilance (rozvaha):
 • Úpravy nastavení pro podnikatele dle vyhl.500/2002 sb. i vyhl 504/2002 sb. dle legislativy 2014 - 2015 s možností hromadného doplnění odpovídajících čísel řádků v aplikaci EPO2 pro přiznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Upraven výpočet a formát výstupu výsledovky pro neziskové organizace dle vyhl 504/2002 sb..
 • Výstup přiznání k dani z příjmu právnických osob za 2014 v el.formátu pro nahrání do aplikace EPO2 na portále daňové správy včetně výkazů výsledovky a rozvahy, jak pro podnikatele dle vyhl.500/2002 sb. tak i pro neziskové organizace dle vyhl. 504/2002 sb..

účetní software - rozdíly v. 2.52 od 2.51

k 25.2.2015

1. Zásoby - prodejky:
 • V nastavení doplněna možnost tisknout k prodejce i současně výdejku pro ze skladu vydávajícího zboží zaplacené na pokladně.
 • Přepracováno celé zpracování prodejek při nastavení cen včetně DPH - každá prodejka má vlastní záznam DPH tištěný na prodejce a vstupující přímo do záznamní povinnosti k DPH (nikoliv až hromadně při zaúčtování).
 • Možnost přiřazení pokladny - pokladního místa dle přihlášeného prodejce s možností přímo při vystavovaní nové prodejky se znovu přihlásit na jiného.
2. Mzdy - od této verze je daňové zvýhodnění na děti počítáno jednoznačně jen dle nastavení v evidenci dětí.

účetní software - rozdíly v. 2.51 od 2.50

k 28.1.2015

1. Mzdy:
 • Nový tiskopis pro ČSSZ - "Přehled o výši pojistného" pro r.2015 za současné existence stejnojmenného pro r.2014.
 • Evidence dětí upravena o určení, v jaké výši se pro něj uplatňuje daňové zvýhodnění a od kdy.
 • Doplněn tisk nového tiskopisu "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění" z karty zaměstnance.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň…" pro rok 2015 MFin 5460 - vzor č. 23 při současné existenci vzoru pro r.2014.
 • V zaúčtování možnost automatického převodu neuplatněné části záporného odvodu daně do následujícího období s možností ruční modifikace v hodnotách pro mzdy a vyjádřením této skutečnosti v měsíční rekapitulaci z mezd.
2. Daňová evidence - do předběžného výpočtu daně a pojištění dopracovány výstupy “Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014“ – pro zdravotní pojišťovny, které umožňují interaktivní doplnění tohoto přehledu ve formátu pdf.
3. Účetnictví:
 • Předkontace rozšířeny o body pro účtování o 2.snížené sazbě DPH.
 • Upraveny výkazy výsledovky a rozvahy s možnosti nahrazení stávajících v čase, kdy bude zapotřebí, včetně hromadné aktualizace řádků těchto výkazů v účetní osnově.

účetní software - rozdíly v. 2.50 od 2.47

k 6.1.2015 - obsahuje již většinu legislativních změn na rok 2015

1. DPH:
 • V nastavení pro DPH v základních údajích doplněna "2.snížená" sazba DPH.
 • Přepracovány výběry a záznamy DPH (výběr ze 3 základních sazeb + nulové), upraveno zpracování záznamů DPH na fakturách - jak automatické, tak ruční, upraven záznam DPH na prodejkách.
 • Nový tiskopis přiznání k DPH č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 19 platný pro rok 2015 při zachování vzoru pro rok 2014.
2. Zakázky - v přehledu navazujících dokladů možnost "prokliku" na konkrétní doklad (opravy, dotisk).
3. Zásoby - do přehledu pohybů v seznamu nastavené skladové položky doplněna volba "Efektivnost", kde je u každého prodeje uveden hrubý zisk a %ziskovosti se součtem za období.
4. Mzdy:
 • V okně mzdy do oblasti pravidelných srážek doplněna možnost přidání nebo zrušení srážky v této konkrétní mzdě.
 • Výpočet daňového zvýhodnění na děti - zvýšení o 200,- od druhého dítěte a o další 100,- od třetího.
 • Výpisy z mezd - pro zdravotní pojišťovny volba výpisu jen pro vybranou pojišťovnu, nový tiskopis pro podání žádosti o měsíční bonusy - 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 9 pro rok 2015.
 • Nové hodnoty pro mzdy na rok 2015.
 • Roční vyúčtování daně - doplněna sleva na umístění dítěte do předškolního zařízení, nový tisk výpočtu daně a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti… přepracován dle nového tiskopisu 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 19.
5. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně upraven dle daňového přiznání za rok 2014 včetně jeho výstupu (tisku nebo el.podání).
 • Výpočet sociálního a zdravotního pojištění doplněn o mezní hodnoty pro přehled za rok 2014 a na rok 2015.
 • Přepracován výstup přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ přes ePortál ČSSZ za rok 2014 ke kontrole, tisku nebo el. podání.

účetní software - rozdíly v. 2.47 od 2.46

k 25.11.2014

1. Ověření spolehlivosti plátce DPH:
 • Doplněno nastavení, zda při každém výběru firmy na doklad provést kontrolu spolehlivosti plátce DPH.
 • Vždy se provádí kontrola bankovních účtů registrovaných na FÚ na bankovní účet evidovaný u této firmy v adresáři - při neshodě se zobrazí upozornění.
2. Nabídky:
 • Doplněn položkový výpis efektivnosti na zvolené nabídce.
 • Aktualizace nákladů - k skladovým položkám a položkám z ceníku prací doplní jejich aktuální nákladové (pořizovací) ceny.
3. Tisk faktur - do nastavení tisku faktur doplněny možnosti:
 • Modifikace tištěného textu "Datum uskutečnění zdanit. plnění" na jiný uživatelem definovaný.
 • Nastavení výchozího způsobu předání - dopravy, který se předvyplní na každé nové faktuře, kde lze v případě potřeby pak změnit.
4. Mzdy:
 • Nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 - 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 1.
 • Zaveden kalendář svátků pro zpřesnění výpočtů dnů dočasné pracovní neschopnosti a odpracovaných dnů při nástupu nebo ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce v předzpracování mezd.
 • Možnost zrušení zaúčtování mezd zadaného měsíce - uvedení mezd do stavu před zaúčtováním.
 • Do el.podání Přehledu o výši pojistného pro ČSSZ doplněn formát pro rok 2015 a možnost podání opravného přehledu.
5. Účetnictví - účetní doklad - možnost nastavení zabarvení jen aktuální buňky v řádcích dokladu, nikoliv celého řádku.

účetní software - rozdíly v. 2.46 od 2.45

k 19.9.2014

1. Základní údaje - název vlastní firmy rozšířen na 2 x 40 znaků a k tomu příslušně přeformátovány tisky dokladů a upraveno její plnění do přiznání k DPH, daně z příjmu a pro výstupy přehledů z mezd včetně ELDP.
2. Zakázky - do výpisu zakázek s položkami doplněna volba výpisu spotřebovaných položek, které nejsou v plánu (požadavcích) nebo bylo spotřebováno více.
3. Zásoby:
 • Doplněna možnost nastavení zakázání automatického přepisu dodavatele na skladové kartě při příjmu na sklad dodavatelem z dodacího dokladu.
 • Výpisy pohybů zásob – do zadání doplněna volba na potlačení výpisu stornovaných pohybů.
4. Mzdy:
 • Zrušení nemožnosti uplatnění základní slevy na dani pro pracující starobní důchodce.
 • Zaveden údaj "Odstupné" pro zdanitelné příjmy nepodléhající odvodům zákonného pojištění s promítnutím do výpočtu mzdy a do všech souvisejících výpisů: výplatní lístek, mzdový list, rekapitulace, výpis výpočtů mezd, záloh na daň, nákladů na mzdy, firemní přehled mezd, potvrzení o zdanitelných příjmech.
5. Účetnictví - v tisku jednotlivých účtenek (1 na A4 i 2 na A4) u zaúčtovaných doplněn tisk účetní rozkontace dokladu.

účetní software - rozdíly v. 2.45 od 2.44

k 16.7.2014

1. Zálohové faktury - do jejich seznamu doplněno číslo daňového dokladu identifikující, zda je k zaplacené záloze evidován daňový doklad a kontrolní funkce, která vyhledá zaplacené zálohy bez evidovaného daňového dokladu a popřípadě zpětně doplní existující do zobrazovaného seznamu.
2. Zápočty - upraveno zrušení-vymazání zaúčtování zápočtu.
3. Importované bankovní výpisy:
 • Rozšířený seznam, kde je mimo jiné současně zobrazován text zaslaný z banky na výpise, popis pro zaúčtování, název firmy z případné připojené faktury a textové vyjádření, na co má být řádek zaúčtován.
 • Nastavení, zda text pro zaúčtování přepisovat: názvem firmy nebo popisem v hlavičce z připojené faktury nebo textem pro zaúčtování (z úč.osnovy v PU, druhem příjmu/výdaje v DE).
 • Párování na účtenky - podobně jako na faktury.
4. Zásoby:
 • Tisk štítků - pro plátce DPH doplněno nastavení, zda na štítcích tisknout prodejní ceny jen s DPH nebo jen bez DPH nebo obě.
 • Výdejky - doplněn údaj pro záznam čísla příjemky při výrobě, kdy výsledný produkt (výrobek) je příjímán na sklad - zřetězení - zpřehlednění toho, co a z čeho bylo vyrobeno.
5. Mzdy:
 • Karta pracovníka - zpřehledněna zvětšením okna na vyšší rozlišení, doplněny kontaktní údaje: telefon a e-mail na pracovníka.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2014" - vzor č. 22. Pro rok 2013 zůstává původní vzor č.21.

účetní software - rozdíly v. 2.44 od 2.43

k 17.6.2014

1. Při startu - volitelné nastavení, zda do přehledu aktuálně splatných závazků zobrazovaných při startu programu zahrnovat i zálohové faktury přijaté.
2. Zakázky - pro tisk zakázkového listu doplněno nastavení, zda tisknout ceny bez i s DPH nebo jen bez DPH.
3. Zásoby:
 • Prodejky - záznam nových prodejek - graficky přepracován s použitím velkých tlačítek pro lepší ovládání na dotykových obrazovkách. Doplněna možnost ruční úpravy ceny s DPH při nastavení zpracování cen bez DPH - viditelné a při výstupu na A4 i tištěné jsou obě.
 • Výpisy zásob - bez pohybu, příjmy a výdeje za období - doplněn výstup i do tabulky pro export do excel, csv, txt nebo vlastní formátování tisku.
4. DPH - upraveno zpracování pro třístranný obchod.
5. Importované bankovní výpisy - do zaúčtování doplněna volby, zda zaúčtovat s datem výpisu nebo datem platby.
6. Účetnictví - účetní doklad přepracován do formy datového okna typu seznam ovládaném standardní zkrácenou nástrojovou lištou s možností úprav přímo v řádcích.

účetní software - rozdíly v. 2.43 od 2.42

k 10.4.2014

1. Obecné - volitelné nastavení nabídnutí zálohování po zadaném počtu spuštění programu.
2. Adresář firem - ověření spolehlivosti plátce DPH rozděleno do 2 možností: rychlý dotaz využívající rozhraní poskytované MF s zobrazením přímo v programu nebo zobrazení více informací v internetovém prohlížeči s dotazovacím formulářem na stránkách registru plátců DPH pod MF.
3. Zásoby:
 • Kusovník celku (výrobku) - z karty výrobku nebo v seznamu skladových karet označenou si lze nastavit z jakých položek nižších (do celku vstupujících - montovaných) a v jakém množství se celek (výrobek) skládá.
 • V nastavení zásob doplněn přehled všech kusovníkových vazeb umožňujících vyhledávání, do kterých vyšších celků zadaná položka vstupuje nebo ze kterých se celek skládá s možností zrušení techto vazeb.
 • Ve změnách skladových karet je při pokusu o zrušení položky, která existuje v nějakém kusovníku, její zrušení odmítnuto s poukazem na ověření opodstatnění její existence v kusovníkových vazbách.
 • Na karty výrobků doplněno zatržítko, kterým lze určit, že při jeho prodeji budou ze skladu automaticky odečteny položky do něj vstupující.
 • Doplněno celé zpracování prodeje výrobků na fakturu, dodání dodacím listem a výdej do spotřeby na zakázku, s automatickým odečtením ze skladu všech položek do nich vstupujících včetně následného zrušení (výmazu) řádku celku na dokladu, kdy se vrátí na sklad jeho položky nižší.
 • V souvislosti s tím upraveny i výpisy zásob - do výpočtu obrátkovosti a rekapitulace skladových pohybů se nazahrnují tyto výdeje celků a zahrnují se výdeje položek do nich vstupujících a naopak v analýzách prodejnosti se zahrnují výdeje těchto celků a nezahrnují výdeje do těchto celků, ve výpisech výdejů je doplněna volba, jaké výdeje do výpisu zahrnout a jaké vyloučit.
4. Účetnictví - hromadná změna záznamů v účetním deníku účtovaných na zadaný účet účetní osnovy (analytiku) na jiný účet (analytiku) - buď v celém deníku nebo jen ve vybraných záznamech dle nastaveného výběru (filtru).

účetní software - rozdíly v. 2.42 od 2.41

k 14.3.2014

1. Import bankovních výpisů - uživatelské zjednodušení práce a rychlejší zpracování - doplnění účtování a párování na faktury přímo v řádcích seznamu importovaného bankovního výpisu. Doplněny formáty pro elektronický platební styk o import výpisů z ČSOB ve formátu xml.
2. Zakázky - do záhlaví doplněn údaj identifikující pracovníka, který má tuto zakázku přidělenou na zodpovědnost nebo ji má vykonat (Přiděleno pracovníkovi). Je-li tento údaj vyplněn, pak se do termináře zakázek volaného z této zakázky zobrazí jen zakázky tomuto pracovníku přiřazené.
3. Majetek - výpisy - volitelný tisk údaje, kdo aktuálně za majetek odpovídá, kdo jej používá.
4. Mzdy - nový výpis s přehledem odpracovaných hodin, hodin dovolené, nemoci a jiných překážek a z toho hodin odpracovaný invalidy pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a plnění povinného podílu (4%) zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
5. Roční uzávěrka - volitelné hromadné odstranění záznamů v knihách korespondence do zadaného data.
6. Účetnictví - výkazy účtů a ztrát, bilance - nahrazení zaokrouhlení na celé Kč uváděním přesných hodnot na 2 desetinná místa.

účetní software - rozdíly v. 2.41 od 2.40

k 18.2.2014

1. Obecné - úživatelsky nastavitelné podbarvení ukončených záznamů v seznamech (dosud byly jen šedě podbarveny).
2. Faktury přijaté - možnost zobrazení QR kódu pro platbu přímo již v okně s evidencí přijatých faktur (závazků) tlačítkem z nástrojové lišty pro rychlé zadaní úhrady bez nutnosti přecházet do zpracování pro zadání příkazů na neuhrazené faktury.
3. Zásoby - rychlé zobrazení fotografie - obrázku skladové položky tlačítkem z nástrojové lišty po přiřazení obrázku ke skladové položce v souvisejících dokumentech.
4. Majetek - historie daňového odepisování - uživatelsky jednodušeji zpětně doplnitelná přímo v okně základní karty dlouhodobého majetku s přenosem konečné zůstatkové hodnoty do vlastní karty majetku.
5. Mzdy:
 • Zjednodušení zadání výstupu "Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném" pro ČSSZ - výstup do souboru pro el.podání i tisk probíhá současně bez mezivoleb.
 • ELDP - nové pokyny pro r.2014 - lze je zobrazit stiskem tlačítka z okna každého zpracovávaného ELDP.
 • Oznámení o nástupu - skončení zaměstnání - taktéž nové pokyny (Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu...) zobrazitelné stiskem tlačítka v okně pro zadání konkrétního oznámení.
 • OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ - před zpracováním mezd roku 2014 zkontrolujte na kartách pracovníků, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, zaškrtnutí údaje "Srážková daň dle §6 odst. 4 ve zvláštní sazbě" a vyplnění údaje za ním. Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky dle §6 odst.4 ZDP, tj. jen u dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte nebo zruště zaškrtnutí!!!
6. Nastavení bankovních účtů a pokladen - každému bankovnímu účtu a pokladně lze uživatelsky přiřadit barvu. Tou jsou pak označeny zázanmy o pohybech peněz na nich.
7. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet sociálního pojištění doplněn o výstup do interaktivního tiskopisu "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za r.2013" ve formátu pdf zveřejněného ČSSZ dne 24.1. a zobrazení pokynů k jeho doplnění.
 • V deníku příjmů a výdajů barevné rozlišení peněžních pohybů na bankovních účtech a pokladnách - každý bankovní účet nebo pokladna mohou mít nastavenou jinou barvu a tou je řádek v deníku příjmů a výdaj označen - zpřehlednění záznamů v deníku, na který bankovní účet nebo pokladnu je pohyb peněz zaevidován.
8. Účetnictví:
 • Zpracování dokladů každé pokladny nebo bankovního účtu může být v záhlaví odlišeno barvou uživatelsky nastavenou v nastavení pokladen nebo bankovních účtů.
 • Podstatně urychleno zpracování banky a pokladny v síťovém provozování na velkých objemech dat.

účetní software - rozdíly v. 2.40 od 2.37

k 3.1.2014

1. Obecné - okna se seznamy přepracována na novější modernější prohlížeč, který je rychlejší a umožňuje vhodnější grafické vyjádření dat a poskytuje nové funkční vlastnosti, jako např. uživatelské barvení řádků (realizováno na adresáři firem a seznamech zásob) a uživatelem nastavitelnou velikost písma. Vestavěno podšedění řádků záznamů, které jsou již nějak ukončené, např. uzavřené zakázky, vyrovnané faktury nebo účtenky, firmy s ukončenou platností, pracovníci s ukončeným pracovním poměrem apod.
2. QR kódy pro platby - doplněn tisk QR kódu pro platbu na vydané faktury do 4 možných uživatelsky nastavitelných pozic, zobrazení QR kódu pro platbu přijaté faktury.
3. Adresář firem a základní údaje - rozšířeny o ID datové schránky.
4. Mzdy:
 • Hodnoty pro mzdy 2014 - nastaví se automaticky při předzpracování mezd za 1/2014 nebo stiskem tlačítka v nastavení hodnot pro mzdy včetně zvýšené hranice pro danění srážkovou daní dle § 6 odst.4. ZDP.
 • Výpočet náhrad za nemoc již jen opět za prvních 14 dní nemoci - nemocenskou proplácí ČSSZ od 15 dne.
 • Výstup pro elektronické podání přílohy k žádosti o nemocenské dávky.
 • Všechna ostatní podání na ČSSZ bylo možné podávat elektronicky již dříve - od 1.1.2014 je povinnost činit podání již jen touto formou.
 • UPOZORNĚNÍ - před zapracováním mezd za 1/2014 zkontrolujte na kartách pracovníků, kteří nemají podepsáno prohlášení k dani, vyplnění údaje "Zvláštní sazba daně dle §6 odst.4". Sazbu 15% ponechejte jen u pracovníků splňujících podmínky dle §6 odst.4 ZDP, tj. jen u dohody o provedení práce. U ostatních ji vynulujte!!!
5. Daňová evidence:
 • Předběžný výpočet daně doplněn a upraven pro výpočet daně za rok 2013 včetně výstupu přiznání k dani z příjmu FO - jak tisk, tak možnost el.podání.
 • Předběžný výpočet sociálního pojištění upraven dle "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013" s možností výstupu jak tisku, tak do souboru pro el.podání.
 • Předběžný výpočet zdravotního pojištění upraven dle "Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ" s výstupem do pdf umožňujícího i el.podání.
 • Nastavení a výpočet záloh na sociální i zdravotní pojištění OSVČ na rok 2014.

účetní software - rozdíly v. 2.37 od 2.36

k 19.11.2013

1. Dopravní prostředky pro jízdy - doplněna evidence souvztažných dokumentů ke každému dopravnímu prostředku, např. fotokopie technického průkazu.
2. Knihy jízd - u každé jízdy lze uvést zakázku, pro kterou byla jízda uskutečněna. Současně se pak zapíše i do nákladů (spotřeby) na tuto zakázku. Případné změny jízdy se současně promítnou i do zakázky.
3. Zakázky:
 • Volitelné nastavení, zda řádek typu jednotková cena x kusy považovat při fakturaci a rozborech za materiál.
 • Datum zahájení zakázky lze uživatelsky změnit, jinak automaticky odvozováno od data spotřeby první položky.
 • Požadavky zákazníka - zjednodušeno zadávání nových položek na výběr ze seznamu možností a při volbě z jiné zakázky nebo dle nabídky, se zobrazí jejich výběr a při potvrzení vybrané se všechny její položky zapíší do požadavků.
4. Faktury vydané:
 • Volitelný tisk nastavené slevy u odběratele v záhlaví faktury.
 • Výpisy - součtovaný výpis dle odběratelů - doplněna volba součtovaní za dodací adresy příjemce pod jedním odběratelem.
5. Účetnictví i daňová evidence - volitelné nastavení, zda do názvu popisu úhrady v bance/pokladně přenášet název-poznámku ze záhlaví připojené faktury.
6. Účetnictví - pokladna - nastavení přiřazení číselných řad pokladních příjmových a výdajových dokladů a jejich použití pro jednotlivé pokladny.
7. Autoservis:
 • Tisk zakázkového listu - volitelný tisk předpokládaného data a času ukončení opravy (kdy vozidlo bude k vyzvednutí).
 • Evidence opravovaných vozidel - doplněna evidence souvztažných dokumentů ke každému vozidlu, např. fotokopie technického průkazu, další technické specifikace, fotografie, protokol o STK, protokol o měření emisí apod.
 • Výpisy k zakázkám - výpis "Plánované práce na pracoviště" doplněn o identifikaci auta a plánovaný termín (datum a čas) zahájení opravy.

účetní software - rozdíly v. 2.36 od 2.35

k 10.10.2013

1. Obecné - v okně hledání (volaného lupou v nástrojevé liště) doplněna volba "kdekoliv (fultextem)", tj. bez určení, ve kterém sloupci se má zadané označení nebo číslo hledat.
2. Adresář firem, kontakty - do nástrojové lišty doplněno tlačítko pro vytvořené e-mailové zprávy na u kontaktního pracovníka evidovanou e-mail adresu.
3. Zakázky:
 • Terminář zakázek přepracován do podoby svislého plánovacího kalendáře s vyznačením plánovaných zakázek od aktuálního data.
 • Úprava fakturace zakázek pro jednoznačnost v přiřazení faktury k zakázce viditelné v seznamu zakázek.
4. Faktury - nový výpis předběžného (orientačního) výpočtu úroků z prodlení na neuhrazené nebo po termínu splatnosti uhrazené faktury.
5. Zásoby - výpisy:
 • Všechny výpisy doplněny o možnost výběru (filtru) na označení buňky v umístění skladové položky.
 • Analýza prodejnosti, prodeje dle odběratelů nebo dle dodavatelů rozšířeny o volbu umožňující oddělit přímý prodej (fakturou, prodejkou) od spotřeby na zakázky.
6. Mzdy - nastavení a použití minimální mzdy pro poživatele invalidního důchodu.
7. Účetnictví - výpisy - doplněna možnost výpisů za skupinu středisek začínajících ve svém označení zadaným znakem (číslicí).

UPOZORNĚNÍ pro uživatele účetní software AdmWin v provedení se mzdami. Od 1.8.2013 se nařízením vlády č. 210/2013 Sb. zvyšuje minimální mzda na 8 500,- měsíčně! Pro zpracování mezd za 8/2013 si ji nastavte v hodnotách pro mzdy v oblasti pro výpočet pojištění!


účetní software - rozdíly v. 2.35 od 2.34

k 26.6.2013

1. Ceník prací - rozšíření názvu - popisu práce/činnosti na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se ceníkové práce vyskytují.
2. Textové řádky:
 • Na všech dokladech - rozšíření na 100 znaků s přeformátováním položek (řádků) dokladů na obrazovce i jejich tisku na konkrétním dokladu.
 • Ručně zapisované na doklad se automaticky ukládají do nastavení textových řádků a při záznamu dalšího řádku se již nabízejí pro opakované použití. Tuto funkci lze deaktivovat.
 • Seznam výběru nastavených řádků je abecedně tříděn s funkcí skoku na první začínající znakem stisknuté klávesy.
 • Nastavení textových řádků rozděleno záložkami na texty pro řádky typu text a částka a zvlášť pro řádky typu text, jednotková cena x množství. Doplněno nastavení na jakém druhu dokladu se má text nabízet ve výběru k použití.
3. Nabídky, poptávky - do hlavičky doplněno datum platnosti do - datum, do kdy nabídka nebo poptávka platí. Tisknou se jen při jejich vyplnění.
4. Zakázky - do požadavků i do spotřeby na zakázku doplněn údaj "Celek" - označení nějakého celku, jenž je jednou ze součástí zakázky. K tomu jejich výběry a přehledy nejen pro informaci, co do celku patří, ale i k zjištění jejich nákladovosti, zisku, efektivity. Označení celku je možné zadávat přímo v řádcích spotřebovaných položek na zakázku nebo už při příjmu/výdeji zásob na zakázku..
5. Zásoby:
 • Slevy na skupiny zásob u odběratelů i z doporučené ceny prodejní v doplňkových údajích, vyhledávání položek bez doporučené prodejní ceny.
 • Přenos procenta slevy a původní ceny v celém procesu od nabídky, přes požadavky zákazníka, zakázku, dodací list až po fakturaci.
6. Dlouhodobý majetek - rozšíření názvu na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se název majetku vyskytuje.
7. Účetnictví - nový výpis - součty výnosů a nákladů za střediska s variantním výstupem do tabulky pro export do excel pro další rozbory hospodaření.

účetní software - rozdíly v. 2.34 od 2.33

k 27.5.2013

1. Zásoby - rozšíření čísla skladové položky na 16 znaků a jejího názvu na 50 znaků. V souvislosti s tím upraveny datové tabulky, přeformátovány obrazovky a tisky, kde se skladové položky vyskytují.
2. Adresář firem - a v hlavičkách všech dokladů změněno numerické IČ na znakové (po zápisu drží levostrané nuly).
3. Objednávky - v okně objednávky její řádky rozšířeny o objednací číslo u dodavatele, SKP a čárový kód. Tiskne se jen zvolený údaj.
4. Nabídky, poptávky, objednávky, dodací listy - export položek do souboru formátu xls, txt, csv po stisku zobrazeného tlačítka u řádků těchto dokladů.
5. Výpisy faktur - nový výpis dle statistický znaků a skupin skladových položek zásob za zadané období.
6. Obecné:
 • Všechny vystavované doklady do správce tisku, do souboru nebo exportu do pdf a odeslání mailem zařazovány pod svým označením a číslem.
 • U všech dokladů, kde jsou jednotlivé řádky, do lokální nabídky po stisku pravého tlačítka myši doplněna volba exportu těchto řádků do souboru formátu xls, txt, csv.

účetní software - rozdíly v. 2.33 od 2.32

k 16.4.2013

1. Adresář firem - doplněn dotaz do registru plátců DPH na spolehlivost plátce a jeho bankovní účty i do nástrojové lišty pro průběžnou kontrolu dodavatele při jeho přiřazení na doklad.
2. Zakázky - výpočet plánu zakázky rozšířen o volbu, zda vynechávat nebo nevynechávat soboty a neděle.
3. Výdej zásob - možnost zadání slevy u jednotlivých položek zásob doplněn i do výdeje na zakázku a dodací list s přenosem do fakturace, kde se také vytiskne s původní cenou, ze které je sleva uplatněna.
4. Daňová evidence - předběžný výpočet daně - doplněno tlačítko pro přepočet daňového zvýhodnění dle evidence dětí. 5. Instalace - nový instalační program, spolehlivější a vhodnější pro Win 7 a 8. Tím ukončena možnost instalace na windows 95,98,ME.

účetní software - rozdíly v. 2.32 od 2.31

k 5.3.2013

1. Obecné - některá okna pro zvýšení přehlednosti přepracována na minimální rozlišení monitoru z dřívějších 800 x 600 na 1024 x 720.
2. Nabídky - přímé vytvoření zakázky ze zákazníkem schválené nabídky.
3. Vzájemný zápočet - volitelný tisk zápočtu s nevyrovnanými zůstatky faktur po provedení zápočtu.
4. Výpisy zálohových faktur - nový kontrolní výpis uhrazených zálohových faktur, kde chybí záznam DPH k platbě zálohy.
5. Mzdy - přepracováno zadávání výpisů ze seznamu pracovníků a z celkového přehledu mezd na výběr ze seznamu možných výpisů.
6. Daňová evidence - výstup Přehledu OSVČ do formátu pdf s možností vytištění nebo elektronického podání pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovny.

účetní software - rozdíly v. 2.31 od 2.30

k 1.2.2013

1. DPH - zmírněna nepřiměřená striktnost uvádění DIČ dodavatele v záznamech DPH na pokladních dokladech.
2. Importované bankovní výpisy - nové funkce pro automatické i ruční párování dobropisů a jejich zaúčtování.
3. Zakázky - doplněno nastavení, při kterém se budou při otevření okna se seznamem zakázek zobrazovat jen neukončené s možností, tento stav lze kdykoliv zrušit.
4. Mzdy - nové tisky a výpisy:
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013" - vzor č. 21. Pro rok 2012 zůstává původní.
 • Nový tiskopis "Žádost podle §35d odst.5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech" – 25 5241 MFin 5241 – vzor č.7.
 • Rekapitulace – doplněny dohody o provedení práce v rozdělení nad a pod 10 000.
 • Výpis sociálního pojištění navíc součtuje odpracované dny a dny dovolené za měsíce i celý rok, popřípadě dle druhů činností (hlavní pracovní poměr, vedlejší atd.).

účetní software - rozdíly v. 2.30 od 2.29

k 12.1.2013

1. DPH
 • V záznamní povinnosti pro zdaněná přijatá plnění nutnost vždy uvádět DIČ dodavatele, při pořízení zboží z členského státu EU nebo při zasílání zboží do EU je zapotřebí uvádět zkratku státu.
 • Z důvodu reorganizace FÚ do zadání údajů o poplatníkovi doplněno označení a číslo místně příslušného územního pracoviště s výběrem z jejich seznamu. Používá se i pro všechna ostatní elektronická podání přes portál daňové správy (přiznání k příjmu FO, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a pod.).
 • Nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.18 (přisoučasné existenci předchozího - vzor č.17)) včetně úprav datové struktury pro jeho elektronické podání. Upraveny struktury XML pro elektronické podání souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely.
 • Upozornění. Vystavovat daňové doklady na přijatou platbu (zálohu) musí i ti, co nevedou účetnictví (vedou daňovou evidenci).
2. Mzdy
 • Karta pracovníka - doplněny údaje: zda pracovník je účasten důchodového spoření, zda starobní důchodce nepobíral k 1.1. důchod.
 • Nastavení hodnot pro mzdy na rok 2013. Platební údaje pro odvody z mezd přesunuty do samostatného okna a rozšířeny o údaje pro odvod pojistného na důchodové spoření.
 • Roční vyúčtování daně u zaměstnance - od r.2013 je odmítnuto, pokud v některém z měsíců došlo k zdanění solidární sazbou daně - poplatník si musí podat daňové přiznání.
 • Výpočty mezd pro r.2013 (při zachování výpočtů pro r.2012):
  • zrušení zastropování maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění
  • zvýšení daně o 7% (solidární daň) z příjmů nad max.vyměřovací základ pro sociální pojištění
  • zrušení uplatnění základní slevy na dani pro starobní důchodce, kteří k 1.1. pobírali starobní důchod
  • výpočty sociálního pojištění a pojistního na důchodové spoření u pracovníků účastných důchodového spoření
  • zvýšení hranice osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění nebo penzijní připojištění z 24 000 na 30 000
 • Výpisy z mezd:
  • o nové údaje (solidární daň, pojistné na důchodové spoření) rozšířeny výpisy výpočtů daně, sociálního pojištění, mzdové lístky
  • mzdový list rozšířen o řádek pro příjem nad 4 násobek průměrné mzdy, ze kterého se zvyšuje o 7% (solidární) daň, a o pojistné na důchodové spoření
  • nový tiskopis „Přehled o výši pojistného“ od 1. 1. 2013 - ČSSZ – 89 542 9 I/2013, při současné existenci původního pro r.2012, k tomu shodně upraven XML výstup pro elektronické podání
3. Daňová evidence
 • Přehledy a rozbory – Přehled o příjmech a výdajích - při uplatnění výdajů % z příjmů je max.výše výdajů omezena pro 40% na 800 0000, pro 30% na 600 000.
 • Ve výpočtu daně z příjmu pro tisk nebo el.podání je zpracování do roku 2013 zachováno a pro rok 2013 a vyšší doplněn výpočet solidární daně, omezení uplatnění slev na dani při výdejích určených % z příjmů a u pracujících důchodců, zastropování výdajů při jejich uplatnění % z příjmů. Upraven výstup pro tisk nebo el.podání přiznání k dani z příjmu FO za 2012 dle pokynů na portále daňové správy.
 • Doplněny hodnoty pro předběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění za r.2012 a výpočet záloh na r.2013.
4. Podvojné účetnictví
 • Do předkontací doplněny body pro zaúčtování mezd - na jaký účet účtovat jiné srážky z mezd společníků a na jaké účty účtovat pojistné na důchodové spoření zvlášť od společníků a zvlášť od ostatních zaměstnanců.
 • Tisk údajů o zaúčtování přímo na tiskopis faktury - volitelně pro odběratele bez zaúčtování, pro vnitřní potřebu se zaúčtováním.

účetní software - rozdíly v. 2.29 od 2.28

k 12.12.2012

1. Faktury - nové zpracování pro zápočty - zpracování dohod (smluv) o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi 2 firmami od vystavení návrhu dohody, automatické zahrnutí neuhrazených faktur, přes tisk dohody (smlouvy) o zápočtu s možností nastavení vlastních průvodních textů až po jejich zaúčtování - promítnutí vyrovnání k zahrnutým fakturám a zápis do účetnictví nebo deníku příjmů a výdajů.
2. Zásoby - doplněna kontrolní funkce na likvidaci příjemky/výdejky - spojení s navazujícím dokladem. Odhalí rozpory mezi příjemkou/výdejkou a konečným dokladem po případech výpadků proudu, počítačové sítě i vlastního PC.
3. Měny - možnost změny základní funkční měny, ve které je vše v celém systému vedeno, a ostatní jsou pak považovány za cizí.
4. Účetnictví - urychlení zadávání pokladních dokladů možností volby, aby se po vytištění dokladu ihned nabídl záznam dalšího nového pokladního dokladu.
5. Daňová evidence
 • Záznam úhrady faktury přímo ze seznamu faktur do deníku příjmů a výdajů s automatickým odvozením většiny údajů z faktury.
 • Urychlení zadávání dokladů do deníku možností při uložení vyvolat ihned další nový záznam.

účetní software - rozdíly v. 2.28 od 2.27

k 16.11.2012

1. Střediska - rozšířena o evidenci jednotlivých pracovišť.
2. Ceník prací - rozšířen o označení etapy (fáze), do které práce patří a označení střediska a pracoviště, na kterém je tato činnost obvykle vykonávána s výběrem z nastavených.
3. Korespondence - doplněna o:
 • odkaz na externí dokument (i na internetu) s možností jej ihned zobrazit.
 • proces schvalování vyřizujícím pracovníkem s možností upozornění při startu programu na ještě nevyřízené - neschválené dopisy - dokumenty (faktury).
4. Zakázky
 • požadavky - rozšířeny o označení etapy, do které realizace požadavku (práce, činnosti) patří, a o označení pracoviště, na kterém bude vykonávána, s možností výběru z nastavených.
 • požadavky - výpočet plánu - termínů začátků a ukončení jednotlivých činností na zakázce.
 • požadavky - funkce pro trvalé přetřídění dle požadovaného data a přečíslování pořadovými čísly.
 • požadavky - nové výběry a výpisy s možností volby obsahu i vlastního formátování.
 • výpisy - nové výpisy plánovaných prací (činností) po jednotlivých střediscích a jejich pracovištích.
 • volitelné upozornění na termínové skluzy v realizaci nesplněných prací (činností) na zakázkách při startu programu.

účetní software - rozdíly v. 2.27 od 2.26

k 23.10.2012

1. Obecné
 • Zásadní přechod celého produktu na platformu #.net vhodnější pro nové verze Windows a umožňující v budoucnu propojení s jinými sw komponenty.
 • Volitelné nastavení zobrazování chybových zpráv - zda jen na liště programu nebo i v rámečku (dialogu), který je nutno odklepnout, aby bylo možné pokračovat a zjištěný nedostatek napravit.
 • Výběry (filtry) doplněny o možnost tzv. negativního výběru - vybere vše ostatní, co nesplňuje zadanou výběrovou podmínku.

2. Zásoby - recyklační a autorské poplatky - automatické vytváření řádků na doklady a jejich tisk s textem, částkou a %DPH dle jejich nastavení k jednotlivým položkám zásob.


účetní software - rozdíly v. 2.26 od 2.25

k 14.7.2012

1. Adresář firem
 • Základní údaje a evidence kontaktů rozšířeny o číslo na ICQ a Skype.
 • Evidence více dodacích adres s možností jejich výběru a přiřazení na zakázkách, fakturách a dodacích listech.
2. Zakázky
 • Doplněna funkce vytvoření kopie zakázky do nové zakázky, volitelně včetně požadavků na zakázku.
 • Hromadná kopie vybraných požadavků - pro opakované plnění již dříve splněných požadavků.
 • Hromadný záznam splnění vybraných požadavků do spotřeby na zakázku.
3. Faktury - výpisy
 • Doplněna možnost výstupu základních výpisů do tabulky pro export dat do excel, csv, txt nebo vlastní formátování tisku.
 • Fakturace zakázek - doplnění zadávacího výběru na zadaného odběratele - zákazníka.
 • Výpis dle středisek doplněn o sloupec obsahující ke každé faktuře nevyrovnaný zůstatek s celkovým součtem a sloupec s případným číslem zakázky, ze které byla faktura vytvořena.
4. Mzdy
 • Likvidace neschopenek rozšířena o počet hodin vztahujících se k neodpracovaným směnám, zvlášť pro první 3 dny a zvlášť pro následující, s automatickým propočtem do náhrady mzdy. K tomu upraven i výpis náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.
 • Zpřehledněna okna s likvidací neschopenek jen na náhrady mzdy - ukončena možnost editace výpočtů nemocenských dávek před r.2009.
5. Zásoby - výpisy - pro výpisy skladových pohybů (příjmů, výdejů, rekapitulace pohybů) doplněna volba, zda součtovat i množství přijímané / vydávané bez ohledu na měrnou jednotku - pro případy, kdy např. někdo obchoduje jen s vínem a potřebuje znát celkové množství nakoupených i prodaných litrů.
6. DPH - výpisy - základní výpisy přijatých i uskutečněných plnění doplněny o DIČ poskytovatele / příjemce plnění a na výpise skutečněných plnění i o název firmy příjemce plnění.
7. Roční uzávěrka - vlastní jetí roční uzávěrky doplněno o volbu hromadného vymazání nabídek a poptávek do zadaného data.

Autoservis:

 • Ze zakázek vytvořena samostatná evidence jednotlivých opravovaných vozidel s podstatným rozšířením evidovaných údajů o vozidlech o: druhové rozlišení motoru, objem, výkon, druh paliva, druh vozidla a jeho karosérie, barevné provedení a datum koncem platnosti STK.
 • Tato nová samostatná evidence umožňuje zápis vozidel i bez zakázek a je ovládána standardní nástrojovou lištou s funkcemi pro nový záznam, kopírování, mazání, hledání, výběry a výpisy... Do zakázek lze z této evidence vybírat i přímo ji ze zakázky doplňovat o další údaje o vozidle.
 • Založen nový uživatelsky měnitelný číselník továrních značek a jednotlivých modelů (typů) vozidel, ze kterého lze pohodlně vybírat jak do nové evidence vozidel, tak do zakázek. Číselník je uživatelsky měnitelný z evidence vozidel. Dodává se přednaplněný nejběžnějšími továrními značkami a typy osobních aut.
 • Volitelně nastavitelné upozornění na blížící se konec platnosti STK. Jak při startu programu zobrazením výpisu vozidel s 30 denním předstihem, tak i zobrazení upozornění na každé zakázce, kde je vozidlo, u kterého je 30 dní před až 30 dní po platnosti STK.
 • Evidence uskladněných pneumatik zákazníka je také přístupná z každé zakázky na tohoto zákazníka i ze seznamu zakázek pro aktuálně nastavenou zakázku.
 • V zakázkách vedle termínu ve tvaru data doplněn i čas pro přistavení vozidla a datum a čas předpokládaného dokončení opravy - datum a čas, kdy si zákazník může vozidlo vyzvednout.

účetní software - rozdíly v. 2.25 od 2.24

k 21.5.2012

1. Adresář firem - založení nové firmy s údaji z internetu (z ARES) dle jejího IČ nenalezne-li se ve vlastním adresáři firem.
2. Objednávky - přepracovány a doplněny výpisy objednávek.
3. Zásoby
 • Do všech seznamů zásob doplněno rychlé hledání s tříděním dle skupiny skladových zásob + název skladové položky a dle kategorie+skladu+čísla skladové karty.
 • Prodejky - volitelný tisk kopie prodejky na spodní polovinu strany A4.
4. Knihy jízd - podstatně přepracovány a doplněny výpisy v dalších různých formátech a uspořádáních s prodlouženými údaji o evidované jízdě.

účetní software - rozdíly v. 2.24 od 2.23

k 19.3.2012

1. Objednávky - informace o automaticky na objedávku doplněných skladových položkách.
2. Dlouhodobý majetek - výpočet odpisů fotovoltaických elektráren dle §30b zák. o dani z příjmu.
3. Daňová evidence
 • Upraveny výpisy pohybů na bankovních účtech a úhrad závazků a pohledávek o bližší informace o hrazených fakturách s možností výpisu jen příjmů pro uplatnění výdajů procentem z příjmů.
 • V předběžném výpočtu daně z příjmu doplněna evidence vyživovaných osob a z ní automatický výpočet daňového zvýhodnění.
 • Daňové přiznání k dani z příjmu FO za rok 2011 s přenosem do aplikace EPO2, kde je podrobeno kontrolám a následně je lze vytisknout nebo elektronicky podat.

účetní software - rozdíly v. 2.23 od 2.22

k 19.2.2012

1. Faktury
 • Nastavení textů doplňovaných do záhlaví nové faktury, zvlášť pro vydané, přijaté, zálohové vydané a zálohové přijaté.
 • Volitelné nastavení, zda při kopii faktury datum vzniku a vystavení ponechat původní nebo v nich nabídnout aktuální datum.
2. Mzdy
 • Výpis "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" s případným výstupem do souboru xml pro následné načtení na portál daňové správy ke kontrole, doplnění, tisk a popřípadě elektronické podání.
 • Nastavení tisků pro ČSSZ doplněno o název obce a PSČ pro případy jejich odlišnosti od sídla firmy v základních údajích.
 • Nový tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků...." pro rok. 2012 – vzor č.20 při zachování tiskopisů starších.
3. DPH
 • Rozšíření údajů o sestavující osobě pro daňové výstupy v XML.
 • Volitelné nastavení, zda po výstupu do XML souboru vyvolat v internetovém prohlížeči stránku portálu daňové správy pro jeho načtení.
 • Ve výpisech "Tisk souhrnného hlášení" a "Výpis z evidence pro daňové účely" je volitelné, zda provést současně i výstup do souboru XML či nikoliv.
 • Pro přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti doplněna možnost "bez nároku na odpočet" - na přiznání jsou zahrnuta jen do "zdanitelná plnění" a nejsou zahrnuta do "plnění s nárokem na odpočet".
4. Obecné - exporty seznamů různých evidencí nejen do MS Excel, ale i do csv a txt pro další zpracování v jiných programech, např. Open Office.

účetní software - rozdíly v. 2.22 od 2.21

k 5.2.2012

1. Faktury
 • Podstatné zjednodušení záznamu přenesené daňové povinnosti na fakturách - lze indikovat přímo na řádcích, na které se vztahuje, včetně kódu plnění s výběrem dle jakého § zák.o DPH plnění je.
 • Na vydaných fakturách se z označených řádků vygeneruje záznam DPH v režimu přenesené daňové povinnosti včetně zápisů do evidence pro daňové účely automaticky.
 • Při vyúčtování zálohy lze přenést na konečnou fakturu i řádky ze zálohové faktury a popřípadě je upravit.
2. DPH
 • Doplněna možnost uživatelského nastavení výchozího § zák.o DPH pro osvobozená plnění do nových záznamů DPH včetně režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Výběr § zák.o DPH, dle kterého je plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Automatické generování záznamů do evidence pro daňové účely dle nastaveného § zák.o DPH pro plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Zásoby - dodací listy - přepracováno zadávání výpisů dodacích listů s doplněnou možností uspořádání sloupců jejich výpisu.

účetní software - rozdíly v. 2.21 od 2.20

k 12.1.2012

1. Adresář firem - doplněna GPS adresa firmy - volitelně tisknutelná i na vydané dodací listy.
2. Zakázky - doplněna volba přetřídění dle data realizace v lokální nabídce nad spotřebovanými položkami.
3. Zásoby
 • Tisk seznamu pro inventuru s možností vynechání skladem nulových položek.
 • Dodací listy vydané - tisk - volitelné potlačení tisku cen.
 • Dodací listy (přijaté i vydané) - doplněna funkce kopie celého dodacího listu včetně položek (kromě skladových).
4. Mzdy
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" dle ČSSZ 89 542 8 I/2012 platný pro r.2012 při zachování i původního platného do konce r.2011.
 • Nový tiskopis "Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné.." - stávající tiskopis nahrazen novým ČSSZ 89 621 5 I/2012.
 • Rozdělení vyloučených dob dle důchodového pojištění od vyloučených dnů dle nemocenského pojištění. V souvislosti s tím přepracováno vytváření přílohy k žádosti o dávky, mzdový list a výpis sociálního pojištění.

účetní software - rozdíly v. 2.20 od 2.17

k 3.1.2012

1. Účetnictví
 • Úpravy tisku a výpisů pokladních dokladů.
 • Doplněn výpis a tisk účtenek s možností tisku jedné nebo dvou na 1 stranu A4 s místem pro nalepení dokladu.
 • Úprava ve vlastním jetí roční uzávěrky - doplněna volba pro zrušení části archivu příkazů k úhradě až do data uzávěrky.
2. Mzdy - všechny dále uvedené úpravy se automaticky rozlišují dle zpracovávaného období mezd, tj. je zachováno i zpracování platné před r.2012.
 • Změny v účasti některých pracovníků na nemocenském pojištění - společníci, jednatelé, komandisté, družstevníci, dohody o provedení práce.
 • Dohody o provedení práce jsou účastny jak sociálního tak zdravotního pojištění v měsících, kdy jejich zúčtovaný příjem přesáhl 10 000,-.
 • Nový číselník druhů činností dle ČSSZ a jeho dopad do jednotlivých zpracování.
 • Zastropování sociálního pojištění odlišně od zdravotního pojištění.
 • Nový tiskopis žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené na měsíčních daňových bonusech - MFin 5241 vzor č. 6.
 • Nové hodnoty pro mzdy na r.2012.

3. Daňová evidence - doplněny hodnoty pro předběžný výpočet sociálního a zdravotního pojištění za r.2011 a výpočet záloh na r.2012.


účetní software - rozdíly v. 2.17 od 2.16

k 9.12.2011

1. DPH
 • Doplnění hromadné změny sazby DPH i do požadavků zákazníků včetně z e-shopu.
 • Úprava kontroly v záznamech DPH na novou sazbu dle data plnění.
 • Úprava záznamů do evidence pro daňové účely dle §92 a jejího XML výstupu pro el.podání dle změny uveřejněné na daňovém portále 21.11.2011.
2. Zálohování a obnova
 • Přepracováno uživatelské rozhraní pro zálohování a obnovu dat.
 • Ošetřena a připuštěna možnost obnovy dat ze záloh pořízených v nižší verzi programu.
3. Rekonstrukce indexů
 • Urychlení rekonstrukce indexů uživatelsky nastavitelnou volbou, zda z DB tabulek odstraňovat zrušené záznamy.
 • Možnost nastavení automatického provedení po zvoleném počtu spuštění programu.
 • Opětovně zavedeno automatické spuštění, pokud předchozí zpracování nebylo korektně ukončeno (výpadkem proudu, resetem PC apod.).

účetní software - rozdíly v. 2.16 od 2.15

k 18.11.2011

1. Zakázky - volitelný přenos názvu zakázky do popisu faktury při fakturaci zakázky.

2. Faktury

 • Rozšířené možnosti výběrů (na datum vystavení a číslo zakázky).
 • Rychlé hledání a tím i třídění seznamů faktur dle názvu dodavatele - odběratele.
 • Upomínkové a penalizační dopisy - doplněno místo vystavení dokladu a tisk razítka a podpisu pro možnost vytvoření v PDF a odeslání e-mailem.

3. Zásoby

 • Rozšířené možnosti výběrů ze seznamu zásob - na položky s prodejní cenou pod cenou pořízení.
 • Dodací listy - možnost "ručního" označení dodacího listy za vyfakturovaný bez přímé vazby na fakturu.
 • Prodejky - volitelná možnost nastavení jiného názvu dokladu, než přednastavený "Doklad o nákupu a ceně" na jakýkoliv jiný.

účetní software - rozdíly v. 2.15 od 2.14

k 1.7.2011

1. Obecné - rozšířeny pole pro evidenci cest na různé importy a exporty dat (např. export příkazů k úhradě, import bankovních výpisů, export xml souborů pro podání jak na ČSSZ, tak FÚ), zálohu a obnovu dat.

2. Při startu - zobrazování upozornění na blížící se konec platnosti dokumentů i k ostatním evidencím. Pro zásoby a zaměstnance jsou samostatné volby.

3. Související dokumenty - doplněna možnost zadání počtu dní předstihu pro zobrazení upozornění na blížící se konec platnosti ke každému dokladu samostaně, odlišně od počtu dní platícího pro ostatní dokumenty.

4. Zásoby - výpisy rozšířeny o další kritérium - výpisy zásob jen od zadaného dodavatele.

5. Fakturace - dodacích listů. Nesoučtovaná dolněna o mezisoučty za dodací listy. Doplněna 3. možnost - vysoučtování jednoho dodacího listu do 1 řádku faktury.

6. Tisk pokladních dokladů

 • Doplněna možnost nastavení potlačení tisku kolonek pro podpisy přijímajícího a vydávajícího hotovost.
 • Doplněna možnost nastavení zúženého tisku (menšími zúženými fonty) na 1/4 strany A4.
 • V hromadném dotisku pokladních dokladů doplněna možnost tisku 2 dokladů a 4 dokladů (při nastaveném zúženém tisku) na 1 stranu A4.

účetní software - rozdíly v. 2.14 od 2.13

k 10.6.2011

1. Nabídky - záznam a změny nákladových cen pro řádky bez vazby na sklad a ceník prací pro přesnější posouzení efektivnosti připravovaných nabídek zákazníkům.

2. DPH - možnost uživatelských úprav textů tištěných na vystavované doklady (faktury vydané a daňový doklad při přijetí zálohy za zdanitelné plnění) za vlastní uskutečněná plnění osvobozená, plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a plnění mimo tuzemsko. Možnost zadání těchto textů pro tisk na fakturách v jejich jazykových mutacích.

3. Knihy jízd

 • Možnost nastavení nejčastějších - opakovaných jízd pro jejich rychlý záznam do vlastní knihy jízd.
 • Rozšíření údajů odkud, kam a účelu jízdy.
 • Doplněny nové údaje: poznámka a označení dokladu, kterým lze jízdu doložit jako nákladovou z hlediska daně z příjmu.
 • Možnost zadání zvýšení spotřeby procentem u každé jednotlivé jízdy s automatickým přepočtem nákladů na jízdu. Např.pro jízdu s přívěsným vozíkem, pro jízdy ve městě, při jízdě v zimním období apod.

účetní software - rozdíly v. 2.13 od 2.12

k 24.5.2011

1. Obecné - prodloužení údajů: výrobní číslo na 25 znaků, telefonní čísla na 20 znaků, SKP (kód harmonizovaného systému popisu číselného označování pro zboží nebo pro práce a služby číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA) na 20 znaků, PSČ na 8 znaků neformátovaně pro zápis ve formátech platných v různých státech.

2. DPH - evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH

 • Souvztažný záznam do evidence pro daňové účely přímo ze záznamů DPH při volbě režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Automatické vygenerování zápisů do evidence pro daňové účely dle položek ze skladu a ceníku prací obsažených na dokladu.
 • Přehled evidence pro daňové účely s možností změn a oprav.
 • Výpis z evidencce pro daňové účely jak v grafické čitelné podobě, tak v předepsaném formátu XML pro el.podání přes portál daňové správy nebo datovou schránku.
 • Do výkazu DPH a tím i tisku přiznání k DPH se pro režim přenesení daňové povinnosti počítají jen zápisy z této evidence pro daňové účely.
 • Kontrola úplnosti záznamů DPH na jednotlivých dokladech na evidenci pro daňové účely k minimalizaci možných chyb.

3. Fakturace - změna automaticky nabízeného označení (nadpisu) dokladu při dobropisování na "Opravný daňový doklad", je-li proveden záznam DPH, jinak se nabídne dobropis. Uživatelsky lze pro každý konkrétní doklad změnit.


účetní software - rozdíly v. 2.12 od 2.11

k 14.4.2011

1. Banky - upraven formát pro MultiCash, HomeCash - Česká spořitelna.

2. Zásoby - doplněn výpis nákladových cen, nastavených rabatů a prodejních cen z přehledu změn skladových karet.

3. Mzdy

 • Úprava v souběžném výstupu více přehledů pro zdravotní pojišťovny.
 • Umožněna změna počtu odpracovaných hodin v zaúčtovaných mzdách.
 • Možnost změnit částku sociálního pojištění jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance s dopadem do výpočtu záloh na daň (pro případy souběhu činnosti jednatele s jinou pracovní činností).

4. Daňová evidence - do výkazu o příjmech a výdajích volitelné zadání procent při uplatnění výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje).

5. Podvojné účetnictví - do výkazů rozvahy a zisků a ztrát možnost na závěr doplnit tabulku s doplňujícími údaji o organizaci a podpisový záznam zodpovědných osob.


účetní software - rozdíly v. 2.11 od 2.10

k 10.2.2011

1. DPH - nové XML struktury odpovídající novému přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) pro možnost elektronického podání prostřednictvím portálu daňové správy nebo datové schránky.

2. Zakázky

 • Možnost zadání a změny nákladových i realizačních cen u všech typů řádků v záznamu spotřeby na zakázku pro přesnější vyhodnocení efektivnosti před fakturací.
 • Nastavení zobrazování pořadového čísla u požadavků na zakázku s možností jeho změny a tím změnit pořadí zobrazování požadavků na zakázce.

3. Zásoby - výpisy - v základním výběru skladových karet do výpisů doplněna možnost výběru na řadu a regál z umístění skladové položky.

4. Mzdy - aktualizován tiskopis "Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech" dle nového vzoru 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 5.

5. Jen podvojné účetnictví - roční kurzový přepočet zůstatků závazků a pohledávek - doplněna možnost jeho opakování po upozornění. Budou do něj zařazeny jen faktury, u kterých nebude kurz roven kurzu k 31.12.2... a vypočtený kurzový rozdíl bude nenulový.


účetní software - rozdíly v. 2.10 od 2.07

k 12.1.2011 - legislativní úpravy pro r.2011

1. DPH - nový tiskopis přiznání k DPH (25 5401 MFin 5401 – vzor č. 17) při současné existenci i předchozího (vzor č.16) a s tím související změny v záznamní povinnosti k DPH, vykazování a výpisech DPH dle rozsáhlé novely zákona o DPH a dle nového daňového řádu. Současně jsou zachována i zpracování pro období předchozí.

2. Mzdy

 • Doplnění nových jednotných formulářů ve formátu PDF pro zdravotní pojišťovny, které je možné podat i elektronicky.
 • Změna ve výpočtu náhrad mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti - pro neschopenky začínající po 31.12.2010 se vypočítává náhrada za pracovní dny v prvních 21 kalendářních dnech. Pro neschopenky začínající před 1.1.2011 jen za pracovní dny v prvních 14 kalendářních dnech.
 • Volitelné nastavení použití zvýšené sazby nemocenského pojištění (zvláštní režim placení pojistného) podle nárokování částečné refundace proplácených náhrad za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a tím i změna ve výpočtu odvodu sociálního pojištění při zaúčtování mezd a změny v některých výpisech (rekapitulace, sociální pojištění).
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ včetně výstupu v podobě datové věty k elektronickému podání. Současně je v systému i tiskopis pro rok předchozí.
 • Doplněn nový tiskopis "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" (roční vyúčtování daně ze závislé činnosti u jednotlivých pracovníků) za r.2010 - MFin 5460/1 - vzor č.15. Pro roky nižší zůstávají k dispozici i původní tiskopisy.
 • Aktualizace hodnot pro mzdy na r.2011 volitelně po zpracování mezd za poslední období r.2010.

účetní software - rozdíly v. 2.07 od 2.06

k 22.12.2010

1. Faktury - výpis faktur nad seznamem faktur (přijatých i vydaných) upraven a doplněn o výpis "Kniha faktur", ve kterém se faktury počítají z řádků faktur - celková hodnota plnění (bez záloh), zvlášť hodnota DPH, vyúčtované zálohy a platby.

2. Účetní software - podvojné účetnictví i daňová evidence:

 • Zvětšen rozsah textového popisu každého účetního záznamu o 50%.
 • Do přetřídění deníku doplněna možnost přetřídit dle data jen část deníku - od zadaného záznamu - je-li již předchozí období zpracované, uzavřené nebo z jakéhokoliv důvodu neměnitelné.

3. Účetní software - jen daňová evidence:

 • Doplněna možnost volitelného nastavení pro urychlení zadávání tisku pokladních dokladů - není-li vyplněna firma, nabídne se ihned po otevření okna dokladu výběr z adresáře firem.
 • Doplněny hodnoty a výpočty do předběžného výpočtu daně a pojištění - sociálního a zdravotního OSVČ.

4. Účetní software - jen podvojné účetnictví:

 • Rozšířen textový popis účtu v účetní osnově - jak pro českou, tak cizojazyčnou mutaci.
 • Zvětšen rozsah textu na řádku výsledovky a rozvahy.

účetní software - rozdíly v. 2.06 od 2.05

k 1.11.2010

1. Obecné

 • Doplněny a rozšířeny možnosti výběrů a hledání v mnoha evidencích.
 • Přidána možnost uživatelského nastavení a uložení velikosti a umístění datových oken typu seznam s nástrojovou lištou - uložení nastavení pořadí a šířky sloupců a nastavení jejich barevného provedení včetně možnosti úpravy textů nadpisů sloupců a popisných textů zobrazovaných ve spodním stavovém pruhu hlavního (vrcholového) okna.

2. Zakázky - rozšířené volby výpisů ze seznamu zakázek, doplněny nové výpisy k položkám zakázek.

3. Zásoby - prodejky - výstup do souboru - tisk na úzké (70 mm) jehličkové tiskárny nepodporující GDI.

4. Mzdy

 • Rozšířený výpočet mezd v hodinové sazbě podle evidovaných prací včetně hodinových příplatků a přesčasů.
 • Doplněné a upravené výpisy mzdových listů, soc.pojištění a vykonaných prací.

účetní software - souhrnný popis rozdílů v. 2.05 od 2.00

1. Zálohování, obnova, instalace dat

Nové moduly pro komprimaci a extrakci souborů v prostředí Windows 64bit.
Formát zálohy zůstával po dobu 17 let stejný z důvodu obnovitelnosti dřívějších záloh. Windows 64bit však tento formát již nepodporují, tzn. musel být vytvořen nový formát zálohy, který je funkční i pod Windows 64bit. Proto, pro přechodnou dobu než uživatelé přestanou používat 32bit Windows a než většina uživatelů přejde na verzi 2.02 a vyšší, je v okně pro Zálohování a obnovu dat doplněno zaškrtávací pole "Použít původní formát komprimace platný do v.2.02".

2. Textové řádky

Délka textových řádků (v záznamech na doklad řádek textu) rozšířena na 70 znaků jak v nastavení, tak i na všech dokladech - faktury, dodací listy, zakázky, nabídky, objednávky, poptávky a také v požadavcích zákazníků. V souvislosti s tím byly všechny tyto doklady přeformátovány jak v zobrazení, tak i v tiscích a výpisech.

3. Koncové řádky na vystavovaných dokladech

Počet koncových řádků téměř na všech vystavovaných dokladech (faktury, dodací listy, nabídky, objednávky, zakázkový list, poptávky) rozšířen na 12 řádků jak ve svém nastavení, tak i v tisku každého dokladu.

4. Adresář firem

Do seznamu požadavků zákazníků v adresáři firem byl doplněn sloupec "Stav", který může nabývat hodnot Objednáno, Poptáno, Splněno (u požadavků ze zakázky), nebo nevyplněno. Důvodem je možnost znovu objednat nebo poptat tento požadavek, neboť na objednávce (poptávce) se nabízejí jen požadavky, které dosud nebyly objednány nebo poptány. Tento údaj je viditelný jak ze strany odběratele, tak i strany zakázky.

5. Kontaktní osoby

Doplněno o údaj "Poznámka" a údaj o zastávané funkci rozšířen na 30 znaků.

6. Číslování zálohových faktur

V úloze "Číselné řady“ pod volbou "Soubor" v přednastavených číselných řadách číselné řady pro zálohové faktury nejsou. Ovšem pro novou číselnou řadu byla doplněna možnost si vybrat určení pro zálohové faktury vydané nebo přijaté.

7. Požadavky zákazníků

Pod volbu v menu "Zvláštní" nad aktivním oknem požadavků zákazníků byla doplněna funkce "Změna data" – hromadná změna data příslibu (požadovaného data, kdy je požadavek zapotřebí) pro všechny řádky požadavků v zobrazeném seznamu. Před zvolením této funkce si nejprve vyberte funkcí "Výběr" jen požadavky, u nichž si přejete datum změnit.

8. Zakázky

 • Doplněn nový výpis mzdových nákladů na zakázky se zaškrtávacím polem: „Pojistné hrazené zaměstnavatelem zapsat do spotřeby na zakázku“ – při jeho zaškrtnutí bude vypočtené sociální a zdravotní pojistné (procentem evidovaným v hodnotách pro mzdy) hrazené zaměstnavatelem zapsáno současně i do nákladů na jednotlivé zakázky.
 • Do seznamu požadavků na zakázku byl doplněn sloupec "Stav", který může nabývat hodnot Objednáno, Poptáno, Splněno nebo nevyplněno. Důvodem je možnost znovu objednat nebo poptat tento požadavek u někoho jiného.
 • Detailní výpis spotřebovaných položek je doplněn:
  • v zadání o zaškrtávací pole "Jen které nejsou v požadavcích na zakázku", jehož zaškrtnutí způsobí, že budou vypsány jen spotřebované položky, které nejsou v požadavcích nebo jejichž spotřeba je vyšší než je požadováno,
  • v zobrazení u skladových položek přímo nakoupených na zakázku o sloupce identifikující nákupní doklady i při příjmu skladových položek přímo na zakázku - s uvedením čísla dokladu, kterým byly tyto položky pořízeny, dále název dodavatele a interní druh (kód) na tomto dokladu.

9. Objednávky

Do okna objednávky bylo přidáno tlačítko "Dle požadavků" – po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech nesplněných a dosud neobjednaných požadavků zákazníků pro doplnění na objednávku.

10. Poptávky

 • Do hlavičky poptávky doplněn údaj "Na zakázku" s možným výběrem ze seznamu neukončených zakázek.
 • Přidáno tlačítko "Dle požadavků" – po jeho stisknutí se zobrazí seznam všech nesplněných a dosud nepoptaných požadavků zákazníků pro doplnění na poptávku, popřípadě zúžené jen na v hlavičce zadanou zakázku.

11. Faktury

 • Přepracováno celé zpracování úpomínek - upomínkových dopisů a dopisů na penalizační (úrokové) zatížení na neuhrazené nebo po splatnosti uhrazené faktury, a rozšířeno o možnost jejich úprav, jejich archivaci pro zajištění jejich přehledu a případný opakovaný tisk a úpravy.
 • Rozšířen název - popis v hlavičce faktury s promítnutím do všech výpisů, příkazů k úhradě a penalizací.
 • Do výpisů závazků i pohledávek doplněna volba "Jen obchodní faktury" - kterou lze vyloučit závazky a pohledávky automaticky vytvořené ze zaúčtování mezd a uzavření DPH.

12. Zásoby

 • Na všech dokladech je v režimu opravy měnitelný i název skladové položky, přičemž na skladové kartě zůstává beze změny. Tj. změna názvu je jen záležitostí dokladu, kde je změna provedena.
 • Skladová karta rozšířena o údaj "Neaktivní - bude skryta" – při zaškrtnutí se tato skladová karta již nebude v seznamech zásob zobrazovat. Ve všech seznamech lze jejich zobrazení vyvolat zpět tlačítkem "Zrušit výběr" v okně pro výběr.
 • Výpisy doplněny v zadání o zaškrtávací pole "Vyloučit neaktivní skl.karty" – zaškrtnutí způsobí, že do výpisu budou brány jen aktivní skl.karty dle předchozího bodu.
 • Inventura - z tisku prázdné sestavy (slepé sestavy) bez množství pro jeho ruční záznam, ze záznamu inventurního stavu a ze sestavy kontroly úplnosti, jsou vyloučeny neaktivní skladové karty.
 • Příjemky - pokud je proveden příjem zásob přímo na zakázku, je v seznamu příjemek a na tištěné příjemce doplněno číslo zakázky, na kterou byla přijata.
 • Výpis položek bez pohybu - doplněno zaškrtávací pole "Zahrnout i nulové skladem" – při zatržení budou do vyhodnocení zahrnovány i položky s nolovým stavem na skladě.
 • Skupina zásob - údaj označující skupinu zásob rozšířen na 8 znaků.
 • Doplňkové údaje rozšířeny o údaj "Doplněk názvu tištěný do 2.řádku na doklady" – až 100 znakové pokračování - rozšíření názvu-popisu skladové položky, které se vytiskne na vystavované doklady (faktury, dodací listy, zakázkový list, objednávky, nabídky, poptávky, prodejky na A4) na následující řádek.

13. Dlouhodobý majetek

Pro všechny kategorie dlouhodobého majetku byla doplněna funkce "Využití / efektivnost" - zobrazí porovnání nákladů na pořízení, údržbu a provoz s jeho využitím (tržby za pronájem, prodávané výkony, ocenitelné použití apod.) na nastavený majetek.

14. Mzdy

 • Evidence srážek - rozšířena o příznak, jde-li o zákonnou srážku ze mzdy, částku která má být celkově sražena, částku dosud zaplacenou a v čí prospěch. Ve vlastním zpracování mezd je u nich částka přímo změnitelná. Provádí se kontrola na nezabavitelné minimum evidované na kartě zaměstnance.
 • Karta pracovníka
  • Doplněno zaškrtávací pole “Nepočítat náhradu za svátky“ – při zaškrtnutí nebude tomuto pracovníkovi vypočtena náhrada mzdy za zadané dny svátků.
  • Zrušen údaj o průměru pro nemocenské dávky – od r.2009 vyplácí správa sociálního pojištění.
  • Zrušeno zaškrtávací pole o nároku na slevu na SP.
  • Změna kategorizace invalidity – 1., 2., 3. stupeň - při výpisech a tiscích (mzdový list, roční vyúčtování daně, potvrzení o zdanitelných příjmech) za předcházející období r.2010 je 1.a 2. stupeň označován za částečně invalidní a 3. stupeň za plně invalidní.
 • Předzpracování mezd - pro předzpracování vyúčtování mezd je možné zadat počet dnů svátků, který se dosadí do všech mezd a popřípadě provede výpočet náhrady mzdy, pokud není pracovník z výpočtu náhrady za svátky vyloučen. Zrušena volba a výpočet mimořádné slevy na SP za 1.-7.2009.
 • Úpravy tiskopisů zveřejněných MF a ČSSZ až po uvolnění v.2.00:
  • Nový tiskopis Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství. Dle tiskopisu ČSSZ – 89 621 3 I/2010.
  • ELDP - rozšířen o automatické vytváření na období od 1.1.2010 i starobním důchodcům, přičemž zpracování pro rok 2009 a nižší, kdy byly ze zpracování ELDP vyloučeni, zůstává zachováno.
  • Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za období 2010 (25 5460 MFin 5460 - vzor č. 18), při zachování původního vzoru 17 pro rok 2009 i nižších - dle zadaného roku se automaticky zvolí příslušný tiskopis.

Jen DE - účetní software daňová evidence

V případě tisku pokladního dokladu ze záznamu do deníku spojeného s účtenkou se při vytváření pokladního dokladu do jeho záhlaví přenesou údaje o příjemci hotovosti a do druhého řádku účelu platby se zapíše identifikace účtenky - číslo účtenky a její evidenční (interní) číslo.

Jen PU - účetní software podvojné účetnictví

 1. Dojde-li při záznamu pokladního dokladu k párování na účtenku a druhé pole účelu platby je prázdné, doplní se do něj identifikace připojené účtenky - jejím číslem dokladu a interním číslem. Není-li na pokladním dokladu ještě uveden příjemce (první řádek jeho názvu), doplní se automaticky z účtenky.
 2. připuštěna možnost záznamu stejného čísla dokladu do pokladny, ale jen pro záznam proti počátečnímu nebo konečnému účtu rozvažnému, pro případy jejich ručního zadání, pokud nelze použít stávající automatické.

účetní software - rozdíly v. 2.05 od 2.04

k 12.7.2010

1. Faktury a téměř na všech vystavovaných dokladech (dodací listy, nabídky, objednávky, zakázkový list, poptávky) - počet koncových řádků rozšířen na 12 řádků, jak ve svém nastavení, tak i v tisku každého dokladu.

2. Zásoby:

 • Přidáno doplnění, rozšíření názvu-popisu o dlouhý text, který se na dokladech tiskne do druhého řádku.
 • Doplněna možnost deaktivace již nepoužívaných skladových karet, aby se nezobrazovaly v seznamech zásob.
 • Označování skupiny zásob rozšířeno na 8 znaků a doplněn výběr ze seznamu nastavených.
 • Při příjmu zásob přímo na zakázku se ukládá a pak v detailním výpise spotřeby na zakázku zobrazuje více údajů o původu. Tisk zakázky na příjemce.

3. Kontakty - zvětšeny rozsahy některých údajů (funkce, mail, tel.) a doplněno pole pro poznámku.

4. Mzdy

 • Volitelné nastavení u každého pracovníka, zda nepočítat náhradu mzdy za svátky. Pokud ne (měsíční mzdy), je sice uveden počet dnů svátků, ale bez náhrady mzdy.
 • V předzpracování vyúčtování mezd doplněno zadání počtu dnů svátků, které se dosadí do každé mzdy, ale náhrada se vypočte jen není-li vyloučena dle předchozího bodu.
 • Řada úprav na evidenční kartě pracovníka - označování invalidních důchodů, ukončeno použití průměru pro nemocenské dávky, zrušena volba nároku na slevu na SP.
 • Ukončena možnost výpočtu slev na SP a mimořádné slevy na SP za 1.-7.2009.

Jen PU - účetní software podvojné účetnictví - připuštěna možnost záznamu stejného čísla dokladu do pokladny, ale jen pro záznam proti počátečnímu nebo konečnému účtu rozvažnému, pro případy jejich ručního zadání, pokud nelze použít stávající automatické.


účetní software - rozdíly v. 2.04 od 2.03

k 15.6.2010

1. Faktury:

 • Rozšířen název - popis v hlavičce faktury s promítnutím do všech výpisů, příkazů k úhradě a penalizací.
 • Ve výpisech doplněna volba na jen obchodní faktury - kterou lze vyloučit závazky a pohledávky automaticky vytvořené ze zaúčtování mezd a uzavření DPH.
 • Přepracováno zpracování úpomínek / penalizačních dopisů o možnost jejich úprav, jejich archivaci, ze které lze znovu dopis otevřít a opakovaně vytisknout s případnými drobnými úpravami.

2. Zásoby - na všech dokladech je v režimu opravy měnitelný i název skladové položky, přičemž na skladové kartě zůstává beze změny. Tj. změna názvu je jen záležitostí dokladu, kde je změna provedena.

3. Zakázky - doplněn nový výpis přehledů nákladů na zakázky s dopočtem částek za soc.a zdr.pojištění s volbou jejich zápisů do zakázek.

4. Mzdy - evidence srážek rozšířena o příznak, jde-li o zákonnou srážku ze mzdy, částku která má být celkově sražena, částku dosud zaplacenou a v čí prospěch. Ve vlastním zpracování mezd je u nich částka přímo změnitelná. Provádí se kontrola na nezabavitelné minimum evidované na kartě zaměstnance.

Jen DE - účetní software daňová evidence - při tisku pokladního dokladu po přiřazení účtenky se na pokladní doklad uvede číslo účtenky, včetně evidenčního, a údaje o dodavateli z účtenky.

Jen PU - účetní software podvojné účetnictví - při záznamu účetního řádku na pokladním dokladu v případě jeho spojení s účtenkou, se do 2.řádku účelu platby zapíše identifikace účtenky a není-li uveden název dodavatele, pak i údaje o odběrateli přenesené z účtenky.


účetní software - rozdíly v. 2.03 od 2.02

k 14.4.2010

1. Textové řádky obecně prodlouženy na 70 znaků jak v nastavení, tak i použití v jedntlivých evidencích, na dokladech a v důsledku toho přeformátování jejich tisků.

2. Požadavky zákazníků rozšířeny o možnost:

 • změny stavu z objednáno, poptáno a ještě nezpracováno i ze strany zákazníka v adresáři firem
 • hromadné změny data příslibu (plánu, plnění, spotřeby) pro všechny vybrané požadavky najednou

3. Dlouhodobý majetek doplněn o přehled jeho využití - porovnání nákladů na pořízení, údržbu a provoz s jeho využitím (tržby za pronájem, prodávané výkony, ocenitelné použití apod.).


účetní software - rozdíly v. 2.02 od 2.01

k 4.3.2010

1. Objednávky, poptávky – doplněny o možnost záznamu řádků dle vybraných nesplněných požadavků zákazníků.

2. Detailní výpis spotřeby na zakázku rozšířen:

 • v zadání o volbu výpisu jen položek, které ve spotřebě převyšují požadavky (plán/rozpočet) nebo v požadavcích vůbec nejsou
 • v zobrazení o sloupce identifikující nákupní doklady i při příjmu skladových položek přímo na zakázku

3. Zálohování, obnova, instalace dat – nové moduly pro komprimaci a extrakci souborů v prostředí Windows 64bit.


účetní software - rozdíly v. 2.01 od 2.00

k 4.2.2010

Mzdy - úpravy tiskopisů zveřejněných MF a ČSSZ až po uvolnění v.2.00:

 • Nový tiskopis Příloha k žádosti o: nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství. Dle tiskopisu ČSSZ – 89 621 3 I/2010.
 • ELDP - rozšířen o automatické vytváření na období od 1.1.2010 i starobním důchodcům, přičemž zpracování pro rok 2009 a nižší, kdy byly ze zpracování ELDP vyloučeni, zůstává zachováno.
 • Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za období 2010 (25 5460 MFin 5460 - vzor č. 18), při zachování původního vzoru 17 pro rok 2009 i nižších - dle zadaného roku se automaticky zvolí příslušný tiskopis.

účetní software - rozdíly v. 2.00 od 1.98

k 12.1.2010

1. Zpracování DPH doplněno o:

 • Tisk nového daňového přiznání na r.2010 - vzor č.16, při zachování původního vz.15 - dle období se automaticky zvolí příslušný tiskopis
 • Výstup přiznání DPH i pro elektronické podání - v podobě XML datové věty pro podání prostřednictvím daňového portálu elektronické služby České daňové správy nebo datové schránky
 • Výstup souhrnného hlášení pro elektronické podání - v podobě XML datové věty pro podání prostřednictvím daňového portálu elektronické služby České daňové správy nebo datové schránky, při zachování současného tiskopisu
 • Záznamní povinnost na výstupu rozšířena o možnost identifikace poskytnuté služby osobě povinné k dani v jiném členském státě EU, která je povinna přiznat daň
 • Dvě nastavitelné přechodné sazby daně pro období, kdy dochází k zápisu dokladů jak s novou tak i původní sazbou DPH
 • Úprava výpisu podkladů pro souhrnné hlášení - zahrnutí poskytnutých služeb do EU

2. Mzdy

 • Hodnoty pro mzdy - doplněny a upraveny na rok 2010 s volitelným momentem, od kdy mají být použity
 • Ukončeno zpracování slev na sociálním pojištění od ledna 2010, pro období nižší zůstává zachováno
 • Upraveno roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnance dle podmínek roku 2009, včetně tisku dle 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č.14
 • Nový tiskopis "Přehled o výši pojistného" pro ČSSZ - 89 542 6 I/2010, se zachováním i obou tiskopisů roku 2009

3. Zásoby - sledování výrobních čísel skladových položek při jejich prodeji/výdeji včetně jejich tisku na vystavované doklady - faktury, dodací listy, prodejky

Jen v DE - účetní software daňová evidence

Upraven předběžný výpočet daně za r.2009 a vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění dle přehledů pro rok 2009.

Jen v PU - účetní software podvojné účetnictví

V tisku rozvahy a výsledovky možnost potlačení vyhledávání a tisku hodnot minulého roku.


účetní software - rozdíly v. 1.98 od 1.97

k 9.12.2009

1. Základní údaje – při změně sazby DPH po potvrzení volby na její změnu v cenících a skladových kartách je možné volit základ pro výpočet nové prodejní ceny - buď s DPH nebo bez DPH

2. Bankovní účty – zpřehledněn a rozšířen seznam formátů pro elektronický platební styk

3. Adresář firem – vyhledání v seznamu PSČ i dle prvních zadaných znaků v PSČ nebo názvu obce - doplní se jak PSČ tak i celý název obce

4. Zakázky – do záznamu spotřeby na zakázky přidána možnost zápisu řádku textem, jednotkovou cenou a množství bez vazby do ceníku prací a na sklad

5. Faktury

 • barevně rozlišeny dle stavu (neuhrazené, uhrazené, přikázané k úhradě, vyúčtované)
 • seznam úhrad v detailním zobrazení faktury přesunut do zvláštního okna s možností tisku a exportu do MS Excel

Jen v DE - účetní software daňová evidence

Zjednodušeno zahájení účtování do deníku, terminologické úpravy


účetní software - rozdíly v. 1.97 od 1.96

k 10.10.2009

1. Obecné

 • V nastavení - při startu - možnost potlačit upozornění na příliš mnoho otevřených oken.
 • Evidence souvisejících dokumentů včetně jejich úprav - doplněna i ke každé firmě, faktuře, zakázce, nabídce, objednávce, poptávce.

2. Faktury

 • Výpisy závazků i pohledávek - doplněn výpis jen celkových hodnot členěných dle druhů a neuhrazené v týdenních horizontech splatnosti od aktuálního data.
 • Textové řádky na přijaté faktuře - umožňují přiřazení do spotřeby na zakázku (nakoupené služby) i v režimu opravy.

3. Zásoby

 • Upraven výpis položek bez pohybu o volbu, zda zahrnovat i nulové skladem.
 • Možnost záznamu rezervace skladové položky i při zpracování požadavků ze strany odběratele (nejen zásob).

4. Majetek - možnost výpočtu a uplatnění mimořádných odpisů dle §30a zákona o dani z příjmu pro položky pořízené v období od 1.1.2009 do 30.6.2009.

5. Mzdy

 • Volitelné automatické generování srážky ze mzdy na zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem z rozdílu mezi příjmem a minimálním vyměřovacím základem, pokud příjem zaměstnance nedosáhne tohoto minimálního vyměřovacího základu.
 • Výstup Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ) pro e - Podání na ČSSZ.

účetní software - rozdíly v. 1.96 od 1.95

k 14.9.2009

1. Ceník prací - včetně jeho použití - rozšířené výběry na SKP a znaky v poznámce.

2. Mzdy - volitelné umístění záporných závazků z zaúčtování mezd - kladně do pohledávek nebo ponechat v závacích záporné.

3. Knihy jízd - rozšířena velikost údajů v označení dopravního prostředku, označení místa odkud i kam a účelu jízdy. V souvislosti s tím přeformátovány veškeré zobrazovací formuláře a tiskové výstupy.

Jen v DE - účetní software daňová evidence

Hromadné vytvoření tiskových pokladních dokladů dle údajů o pohybech na pokladně v deníku příjmů a výdajů.

Jen v PU - účetní software podvojné účetnictví

Uživatelské nastavení a výpisy hospodářských výsledků: před zdaněním, po zdanění, provozní, finanční, mimořádný a popřípadě libovolný dle vlastních potřeb. 


účetní software - rozdíly v. 1.95 od 1.94

k 10.8.2009

1. Tisk adresy - volaný z adresáře firem nebo okna tisku faktury doplněn o volbu tisku vyplněného poštovního podacího lístku

2. Účetnictví – účely plateb - doplněna možnost nastavení textů nejčastěji používaných pro účely platby na tiskové pokladní doklady. Ty se pak nabízí k výběru v okně zadání tisku pokladních dokladů příjmových/výdajových i stvrzenek vytvářených z okna tisku faktur.

3. Číselné řady - v nastavení číselných řad lze vlastním dalším řadám (uživatelsky přidaným kromě implicitních) volit, pro jaký druh dokladů jsou určeny. Při záznamu nových faktur (přijatých/vydaných) si lze pak vybírat v jaké číselné řadě má být faktura číslována.

3. Mzdy

 • Doplněn výpočet slev na sociálním pojištění pro zaměstnavatele dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti § 21a, který je možné uplatnit ve zpracování mezd již za 8/2009, včetně zpracování mimořádné slevy za 1.-7./2009. S tím doplněn i tisk nového tiskopisu "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách", při současné existenci i původního pro tisk z období nižších 8/2009. Pro mimořádnou slevu se při tisku za 8/2009 vytiskne současně i tiskopis “Příloha k Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za kalendářní měsíc srpen 2009“ kde jsou rozepsány mimořádné slevy za 1.-7.2009. Slevy na soc.pojištění doplněny i do výpisů sociálního pojištění a Měsíční rekapitulace.
 • Doplněna možnost uživatelsky upravovat – doplňovat číselník druhů činností přednaplněný závazným číselníkem ČSSZ pro tisk "Oznámení o nástupu…", ELDP apod., používaný ve výběrech na karty pracovníků a do různých výpisů a přehledů.
 • Na kartě pracovníka je možné si nastavit pravidelně čerpané funkční požitky, které se při předzpracování mezd automaticky zapíší do mzdy, aby se nemusely každý měsíc ručně zadávat znovu, jsou-li pravidelné.

účetní software - rozdíly v. 1.94 od 1.93

účetní software k 1.7.2009

1.  Fakturace - rozšířena délka pole pro záznam textu jednotková cena krát kusy, ve výpise "Přehled splatných částek v zadaných intervalech" doplněna možnost výpisu po fakturách.

2. Nastavení vzdálenosti tisku loga od levého okraje a automatické zalamování řádku s IČ, DIČ, telefonem, e-mailem a URL, již za telefonním číslem, pokud nelze vše umístit na jeden řádek, v záhlaví některých vystavovaných dokladů (dodací listy, zakázkové listy, objednávky, nabídky, poptávky, prodejky).

3. Mzdy - tisk ELDP – možnost potlačit tisk rodného čísla (nutné pro zahraniční pracovníky, kteří neoznámí dočasně přidělené číslo. V těchto případech ČSSZ toleruje jeho neuvedení na ELDP.

Jen PU – účetní software podvojné účetnictví - pro tisk účtu zisků a ztrát a konečného účtu rozvažného možnost nechat tisknout i účty s nulovým zůstatkem.


účetní software - rozdíly v. 1.93 od 1.92

účetní software k 10.4.2009

1.  Mzdy - upraven tisk zápočtového listu do grafické podoby s proporcionálními fonty. Do přehledu neschopenek rok zpět se vždy vybírají jen evidované neschopenky z důvodu nemoci. Přímo ve zpracování zápočtového listu je již nelze ovlivnit (vyloučit). To je možné jen v evidenci neschopenek změnou druhu, na co jsou.

2. Nápověda - rozšířena o "Nejčastější dotazy" - FAQ - popis nejčastějších problémů a dotazů s popisem jejich řešení.


účetní software - rozdíly v. 1.92 od 1.91

účetní software k 10.3.2009

1. Adresář firem - doplněny další údaje pro interní rozlišování firem - 8 znakový kód firmy i pro vyhledávání, druhý telefon a dvě krátké poznámky. Rozšířena pole e-mail, web a poznámka na 50 znaků.

2. Faktury - v okně pro tisk faktury doplněna možnost tisku dobírkové poukázky typu A i C, popřípadě průvodky k obchodnímu balíku.

3. Mzdy - při vytváření tiskopisu "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" lze vybírat bankovní účet pro případy, kdy příkaz k úhradě nebyl v tomto systému vystaven.


účetní software - rozdíly v. 1.91 od 1.9

účetní software k 1.2.2009

1. Zakázky - při nastavení zobrazení spotřeby v cenách nákladových, jsou při použití ceníku prací vedle sebe uvedeny ceny jednotkové prodejní a nákladové. Obě lze před přiřazením na zakázku libovolně měnit.

2. Faktury - povolena změna - oprava skladových položek (řádků) faktury vytvořených z řádků zakázek

3. Mzdy

 • Nastavitelná hodnota příjmů, nad kterou se teprve začne počítat důchodové pojištění společníkům, jednatelům, komandistům a družstevníkům odměňovaných mimo pracovně právní vztah.
 • Úprava výpočtu vyloučených dob dle neschopenek mateřská / rodičovská dle data narození dítěte.
 • ELDP – doplněno zpracování za období po 1.1.2009, včetně tisku i výstupu pro el.podání, při současném zachování zpracování ELDP za období před 1.1.2009.

Jen v PÚ - účetní software podvojné účetnictví

V jiných obecných nastaveních doplněna možnost:

 • potlačit tisk účtů účetní osnovy na pokladní příjmový/výdajový doklad
 • nabízení údajů do nového pokladního dokladu podle posledního zaevidovaného

Účetní program AdmWin používáme ke své ekonomické činnosti.